Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

10 lines
176 B

# editorconfig tool configuration
# see http://editorconfig.org for docs
root = true
[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
trim_trailing_whitespaces = true
indent_style = tab