Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

13 regels
279 B

#!/usr/bin/env php
<?php
require dirname(__DIR__) . '/vendor/autoload.php';
use Friendica\Core\Logger;
$logger = Logger::create('console');
$a = new Friendica\App(dirname(__DIR__), $logger);
\Friendica\BaseObject::setApp($a);
(new Friendica\Core\Console($argv))->execute();