Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1797 lines
123 KiB

<?php
if(! function_exists("string_plural_select_is")) {
function string_plural_select_is($n){
return ($n != 1);;
}}
;
$a->strings["%d contact edited."] = array(
0 => "",
1 => "",
);
$a->strings["Could not access contact record."] = "Tókst ekki að ná í uppl. um tengilið";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "Tókst ekki að staðsetja valinn forsíðu";
$a->strings["Contact updated."] = "Tengiliður uppfærður";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Ekki tókst að uppfæra tengiliðs skrá.";
$a->strings["Permission denied."] = "Heimild ekki veitt.";
$a->strings["Contact has been blocked"] = "Lokað á tengilið";
$a->strings["Contact has been unblocked"] = "Opnað á tengilið";
$a->strings["Contact has been ignored"] = "Tengiliður hunsaður";
$a->strings["Contact has been unignored"] = "Tengiliður afhunsaður";
$a->strings["Contact has been archived"] = "Tengiliður settur í geymslu";
$a->strings["Contact has been unarchived"] = "Tengiliður tekinn úr geymslu";
$a->strings["Do you really want to delete this contact?"] = "Viltu í alvörunni eyða þessum tengilið?";
$a->strings["Yes"] = "";
$a->strings["Cancel"] = "Hætta við";
$a->strings["Contact has been removed."] = "Tengiliður fjarlægður";
$a->strings["You are mutual friends with %s"] = "Þú ert gagnkvæmur vinur %s";
$a->strings["You are sharing with %s"] = "Þú ert að deila með %s";
$a->strings["%s is sharing with you"] = "%s er að deila með þér";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Einkasamtal ekki í boði fyrir þennan";
$a->strings["Never"] = "aldrei";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(uppfærsla tókst)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(uppfærsla tókst ekki)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Stinga uppá vinum";
$a->strings["Network type: %s"] = "Net tegund: %s";
$a->strings["%d contact in common"] = array(
0 => "%d tengiliður sameiginlegur",
1 => "%d tengiliðir sameiginlegir",
);
$a->strings["View all contacts"] = "Skoða alla tengiliði";
$a->strings["Unblock"] = "Afbanna";
$a->strings["Block"] = "Banna";
$a->strings["Toggle Blocked status"] = "";
$a->strings["Unignore"] = "Byrja að fylgjast með á ný";
$a->strings["Ignore"] = "Hunsa";
$a->strings["Toggle Ignored status"] = "";
$a->strings["Unarchive"] = "Taka úr geymslu";
$a->strings["Archive"] = "Setja í geymslu";
$a->strings["Toggle Archive status"] = "";
$a->strings["Repair"] = "Gera við ";
$a->strings["Advanced Contact Settings"] = "";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "";
$a->strings["Contact Editor"] = "Stilling tengiliðar";
$a->strings["Submit"] = "Senda inn";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Forsíðu sjáanleiki";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Veldu forsíðu sem á að birtast %s þegar hann skoðaður með öruggum hætti";
$a->strings["Contact Information / Notes"] = "Uppl. um tengilið / minnisatriði";
$a->strings["Edit contact notes"] = "Breyta minnispunktum tengiliðs ";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Heimsækja forsíðu %s [%s]";
$a->strings["Block/Unblock contact"] = "útiloka/opna á tengilið";
$a->strings["Ignore contact"] = "Hunsa tengilið";
$a->strings["Repair URL settings"] = "Gera við slóð stillingar";
$a->strings["View conversations"] = "Skoða samtöl";
$a->strings["Delete contact"] = "Eyða tengilið";
$a->strings["Last update:"] = "Síðasta uppfærsla:";
$a->strings["Update public posts"] = "Uppfæra opinberar færslur";
$a->strings["Update now"] = "Uppfæra núna";
$a->strings["Currently blocked"] = "Útilokaður sem stendur";
$a->strings["Currently ignored"] = "Hunsaður sem stendur";
$a->strings["Currently archived"] = "Í geymslu";
$a->strings["Hide this contact from others"] = "Gera þennan notanda ósýnilegan öðrum";
$a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"] = "Svör/\"likar við\" á þínar opinberar færslur <strong>geta mögulega</strong> verið sýnileg öðrum";
$a->strings["Notification for new posts"] = "";
$a->strings["Send a notification of every new post of this contact"] = "";
$a->strings["Fetch further information for feeds"] = "";
$a->strings["Disabled"] = "";
$a->strings["Fetch information"] = "";
$a->strings["Fetch information and keywords"] = "";
$a->strings["Blacklisted keywords"] = "";
$a->strings["Comma separated list of keywords that should not be converted to hashtags, when \"Fetch information and keywords\" is selected"] = "";
$a->strings["Suggestions"] = "Uppástungur";
$a->strings["Suggest potential friends"] = "";
$a->strings["All Contacts"] = "Allir tengiliðir";
$a->strings["Show all contacts"] = "Sýna alla tengiliði";
$a->strings["Unblocked"] = "Afhunsað";
$a->strings["Only show unblocked contacts"] = "";
$a->strings["Blocked"] = "Banna";
$a->strings["Only show blocked contacts"] = "";
$a->strings["Ignored"] = "Hunsa";
$a->strings["Only show ignored contacts"] = "";
$a->strings["Archived"] = "Í geymslu";
$a->strings["Only show archived contacts"] = "Aðeins sýna geymda tengiliði";
$a->strings["Hidden"] = "Falinn";
$a->strings["Only show hidden contacts"] = "Aðeins sýna falda tengiliði";
$a->strings["Mutual Friendship"] = "Sameiginlegur vinskapur";
$a->strings["is a fan of yours"] = "er aðdáandi þinn";
$a->strings["you are a fan of"] = "þú er aðdáandi";
$a->strings["Edit contact"] = "Breyta tengilið";
$a->strings["Contacts"] = "Tengiliðir";
$a->strings["Search your contacts"] = "Leita í þínum vinum";
$a->strings["Finding: "] = "Niðurstöður:";
$a->strings["Find"] = "Finna";
$a->strings["Update"] = "Uppfæra";
$a->strings["Delete"] = "Eyða";
$a->strings["No profile"] = "Engin forsíða";
$a->strings["Manage Identities and/or Pages"] = "Sýsla með notendur og/eða síður";
$a->strings["Toggle between different identities or community/group pages which share your account details or which you have been granted \"manage\" permissions"] = "Skipta á milli auðkenna eða hópa- / stjörnunotanda sem deila þínum aðgangs upplýsingum eða þér verið úthlutað \"umsýslu\" réttindum.";
$a->strings["Select an identity to manage: "] = "Veldu notanda til að sýsla með:";
$a->strings["Post successful."] = "Melding tókst.";
$a->strings["Permission denied"] = "Bannaður aðgangur";
$a->strings["Invalid profile identifier."] = "Ógilt tengiliða auðkenni";
$a->strings["Profile Visibility Editor"] = "Sýsla með sjáanleika forsíðu";
$a->strings["Profile"] = "Forsíða";
$a->strings["Click on a contact to add or remove."] = "Ýttu á tengili til að bæta við hóp eða taka úr hóp.";
$a->strings["Visible To"] = "Sjáanlegur hverjum";
$a->strings["All Contacts (with secure profile access)"] = "Allir tengiliðir (með öruggann aðgang að forsíðu)";
$a->strings["Item not found."] = "Atriði fannst ekki.";
$a->strings["Public access denied."] = "Alemennings aðgangur ekki veittur.";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "Aðgangur að þessari forsíðu hefur verið heftur.";
$a->strings["Item has been removed."] = "Atriði hefur verið fjarlægt.";
$a->strings["Welcome to Friendica"] = "Velkomin(n) á Friendica";
$a->strings["New Member Checklist"] = "Nýr notandi verklisti";
$a->strings["We would like to offer some tips and links to help make your experience enjoyable. Click any item to visit the relevant page. A link to this page will be visible from your home page for two weeks after your initial registration and then will quietly disappear."] = "";
$a->strings["Getting Started"] = "";
$a->strings["Friendica Walk-Through"] = "";
$a->strings["On your <em>Quick Start</em> page - find a brief introduction to your profile and network tabs, make some new connections, and find some groups to join."] = "";
$a->strings["Settings"] = "Stillingar";
$a->strings["Go to Your Settings"] = "";
$a->strings["On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a note of your Identity Address. This looks just like an email address - and will be useful in making friends on the free social web."] = "";
$a->strings["Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you should probably publish your listing - unless all of your friends and potential friends know exactly how to find you."] = "Yfirfarðu aðrar stillingar, sérstaklega næðis stillingar. Óútgefin forsíða er einsog óskráð símanúmer. Sem þýðir að líklega viltu gefa út forsíðuna þína - nema allir vinir þínir og tilvonandi vinir vita nákvæmlega hvernig á að finna þig.";
$a->strings["Upload Profile Photo"] = "Hlaða upp forsíðu mynd";
$a->strings["Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown that people with real photos of themselves are ten times more likely to make friends than people who do not."] = "Að hlaða upp forsíðu mynd ef þú hefur ekki þegar gert það. Rannsóknir sýna að fólk sem hefur alvöru mynd af sér er tíu sinnum líklegra til að eignast vini en fólk sem ekki hefur mynd.";
$a->strings["Edit Your Profile"] = "";
$a->strings["Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown visitors."] = "Breyttu <strong>sjálfgefnu</strong> forsíðunni einsog þú villt. Yfirfarðu stillingu til að fela vinalista á forsíðu og stillingu til að fela forsíðu fyrir ókunnum.";
$a->strings["Profile Keywords"] = "";
$a->strings["Set some public keywords for your default profile which describe your interests. We may be able to find other people with similar interests and suggest friendships."] = "Bættu við leitarorðum í sjálfgefnu forsíðuna þína sem lýsa þínum áhugamálum. Þá er hægt að fólk með svipuð áhugamál og stinga uppá vinskap.";
$a->strings["Connecting"] = "Tengist";
$a->strings["Facebook"] = "Facebook";
$a->strings["Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."] = "Gefðu aðgang að Facebook tengingunni ef þú þegar hefur Facebook aðgang og þá er hægt (valfrjálst) að nálgast alla vini og samtöl á Facebook.";
$a->strings["<em>If</em> this is your own personal server, installing the Facebook addon may ease your transition to the free social web."] = "";
$a->strings["Importing Emails"] = "";
$a->strings["Enter your email access information on your Connector Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "Fylltu út póstfangs tengi upplýsingar í Tengla stillinga síðuna ef þú villt sækja tölvupóst og eiga samskipti við vini eða póstlista úr tölvupóst innhólfinu þínu";
$a->strings["Go to Your Contacts Page"] = "";
$a->strings["Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting with friends on other networks. Typically you enter their address or site URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."] = "Tengiliða síðan er gáttin þín til að sýsla með vina sambönd og tengjast við vini á öðrum netum. Oftast setur þú vistfangi eða slóð þeirra í <em>Bæta við tengilið</em> gluggan.";
$a->strings["Go to Your Site's Directory"] = "";
$a->strings["The Directory page lets you find other people in this network or other federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on their profile page. Provide your own Identity Address if requested."] = "Tengiliðalistinn er góð leit til að finna fólk á samfélagsnetinu eða öðrum sambandsnetum. Leitaðu að <em>Connect</em> eða <em>Follow</em> hlekk á forsíðunni þeirra. Mögulega þarf að gefa upp þína auðkenna slóð.";
$a->strings["Finding New People"] = "";
$a->strings["On the side panel of the Contacts page are several tools to find new friends. We can match people by interest, look up people by name or interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 hours."] = "";
$a->strings["Groups"] = "Hópar";
$a->strings["Group Your Contacts"] = "";
$a->strings["Once you have made some friends, organize them into private conversation groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with each group privately on your Network page."] = "Eftir að þú hefur eignast nokkra vini, þá er best að flokka þá niður í hópa á hliðar slánni á Tengiliðasíðunni. Eftir það getur þú haft samskipti við hvern hóp fyrir sig á Samfélagssíðunni.";
$a->strings["Why Aren't My Posts Public?"] = "";
$a->strings["Friendica respects your privacy. By default, your posts will only show up to people you've added as friends. For more information, see the help section from the link above."] = "";
$a->strings["Getting Help"] = "";
$a->strings["Go to the Help Section"] = "";
$a->strings["Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources."] = "Hægt er að styðjast við <strong>Hjálp</strong> síðuna til að fá leiðbeiningar um aðra eiginleika.";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "";
$a->strings["Login failed."] = "Innskráning mistókst.";
$a->strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "Tókst að hala upp mynd en afskurður tókst ekki.";
$a->strings["Profile Photos"] = "Forsíðu myndir";
$a->strings["Image size reduction [%s] failed."] = "Myndar minnkun [%s] tókst ekki.";
$a->strings["Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not display immediately."] = "Ýta þarf á ";
$a->strings["Unable to process image"] = "Ekki tókst að vinna mynd";
$a->strings["Image exceeds size limit of %d"] = "Mynd stærri en takmörkunin %d";
$a->strings["Unable to process image."] = "Ekki mögulegt afgreiða mynd";
$a->strings["Upload File:"] = "Hlaða upp skrá:";
$a->strings["Select a profile:"] = "";
$a->strings["Upload"] = "Hlaða upp";
$a->strings["or"] = "eða";
$a->strings["skip this step"] = "sleppa þessu skrefi";
$a->strings["select a photo from your photo albums"] = "velja mynd í myndabókum";
$a->strings["Crop Image"] = "Skera af mynd";
$a->strings["Please adjust the image cropping for optimum viewing."] = "Stilltu afskurð fyrir besta birtingu.";
$a->strings["Done Editing"] = "Breyting kláruð";
$a->strings["Image uploaded successfully."] = "Upphölun á mynd tóks.";
$a->strings["Image upload failed."] = "Ekki hægt að hlaða upp mynd.";
$a->strings["photo"] = "mynd";
$a->strings["status"] = "staða";
$a->strings["%1\$s is following %2\$s's %3\$s"] = "";
$a->strings["Tag removed"] = "Merki fjarlægt";
$a->strings["Remove Item Tag"] = "Fjarlægja merki ";
$a->strings["Select a tag to remove: "] = "Veldu merki til að fjarlægja:";
$a->strings["Remove"] = "Fjarlægja";
$a->strings["Save to Folder:"] = "";
$a->strings["- select -"] = "";
$a->strings["Save"] = "Vista";
$a->strings["Contact added"] = "Tengilið bætt við";
$a->strings["Unable to locate original post."] = "Ekki tókst að finna upphaflega færslu.";
$a->strings["Empty post discarded."] = "Tóm færsla eytt.";
$a->strings["Wall Photos"] = "Veggmyndir";
$a->strings["System error. Post not saved."] = "Kerfisvilla. Færsla ekki vistuð.";
$a->strings["This message was sent to you by %s, a member of the Friendica social network."] = "Skilaboðið sendi %s, notandi á Friendica samfélagsnetinu.";
$a->strings["You may visit them online at %s"] = "Þú getur heimsótt þau á netinu á %s";
$a->strings["Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages."] = "Hafðu samband við sendanda með því að svara á þessari færslu ef þú villt ekki fá þessi skilaboð.";
$a->strings["%s posted an update."] = "%s hefur sent uppfærslu.";
$a->strings["Group created."] = "Hópur stofnaður";
$a->strings["Could not create group."] = "Gat ekki stofnað hóp.";
$a->strings["Group not found."] = "Hópur fannst ekki.";
$a->strings["Group name changed."] = "Hópur endurskýrður.";
$a->strings["Save Group"] = "";
$a->strings["Create a group of contacts/friends."] = "Stofna hóp af tengiliðum/vinum";
$a->strings["Group Name: "] = "Nafn hóps:";
$a->strings["Group removed."] = "Hópi eytt.";
$a->strings["Unable to remove group."] = "Ekki tókst að eyða hóp.";
$a->strings["Group Editor"] = "Hópa sýslari";
$a->strings["Members"] = "Aðilar";
$a->strings["You must be logged in to use addons. "] = "";
$a->strings["Applications"] = "Forrit";
$a->strings["No installed applications."] = "Engin uppsett forrit";
$a->strings["Profile not found."] = "Forsíða fannst ekki.";
$a->strings["Contact not found."] = "Tengiliður fannst ekki.";
$a->strings["This may occasionally happen if contact was requested by both persons and it has already been approved."] = "";
$a->strings["Response from remote site was not understood."] = "Ekki tókst að skilja svar frá ytri vef.";
$a->strings["Unexpected response from remote site: "] = "Óskiljanlegt svar frá ytri vef:";
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Staðfesting kláraði eðlilega.";
$a->strings["Remote site reported: "] = "Ytri vefur svaraði:";
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Tímabundin villa. Vinsamlegast bíddu og reyndur aftur síðar.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Kynning mistókst eða var afturkölluð.";
$a->strings["Unable to set contact photo."] = "Ekki tókst að setja tengiliðamynd.";
$a->strings["%1\$s is now friends with %2\$s"] = "Núna er %1\$s vinur %2\$s";
$a->strings["No user record found for '%s' "] = "Enginn notanda færsla fannst fyrir '%s'";
$a->strings["Our site encryption key is apparently messed up."] = "Dulkóðunnar lykill síðunnar okker er í döðlu.";
$a->strings["Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."] = "Tómt slóð var uppgefin eða ekki okkur tókst ekki að afkóða slóð.";
$a->strings["Contact record was not found for you on our site."] = "Tengiliðafærslan þín fannst ekki á þjóninum okkar.";
$a->strings["Site public key not available in contact record for URL %s."] = "Opinber lykill er ekki til í tengiliðafærslu fyrir slóð %s.";
$a->strings["The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again."] = "Skilríkið sem þjónninn þinn gaf upp er þegar afritað á okkar þjón. Þetta ætti að virka ef þú bara reynir aftur.";
$a->strings["Unable to set your contact credentials on our system."] = "Ekki tókst að setja tengiliða skilríkið þitt upp á þjóninum okkar.";
$a->strings["Unable to update your contact profile details on our system"] = "Ekki tókst að uppfæra tengiliða skilríkis upplýsingarnar á okkar þjón";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Nafn ekki sýnt]";
$a->strings["%1\$s has joined %2\$s"] = "%1\$s hefur gengið til liðs við %2\$s";
$a->strings["Requested profile is not available."] = "Umbeðinn forsíða ekki til.";
$a->strings["Tips for New Members"] = "Ábendingar fyrir nýja notendur";
$a->strings["No videos selected"] = "";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "Aðgangur að þessum hlut hefur verið heftur";
$a->strings["View Video"] = "";
$a->strings["View Album"] = "Skoða myndabók";
$a->strings["Recent Videos"] = "";
$a->strings["Upload New Videos"] = "";
$a->strings["%1\$s tagged %2\$s's %3\$s with %4\$s"] = "%1\$s merkti %2\$s's %3\$s með %4\$s";
$a->strings["Friend suggestion sent."] = "Vina tillaga send";
$a->strings["Suggest Friends"] = "Stinga uppá vinum";
$a->strings["Suggest a friend for %s"] = "Stinga uppá vin fyrir %s";
$a->strings["No valid account found."] = "Engin gildur aðgangur fannst.";
$a->strings["Password reset request issued. Check your email."] = "Breyta lykilorði. Opnaðu tölvupóstinn þinn.";
$a->strings["\n\t\tDear %1\$s,\n\t\t\tA request was recently received at \"%2\$s\" to reset your account\n\t\tpassword. In order to confirm this request, please select the verification link\n\t\tbelow or paste it into your web browser address bar.\n\n\t\tIf you did NOT request this change, please DO NOT follow the link\n\t\tprovided and ignore and/or delete this email.\n\n\t\tYour password will not be changed unless we can verify that you\n\t\tissued this request."] = "";
$a->strings["\n\t\tFollow this link to verify your identity:\n\n\t\t%1\$s\n\n\t\tYou will then receive a follow-up message containing the new password.\n\t\tYou may change that password from your account settings page after logging in.\n\n\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\tSite Location:\t%2\$s\n\t\tLogin Name:\t%3\$s"] = "";
$a->strings["Password reset requested at %s"] = "Endurstilling aðgangsorðs umbeðin %s";
$a->strings["Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed."] = "Beiðni gat ekki verið sannreynd. (Það getur verið að þú hafir þegar sent hana.) Endurstilling á aðgangsorði tókst ekki.";
$a->strings["Password Reset"] = "Endurstilling Aðgangsorðs";
$a->strings["Your password has been reset as requested."] = "Aðgangsorðið þitt hefur verið endurstilt.";
$a->strings["Your new password is"] = "Nýja aðgangsorð þitt er ";
$a->strings["Save or copy your new password - and then"] = "Vistaðu eða afritaðu nýja aðgangsorðið og";
$a->strings["click here to login"] = "smelltu hér til að skrá þig inn";
$a->strings["Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login."] = "Þú getur breytt aðgangsorðinu þínu á <em>Stillingar</em> síðunni eftir að þú hefur skráð þig inn.";
$a->strings["\n\t\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\t\tYour password has been changed as requested. Please retain this\n\t\t\t\tinformation for your records (or change your password immediately to\n\t\t\t\tsomething that you will remember).\n\t\t\t"] = "";
$a->strings["\n\t\t\t\tYour login details are as follows:\n\n\t\t\t\tSite Location:\t%1\$s\n\t\t\t\tLogin Name:\t%2\$s\n\t\t\t\tPassword:\t%3\$s\n\n\t\t\t\tYou may change that password from your account settings page after logging in.\n\t\t\t"] = "";
$a->strings["Your password has been changed at %s"] = "Aðgangsorðinu þínu var breytt í %s";
$a->strings["Forgot your Password?"] = "Gleymdir þú lykilorði þínu?";
$a->strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Sláðu inn tölvupóstfangið þitt til að endurstilla aðgangsorðið og fá leiðbeiningar sendar með tölvupósti.";
$a->strings["Nickname or Email: "] = "Gælunafn eða póstfang:";
$a->strings["Reset"] = "Endursetja";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s lýkar við %3\$s hjá %2\$s ";
$a->strings["%1\$s doesn't like %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s líkar ekki við %3\$s hjá %2\$s ";
$a->strings["{0} wants to be your friend"] = "{0} vill vera vinur þinn";
$a->strings["{0} sent you a message"] = "{0} sendi þér skilboð";
$a->strings["{0} requested registration"] = "{0} óskaði eftir skráningu";
$a->strings["{0} commented %s's post"] = "{0} gerði athugasemd við %s's senda færslu";
$a->strings["{0} liked %s's post"] = "{0} líkaði við senda færslu %s's";
$a->strings["{0} disliked %s's post"] = "{0} líkaði ekki við senda færslu %s's";
$a->strings["{0} is now friends with %s"] = "{0} er nú vinur %s";
$a->strings["{0} posted"] = "{0} sendi færslu";
$a->strings["{0} tagged %s's post with #%s"] = "{0} merkti %s's færslu með #%s";
$a->strings["{0} mentioned you in a post"] = "{0} minntist á þig í færslu";
$a->strings["No contacts."] = "Enginn tengiliður";
$a->strings["View Contacts"] = "Skoða tengiliði";
$a->strings["Invalid request identifier."] = "Ógilt fyrirspurnar auðkenni";
$a->strings["Discard"] = "Henda";
$a->strings["System"] = "Kerfi";
$a->strings["Network"] = "Samfélag";
$a->strings["Personal"] = "Einka";
$a->strings["Home"] = "Heim";
$a->strings["Introductions"] = "Kynningar";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Sýna hunsaðar fyrirspurnir";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Fela hunsaðar beiðnir";
$a->strings["Notification type: "] = "Skilaboða gerð:";
$a->strings["Friend Suggestion"] = "Vina tillaga";
$a->strings["suggested by %s"] = "stungið uppá af %s";
$a->strings["Post a new friend activity"] = "Búa til færslu um ";
$a->strings["if applicable"] = "ef við á";
$a->strings["Approve"] = "Samþykkja";
$a->strings["Claims to be known to you: "] = "Þykist þekkja þig:";
$a->strings["yes"] = "";
$a->strings["no"] = "nei";
$a->strings["Approve as: "] = "Samþykkja sem:";
$a->strings["Friend"] = "Vin";
$a->strings["Sharer"] = "Deilir";
$a->strings["Fan/Admirer"] = "Aðdáanda";
$a->strings["Friend/Connect Request"] = "Vina/Tengi beiðni";
$a->strings["New Follower"] = "Nýr fylgjandi";
$a->strings["No introductions."] = "Engar kynningar.";
$a->strings["Notifications"] = "Tilkynningar";
$a->strings["%s liked %s's post"] = "%s líkaði færslu %s";
$a->strings["%s disliked %s's post"] = "%s mislíkaði færslu %s";
$a->strings["%s is now friends with %s"] = "%s er nú vinur %s";
$a->strings["%s created a new post"] = "%s bjó til færslu";
$a->strings["%s commented on %s's post"] = "%s athugasemd við %s's færslu";
$a->strings["No more network notifications."] = "Engar tilkynningar á neti.";
$a->strings["Network Notifications"] = "Tilkynningar á neti";
$a->strings["No more system notifications."] = "Ekki fleiri kerfistilkynningar.";
$a->strings["System Notifications"] = "Kerfistilkynningar";
$a->strings["No more personal notifications."] = "Engar einka tilkynningar.";
$a->strings["Personal Notifications"] = "Einkatilkynningar.";
$a->strings["No more home notifications."] = "Ekki fleiri heima tilkynningar";
$a->strings["Home Notifications"] = "Tilkynningar frá heimasvæði";
$a->strings["Source (bbcode) text:"] = "";
$a->strings["Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"] = "";
$a->strings["Source input: "] = "";
$a->strings["bb2html (raw HTML): "] = "bb2html (hrátt HTML): ";
$a->strings["bb2html: "] = "bb2html: ";
$a->strings["bb2html2bb: "] = "bb2html2bb: ";
$a->strings["bb2md: "] = "bb2md: ";
$a->strings["bb2md2html: "] = "bb2md2html: ";
$a->strings["bb2dia2bb: "] = "bb2dia2bb: ";
$a->strings["bb2md2html2bb: "] = "bb2md2html2bb: ";
$a->strings["Source input (Diaspora format): "] = "";
$a->strings["diaspora2bb: "] = "diaspora2bb: ";
$a->strings["Nothing new here"] = "Ekkert nýtt héðan";
$a->strings["Clear notifications"] = "";
$a->strings["New Message"] = "Ný skilaboð";
$a->strings["No recipient selected."] = "Engir viðtakendur valdir.";
$a->strings["Unable to locate contact information."] = "Ekki tókst að staðsetja tengiliðs upplýsingar.";
$a->strings["Message could not be sent."] = "Ekki tókst að senda skilaboð.";
$a->strings["Message collection failure."] = "Ekki tókst að sækja skilaboð.";
$a->strings["Message sent."] = "Skilaboð send.";
$a->strings["Messages"] = "Skilaboð";
$a->strings["Do you really want to delete this message?"] = "";
$a->strings["Message deleted."] = "Skilaboðum eytt.";
$a->strings["Conversation removed."] = "Samtali eytt.";
$a->strings["Please enter a link URL:"] = "Sláðu inn slóð:";
$a->strings["Send Private Message"] = "Senda einkaskilaboð";
$a->strings["To:"] = "Til:";
$a->strings["Subject:"] = "Efni:";
$a->strings["Your message:"] = "Skilaboðin:";
$a->strings["Upload photo"] = "Hlaða upp mynd";
$a->strings["Insert web link"] = "Setja inn vefslóð";
$a->strings["Please wait"] = "Vinsamlegast bíðið";
$a->strings["No messages."] = "Engin skilaboð.";
$a->strings["Unknown sender - %s"] = "";
$a->strings["You and %s"] = "";
$a->strings["%s and You"] = "";
$a->strings["Delete conversation"] = "Eyða samtali";
$a->strings["D, d M Y - g:i A"] = "";
$a->strings["%d message"] = array(
0 => "",
1 => "",
);
$a->strings["Message not available."] = "Ekki næst í skilaboð.";
$a->strings["Delete message"] = "Eyða skilaboðum";
$a->strings["No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to respond from the sender's profile page."] = "";
$a->strings["Send Reply"] = "Senda svar";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Innfelt efni - endurhlaða síðu til að sjá]";
$a->strings["Contact settings applied."] = "Stillingar tengiliðs uppfærðar.";
$a->strings["Contact update failed."] = "Uppfærsla tengiliðs mistókst.";
$a->strings["Repair Contact Settings"] = "Gera við stillingar tengiliðs";
$a->strings["<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect information your communications with this contact may stop working."] = "<strong>AÐVÖRUN: Þetta er mjög flókið</strong> og ef þú setur inn vitlausar upplýsingar þá munu samskipti við þennan tengilið hætta að virka.";
$a->strings["Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are uncertain what to do on this page."] = "Vinsamlegast veldu \"Afturábak\" takkan <strong>núna</strong> ef þú ert ekki viss um hvað þú eigir að gera á þessari síðu.";
$a->strings["Return to contact editor"] = "Fara til baka í tengiliðasýsl";
$a->strings["No mirroring"] = "";
$a->strings["Mirror as forwarded posting"] = "";
$a->strings["Mirror as my own posting"] = "";
$a->strings["Name"] = "Nafn";
$a->strings["Account Nickname"] = "Gælunafn notanda";
$a->strings["@Tagname - overrides Name/Nickname"] = "@Merkjanafn - yfirskrifar Nafn/Gælunafn";
$a->strings["Account URL"] = "Heimasíða notanda";
$a->strings["Friend Request URL"] = "Slóð vina beiðnis";
$a->strings["Friend Confirm URL"] = "Slóð vina staðfestingar ";
$a->strings["Notification Endpoint URL"] = "Slóð loka tilkynningar";
$a->strings["Poll/Feed URL"] = "Slóð könnunar/þráðar";
$a->strings["New photo from this URL"] = "Ný mynd frá slóð";
$a->strings["Remote Self"] = "";
$a->strings["Mirror postings from this contact"] = "";
$a->strings["Mark this contact as remote_self, this will cause friendica to repost new entries from this contact."] = "";
$a->strings["Login"] = "Innskrá";
$a->strings["The post was created"] = "";
$a->strings["Access denied."] = "Aðgangi hafnað";
$a->strings["People Search"] = "Leita af fólki";
$a->strings["No matches"] = "Engar leitarniðurstöður";
$a->strings["Photos"] = "Myndir";
$a->strings["Files"] = "Skrár";
$a->strings["Contacts who are not members of a group"] = "";
$a->strings["Theme settings updated."] = "Þemastillingar uppfærðar.";
$a->strings["Site"] = "Vefur";
$a->strings["Users"] = "Notendur";
$a->strings["Plugins"] = "Viðbætur";
$a->strings["Themes"] = "Þemu";
$a->strings["DB updates"] = "Gagnagrunns uppfærslur";
$a->strings["Logs"] = "Atburðaskrá";
$a->strings["probe address"] = "";
$a->strings["check webfinger"] = "";
$a->strings["Admin"] = "Stjórnborð";
$a->strings["Plugin Features"] = "";
$a->strings["diagnostics"] = "";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Notenda nýskráningar bíða samþykkis";
$a->strings["Normal Account"] = "Venjulegur notandi";
$a->strings["Soapbox Account"] = "Sápukassa notandi";
$a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Hópa-/Stjörnusíða";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Verður sjálfkrafa vinur notandi";
$a->strings["Blog Account"] = "";
$a->strings["Private Forum"] = "";
$a->strings["Message queues"] = "";
$a->strings["Administration"] = "Stjórnun";
$a->strings["Summary"] = "Samantekt";
$a->strings["Registered users"] = "Skráðir notendur";
$a->strings["Pending registrations"] = "Nýskráningar í bið";
$a->strings["Version"] = "Útgáfa";
$a->strings["Active plugins"] = "Virkar viðbætur";
$a->strings["Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>"] = "";
$a->strings["Site settings updated."] = "Stillingar þjóns uppfærðar.";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "";
$a->strings["No community page"] = "";
$a->strings["Public postings from users of this site"] = "";
$a->strings["Global community page"] = "";
$a->strings["At post arrival"] = "";
$a->strings["Frequently"] = "Oft";
$a->strings["Hourly"] = "Klukkustundar fresti";
$a->strings["Twice daily"] = "Tvisvar á dag";
$a->strings["Daily"] = "Daglega";
$a->strings["Multi user instance"] = "";
$a->strings["Closed"] = "Lokað";
$a->strings["Requires approval"] = "Þarf samþykki";
$a->strings["Open"] = "Opið";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "";
$a->strings["Save Settings"] = "";
$a->strings["Registration"] = "Nýskráning";
$a->strings["File upload"] = "Hlaða upp skrá";
$a->strings["Policies"] = "Stefna";
$a->strings["Advanced"] = "Flóknari";
$a->strings["Performance"] = "Afköst";
$a->strings["Relocate - WARNING: advanced function. Could make this server unreachable."] = "";
$a->strings["Site name"] = "Nafn síðu";
$a->strings["Host name"] = "";
$a->strings["Sender Email"] = "";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Borði/Merki";
$a->strings["Shortcut icon"] = "";
$a->strings["Touch icon"] = "";
$a->strings["Additional Info"] = "";
$a->strings["For public servers: you can add additional information here that will be listed at dir.friendica.com/siteinfo."] = "";
$a->strings["System language"] = "Kerfis tungumál";
$a->strings["System theme"] = "Kerfis þema";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "";
$a->strings["Mobile system theme"] = "";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "";
$a->strings["SSL link policy"] = "";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "";
$a->strings["Force SSL"] = "";
$a->strings["Force all Non-SSL requests to SSL - Attention: on some systems it could lead to endless loops."] = "";
$a->strings["Old style 'Share'"] = "";
$a->strings["Deactivates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "";
$a->strings["Hide help entry from navigation menu"] = "";
$a->strings["Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can still access it calling /help directly."] = "";
$a->strings["Single user instance"] = "";
$a->strings["Make this instance multi-user or single-user for the named user"] = "";
$a->strings["Maximum image size"] = "Mesta stærð mynda";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "";
$a->strings["Maximum image length"] = "";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "";
$a->strings["JPEG image quality"] = "JPEG myndgæði";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "";
$a->strings["Register policy"] = "Nýskráningar stefna";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "";
$a->strings["Register text"] = "Nýskráningar texti";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Yfirgefnir notendur eftir x daga";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "Hættir að eyða afli í að sækja færslur á ytri vefi fyrir yfirgefna notendur. 0 þýðir notendur merkjast ekki yfirgefnir.";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Vina lén leyfð";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Póstfangs lén leyfð";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Block public"] = "Lokað á opinberar færslur";
$a->strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in."] = "";
$a->strings["Force publish"] = "Skylda að vera í tengiliðalista";
$a->strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "";
$a->strings["Global directory update URL"] = "Uppfærsluslóð fyrir alheimstengiliðalista";
$a->strings["URL to update the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "";
$a->strings["Allow threaded items"] = "";
$a->strings["Allow infinite level threading for items on this site."] = "";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "";
$a->strings["Don't include post content in email notifications"] = "";
$a->strings["Don't include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure."] = "";
$a->strings["Disallow public access to addons listed in the apps menu."] = "";
$a->strings["Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only."] = "";
$a->strings["Don't embed private images in posts"] = "";
$a->strings["Don't replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while."] = "";
$a->strings["Allow Users to set remote_self"] = "";
$a->strings["With checking this, every user is allowed to mark every contact as a remote_self in the repair contact dialog. Setting this flag on a contact causes mirroring every posting of that contact in the users stream."] = "";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "Banna margar skráningar";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "";
$a->strings["OpenID support"] = "Leyfa OpenID auðkenningu";
$a->strings["OpenID support for registration and logins."] = "";
$a->strings["Fullname check"] = "Fullt nafn skilyrði";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "UTF-8 hefðbundin stöfun";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "";
$a->strings["Community Page Style"] = "";
$a->strings["Type of community page to show. 'Global community' shows every public posting from an open distributed network that arrived on this server."] = "";
$a->strings["Posts per user on community page"] = "";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Leyfa OStatus stuðning";
$a->strings["Provide built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "";
$a->strings["OStatus conversation completion interval"] = "";
$a->strings["How often shall the poller check for new entries in OStatus conversations? This can be a very ressource task."] = "";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Leyfa Diaspora tengingar";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "Aðeins leyfa Friendica notendur";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "";
$a->strings["Verify SSL"] = "Sannreyna SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "";
$a->strings["Proxy user"] = "Proxy notandi";
$a->strings["Proxy URL"] = "Proxy slóð";
$a->strings["Network timeout"] = "Net tími útrunninn";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "";
$a->strings["Delivery interval"] = "";
$a->strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "";
$a->strings["Poll interval"] = "";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "Mesta meðaltals álag";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "";
$a->strings["Use MySQL full text engine"] = "";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "";
$a->strings["Suppress Language"] = "";
$a->strings["Suppress language information in meta information about a posting."] = "";
$a->strings["Suppress Tags"] = "";
$a->strings["Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."] = "";
$a->strings["Path to item cache"] = "";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day). To disable the item cache, set the value to -1."] = "";
$a->strings["Maximum numbers of comments per post"] = "";
$a->strings["How much comments should be shown for each post? Default value is 100."] = "";
$a->strings["Path for lock file"] = "";
$a->strings["Temp path"] = "";
$a->strings["Base path to installation"] = "";
$a->strings["Disable picture proxy"] = "";
$a->strings["The picture proxy increases performance and privacy. It shouldn't be used on systems with very low bandwith."] = "";
$a->strings["Enable old style pager"] = "";
$a->strings["The old style pager has page numbers but slows down massively the page speed."] = "";
$a->strings["Only search in tags"] = "";
$a->strings["On large systems the text search can slow down the system extremely."] = "";
$a->strings["New base url"] = "";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "Uppfærsla merkt sem tókst";
$a->strings["Database structure update %s was successfully applied."] = "";
$a->strings["Executing of database structure update %s failed with error: %s"] = "";
$a->strings["Executing %s failed with error: %s"] = "";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "Uppfærsla %s framkvæmd.";
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "Uppfærsla %s skilaði ekki gildi. Óvíst hvort tókst.";
$a->strings["There was no additional update function %s that needed to be called."] = "";
$a->strings["No failed updates."] = "Engar uppfærslur mistókust.";
$a->strings["Check database structure"] = "";
$a->strings["Failed Updates"] = "Uppfærslur sem mistókust";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "Þetta á ekki við uppfærslur fyrir 1139, þær skiluðu ekki lokastöðu.";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Merkja sem tókst (ef uppfærsla var framkvæmd handvirkt)";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "Framkvæma þessa uppfærslu sjálfkrafa";
$a->strings["\n\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\tthe administrator of %2\$s has set up an account for you."] = "";
$a->strings["\n\t\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\t\tSite Location:\t%1\$s\n\t\t\tLogin Name:\t\t%2\$s\n\t\t\tPassword:\t\t%3\$s\n\n\t\t\tYou may change your password from your account \"Settings\" page after logging\n\t\t\tin.\n\n\t\t\tPlease take a few moments to review the other account settings on that page.\n\n\t\t\tYou may also wish to add some basic information to your default profile\n\t\t\t(on the \"Profiles\" page) so that other people can easily find you.\n\n\t\t\tWe recommend setting your full name, adding a profile photo,\n\t\t\tadding some profile \"keywords\" (very useful in making new friends) - and\n\t\t\tperhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific\n\t\t\tthan that.\n\n\t\t\tWe fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.\n\t\t\tIf you are new and do not know anybody here, they may help\n\t\t\tyou to make some new and interesting friends.\n\n\t\t\tThank you and welcome to %4\$s."] = "";
$a->strings["Registration details for %s"] = "Nýskráningar upplýsingar fyrir %s";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = array(
0 => "",
1 => "",
);
$a->strings["%s user deleted"] = array(
0 => "%s notenda eytt",
1 => "%s notendum eytt",
);
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Notanda '%s' eytt";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Notanda '%s' gefið frelsi";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Notanda '%s' settur í bann";
$a->strings["Add User"] = "";
$a->strings["select all"] = "velja alla";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "Skráning notanda býður samþykkis";
$a->strings["User waiting for permanent deletion"] = "";
$a->strings["Request date"] = "Dagsetning beiðnar";
$a->strings["Email"] = "Póstfang";
$a->strings["No registrations."] = "Engin skráning";
$a->strings["Deny"] = "Hafnað";
$a->strings["Site admin"] = "";
$a->strings["Account expired"] = "";
$a->strings["New User"] = "";
$a->strings["Register date"] = "Skráningar dagsetning";
$a->strings["Last login"] = "Síðast innskráður";
$a->strings["Last item"] = "Síðasta";
$a->strings["Deleted since"] = "";
$a->strings["Account"] = "Notandi";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Valdir notendur verður eytt!\\n\\nAllt sem þessir notendur hafa deilt á þessum vef verður varanlega eytt!\\n\\nErtu alveg viss?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Notandinn {0} verður eytt!\\n\\nAllt sem þessi notandi hefur deilt á þessum vef veður varanlega eytt!\\n\\nErtu alveg viss?";
$a->strings["Name of the new user."] = "";
$a->strings["Nickname"] = "";
$a->strings["Nickname of the new user."] = "";
$a->strings["Email address of the new user."] = "";
$a->strings["Plugin %s disabled."] = "Slökkt á viðbót %s ";
$a->strings["Plugin %s enabled."] = "Kveikt á viðbót %s";
$a->strings["Disable"] = "Slökkva";
$a->strings["Enable"] = "Kveikja";
$a->strings["Toggle"] = "Skipta";
$a->strings["Author: "] = "Höfundur:";
$a->strings["Maintainer: "] = "";
$a->strings["No themes found."] = "Engin þemu fundust";
$a->strings["Screenshot"] = "Skjámynd";
$a->strings["[Experimental]"] = "[Tilraun]";
$a->strings["[Unsupported]"] = "[Óstudd]";
$a->strings["Log settings updated."] = "Stillingar atburðaskrár uppfærðar. ";
$a->strings["Clear"] = "Hreinsa";
$a->strings["Enable Debugging"] = "";
$a->strings["Log file"] = "Atburðaskrá";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "Vefþjónn verður að hafa skrifréttindi. Afstætt við Friendica rótar skráarsafn.";
$a->strings["Log level"] = "Stig atburðaskráningar";
$a->strings["Close"] = "Loka";
$a->strings["FTP Host"] = "FTP Vélanafn";
$a->strings["FTP Path"] = "FTP Slóð";
$a->strings["FTP User"] = "FTP Notandi";
$a->strings["FTP Password"] = "FTP Aðgangsorð";
$a->strings["Search Results For:"] = "Leitar niðurstöður fyrir:";
$a->strings["Remove term"] = "Fjarlæga gildi";
$a->strings["Saved Searches"] = "Vistaðar leitir";
$a->strings["add"] = "bæta við";
$a->strings["Commented Order"] = "Athugasemdar röð";
$a->strings["Sort by Comment Date"] = "Raða eftir umræðu dagsetningu";
$a->strings["Posted Order"] = "Færlsu röð";
$a->strings["Sort by Post Date"] = "Raða eftir færslu dagsetningu";
$a->strings["Posts that mention or involve you"] = "Færslur sem tengjast þér";
$a->strings["New"] = "";
$a->strings["Activity Stream - by date"] = "Færslu straumur - raðað eftir dagsetningu";
$a->strings["Shared Links"] = "";
$a->strings["Interesting Links"] = "Áhugaverðir hlekkir";
$a->strings["Starred"] = "Stjörnumerkt";
$a->strings["Favourite Posts"] = "Uppáhalds færslur";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from an insecure network."] = array(
0 => "Aðvörun: Þessi hópur inniheldur %s notanda frá óöruggu neti.",
1 => "Aðvörun: Þessi hópur inniheldur %s notendur frá óöruggu neti.",
);
$a->strings["Private messages to this group are at risk of public disclosure."] = "Einka samtöl send á þennan hóp eiga á hættu að verða opinber.";
$a->strings["No such group"] = "Hópur ekki til";
$a->strings["Group is empty"] = "Hópur er tómur";
$a->strings["Group: "] = "Hópur:";
$a->strings["Contact: "] = "Tengiliður:";
$a->strings["Private messages to this person are at risk of public disclosure."] = "Einka skilaboð send á þennan notanda eiga á hættu að verða opinber.";
$a->strings["Invalid contact."] = "Ógildur tengiliður.";
$a->strings["Friends of %s"] = "Vinir %s";
$a->strings["No friends to display."] = "Engir vinir til að birta.";
$a->strings["Event title and start time are required."] = "";
$a->strings["l, F j"] = "";
$a->strings["Edit event"] = "Breyta atburð";
$a->strings["link to source"] = "slóð í heimild";
$a->strings["Events"] = "Atburðir";
$a->strings["Create New Event"] = "Stofna nýjan atburð";
$a->strings["Previous"] = "Fyrra";
$a->strings["Next"] = "Næsta";
$a->strings["hour:minute"] = "klukkustund:mínutur";
$a->strings["Event details"] = "Atburða lýsing";
$a->strings["Format is %s %s. Starting date and Title are required."] = "";
$a->strings["Event Starts:"] = "Atburður hefst:";
$a->strings["Required"] = "";
$a->strings["Finish date/time is not known or not relevant"] = "Loka dagsetning/tímasetning ekki vituð eða skiptir ekki máli";
$a->strings["Event Finishes:"] = "Atburður klárar:";
$a->strings["Adjust for viewer timezone"] = "Heimfæra á tímabelti áhorfanda";
$a->strings["Description:"] = "Lýsing:";
$a->strings["Location:"] = "Staðsetning:";
$a->strings["Title:"] = "";
$a->strings["Share this event"] = "Deila þessum atburði";
$a->strings["Select"] = "Velja";
$a->strings["View %s's profile @ %s"] = "Birta forsíðu %s hjá %s";
$a->strings["%s from %s"] = "%s til %s";
$a->strings["View in context"] = "Birta í samhengi";
$a->strings["%d comment"] = array(
0 => "%d ummæli",
1 => "%d ummæli",
);
$a->strings["comment"] = array(
0 => "athugasemd",
1 => "athugasemdir",
);
$a->strings["show more"] = "sýna meira";
$a->strings["Private Message"] = "Einkaskilaboð";
$a->strings["I like this (toggle)"] = "Mér líkar þetta (kveikja/slökkva)";
$a->strings["like"] = "líkar";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "Mér líkar þetta ekki (kveikja/slökkva)";
$a->strings["dislike"] = "mislíkar";
$a->strings["Share this"] = "Deila þessu";
$a->strings["share"] = "deila";
$a->strings["This is you"] = "Þetta ert þú";
$a->strings["Comment"] = "Athugasemd";
$a->strings["Bold"] = "Feitletrað";
$a->strings["Italic"] = "Skáletrað";
$a->strings["Underline"] = "Undirstrikað";
$a->strings["Quote"] = "Gæsalappir";
$a->strings["Code"] = "Kóði";
$a->strings["Image"] = "Mynd";
$a->strings["Link"] = "Tengill";
$a->strings["Video"] = "Myndband";
$a->strings["Preview"] = "Forskoðun";
$a->strings["Edit"] = "Breyta";
$a->strings["add star"] = "bæta við stjörnu";
$a->strings["remove star"] = "eyða stjörnu";
$a->strings["toggle star status"] = "Kveikja/slökkva á stjörnu";
$a->strings["starred"] = "stjörnumerkt";
$a->strings["add tag"] = "bæta við merki";
$a->strings["save to folder"] = "vista í möppu";
$a->strings["to"] = "við";
$a->strings["Wall-to-Wall"] = "vegg við vegg";
$a->strings["via Wall-To-Wall:"] = "gegnum vegg við vegg";
$a->strings["Remove My Account"] = "Eyða þessum notanda";
$a->strings["This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable."] = "Þetta mun algjörlega eyða notandanum. Þegar þetta hefur verið gert er þetta ekki afturkræft.";
$a->strings["Please enter your password for verification:"] = "Sláðu inn aðgangsorð yðar:";
$a->strings["Friendica Communications Server - Setup"] = "";
$a->strings["Could not connect to database."] = "Gat ekki tengst gagnagrunn.";
$a->strings["Could not create table."] = "Gat ekki búið til töflu.";
$a->strings["Your Friendica site database has been installed."] = "Friendica gagnagrunnurinn þinn hefur verið uppsettur.";
$a->strings["You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin or mysql."] = "Þú þarft mögulega að keyra inn skránna \"database.sql\" handvirkt með phpmyadmin eða mysql.";
$a->strings["Please see the file \"INSTALL.txt\"."] = "Vinsamlegast lestu skránna \"INSTALL.txt\".";
$a->strings["System check"] = "Kerfis prófun";
$a->strings["Check again"] = "Prófa aftur";
$a->strings["Database connection"] = "Gangagrunns tenging";
$a->strings["In order to install Friendica we need to know how to connect to your database."] = "Til að setja upp Friendica þurfum við að vita hvernig á að tengjast gagnagrunninum þínum.";
$a->strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Vinsamlegast hafðu samband við hýsingaraðilann þinn eða kerfisstjóra ef þú hefur spurningar um þessar stillingar.";
$a->strings["The database you specify below should already exist. If it does not, please create it before continuing."] = "Gagnagrunnurinn sem þú bendir á þarf þegar að vera til. Ef ekki þá þarf að stofna hann áður en haldið er áfram.";
$a->strings["Database Server Name"] = "Vélanafn gagangrunns";
$a->strings["Database Login Name"] = "Notendanafn í gagnagrunn";
$a->strings["Database Login Password"] = "Aðgangsorð í gagnagrunns";
$a->strings["Database Name"] = "Nafn gagnagrunns";
$a->strings["Site administrator email address"] = "Póstfang kerfisstjóri vefs";
$a->strings["Your account email address must match this in order to use the web admin panel."] = "Notanda póstfang þitt verður að passa við þetta til að hægt sé að nota umsýslu vefviðmót.";
$a->strings["Please select a default timezone for your website"] = "Vinsamlegast veldu sjálfgefið tímabelti fyrir vefsíðuna";
$a->strings["Site settings"] = "Stillingar vefs";
$a->strings["Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."] = "Gat ekki fundið skipanalínu útgáfu af PHP í vefþjóns PATH.";
$a->strings["If you don't have a command line version of PHP installed on server, you will not be able to run background polling via cron. See <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>"] = "";
$a->strings["PHP executable path"] = "PHP keyrslu slóð";
$a->strings["Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation."] = "";
$a->strings["Command line PHP"] = "Skipanalínu PHP";
$a->strings["PHP executable is not the php cli binary (could be cgi-fgci version)"] = "";
$a->strings["Found PHP version: "] = "";
$a->strings["PHP cli binary"] = "";
$a->strings["The command line version of PHP on your system does not have \"register_argc_argv\" enabled."] = "Skipanalínu útgáfa af PHP á vefþjóninum hefur ekki kveikt á \"register_argc_argv\".";
$a->strings["This is required for message delivery to work."] = "Þetta er skilyrt fyrir því að skilaboð komist til skila.";
$a->strings["PHP register_argc_argv"] = "";
$a->strings["Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to generate encryption keys"] = "Villa: Stefjan \"openssl_pkey_new\" á vefþjóninum getur ekki stofnað dulkóðunar lykla";
$a->strings["If running under Windows, please see \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."] = "Ef keyrt er á Window, vinsamlegast skoðið \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\".";
$a->strings["Generate encryption keys"] = "Búa til dulkóðunar lykla";
$a->strings["libCurl PHP module"] = "libCurl PHP eining";
$a->strings["GD graphics PHP module"] = "GD graphics PHP eining";
$a->strings["OpenSSL PHP module"] = "OpenSSL PHP eining";
$a->strings["mysqli PHP module"] = "mysqli PHP eining";
$a->strings["mb_string PHP module"] = "mb_string PHP eining";
$a->strings["Apache mod_rewrite module"] = "Apache mod_rewrite eining";
$a->strings["Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."] = "Villa: Apache vefþjóns eining mod-rewrite er skilyrði og er ekki uppsett. ";
$a->strings["Error: libCURL PHP module required but not installed."] = "Villa: libCurl PHP eining er skilyrði og er ekki uppsett.";
$a->strings["Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."] = "Villa: GD graphics PHP eining með JPEG stuðningi er skilyrði og er ekki uppsett.";
$a->strings["Error: openssl PHP module required but not installed."] = "Villa: openssl PHP eining skilyrði og er ekki uppsett.";
$a->strings["Error: mysqli PHP module required but not installed."] = "Villa: mysqli PHP eining er skilyrði og er ekki uppsett";
$a->strings["Error: mb_string PHP module required but not installed."] = "Villa: mb_string PHP eining skilyrði en ekki uppsett.";
$a->strings["The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\" in the top folder of your web server and it is unable to do so."] = "Vef uppsetningar forrit þarf að geta stofnað skránna \".htconfig.php\" in efsta skráarsafninu á vefþjóninum og það getur ekki gert það.";
$a->strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "Þetta er oftast aðgangsstýringa stilling, þar sem vefþjónninn getur ekki skrifað út skrár í skráarsafnið - þó þú getir það.";
$a->strings["At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named .htconfig.php in your Friendica top folder."] = "";
$a->strings["You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."] = "";
$a->strings[".htconfig.php is writable"] = ".htconfig.php er skrifanleg";
$a->strings["Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering."] = "";
$a->strings["In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level folder."] = "";
$a->strings["Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder."] = "";
$a->strings["Note: as a security measure, you should give the web server write access to view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains."] = "";
$a->strings["view/smarty3 is writable"] = "";
$a->strings["Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration."] = "";
$a->strings["Url rewrite is working"] = "";
$a->strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "Ekki tókst að skrifa gagnagrunns stillingar skrá \".htconfig.php\". Vinsamlegast notaði viðhangandi texta til að búa til stillingar skrá á vefþjóns rótina.";
$a->strings["<h1>What next</h1>"] = "";
$a->strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "MIKILVÆGT: Þú þarft að [handvirkt] setja upp sjálfvirka keyrslu á poller.";
$a->strings["Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."] = "";
$a->strings["Unable to check your home location."] = "";
$a->strings["No recipient."] = "";
$a->strings["If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on your site allow private mail from unknown senders."] = "";
$a->strings["Help:"] = "Hjálp:";
$a->strings["Help"] = "Hjálp";
$a->strings["Not Found"] = "Fannst ekki";
$a->strings["Page not found."] = "Síða fannst ekki.";
$a->strings["%1\$s welcomes %2\$s"] = "";
$a->strings["Welcome to %s"] = "Velkomin(n) til %s";
$a->strings["Sorry, maybe your upload is bigger than the PHP configuration allows"] = "";
$a->strings["Or - did you try to upload an empty file?"] = "";
$a->strings["File exceeds size limit of %d"] = "Skrá stærri en takmarkið %d";
$a->strings["File upload failed."] = "Skráar upphlöðun mistókst.";
$a->strings["Profile Match"] = "Forsíða fannst";
$a->strings["No keywords to match. Please add keywords to your default profile."] = "Engin leitarorð. Bættu við leitarorðum í sjálfgefnu forsíðuna.";
$a->strings["is interested in:"] = "hefur áhuga á:";
$a->strings["Connect"] = "Tengjast";
$a->strings["link"] = "";
$a->strings["Not available."] = "Ekki í boði.";
$a->strings["Community"] = "Samfélag";
$a->strings["No results."] = "Engar leitarniðurstöður.";
$a->strings["everybody"] = "allir";
$a->strings["Additional features"] = "";
$a->strings["Display"] = "";
$a->strings["Social Networks"] = "";
$a->strings["Delegations"] = "";
$a->strings["Connected apps"] = "";
$a->strings["Export personal data"] = "Sækja persónuleg gögn";
$a->strings["Remove account"] = "Henda tengilið";
$a->strings["Missing some important data!"] = "Vantar mikilvæg gögn!";
$a->strings["Failed to connect with email account using the settings provided."] = "Ekki tókst að tengjast við pósthólf með stillingum sem uppgefnar eru.";
$a->strings["Email settings updated."] = "Stillingar póstfangs uppfærðar.";
$a->strings["Features updated"] = "";
$a->strings["Relocate message has been send to your contacts"] = "";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Aðgangsorð ber ekki saman. Aðgangsorð óbreytt.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Tóm aðgangsorð eru ekki leyfileg. Aðgangsorð óbreytt.";
$a->strings["Wrong password."] = "";
$a->strings["Password changed."] = "Aðgangsorði breytt.";
$a->strings["Password update failed. Please try again."] = "Uppfærsla á aðgangsorði tókst ekki. Reyndu aftur.";
$a->strings[" Please use a shorter name."] = "Vinsamlegast nota styttra nafn.";
$a->strings[" Name too short."] = "Nafn of stutt.";
$a->strings["Wrong Password"] = "";
$a->strings[" Not valid email."] = "Póstfang ógilt";
$a->strings[" Cannot change to that email."] = "Ekki hægt að breyta yfir í þetta póstfang.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."] = "";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."] = "";
$a->strings["Settings updated."] = "Stillingar uppfærðar";
$a->strings["Add application"] = "Bæta við forriti";
$a->strings["Consumer Key"] = "Notenda lykill";
$a->strings["Consumer Secret"] = "Notenda leyndarmál";
$a->strings["Redirect"] = "Áframsenda";
$a->strings["Icon url"] = "Táknmyndar slóð";
$a->strings["You can't edit this application."] = "Þú getur ekki breytt þessu forriti.";
$a->strings["Connected Apps"] = "Tengd forr";
$a->strings["Client key starts with"] = "Lykill viðskiptavinar byrjar á";
$a->strings["No name"] = "Ekkert nafn";
$a->strings["Remove authorization"] = "Fjarlæga auðkenningu";
$a->strings["No Plugin settings configured"] = "Engar stillingar í einingu stilltar";
$a->strings["Plugin Settings"] = "Eininga stillingar";
$a->strings["Off"] = "";
$a->strings["On"] = "";
$a->strings["Additional Features"] = "";
$a->strings["Built-in support for %s connectivity is %s"] = "Innbyggður stuðningur fyrir %s tenging er%s";
$a->strings["Diaspora"] = "Diaspora";
$a->strings["enabled"] = "kveikt";
$a->strings["disabled"] = "slökkt";
$a->strings["StatusNet"] = "StatusNet";
$a->strings["Email access is disabled on this site."] = "Slökkt hefur verið á tölvupóst aðgang á þessum þjón.";
$a->strings["Email/Mailbox Setup"] = "Tölvupóstur stilling";
$a->strings["If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox."] = "Ef þú villt hafa samskipti við tölvupósts tengiliði með þessari þjónustu (valfrjálst), skilgreindu þá hvernig á að tengjast póstfanginu þínu.";
$a->strings["Last successful email check:"] = "Póstfang sannreynt síðast:";
$a->strings["IMAP server name:"] = "IMAP þjónn:";
$a->strings["IMAP port:"] = "IMAP port:";
$a->strings["Security:"] = "Öryggi:";
$a->strings["None"] = "Ekkert";
$a->strings["Email login name:"] = "Póstfangs aðgangsnafn:";
$a->strings["Email password:"] = "Póstfangs aðgangsorð:";
$a->strings["Reply-to address:"] = "Póstfang sem svar berst á:";
$a->strings["Send public posts to all email contacts:"] = "Senda opinberar færslur á alla tölvupóst viðtakendur:";
$a->strings["Action after import:"] = "";
$a->strings["Mark as seen"] = "Merka sem séð";
$a->strings["Move to folder"] = "Flytja yfir í skrásafn";
$a->strings["Move to folder:"] = "Flytja yfir í skrásafn:";
$a->strings["Display Settings"] = "";
$a->strings["Display Theme:"] = "Útlits þema:";
$a->strings["Mobile Theme:"] = "";
$a->strings["Update browser every xx seconds"] = "Endurhlaða vefsíðu á xx sekúndu fresti";
$a->strings["Minimum of 10 seconds, no maximum"] = "Minnst 10 sekúndur, ekkert hámark";
$a->strings["Number of items to display per page:"] = "";
$a->strings["Maximum of 100 items"] = "";
$a->strings["Number of items to display per page when viewed from mobile device:"] = "";
$a->strings["Don't show emoticons"] = "";
$a->strings["Don't show notices"] = "";
$a->strings["Infinite scroll"] = "";
$a->strings["Automatic updates only at the top of the network page"] = "";
$a->strings["User Types"] = "";
$a->strings["Community Types"] = "";
$a->strings["Normal Account Page"] = "";
$a->strings["This account is a normal personal profile"] = "Þessi notandi er með venjulega persónulega forsíðu";
$a->strings["Soapbox Page"] = "";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-only fans"] = "Sjálfkrafa samþykkja allar tengi/vina beiðnir sem, einungis lestrar aðdáendur";
$a->strings["Community Forum/Celebrity Account"] = "";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-write fans"] = "Sjálfkrafa samþykkja allar tengi/vina beiðnir, sem les og skriftar aðdáendur";
$a->strings["Automatic Friend Page"] = "";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as friends"] = "Sjálfkrafa samþykkja allar tengi/vina beiðnir sem vini";
$a->strings["Private Forum [Experimental]"] = "";
$a->strings["Private forum - approved members only"] = "";
$a->strings["OpenID:"] = "OpenID:";
$a->strings["(Optional) Allow this OpenID to login to this account."] = "(Valfrjálst) Leyfa þessu OpenID til að auðkennast sem þessi notandi.";
$a->strings["Publish your default profile in your local site directory?"] = "Gefa út sjálfgefna forsíðu í tengiliðalista á þessum þjón?";
$a->strings["No"] = "Nei";
$a->strings["Publish your default profile in the global social directory?"] = "Gefa sjálfgefna forsíðu út í alheimstengiliðalista?";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"] = "Fela tengiliða-/vinalistann þinn fyrir áhorfendum á sjálfgefinni forsíðu?";
$a->strings["Hide your profile details from unknown viewers?"] = "Fela forsíðu upplýsingar fyrir óþekktum? ";
$a->strings["If enabled, posting public messages to Diaspora and other networks isn't possible."] = "";
$a->strings["Allow friends to post to your profile page?"] = "Leyfa vinum að deila á forsíðuna þína?";
$a->strings["Allow friends to tag your posts?"] = "Leyfa vinum að merkja þínar færslur?";
$a->strings["Allow us to suggest you as a potential friend to new members?"] = "Leyfa að stungið verði uppá þér sem hugsamlegum vinur fyrir aðra notendur? ";
$a->strings["Permit unknown people to send you private mail?"] = "";
$a->strings["Profile is <strong>not published</strong>."] = "Forsíðu hefur <strong>ekki verið gefinn út</strong>.";
$a->strings["Your Identity Address is"] = "Auðkennisnetfangið þitt er";
$a->strings["Automatically expire posts after this many days:"] = "Sjálfkrafa fyrna færslu eftir hvað marga daga:";
$a->strings["If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted"] = "Tómar færslur renna ekki út. Útrunnum færslum er eytt";
$a->strings["Advanced expiration settings"] = "Flóknar fyrningatíma stillingar";
$a->strings["Advanced Expiration"] = "Flókin fyrning";
$a->strings["Expire posts:"] = "Fyrna færslur:";
$a->strings["Expire personal notes:"] = "Fyrna einka glósur:";
$a->strings["Expire starred posts:"] = "Fyrna stjörnumerktar færslur:";
$a->strings["Expire photos:"] = "Fyrna myndum:";
$a->strings["Only expire posts by others:"] = "";
$a->strings["Account Settings"] = "Notenda stillingar";
$a->strings["Password Settings"] = "Aðgangsorða stillingar";
$a->strings["New Password:"] = "Nýtt aðgangsorð:";
$a->strings["Confirm:"] = "Staðfesta:";
$a->strings["Leave password fields blank unless changing"] = "Hafðu aðgangsorða svæði tóm nema þegar verið er að breyta";
$a->strings["Current Password:"] = "";
$a->strings["Your current password to confirm the changes"] = "";
$a->strings["Password:"] = "";
$a->strings["Basic Settings"] = "Grunn stillingar";
$a->strings["Full Name:"] = "Fullt nafn:";
$a->strings["Email Address:"] = "Póstfang:";
$a->strings["Your Timezone:"] = "Þitt tímabelti:";
$a->strings["Default Post Location:"] = "Sjálfgefin staðsetning færslu:";
$a->strings["Use Browser Location:"] = "Nota vafra staðsetningu:";
$a->strings["Security and Privacy Settings"] = "Öryggis og næðis stillingar";
$a->strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Hámarks vinabeiðnir á dag:";
$a->strings["(to prevent spam abuse)"] = "(til að koma í veg fyrir rusl misnotkun)";
$a->strings["Default Post Permissions"] = "Sjálfgefnar aðgangstýring á færslum";
$a->strings["(click to open/close)"] = "(ýttu á til að opna/loka)";
$a->strings["Show to Groups"] = "Birta hópum";
$a->strings["Show to Contacts"] = "Birta tengiliðum";
$a->strings["Default Private Post"] = "";
$a->strings["Default Public Post"] = "";
$a->strings["Default Permissions for New Posts"] = "";
$a->strings["Maximum private messages per day from unknown people:"] = "";
$a->strings["Notification Settings"] = "Tilkynninga stillingar";
$a->strings["By default post a status message when:"] = "";
$a->strings["accepting a friend request"] = "";
$a->strings["joining a forum/community"] = "ganga til liðs við hóp/samfélag";
$a->strings["making an <em>interesting</em> profile change"] = "";
$a->strings["Send a notification email when:"] = "Senda tilkynninga tölvupóst þegar:";
$a->strings["You receive an introduction"] = "Þú færð kynningu";
$a->strings["Your introductions are confirmed"] = "Þínar kynningar eru samþykktar";
$a->strings["Someone writes on your profile wall"] = "Einhver skrifar á vegginn þínn";
$a->strings["Someone writes a followup comment"] = "Einhver skrifar athugasemd á færslu hjá þér";
$a->strings["You receive a private message"] = "Þú færð einkaskilaboð";
$a->strings["You receive a friend suggestion"] = "Þér hefur borist vina uppástunga";
$a->strings["You are tagged in a post"] = "Þú varst merkt(ur) í færslu";
$a->strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "";
$a->strings["Text-only notification emails"] = "";
$a->strings["Send text only notification emails, without the html part"] = "";
$a->strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "";
$a->strings["Change the behaviour of this account for special situations"] = "";
$a->strings["Relocate"] = "";
$a->strings["If you have moved this profile from another server, and some of your contacts don't receive your updates, try pushing this button."] = "";
$a->strings["Resend relocate message to contacts"] = "";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Þessi kynning hefur þegar verið samþykkt.";
$a->strings["Profile location is not valid or does not contain profile information."] = "Forsíðu slóð er ekki í lagi eða inniheldur ekki forsíðu upplýsingum.";
$a->strings["Warning: profile location has no identifiable owner name."] = "Aðvörun: forsíðu staðsetning hefur ekki aðgreinanlegt eigendanafn.";
$a->strings["Warning: profile location has no profile photo."] = "Aðvörun: forsíðu slóð hefur ekki forsíðu mynd.";
$a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = array(
0 => "%d skilyrt breyta fannst ekki á uppgefinni staðsetningu",
1 => "%d skilyrtar breytur fundust ekki á uppgefninni staðsetningu",
);
$a->strings["Introduction complete."] = "Kynning tilbúinn.";
$a->strings["Unrecoverable protocol error."] = "Alvarleg samskipta villa.";
$a->strings["Profile unavailable."] = "Ekki hægt að sækja forsíðu";
$a->strings["%s has received too many connection requests today."] = "%s hefur fengið of margar tengibeiðnir í dag.";
$a->strings["Spam protection measures have been invoked."] = "Kveikt hefur verið á ruslsíu";
$a->strings["Friends are advised to please try again in 24 hours."] = "Vinir eru beðnir um að reyna aftur eftir 24 klukkustundir.";
$a->strings["Invalid locator"] = "Ógild staðsetning";
$a->strings["Invalid email address."] = "Ógilt póstfang.";
$a->strings["This account has not been configured for email. Request failed."] = "";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Ekki tókst að fletta upp nafninu þínu á uppgefinni staðsetningu.";
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Kynning hefur þegar átt sér stað hér.";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Þú ert þegar vinur %s.";
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Ógild forsíðu slóð.";
$a->strings["Disallowed profile URL."] = "Óleyfileg forsíðu slóð.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Kynningin þín hefur verið send.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Skráðu þig inn til að staðfesta kynningu.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Ekki réttur notandi skráður inn. Skráðu þig inn sem <strong>þessi</strong> notandi.";
$a->strings["Hide this contact"] = "Fela þennan tengilið";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Velkomin(n) heim %s.";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Vinsamlegas staðfestu kynninguna/tengibeiðnina við %s.";
$a->strings["Confirm"] = "Staðfesta";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported communications networks:"] = "Settu inn 'Auðkennisnetfang' þitt úr einhverjum af eftirfarandi samskiptanetum:";
$a->strings["If you are not yet a member of the free social web, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public Friendica site and join us today</a>."] = "";
$a->strings["Friend/Connection Request"] = "Vina/Tengi Beiðni";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"] = "Dæmi: siggi@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/siggi, prufunotandi@identi.ca";
$a->strings["Please answer the following:"] = "Vinnsamlegast svaraðu eftirfarandi:";
$a->strings["Does %s know you?"] = "Þekkir %s þig?";
$a->strings["Add a personal note:"] = "Bæta við persónulegri athugasemd";
$a->strings["Friendica"] = "Friendica";
$a->strings["StatusNet/Federated Social Web"] = "StatusNet/Federated Social Web";
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = "";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Auðkennisnetfang þitt:";
$a->strings["Submit Request"] = "Senda beiðni";
$a->strings["Registration successful. Please check your email for further instructions."] = "Nýskráning tóks. Frekari fyrirmæli voru send í tölvupósti.";
$a->strings["Failed to send email message. Here your accout details:<br> login: %s<br> password: %s<br><br>You can change your password after login."] = "";
$a->strings["Your registration can not be processed."] = "Skráninguna þína er ekki hægt að vinna.";
$a->strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "Skráningin þín bíður samþykkis af eiganda síðunnar.";
$a->strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Þessi vefur hefur náð hámarks fjölda daglegra nýskráninga. Reyndu aftur á morgun.";
$a->strings["You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Þú mátt (valfrjálst) fylla í þetta svæði gegnum OpenID með því gefa upp þitt OpenID og ýta á 'Skrá'.";
$a->strings["If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items."] = "Ef þú veist ekki hvað OpenID er, skildu þá þetta svæði eftir tómt en fylltu í restin af svæðunum.";
$a->strings["Your OpenID (optional): "] = "Þitt OpenID (valfrjálst):";
$a->strings["Include your profile in member directory?"] = "Á forsíðan þín að sjást í notendalistanum?";
$a->strings["Membership on this site is by invitation only."] = "Aðild að þessum vef er ";
$a->strings["Your invitation ID: "] = "Boðskorta auðkenni:";
$a->strings["Your Full Name (e.g. Joe Smith): "] = "Full nafn (t.d. Jón Jónsson):";
$a->strings["Your Email Address: "] = "Tölvupóstur:";
$a->strings["Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be '<strong>nickname@\$sitename</strong>'."] = "Veldu gælunafn. Verður að byrja á staf. Slóðin þín á þessum vef verður síðan '<strong>gælunafn@\$sitename</strong>'.";
$a->strings["Choose a nickname: "] = "Veldu gælunafn:";
$a->strings["Register"] = "Nýskrá";
$a->strings["Import"] = "Flytja inn";
$a->strings["Import your profile to this friendica instance"] = "";
$a->strings["System down for maintenance"] = "Kerfið er óvirkt vegna viðhalds";
$a->strings["Search"] = "Leita";
$a->strings["Global Directory"] = "Alheimstengiliðaskrá";
$a->strings["Find on this site"] = "Leita á þessum vef";
$a->strings["Site Directory"] = "Skrá yfir tengiliði á þessum vef";
$a->strings["Age: "] = "Aldur:";
$a->strings["Gender: "] = "Kyn:";
$a->strings["Gender:"] = "Kyn:";
$a->strings["Status:"] = "Staða:";
$a->strings["Homepage:"] = "Heimasíða:";
$a->strings["About:"] = "Um:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Engar færslur (sumar geta verið faldar).";
$a->strings["No potential page delegates located."] = "Engir mögulegir viðtakendur síðunnar fundust.";
$a->strings["Delegate Page Management"] = "";
$a->strings["Delegates are able to manage all aspects of this account/page except for basic account settings. Please do not delegate your personal account to anybody that you do not trust completely."] = "";
$a->strings["Existing Page Managers"] = "";
$a->strings["Existing Page Delegates"] = "";
$a->strings["Potential Delegates"] = "";
$a->strings["Add"] = "Bæta við";
$a->strings["No entries."] = "Engar færslur.";
$a->strings["Common Friends"] = "Sameiginlegir vinir";
$a->strings["No contacts in common."] = "";
$a->strings["Export account"] = "";
$a->strings["Export your account info and contacts. Use this to make a backup of your account and/or to move it to another server."] = "";
$a->strings["Export all"] = "";
$a->strings["Export your accout info, contacts and all your items as json. Could be a very big file, and could take a lot of time. Use this to make a full backup of your account (photos are not exported)"] = "";
$a->strings["%1\$s is currently %2\$s"] = "";
$a->strings["Mood"] = "";
$a->strings["Set your current mood and tell your friends"] = "";
$a->strings["Do you really want to delete this suggestion?"] = "";
$a->strings["Friend Suggestions"] = "Vina uppástungur";
$a->strings["No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours."] = "Engar uppástungur tiltækar. Ef þetta er nýr vefur, reyndu þá aftur eftir um 24 klukkustundir.";
$a->strings["Ignore/Hide"] = "Hunsa/Fela";
$a->strings["Profile deleted."] = "Forsíðu eytt.";
$a->strings["Profile-"] = "Forsíða-";
$a->strings["New profile created."] = "Ný forsíða búinn til.";
$a->strings["Profile unavailable to clone."] = "Ekki tókst að klóna forsíðu";
$a->strings["Profile Name is required."] = "Nafn á forsíðu er skilyrði";
$a->strings["Marital Status"] = "";
$a->strings["Romantic Partner"] = "";
$a->strings["Likes"] = "";
$a->strings["Dislikes"] = "";
$a->strings["Work/Employment"] = "";
$a->strings["Religion"] = "";
$a->strings["Political Views"] = "";
$a->strings["Gender"] = "";
$a->strings["Sexual Preference"] = "";
$a->strings["Homepage"] = "";
$a->strings["Interests"] = "";
$a->strings["Address"] = "";
$a->strings["Location"] = "";
$a->strings["Profile updated."] = "Forsíða uppfærð.";
$a->strings[" and "] = "og";
$a->strings["public profile"] = "Opinber forsíða";
$a->strings["%1\$s changed %2\$s to &ldquo;%3\$s&rdquo;"] = "";
$a->strings[" - Visit %1\$s's %2\$s"] = "";
$a->strings["%1\$s has an updated %2\$s, changing %3\$s."] = "%1\$s hefur uppfært %2\$s, með því að breyta %3\$s.";
$a->strings["Hide contacts and friends:"] = "";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of this profile?"] = "Fela tengiliða-/vinalista á þessari forsíðu?";
$a->strings["Edit Profile Details"] = "Breyta forsíðu upplýsingum";
$a->strings["Change Profile Photo"] = "";
$a->strings["View this profile"] = "Skoða þessa forsíðu";
$a->strings["Create a new profile using these settings"] = "Búa til nýja forsíðu með þessum stillingum";
$a->strings["Clone this profile"] = "Klóna þessa forsíðu";
$a->strings["Delete this profile"] = "Eyða þessari forsíðu";
$a->strings["Basic information"] = "";
$a->strings["Profile picture"] = "";
$a->strings["Preferences"] = "";
$a->strings["Status information"] = "";
$a->strings["Additional information"] = "";
$a->strings["Profile Name:"] = "Forsíðu nafn:";
$a->strings["Your Full Name:"] = "Fullt nafn:";
$a->strings["Title/Description:"] = "Starfsheiti/Lýsing:";
$a->strings["Your Gender:"] = "Kyn:";
$a->strings["Birthday (%s):"] = "Afmæli (%s):";
$a->strings["Street Address:"] = "Gata:";
$a->strings["Locality/City:"] = "Bær/Borg:";
$a->strings["Postal/Zip Code:"] = "Póstnúmer:";
$a->strings["Country:"] = "Land:";
$a->strings["Region/State:"] = "Svæði/Sýsla";
$a->strings["<span class=\"heart\">&hearts;</span> Marital Status:"] = "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Hjúskaparstaða:";
$a->strings["Who: (if applicable)"] = "Hver: (ef við á)";
$a->strings["Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"] = "Dæmi: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com";
$a->strings["Since [date]:"] = "";
$a->strings["Sexual Preference:"] = "Kynhneigð";
$a->strings["Homepage URL:"] = "Slóð heimasíðu:";
$a->strings["Hometown:"] = "";
$a->strings["Political Views:"] = "Stórnmálaskoðanir:";
$a->strings["Religious Views:"] = "Trúarskoðanir";
$a->strings["Public Keywords:"] = "Opinber leitarorð:";
$a->strings["Private Keywords:"] = "Einka leitarorð:";
$a->strings["Likes:"] = "";
$a->strings["Dislikes:"] = "";
$a->strings["Example: fishing photography software"] = "Til dæmis: fishing photography software";
$a->strings["(Used for suggesting potential friends, can be seen by others)"] = "(Notað til að stinga uppá mögulegum vinum, aðrir geta séð)";
$a->strings["(Used for searching profiles, never shown to others)"] = "(Notað við leit að öðrum notendum, aldrei sýnt öðrum)";
$a->strings["Tell us about yourself..."] = "Segðu okkur frá sjálfum þér...";
$a->strings["Hobbies/Interests"] = "Áhugamál";
$a->strings["Contact information and Social Networks"] = "Tengiliðaupplýsingar og samfélagsnet";
$a->strings["Musical interests"] = "Tónlistarsmekkur";
$a->strings["Books, literature"] = "Bækur, bókmenntir";
$a->strings["Television"] = "Sjónvarp";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment"] = "Kvikmyndir/dans/menning/afþreying";
$a->strings["Love/romance"] = "Ást/rómantík";
$a->strings["Work/employment"] = "Atvinna:";
$a->strings["School/education"] = "Skóli/menntun";
$a->strings["This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet."] = "Þetta er <strong>opinber</strong> forsíða.<br />Hún <strong>verður</strong> sjáanleg öðrum sem nota alnetið.";
$a->strings["Edit/Manage Profiles"] = "Sýsla með forsíður";
$a->strings["Change profile photo"] = "Breyta forsíðu mynd";
$a->strings["Create New Profile"] = "Stofna nýja forsíðu";
$a->strings["Profile Image"] = "Forsíðu mynd";
$a->strings["visible to everybody"] = "Sýnilegt öllum";
$a->strings["Edit visibility"] = "Sýsla með sjáanleika";
$a->strings["Item not found"] = "Hlutur fannst ekki";
$a->strings["Edit post"] = "Breyta skilaboðum";
$a->strings["upload photo"] = "Hlaða upp mynd";
$a->strings["Attach file"] = "Bæta við skrá";
$a->strings["attach file"] = "Hengja skrá við";
$a->strings["web link"] = "vefhlekkur";
$a->strings["Insert video link"] = "Setja inn myndbandshlekk";
$a->strings["video link"] = "myndbandshlekkur";
$a->strings["Insert audio link"] = "Setja inn hlekk á hljóðskrá";
$a->strings["audio link"] = "hljóðhlekkur";
$a->strings["Set your location"] = "Veldu staðsetningu þína";
$a->strings["set location"] = "stilla staðsetningu";
$a->strings["Clear browser location"] = "Hreinsa staðsetningu í vafra";
$a->strings["clear location"] = "hreinsa staðsetningu";
$a->strings["Permission settings"] = "Heimildar stillingar";
$a->strings["CC: email addresses"] = "CC: tölvupóstfang";
$a->strings["Public post"] = "Opinber færsla";
$a->strings["Set title"] = "Setja titil";
$a->strings["Categories (comma-separated list)"] = "";
$a->strings["Example: bob@example.com, mary@example.com"] = "Dæmi: bob@example.com, mary@example.com";
$a->strings["This is Friendica, version"] = "Þetta er Friendica útgáfa";
$a->strings["running at web location"] = "Keyrir á slóð";
$a->strings["Please visit <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> to learn more about the Friendica project."] = "Á <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> er hægt að fræðast nánar um Friendica verkefnið.";
$a->strings["Bug reports and issues: please visit"] = "Villu tilkynningar og vandamál: endilega skoða";
$a->strings["Suggestions, praise, donations, etc. - please email \"Info\" at Friendica - dot com"] = "Uppástungur, lof, framlög og svo framvegis - sendið tölvupóst á \"Info\" hjá Friendica - punktur com";
$a->strings["Installed plugins/addons/apps:"] = "";
$a->strings["No installed plugins/addons/apps"] = "Engin uppsett eining/viðbót/forr";
$a->strings["Authorize application connection"] = "Leyfa forriti að tengjast";
$a->strings["Return to your app and insert this Securty Code:"] = "Farðu aftur í forritið þitt og settu þennan öryggiskóða þar";
$a->strings["Please login to continue."] = "Skráðu þig inn til að halda áfram.";
$a->strings["Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?"] = "Vilt þú leyfa þessu forriti að hafa aðgang að færslum og tengiliðum, og/eða stofna nýjar færslur fyrir þig?";
$a->strings["Remote privacy information not available."] = "Persónuverndar upplýsingar ekki fyrir hendi á fjarlægum vefþjón.";
$a->strings["Visible to:"] = "Sýnilegt eftirfarandi:";
$a->strings["Personal Notes"] = "Persónulegar glósur";
$a->strings["l F d, Y \\@ g:i A"] = "";
$a->strings["Time Conversion"] = "Tíma leiðréttir";
$a->strings["Friendica provides this service for sharing events with other networks and friends in unknown timezones."] = "Friendica veitir þessa þjónustu til að deila atburðum milli neta og vina í óþekktum tímabeltum.";
$a->strings["UTC time: %s"] = "Máltími: %s";
$a->strings["Current timezone: %s"] = "Núverandi tímabelti: %s";
$a->strings["Converted localtime: %s"] = "Umbreyttur staðartími: %s";
$a->strings["Please select your timezone:"] = "Veldu tímabeltið þitt:";
$a->strings["Poke/Prod"] = "";
$a->strings["poke, prod or do other things to somebody"] = "";
$a->strings["Recipient"] = "";
$a->strings["Choose what you wish to do to recipient"] = "";
$a->strings["Make this post private"] = "";
$a->strings["Total invitation limit exceeded."] = "";
$a->strings["%s : Not a valid email address."] = "%s : Ekki gilt póstfang";
$a->strings["Please join us on Friendica"] = "";
$a->strings["Invitation limit exceeded. Please contact your site administrator."] = "";
$a->strings["%s : Message delivery failed."] = "%s : Skilaboð komust ekki til skila.";
$a->strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d skilaboð send.",
1 => "%d skilaboð send",
);
$a->strings["You have no more invitations available"] = "Þú hefur ekki fleiri boðskort.";
$a->strings["Visit %s for a list of public sites that you can join. Friendica members on other sites can all connect with each other, as well as with members of many other social networks."] = "";
$a->strings["To accept this invitation, please visit and register at %s or any other public Friendica website."] = "";
$a->strings["Friendica sites all inter-connect to create a huge privacy-enhanced social web that is owned and controlled by its members. They can also connect with many traditional social networks. See %s for a list of alternate Friendica sites you can join."] = "";
$a->strings["Our apologies. This system is not currently configured to connect with other public sites or invite members."] = "";
$a->strings["Send invitations"] = "Senda kynningar";
$a->strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Póstföng, eitt í hverja línu:";
$a->strings["You are cordially invited to join me and other close friends on Friendica - and help us to create a better social web."] = "";
$a->strings["You will need to supply this invitation code: \$invite_code"] = "Þú þarft að nota eftirfarandi boðskorta auðkenni: \$invite_code";
$a->strings["Once you have registered, please connect with me via my profile page at:"] = "Þegar þú hefur nýskráð þig, hafðu samband við mig gegnum síðuna mína á:";
$a->strings["For more information about the Friendica project and why we feel it is important, please visit http://friendica.com"] = "";
$a->strings["Photo Albums"] = "Myndabækur";
$a->strings["Contact Photos"] = "Myndir tengiliðs";
$a->strings["Upload New Photos"] = "Hlaða upp nýjum myndum";
$a->strings["Contact information unavailable"] = "Tengiliða upplýsingar ekki til";
$a->strings["Album not found."] = "Myndabók finnst ekki.";
$a->strings["Delete Album"] = "Fjarlægja myndabók";
$a->strings["Do you really want to delete this photo album and all its photos?"] = "";
$a->strings["Delete Photo"] = "Fjarlægja mynd";
$a->strings["Do you really want to delete this photo?"] = "";
$a->strings["%1\$s was tagged in %2\$s by %3\$s"] = "";
$a->strings["a photo"] = "mynd";
$a->strings["Image exceeds size limit of "] = "Mynd er yfir stærðamörkum";
$a->strings["Image file is empty."] = "Mynda skrá er tóm.";
$a->strings["No photos selected"] = "Engar myndir valdar";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of %2$.2f Mbytes photo storage."] = "";
$a->strings["Upload Photos"] = "Hlaða upp myndum";
$a->strings["New album name: "] = "Nýtt nafn myndbókar:";
$a->strings["or existing album name: "] = "eða fyrra nafn myndbókar:";
$a->strings["Do not show a status post for this upload"] = "Ekki sýna færslu fyrir þessari upphölun";
$a->strings["Permissions"] = "Aðgangar";
$a->strings["Private Photo"] = "Einkamynd";
$a->strings["Public Photo"] = "Opinber mynd";
$a->strings["Edit Album"] = "Breyta myndbók";
$a->strings["Show Newest First"] = "Birta nýjast fyrst";
$a->strings["Show Oldest First"] = "Birta elsta fyrst";
$a->strings["View Photo"] = "Skoða mynd";
$a->strings["Permission denied. Access to this item may be restricted."] = "Aðgangi hafnað. Aðgangur að þessum hlut kann að vera skertur.";
$a->strings["Photo not available"] = "Mynd ekki til";
$a->strings["View photo"] = "Birta mynd";
$a->strings["Edit photo"] = "Breyta mynd";
$a->strings["Use as profile photo"] = "Nota sem forsíðu mynd";
$a->strings["View Full Size"] = "Skoða í fullri stærð";
$a->strings["Tags: "] = "Merki:";
$a->strings["[Remove any tag]"] = "[Fjarlægja öll merki]";
$a->strings["Rotate CW (right)"] = "";
$a->strings["Rotate CCW (left)"] = "";
$a->strings["New album name"] = "Nýtt nafn myndbókar";
$a->strings["Caption"] = "Yfirskrift";
$a->strings["Add a Tag"] = "Bæta við merki";
$a->strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"] = "Til dæmis: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #Reykjavík #tjalda";
$a->strings["Private photo"] = "Einkamynd";
$a->strings["Public photo"] = "Opinber mynd";
$a->strings["Share"] = "Deila";
$a->strings["Recent Photos"] = "Nýlegar myndir";
$a->strings["Account approved."] = "Notandi samþykktur.";
$a->strings["Registration revoked for %s"] = "Skráning afturköllurð vegna %s";
$a->strings["Please login."] = "Skráðu yður inn.";
$a->strings["Move account"] = "";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "";
$a->strings["This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from Diaspora"] = "";
$a->strings["Account file"] = "";
$a->strings["To export your account, go to \"Settings->Export your personal data\" and select \"Export account\""] = "";
$a->strings["Item not available."] = "Atriði ekki í boði.";
$a->strings["Item was not found."] = "Atriði fannst ekki";
$a->strings["Delete this item?"] = "Eyða þessu atriði?";
$a->strings["show fewer"] = "sýna færri";
$a->strings["Update %s failed. See error logs."] = "Uppfærsla á %s mistókst. Sjá villu skrá.";
$a->strings["Create a New Account"] = "Stofna nýjan notanda";
$a->strings["Logout"] = "Útskrá";
$a->strings["Nickname or Email address: "] = "Gælunafn eða póstfang:";
$a->strings["Password: "] = "Aðgangsorð:";
$a->strings["Remember me"] = "";
$a->strings["Or login using OpenID: "] = "Eða auðkenna með OpenID:";
$a->strings["Forgot your password?"] = "Gleymt lykilorð?";
$a->strings["Website Terms of Service"] = "";
$a->strings["terms of service"] = "";
$a->strings["Website Privacy Policy"] = "";
$a->strings["privacy policy"] = "";
$a->strings["Requested account is not available."] = "";
$a->strings["Edit profile"] = "Breyta forsíðu";
$a->strings["Message"] = "";
$a->strings["Profiles"] = "Forsíður";
$a->strings["Manage/edit profiles"] = "Sýsla með forsíður";
$a->strings["Network:"] = "";
$a->strings["g A l F d"] = "";
$a->strings["F d"] = "";
$a->strings["[today]"] = "[í dag]";
$a->strings["Birthday Reminders"] = "Afmælis áminningar";
$a->strings["Birthdays this week:"] = "Afmæli í þessari viku:";
$a->strings["[No description]"] = "[Engin lýsing]";
$a->strings["Event Reminders"] = "Atburða áminningar";
$a->strings["Events this week:"] = "Atburðir vikunnar:";
$a->strings["Status"] = "Staða";
$a->strings["Status Messages and Posts"] = "Stöðu skilaboð og færslur";
$a->strings["Profile Details"] = "Forsíðu upplýsingar";
$a->strings["Videos"] = "";
$a->strings["Events and Calendar"] = "Atburðir og dagskrá";
$a->strings["Only You Can See This"] = "Aðeins þú sérð þetta";
$a->strings["This entry was edited"] = "";
$a->strings["ignore thread"] = "";
$a->strings["unignore thread"] = "";
$a->strings["toggle ignore status"] = "";
$a->strings["ignored"] = "";
$a->strings["Categories:"] = "Flokkar:";
$a->strings["Filed under:"] = "Skráð undir:";
$a->strings["via"] = "";
$a->strings["\n\t\t\tThe friendica developers released update %s recently,\n\t\t\tbut when I tried to install it, something went terribly wrong.\n\t\t\tThis needs to be fixed soon and I can't do it alone. Please contact a\n\t\t\tfriendica developer if you can not help me on your own. My database might be invalid."] = "";
$a->strings["The error message is\n[pre]%s[/pre]"] = "";
$a->strings["Errors encountered creating database tables."] = "Villur komu upp við að stofna töflur í gagnagrunn.";
$a->strings["Errors encountered performing database changes."] = "";
$a->strings["Logged out."] = "Útskráður";
$a->strings["We encountered a problem while logging in with the OpenID you provided. Please check the correct spelling of the ID."] = "";
$a->strings["The error message was:"] = "";
$a->strings["Add New Contact"] = "Bæta við tengilið";
$a->strings["Enter address or web location"] = "Settu inn slóð";
$a->strings["Example: bob@example.com, http://example.com/barbara"] = "Dæmi: gudmundur@simnet.is, http://simnet.is/gudmundur";
$a->strings["%d invitation available"] = array(
0 => "%d boðskort í boði",
1 => "%d boðskort í boði",
);
$a->strings["Find People"] = "Finna fólk";
$a->strings["Enter name or interest"] = "Settu inn nafn eða áhugamál";
$a->strings["Connect/Follow"] = "Tengjast/fylgja";
$a->strings["Examples: Robert Morgenstein, Fishing"] = "Dæmi: Jón Jónsson, Veiði";
$a->strings["Similar Interests"] = "Svipuð áhugamál";
$a->strings["Random Profile"] = "";
$a->strings["Invite Friends"] = "Bjóða vinum aðgang";
$a->strings["Networks"] = "Net";
$a->strings["All Networks"] = "Öll net";
$a->strings["Saved Folders"] = "";
$a->strings["Everything"] = "";
$a->strings["Categories"] = "";
$a->strings["General Features"] = "";
$a->strings["Multiple Profiles"] = "";
$a->strings["Ability to create multiple profiles"] = "";
$a->strings["Post Composition Features"] = "";
$a->strings["Richtext Editor"] = "";
$a->strings["Enable richtext editor"] = "";
$a->strings["Post Preview"] = "";
$a->strings["Allow previewing posts and comments before publishing them"] = "";
$a->strings["Auto-mention Forums"] = "";
$a->strings["Add/remove mention when a fourm page is selected/deselected in ACL window."] = "";
$a->strings["Network Sidebar Widgets"] = "";
$a->strings["Search by Date"] = "";
$a->strings["Ability to select posts by date ranges"] = "";
$a->strings["Group Filter"] = "";
$a->strings["Enable widget to display Network posts only from selected group"] = "";
$a->strings["Network Filter"] = "";
$a->strings["Enable widget to display Network posts only from selected network"] = "";
$a->strings["Save search terms for re-use"] = "";
$a->strings["Network Tabs"] = "";
$a->strings["Network Personal Tab"] = "";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts that you've interacted on"] = "";
$a->strings["Network New Tab"] = "";
$a->strings["Enable tab to display only new Network posts (from the last 12 hours)"] = "";
$a->strings["Network Shared Links Tab"] = "";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts with links in them"] = "";
$a->strings["Post/Comment Tools"] = "";
$a->strings["Multiple Deletion"] = "";
$a->strings["Select and delete multiple posts/comments at once"] = "";
$a->strings["Edit Sent Posts"] = "";
$a->strings["Edit and correct posts and comments after sending"] = "";
$a->strings["Tagging"] = "";
$a->strings["Ability to tag existing posts"] = "";
$a->strings["Post Categories"] = "";
$a->strings["Add categories to your posts"] = "";
$a->strings["Ability to file posts under folders"] = "";
$a->strings["Dislike Posts"] = "";
$a->strings["Ability to dislike posts/comments"] = "";
$a->strings["Star Posts"] = "";
$a->strings["Ability to mark special posts with a star indicator"] = "";
$a->strings["Mute Post Notifications"] = "";
$a->strings["Ability to mute notifications for a thread"] = "";
$a->strings["Connect URL missing."] = "Tengi slóð vantar.";
$a->strings["This site is not configured to allow communications with other networks."] = "Þessi vefur er ekki uppsettur til að leyfa samskipti við önnur samfélagsnet.";
$a->strings["No compatible communication protocols or feeds were discovered."] = "Enginn samhæfur samskipta staðall né straumar fundust.";
$a->strings["The profile address specified does not provide adequate information."] = "Uppgefin forsíðu slóð eru ekki næganlegar upplýsingar.";
$a->strings["An author or name was not found."] = "Höfundur eða nafn fannst ekki.";
$a->strings["No browser URL could be matched to this address."] = "Engin vefslóð passaði við þessa slóð. ";
$a->strings["Unable to match @-style Identity Address with a known protocol or email contact."] = "";
$a->strings["Use mailto: in front of address to force email check."] = "";
$a->strings["The profile address specified belongs to a network which has been disabled on this site."] = "Þessi forsíðu slóð tilheyrir neti sem er bannað á þessum vef.";
$a->strings["Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you."] = "Takmörkuð forsíða. Þessi tengiliður mun ekki getað tekið á móti beinum/einka tilkynningum frá þér.";
$a->strings["Unable to retrieve contact information."] = "Ekki hægt að sækja tengiliðs upplýsingar.";
$a->strings["following"] = "fylgist með";
$a->strings["A deleted group with this name was revived. Existing item permissions <strong>may</strong> apply to this group and any future members. If this is not what you intended, please create another group with a different name."] = "Hóp sem var eytt hefur verið endurlífgaður. Færslur sem þegar voru til <strong>geta mögulega</strong> farið á hópinn og framtíðar meðlimir. Ef þetta er ekki það sem þú vilt, þá þarftu að búa til nýjan hóp með öðru nafni.";
$a->strings["Default privacy group for new contacts"] = "";
$a->strings["Everybody"] = "Allir";
$a->strings["edit"] = "breyta";
$a->strings["Edit group"] = "Breyta hóp";
$a->strings["Create a new group"] = "Stofna nýjan hóp";
$a->strings["Contacts not in any group"] = "Tengiliðir ekki í neinum hópum";
$a->strings["Miscellaneous"] = "Ýmislegt";
$a->strings["year"] = "ár";
$a->strings["month"] = "mánuður";
$a->strings["day"] = "dagur";
$a->strings["never"] = "aldrei";
$a->strings["less than a second ago"] = "fyrir minna en sekúndu";
$a->strings["years"] = "ár";
$a->strings["months"] = "mánuðir";
$a->strings["week"] = "vika";
$a->strings["weeks"] = "vikur";
$a->strings["days"] = "dagar";
$a->strings["hour"] = "klukkustund";
$a->strings["hours"] = "klukkustundir";
$a->strings["minute"] = "mínúta";
$a->strings["minutes"] = "mínútur";
$a->strings["second"] = "sekúnda";
$a->strings["seconds"] = "sekúndur";
$a->strings["%1\$d %2\$s ago"] = "";
$a->strings["%s's birthday"] = "";
$a->strings["Happy Birthday %s"] = "";
$a->strings["Visible to everybody"] = "Sjáanlegt öllum";
$a->strings["show"] = "sýna";
$a->strings["don't show"] = "fela";
$a->strings["[no subject]"] = "[ekkert efni]";
$a->strings["stopped following"] = "hætt að fylgja";
$a->strings["Poke"] = "";
$a->strings["View Status"] = "";
$a->strings["View Profile"] = "";
$a->strings["View Photos"] = "";
$a->strings["Network Posts"] = "";
$a->strings["Edit Contact"] = "";
$a->strings["Drop Contact"] = "Henda tengilið";
$a->strings["Send PM"] = "Senda einkaboð";
$a->strings["Welcome "] = "Velkomin(n)";
$a->strings["Please upload a profile photo."] = "Vinsamlegast hlaðið inn forsíðu mynd.";
$a->strings["Welcome back "] = "Velkomin(n) aftur";
$a->strings["The form security token was not correct. This probably happened because the form has been opened for too long (>3 hours) before submitting it."] = "";
$a->strings["event"] = "atburður";
$a->strings["%1\$s poked %2\$s"] = "";
$a->strings["poked"] = "";
$a->strings["post/item"] = "";
$a->strings["%1\$s marked %2\$s's %3\$s as favorite"] = "";
$a->strings["remove"] = "";
$a->strings["Delete Selected Items"] = "Eyða völdum færslum";
$a->strings["Follow Thread"] = "";
$a->strings["%s likes this."] = "%s líkar þetta.";
$a->strings["%s doesn't like this."] = "%s mislíkar þetta.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> like this"] = "";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> don't like this"] = "";
$a->strings["and"] = "og";
$a->strings[", and %d other people"] = ", og %d öðrum";
$a->strings["%s like this."] = "%s líkar þetta.";
$a->strings["%s don't like this."] = "%s mislíkar þetta.";
$a->strings["Visible to <strong>everybody</strong>"] = "Sjáanlegt <strong>öllum</strong>";
$a->strings["Please enter a video link/URL:"] = "Settu inn myndbandshlekkur:";
$a->strings["Please enter an audio link/URL:"] = "Settu inn hlekk á hljóðskrá:";
$a->strings["Tag term:"] = "Merka með:";
$a->strings["Where are you right now?"] = "Hvar ert þú núna?";
$a->strings["Delete item(s)?"] = "";
$a->strings["Post to Email"] = "Senda skilaboð á tölvupóst";
$a->strings["Connectors disabled, since \"%s\" is enabled."] = "";
$a->strings["permissions"] = "aðgangsstýring";
$a->strings["Post to Groups"] = "";
$a->strings["Post to Contacts"] = "";
$a->strings["Private post"] = "";
$a->strings["view full size"] = "Skoða í fullri stærð";
$a->strings["newer"] = "";
$a->strings["older"] = "";
$a->strings["prev"] = "á undan";
$a->strings["first"] = "fremsta";
$a->strings["last"] = "síðasta";
$a->strings["next"] = "næsta";
$a->strings["No contacts"] = "Engir tengiliðir";
$a->strings["%d Contact"] = array(
0 => "%d Tengiliður",
1 => "%d Tengiliðir",
);
$a->strings["poke"] = "";
$a->strings["ping"] = "";
$a->strings["pinged"] = "";
$a->strings["prod"] = "";
$a->strings["prodded"] = "";
$a->strings["slap"] = "";
$a->strings["slapped"] = "";
$a->strings["finger"] = "";
$a->strings["fingered"] = "";
$a->strings["rebuff"] = "";
$a->strings["rebuffed"] = "";
$a->strings["happy"] = "";
$a->strings["sad"] = "";
$a->strings["mellow"] = "";
$a->strings["tired"] = "";
$a->strings["perky"] = "";
$a->strings["angry"] = "";
$a->strings["stupified"] = "";
$a->strings["puzzled"] = "";
$a->strings["interested"] = "";
$a->strings["bitter"] = "";
$a->strings["cheerful"] = "";
$a->strings["alive"] = "";
$a->strings["annoyed"] = "";
$a->strings["anxious"] = "";
$a->strings["cranky"] = "";
$a->strings["disturbed"] = "";
$a->strings["frustrated"] = "";
$a->strings["motivated"] = "";
$a->strings["relaxed"] = "";
$a->strings["surprised"] = "";
$a->strings["Monday"] = "Mánudagur";
$a->strings["Tuesday"] = "Þriðjudagur";
$a->strings["Wednesday"] = "Miðvikudagur";
$a->strings["Thursday"] = "Fimmtudagur";
$a->strings["Friday"] = "Föstudagur";
$a->strings["Saturday"] = "Laugardagur";
$a->strings["Sunday"] = "Sunnudagur";
$a->strings["January"] = "Janúar";
$a->strings["February"] = "Febrúar";
$a->strings["March"] = "Mars";
$a->strings["April"] = "Apríl";
$a->strings["May"] = "Maí";
$a->strings["June"] = "Júní";
$a->strings["July"] = "Júlí";
$a->strings["August"] = "Ágúst";
$a->strings["September"] = "September";
$a->strings["October"] = "Október";
$a->strings["November"] = "Nóvember";
$a->strings["December"] = "Desember";
$a->strings["bytes"] = "bæti";
$a->strings["Click to open/close"] = "";
$a->strings["default"] = "sjálfgefið";
$a->strings["Select an alternate language"] = "Velja annað tungumál";
$a->strings["activity"] = "";
$a->strings["post"] = "";
$a->strings["Item filed"] = "";
$a->strings["Image/photo"] = "Mynd";
$a->strings["<a href=\"%1\$s\" target=\"_blank\">%2\$s</a> %3\$s"] = "";
$a->strings["<span><a href=\"%s\" target=\"_blank\">%s</a> wrote the following <a href=\"%s\" target=\"_blank\">post</a>"] = "";
$a->strings["$1 wrote:"] = "$1 skrifaði:";
$a->strings["Encrypted content"] = "Dulritað efni";
$a->strings["(no subject)"] = "(ekkert efni)";
$a->strings["noreply"] = "ekki svara";
$a->strings["Cannot locate DNS info for database server '%s'"] = "Get ekki flett upp DNS upplýsingum fyrir gagnagrunns þjón '%s'";
$a->strings["Unknown | Not categorised"] = "Óþekkt | Ekki flokkað";
$a->strings["Block immediately"] = "Hunsa samstundis";
$a->strings["Shady, spammer, self-marketer"] = "Grunsamlegur, rusl sendari, auglýsandi";
$a->strings["Known to me, but no opinion"] = "Ég þekki en hef ekki skoðun á";
$a->strings["OK, probably harmless"] = "Í lagi, væntanlega saklaus";
$a->strings["Reputable, has my trust"] = "Gott orðspor, ég treysti þessu";
$a->strings["Weekly"] = "Vikulega";
$a->strings["Monthly"] = "Mánaðarlega";
$a->strings["OStatus"] = "OStatus";
$a->strings["RSS/Atom"] = "RSS/Atom";
$a->strings["Zot!"] = "Zot!";
$a->strings["LinkedIn"] = "LinkedIn";
$a->strings["XMPP/IM"] = "XMPP/IM";
$a->strings["MySpace"] = "MySpace";
$a->strings["Google+"] = "Google+";
$a->strings["pump.io"] = "pump.io";
$a->strings["Twitter"] = "Twitter";
$a->strings["Diaspora Connector"] = "";
$a->strings["Statusnet"] = "";
$a->strings["App.net"] = "";
$a->strings[" on Last.fm"] = "";
$a->strings["Starts:"] = "Byrjar:";
$a->strings["Finishes:"] = "Endar:";
$a->strings["j F, Y"] = "";
$a->strings["j F"] = "";
$a->strings["Birthday:"] = "Afmælisdagur:";
$a->strings["Age:"] = "Aldur";
$a->strings["for %1\$d %2\$s"] = "";
$a->strings["Tags:"] = "Merki:";
$a->strings["Religion:"] = "Trúarskoðanir:";
$a->strings["Hobbies/Interests:"] = "Áhugamál/Áhugasvið:";
$a->strings["Contact information and Social Networks:"] = "Tengiliðaupplýsingar og samfélagsnet:";
$a->strings["Musical interests:"] = "Tónlistaráhugi:";
$a->strings["Books, literature:"] = "Bækur, bókmenntir:";
$a->strings["Television:"] = "Sjónvarp:";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment:"] = "Kvikmyndir/dans/menning/afþreying:";
$a->strings["Love/Romance:"] = "Ást/rómantík";
$a->strings["Work/employment:"] = "Atvinna:";
$a->strings["School/education:"] = "Skóli/menntun:";
$a->strings["Click here to upgrade."] = "";
$a->strings["This action exceeds the limits set by your subscription plan."] = "";
$a->strings["This action is not available under your subscription plan."] = "";
$a->strings["End this session"] = "Loka þessu innliti";
$a->strings["Your posts and conversations"] = "Samtölin þín";
$a->strings["Your profile page"] = "Forsíðan þín";
$a->strings["Your photos"] = "Þínar myndir";
$a->strings["Your videos"] = "";
$a->strings["Your events"] = "Þínir atburðir";
$a->strings["Personal notes"] = "Þínar einka glósur";
$a->strings["Your personal notes"] = "";
$a->strings["Sign in"] = "Innskrá";
$a->strings["Home Page"] = "Heimasíða";
$a->strings["Create an account"] = "Stofna notanda";
$a->strings["Help and documentation"] = "Hjálp og leiðbeiningar";
$a->strings["Apps"] = "Forr";
$a->strings["Addon applications, utilities, games"] = "Viðbætur forrit, leikir";
$a->strings["Search site content"] = "Leita í efni á vef";
$a->strings["Conversations on this site"] = "Samtöl á þessum vef";
$a->strings["Conversations on the network"] = "";
$a->strings["Directory"] = "Tengiliðalisti";
$a->strings["People directory"] = "Nafnaskrá";
$a->strings["Information"] = "";
$a->strings["Information about this friendica instance"] = "";
$a->strings["Conversations from your friends"] = "Samtöl frá vinum";
$a->strings["Network Reset"] = "";
$a->strings["Load Network page with no filters"] = "";
$a->strings["Friend Requests"] = "Vina beiðnir";
$a->strings["See all notifications"] = "";
$a->strings["Mark all system notifications seen"] = "Merkja allar tilkynningar sem séðar";
$a->strings["Private mail"] = "Einka skilaboð";
$a->strings["Inbox"] = "Innhólf";
$a->strings["Outbox"] = "Úthólf";
$a->strings["Manage"] = "Umsýsla";
$a->strings["Manage other pages"] = "Sýsla með aðrar síður";
$a->strings["Account settings"] = "Notenda stillingar";
$a->strings["Manage/Edit Profiles"] = "";
$a->strings["Manage/edit friends and contacts"] = "Sýsla með vini og tengiliði";
$a->strings["Site setup and configuration"] = "Stillingar vefs";
$a->strings["Navigation"] = "";
$a->strings["Site map"] = "";
$a->strings["User not found."] = "";
$a->strings["Daily posting limit of %d posts reached. The post was rejected."] = "";
$a->strings["Weekly posting limit of %d posts reached. The post was rejected."] = "";
$a->strings["Monthly posting limit of %d posts reached. The post was rejected."] = "";
$a->strings["There is no status with this id."] = "";