Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

17 wiersze
412 B

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>$Projectname Doxygen API Documentation</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>$Projectname Doxygen API Documentation not rendered</h1>
 8. To get the Doxygen API Documentation you must render it with the program <a href="http://www.doxygen.org">Doxygen</a> (included in most distributions).
 9. <pre>
 10. $ doxygen Doxyfile
 11. </pre>
 12. <br>
 13. <a href="javascript:history.back()">back</a>
 14. </body>
 15. </html>