Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

6 wiersze
460 B

  1. <div class="wall-item-like-buttons" id="wall-item-like-buttons-$id">
  2. <img src="images/like.gif" alt="I like this" title="I like this [toggle]" onclick="dolike($id,'like');" />
  3. <img src="images/dislike.gif" alt="I don't like this" title="I don't like this [toggle]" onclick="dolike($id,'dislike');" />
  4. <img id="like-rotator-$id" class="like-rotator" src="images/rotator.gif" alt="Please wait" title="Please wait" style="display: none;" />
  5. </div>