Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

11 regels
194 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
<h2>{{$banner}}</h2>
<p><a href="{{$base}}/admin/dbsync/check">{{$check}}</a></p>
<hr />