Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

27 lines
662 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Kara {{$username}},
'{{$fn}}' ĉe '{{$dfrn_url}}' akceptis
vian kontaktpeton ĉe '{{$sitename}}'.
'{{$fn}}' elektis vin kiel "admiranto", kio malpermesas
kelkajn komunikilojn - ekzemple privataj mesaĝoj kaj kelkaj profilrilataj
agoj. Se tio estas konto de komunumo aŭ de eminentulo, tiaj agordoj
aŭtomate aktiviĝis.
'{{$fn}}' eblas konverti la rilaton al ambaŭdirekta rilato
aŭ apliki pli da permesoj.
Vi ekricevos publikajn afiŝojn de '{{$fn}}',
kiuj aperos sur via 'Reto' paĝo ĉe
{{$siteurl}}
Salutoj,
{{$sitename}} administranto