Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

27 lines
590 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Na webu {{$sitename}} byla vytvořena nová uživatelská registrace, která vyžaduje Vaše schválení.
Přihlašovací údaje jsou tato:
Celé jméno: {{$username}}
Adresa webu: {{$siteurl}}
Přihlašovací jméno: {{$email}}
Pro odsouhlasení tohoto požadavku prosím klikněte na následující odkaz:
{{$siteurl}}/regmod/allow/{{$hash}}
Pro zamítnutí žádosti a odstranění účtu prosím klikněte na tento odkaz:
{{$siteurl}}/regmod/deny/{{$hash}}
Díky.