Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

28 lines
994 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Milý/Milá {{$username}},
Na webu {{$sitename}} byl zaregistrován požadavek na znovunastavení hesla k Vašemu účtu. Pro potvrzení této žádosti prosím klikněte na potvrzovací odkaz níže, nebo si tento odkaz zkopírujte do adresního řádku prohlížeče.
Pokud jste o znovunastavení hesla NEŽÁDALI, prosím NEKLIKEJTE na tento odkaz a ignorujte tento e-mail nebo ho rovnou smažte.
Vaše heslo nebude změněno, dokud nebudeme mít potvrzení, že jste o tento požadavek zažádali právě Vy.
Klikněte na tento odkaz pro prověření Vaší identity:
{{$reset_link}}
Poté obdržíte další zprávu obsahující nové heslo.
Následně si toto heslo můžete změnit z vašeho účtu na stránce Nastavení.
Přihlašovací údaje jsou tato:
Adresa webu: {{$siteurl}}
Přihlašovací jméno: {{$email}}
S pozdravem,
{{$sitename}} administrátor