Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4618 lines
127 KiB

# FRIENDICA Distributed Social Network
# Copyright (C) 2010, 2011 Mike Macgirvin
# This file is distributed under the same license as the Friendika package.
#
# Michal Šupler <msupler@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendika\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.friendika.com/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-14 21:17-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-03 04:29+0000\n"
"Last-Translator: michal_s <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/friendika/team/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
#: ../../mod/oexchange.php:27
msgid "Post successful."
msgstr "Příspěvek úspěšně odeslán"
#: ../../mod/crepair.php:42
msgid "Contact settings applied."
msgstr "Nastavení kontaktu změněno"
#: ../../mod/crepair.php:44
msgid "Contact update failed."
msgstr "Aktualizace kontaktu selhala."
#: ../../mod/crepair.php:54 ../../mod/wall_attach.php:43
#: ../../mod/fsuggest.php:78 ../../mod/events.php:102 ../../mod/photos.php:122
#: ../../mod/photos.php:849 ../../mod/editpost.php:10 ../../mod/install.php:96
#: ../../mod/notifications.php:62 ../../mod/contacts.php:132
#: ../../mod/settings.php:41 ../../mod/settings.php:46
#: ../../mod/settings.php:305 ../../mod/manage.php:75 ../../mod/network.php:6
#: ../../mod/notes.php:20 ../../mod/attach.php:33 ../../mod/group.php:19
#: ../../mod/viewcontacts.php:21 ../../mod/register.php:27
#: ../../mod/regmod.php:111 ../../mod/item.php:110
#: ../../mod/profile_photo.php:19 ../../mod/profile_photo.php:133
#: ../../mod/profile_photo.php:144 ../../mod/profile_photo.php:155
#: ../../mod/message.php:8 ../../mod/message.php:116 ../../mod/admin.php:10
#: ../../mod/wall_upload.php:42 ../../mod/follow.php:8
#: ../../mod/display.php:108 ../../mod/profiles.php:7
#: ../../mod/profiles.php:226 ../../mod/invite.php:13 ../../mod/invite.php:81
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:53 ../../addon/facebook/facebook.php:308
#: ../../include/items.php:1930 ../../index.php:266
msgid "Permission denied."
msgstr "Přístup odmítnut."
#: ../../mod/crepair.php:68 ../../mod/fsuggest.php:20
#: ../../mod/fsuggest.php:92 ../../mod/contacts.php:240
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:114
msgid "Contact not found."
msgstr "Kontakt nenalezen."
#: ../../mod/crepair.php:74
msgid "Repair Contact Settings"
msgstr "Opravit nastavení kontaktu"
#: ../../mod/crepair.php:76
msgid ""
"<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect"
" information your communications with this contact will stop working."
msgstr ""
"<strong>VAROVÁNÍ: Toto je velmi pokročilé nastavení,</strong> pokud zadáte "
"nesprávné informace, komunikace s tímto kontaktem přestane fungovat."
#: ../../mod/crepair.php:77
msgid ""
"Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are "
"uncertain what to do on this page."
msgstr ""
"Prosím použijte <strong>ihned</strong> v prohlížeči tlačítko \"zpět\" pokud "
"si nejste jistí co dělat na této stránce."
#: ../../mod/crepair.php:85 ../../mod/admin.php:464 ../../mod/admin.php:473
msgid "Name"
msgstr "Jméno"
#: ../../mod/crepair.php:86
msgid "Account Nickname"
msgstr "Přezdívka účtu"
#: ../../mod/crepair.php:87
msgid "Account URL"
msgstr "URL adresa účtu"
#: ../../mod/crepair.php:88
msgid "Friend Request URL"
msgstr "Žádost o přátelství URL"
#: ../../mod/crepair.php:89
msgid "Friend Confirm URL"
msgstr "URL adresa potvrzení přátelství"
#: ../../mod/crepair.php:90
msgid "Notification Endpoint URL"
msgstr "Notifikační URL adresa"
#: ../../mod/crepair.php:91
msgid "Poll/Feed URL"
msgstr "Poll/Feed URL adresa"
#: ../../mod/crepair.php:100 ../../mod/fsuggest.php:107
#: ../../mod/events.php:333 ../../mod/photos.php:877 ../../mod/photos.php:934
#: ../../mod/photos.php:1144 ../../mod/photos.php:1184
#: ../../mod/photos.php:1223 ../../mod/photos.php:1254
#: ../../mod/install.php:137 ../../mod/contacts.php:296
#: ../../mod/settings.php:482 ../../mod/manage.php:106 ../../mod/group.php:84
#: ../../mod/group.php:167 ../../mod/admin.php:298 ../../mod/admin.php:461
#: ../../mod/admin.php:587 ../../mod/admin.php:652 ../../mod/profiles.php:372
#: ../../mod/invite.php:106 ../../addon/facebook/facebook.php:366
#: ../../addon/randplace/randplace.php:178
#: ../../addon/impressum/impressum.php:69 ../../addon/oembed/oembed.php:41
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:274
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:288
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:314
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:321
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:343
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:468 ../../addon/piwik/piwik.php:76
#: ../../addon/twitter/twitter.php:171 ../../addon/twitter/twitter.php:194
#: ../../addon/twitter/twitter.php:280 ../../include/conversation.php:409
msgid "Submit"
msgstr "Odeslat"
#: ../../mod/help.php:27
msgid "Help:"
msgstr "Nápověda:"
#: ../../mod/help.php:31 ../../include/nav.php:64
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: ../../mod/wall_attach.php:57
#, php-format
msgid "File exceeds size limit of %d"
msgstr "Velikost souboru přesáhla limit %d"
#: ../../mod/wall_attach.php:87 ../../mod/wall_attach.php:98
msgid "File upload failed."
msgstr "Nahrání souboru se nezdařilo."
#: ../../mod/fsuggest.php:63
msgid "Friend suggestion sent."
msgstr "Návrhy přátelství odeslány "
#: ../../mod/fsuggest.php:97
msgid "Suggest Friends"
msgstr "Navrhněte přátelé"
#: ../../mod/fsuggest.php:99
#, php-format
msgid "Suggest a friend for %s"
msgstr "Navrhněte přátelé pro uživatele %s"
#: ../../mod/events.php:112 ../../mod/photos.php:834 ../../mod/notes.php:46
#: ../../mod/profile.php:116
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: ../../mod/events.php:113 ../../mod/photos.php:835 ../../mod/notes.php:47
#: ../../mod/profperm.php:103 ../../mod/profile.php:117
#: ../../include/profile_advanced.php:7
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
#: ../../mod/events.php:114 ../../mod/photos.php:836 ../../mod/notes.php:48
#: ../../mod/profile.php:118
msgid "Photos"
msgstr "Fotografie"
#: ../../mod/events.php:115 ../../mod/events.php:120 ../../mod/photos.php:837
#: ../../mod/notes.php:49 ../../mod/profile.php:119
msgid "Events"
msgstr "Události"
#: ../../mod/events.php:116 ../../mod/photos.php:838 ../../mod/notes.php:50
#: ../../mod/notes.php:55 ../../mod/profile.php:120
msgid "Personal Notes"
msgstr "Osobní poznámky"
#: ../../mod/events.php:210
msgid "Create New Event"
msgstr "Vytvořit novou událost"
#: ../../mod/events.php:213
msgid "Previous"
msgstr "Předchozí"
#: ../../mod/events.php:216
msgid "Next"
msgstr "Následující"
#: ../../mod/events.php:223
msgid "l, F j"
msgstr "l, F j"
#: ../../mod/events.php:235
msgid "Edit event"
msgstr "Editovat událost"
#: ../../mod/events.php:237 ../../include/text.php:846
msgid "link to source"
msgstr "odkaz na zdroj"
#: ../../mod/events.php:305
msgid "hour:minute"
msgstr "hodina:minuta"
#: ../../mod/events.php:314
msgid "Event details"
msgstr "Detaily události"
#: ../../mod/events.php:315
#, php-format
msgid "Format is %s %s. Starting date and Description are required."
msgstr "Formát je %s %s. Datum zahájení a popis jsou povinné."
#: ../../mod/events.php:316
msgid "Event Starts:"
msgstr "Událost začíná:"
#: ../../mod/events.php:319
msgid "Finish date/time is not known or not relevant"
msgstr "Datum/čas konce není zadán nebo není relevantní"
#: ../../mod/events.php:321
msgid "Event Finishes:"
msgstr "Akce končí:"
#: ../../mod/events.php:324
msgid "Adjust for viewer timezone"
msgstr "Nastavit časové pásmo pro uživatele s právem pro čtení"
#: ../../mod/events.php:326
msgid "Description:"
msgstr "Popis:"
#: ../../mod/events.php:328 ../../include/event.php:37 ../../boot.php:868
msgid "Location:"
msgstr "Místo:"
#: ../../mod/events.php:330
msgid "Share this event"
msgstr "Sdílet tuto událost"
#: ../../mod/tagrm.php:11 ../../mod/tagrm.php:94
#: ../../mod/dfrn_request.php:644 ../../addon/js_upload/js_upload.php:45
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../../mod/tagrm.php:41
msgid "Tag removed"
msgstr "Štítek odstraněn"
#: ../../mod/tagrm.php:79
msgid "Remove Item Tag"
msgstr "Odebrat štítek položky"
#: ../../mod/tagrm.php:81
msgid "Select a tag to remove: "
msgstr "Vyberte štítek k odebrání:"
#: ../../mod/tagrm.php:93
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
#: ../../mod/dfrn_poll.php:90 ../../mod/dfrn_poll.php:516
#, php-format
msgid "%s welcomes %s"
msgstr "%s vítá %s "
#: ../../mod/photos.php:37
msgid "Photo Albums"
msgstr "Fotoalba"
#: ../../mod/photos.php:45 ../../mod/photos.php:143 ../../mod/photos.php:857
#: ../../mod/photos.php:926 ../../mod/photos.php:941 ../../mod/photos.php:1332
#: ../../mod/photos.php:1344
msgid "Contact Photos"
msgstr "Fotogalerie kontaktu"
#: ../../mod/photos.php:57 ../../mod/settings.php:9
msgid "everybody"
msgstr "Žádost o připojení selhala nebo byla zrušena."
#: ../../mod/photos.php:132
msgid "Contact information unavailable"
msgstr "Kontakt byl zablokován"
#: ../../mod/photos.php:143 ../../mod/photos.php:577 ../../mod/photos.php:926
#: ../../mod/photos.php:941 ../../mod/register.php:316
#: ../../mod/register.php:323 ../../mod/register.php:330
#: ../../mod/profile_photo.php:58 ../../mod/profile_photo.php:65
#: ../../mod/profile_photo.php:72 ../../mod/profile_photo.php:160
#: ../../mod/profile_photo.php:236 ../../mod/profile_photo.php:245
msgid "Profile Photos"
msgstr "Profilové fotografie"
#: ../../mod/photos.php:153
msgid "Album not found."
msgstr "Album nenalezeno."
#: ../../mod/photos.php:171 ../../mod/photos.php:935
msgid "Delete Album"
msgstr "Smazat album"
#: ../../mod/photos.php:234 ../../mod/photos.php:1145
msgid "Delete Photo"
msgstr "Smazat fotografii"
#: ../../mod/photos.php:508
msgid "was tagged in a"
msgstr "štítek byl přidán v"
#: ../../mod/photos.php:508 ../../mod/like.php:110
#: ../../include/diaspora.php:446 ../../include/conversation.php:31
msgid "photo"
msgstr "fotografie"
#: ../../mod/photos.php:508
msgid "by"
msgstr "od"
#: ../../mod/photos.php:608 ../../addon/js_upload/js_upload.php:310
msgid "Image exceeds size limit of "
msgstr "Velikost obrázku překračuje limit velikosti"
#: ../../mod/photos.php:616
msgid "Image file is empty."
msgstr "Soubor obrázku je prázdný."
#: ../../mod/photos.php:630 ../../mod/profile_photo.php:118
#: ../../mod/wall_upload.php:65
msgid "Unable to process image."
msgstr "Obrázek není možné zprocesovat"
#: ../../mod/photos.php:650 ../../mod/profile_photo.php:241
#: ../../mod/wall_upload.php:84
msgid "Image upload failed."
msgstr "Nahrání obrázku selhalo."
#: ../../mod/photos.php:733 ../../mod/community.php:9
#: ../../mod/dfrn_request.php:591 ../../mod/viewcontacts.php:16
#: ../../mod/display.php:7 ../../mod/search.php:13 ../../mod/directory.php:20
msgid "Public access denied."
msgstr "Veřejný přístup odepřen."
#: ../../mod/photos.php:743
msgid "No photos selected"
msgstr "Není vybrána žádná fotografie"
#: ../../mod/photos.php:820
msgid "Access to this item is restricted."
msgstr "Přístup k této položce je omezen."
#: ../../mod/photos.php:884
msgid "Upload Photos"
msgstr "Nahrání fotografií "
#: ../../mod/photos.php:887 ../../mod/photos.php:930
msgid "New album name: "
msgstr "Název nového alba:"
#: ../../mod/photos.php:888
msgid "or existing album name: "
msgstr "nebo stávající název alba:"
#: ../../mod/photos.php:890 ../../mod/photos.php:1140
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnění:"
#: ../../mod/photos.php:945
msgid "Edit Album"
msgstr "Edituj album"
#: ../../mod/photos.php:955 ../../mod/photos.php:1362
msgid "View Photo"
msgstr "Zobraz fotografii"
#: ../../mod/photos.php:984
msgid "Photo not available"
msgstr "Fotografie není k dispozici"
#: ../../mod/photos.php:1033
msgid "Edit photo"
msgstr "Editovat fotografii"
#: ../../mod/photos.php:1034
msgid "Use as profile photo"
msgstr "Použít jako profilovou fotografii"
#: ../../mod/photos.php:1040 ../../include/conversation.php:342
msgid "Private Message"
msgstr "Soukromá zpráva"
#: ../../mod/photos.php:1051
msgid "View Full Size"
msgstr "Zobrazit v plné velikosti"
#: ../../mod/photos.php:1119
msgid "Tags: "
msgstr "Štítky:"
#: ../../mod/photos.php:1122
msgid "[Remove any tag]"
msgstr "[Odstranit všechny štítky]"
#: ../../mod/photos.php:1133
msgid "New album name"
msgstr "Nové jméno alba"
#: ../../mod/photos.php:1136
msgid "Caption"
msgstr "Titulek"
#: ../../mod/photos.php:1138
msgid "Add a Tag"
msgstr "Přidat štítek"
#: ../../mod/photos.php:1142
msgid ""
"Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"
msgstr ""
"Příklad: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"
#: ../../mod/photos.php:1162 ../../include/conversation.php:390
msgid "I like this (toggle)"
msgstr "Líbí se mi to (přepínač)"
#: ../../mod/photos.php:1163 ../../include/conversation.php:391
msgid "I don't like this (toggle)"
msgstr "Nelíbí se mi to (přepínač)"
#: ../../mod/photos.php:1164 ../../include/conversation.php:392
#: ../../include/conversation.php:746
msgid "Share"
msgstr "Sdílet"
#: ../../mod/photos.php:1165 ../../mod/editpost.php:99
#: ../../mod/message.php:190 ../../mod/message.php:324
#: ../../include/conversation.php:393 ../../include/conversation.php:756
msgid "Please wait"
msgstr "Čekejte prosím"
#: ../../mod/photos.php:1181 ../../mod/photos.php:1220
#: ../../mod/photos.php:1251 ../../include/conversation.php:406
msgid "This is you"
msgstr "To je Vy"
#: ../../mod/photos.php:1183 ../../mod/photos.php:1222
#: ../../mod/photos.php:1253 ../../include/conversation.php:408
#: ../../boot.php:411
msgid "Comment"
msgstr "Okomentovat"
#: ../../mod/photos.php:1281 ../../mod/group.php:154 ../../mod/admin.php:468
#: ../../include/conversation.php:427
msgid "Delete"
msgstr "Odstranit"
#: ../../mod/photos.php:1349
msgid "Recent Photos"
msgstr "Aktuální fotografie"
#: ../../mod/photos.php:1353
msgid "Upload New Photos"
msgstr "Nahrát nové fotografie"
#: ../../mod/photos.php:1366
msgid "View Album"
msgstr "Zobrazit album"
#: ../../mod/community.php:14
msgid "Not available."
msgstr "Není k dispozici."
#: ../../mod/community.php:26 ../../include/nav.php:79
msgid "Community"
msgstr "Komunita"
#: ../../mod/community.php:56 ../../mod/search.php:65
msgid "No results."
msgstr "Žádné výsledky."
#: ../../mod/community.php:83 ../../mod/network.php:302
#: ../../mod/register.php:504 ../../mod/profile.php:241
#: ../../mod/display.php:117
msgid ""
"Shared content is covered by the <a "
"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/\">Creative Commons "
"Attribution 3.0</a> license."
msgstr ""
"Sdílený obsah je v souladu s <a "
"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/\">Commons Creative "
"3.0</a> licencí."
#: ../../mod/editpost.php:17 ../../mod/editpost.php:27
msgid "Item not found"
msgstr "Položka nenalezena"
#: ../../mod/editpost.php:32
msgid "Edit post"
msgstr "Upravit příspěvek"
#: ../../mod/editpost.php:75 ../../include/conversation.php:732
msgid "Post to Email"
msgstr "Poslat příspěvek na e-mail"
#: ../../mod/editpost.php:90 ../../include/group.php:171
#: ../../include/group.php:172 ../../include/conversation.php:417
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
#: ../../mod/editpost.php:91 ../../mod/message.php:188
#: ../../mod/message.php:322 ../../include/conversation.php:747
msgid "Upload photo"
msgstr "Nahrát fotografii"
#: ../../mod/editpost.php:92 ../../include/conversation.php:748
msgid "Attach file"
msgstr "Přiložit soubor"
#: ../../mod/editpost.php:93 ../../mod/message.php:189
#: ../../mod/message.php:323 ../../include/conversation.php:749
msgid "Insert web link"
msgstr "Vložit webový odkaz"
#: ../../mod/editpost.php:94 ../../include/conversation.php:750
msgid "Insert YouTube video"
msgstr "Vložit YouTube video"
#: ../../mod/editpost.php:95 ../../include/conversation.php:751
msgid "Insert Vorbis [.ogg] video"
msgstr "Vložit Vorbis [.ogg] video"
#: ../../mod/editpost.php:96 ../../include/conversation.php:752
msgid "Insert Vorbis [.ogg] audio"
msgstr "Vložit Vorbis [.ogg] audio"
#: ../../mod/editpost.php:97 ../../include/conversation.php:753
msgid "Set your location"
msgstr "Nastavte vaši polohu"
#: ../../mod/editpost.php:98 ../../include/conversation.php:754
msgid "Clear browser location"
msgstr "Odstranit adresu v prohlížeči"
#: ../../mod/editpost.php:100 ../../include/conversation.php:757
msgid "Permission settings"
msgstr "Nastavení oprávnění"
#: ../../mod/editpost.php:108 ../../include/conversation.php:765
msgid "CC: email addresses"
msgstr "skrytá kopie: e-mailové adresy"
#: ../../mod/editpost.php:109 ../../include/conversation.php:766
msgid "Public post"
msgstr "Veřejný příspěvek"
#: ../../mod/editpost.php:111 ../../include/conversation.php:768
msgid "Example: bob@example.com, mary@example.com"
msgstr "Příklad: bob@example.com, mary@example.com"
#: ../../mod/dfrn_request.php:96
msgid "This introduction has already been accepted."
msgstr "Toto pozvání již bylo přijato"
#: ../../mod/dfrn_request.php:120 ../../mod/dfrn_request.php:351
msgid "Profile location is not valid or does not contain profile information."
msgstr "Adresa profilu není platná nebo neobsahuje profilové informace"
#: ../../mod/dfrn_request.php:125 ../../mod/dfrn_request.php:356
msgid "Warning: profile location has no identifiable owner name."
msgstr ""
"Varování: umístění profilu nemá žádné identifikovatelné jméno vlastníka"
#: ../../mod/dfrn_request.php:127 ../../mod/dfrn_request.php:358
msgid "Warning: profile location has no profile photo."
msgstr "Varování: umístění profilu nemá žádnou profilovou fotografii."
#: ../../mod/dfrn_request.php:130 ../../mod/dfrn_request.php:361
#, php-format
msgid "%d required parameter was not found at the given location"
msgid_plural "%d required parameters were not found at the given location"
msgstr[0] "%d požadovaný parametr nebyl nalezen na daném místě"
msgstr[1] "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě"
msgstr[2] "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě"
#: ../../mod/dfrn_request.php:168
msgid "Introduction complete."
msgstr "Představení dokončeno."
#: ../../mod/dfrn_request.php:192
msgid "Unrecoverable protocol error."
msgstr "Neopravitelná chyba protokolu"
#: ../../mod/dfrn_request.php:220
msgid "Profile unavailable."
msgstr "Profil není k dispozici."
#: ../../mod/dfrn_request.php:245
#, php-format
msgid "%s has received too many connection requests today."
msgstr "%s dnes obdržel příliš mnoho požadavků na připojení."
#: ../../mod/dfrn_request.php:246
msgid "Spam protection measures have been invoked."
msgstr "Ochrana proti spamu byla aktivována"
#: ../../mod/dfrn_request.php:247
msgid "Friends are advised to please try again in 24 hours."
msgstr "Přátelům se doporučuje to zkusit znovu za 24 hodin."
#: ../../mod/dfrn_request.php:277
msgid "Invalid locator"
msgstr "Neplatný odkaz"
#: ../../mod/dfrn_request.php:296
msgid "Unable to resolve your name at the provided location."
msgstr "Nepodařilo se zjistit Vaše jméno na zadané adrese."
#: ../../mod/dfrn_request.php:309
msgid "You have already introduced yourself here."
msgstr "Již jste se zde zavedli."
#: ../../mod/dfrn_request.php:313
#, php-format
msgid "Apparently you are already friends with %s."
msgstr "Zřejmě jste již přátelé se %s."
#: ../../mod/dfrn_request.php:334
msgid "Invalid profile URL."
msgstr "Neplatné URL profilu."
#: ../../mod/dfrn_request.php:340 ../../mod/follow.php:20
msgid "Disallowed profile URL."
msgstr "Nepovolené URL profilu."
#: ../../mod/dfrn_request.php:406 ../../mod/contacts.php:116
msgid "Failed to update contact record."
msgstr "Nepodařilo se aktualizovat kontakt."
#: ../../mod/dfrn_request.php:427
msgid "Your introduction has been sent."
msgstr "Vaše žádost o propojení byla odeslána."
#: ../../mod/dfrn_request.php:481
msgid "Please login to confirm introduction."
msgstr "Prosím přihlašte se k potvrzení žádosti o propojení."
#: ../../mod/dfrn_request.php:495
msgid ""
"Incorrect identity currently logged in. Please login to "
"<strong>this</strong> profile."
msgstr ""
"Jste přihlášeni pod nesprávnou identitou Prosím, přihlaste se do "
"<strong>tohoto</strong> profilu."
#: ../../mod/dfrn_request.php:507
#, php-format
msgid "Welcome home %s."
msgstr "Vítejte doma %s."
#: ../../mod/dfrn_request.php:508
#, php-format
msgid "Please confirm your introduction/connection request to %s."
msgstr "Prosím potvrďte Vaši žádost o představení/spojení %s."
#: ../../mod/dfrn_request.php:509
msgid "Confirm"
msgstr "Potvrdit"
#: ../../mod/dfrn_request.php:542 ../../include/items.php:1519
msgid "[Name Withheld]"
msgstr "[Jméno odepřeno]"
#: ../../mod/dfrn_request.php:549
msgid "Introduction received at "
msgstr "Pozvánka přijata v"
#: ../../mod/dfrn_request.php:551 ../../mod/lostpass.php:44
#: ../../mod/lostpass.php:106 ../../mod/register.php:369
#: ../../mod/register.php:423 ../../mod/regmod.php:54
#: ../../mod/dfrn_notify.php:291 ../../mod/dfrn_notify.php:547
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:674 ../../include/items.php:1528
msgid "Administrator"
msgstr "Administrátor"
#: ../../mod/dfrn_request.php:630
msgid "Friend/Connection Request"
msgstr "Požadavek o přátelství / propojení"
#: ../../mod/dfrn_request.php:631
msgid ""
"Examples: jojo@demo.friendika.com, http://demo.friendika.com/profile/jojo, "
"testuser@identi.ca"
msgstr ""
"Příklady: jojo@demo.friendika.com, http://demo.friendika.com/profile/jojo, "
"testuser@identi.ca"
#: ../../mod/dfrn_request.php:632
msgid "Please answer the following:"
msgstr "Odpovězte, prosím, následující:"
#: ../../mod/dfrn_request.php:633
#, php-format
msgid "Does %s know you?"
msgstr "Zná Vás uživatel %s ?"
#: ../../mod/dfrn_request.php:634 ../../mod/settings.php:415
#: ../../mod/settings.php:421 ../../mod/settings.php:429
#: ../../mod/settings.php:433 ../../mod/register.php:498
#: ../../mod/profiles.php:354
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: ../../mod/dfrn_request.php:635 ../../mod/settings.php:415
#: ../../mod/settings.php:421 ../../mod/settings.php:429
#: ../../mod/settings.php:433 ../../mod/register.php:499
#: ../../mod/profiles.php:355
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../../mod/dfrn_request.php:636
msgid "Add a personal note:"
msgstr "Přidat osobní poznámku:"
#: ../../mod/dfrn_request.php:637
msgid ""
"Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported "
"social networks:"
msgstr ""
"Prosím, zadejte adresu své 'identity' jedné z následujících podporovaných "
"sociálních sítí:"
#: ../../mod/dfrn_request.php:638
msgid "Friendika"
msgstr "Friendika"
#: ../../mod/dfrn_request.php:639
msgid "StatusNet/Federated Social Web"
msgstr "StatusNet / Federativní Sociální Web"
#: ../../mod/dfrn_request.php:640
msgid "Private (secure) network"
msgstr "Soukromá (zabezpečená) síť"
#: ../../mod/dfrn_request.php:641
msgid "Public (insecure) network"
msgstr "Veřejná (nezabezpečená) síť"
#: ../../mod/dfrn_request.php:642
msgid "Your Identity Address:"
msgstr "Adresa Vaší identity :"
#: ../../mod/dfrn_request.php:643
msgid "Submit Request"
msgstr "Odeslat žádost"
#: ../../mod/install.php:34
msgid "Could not create/connect to database."
msgstr "Nelze vytvořit / připojit se k databázi."
#: ../../mod/install.php:39
msgid "Connected to database."
msgstr "Připojeno k databázi."
#: ../../mod/install.php:75
msgid "Proceed with Installation"
msgstr "Pokračovat v instalaci"
#: ../../mod/install.php:77
msgid "Your Friendika site database has been installed."
msgstr "Vaše databáze Friendiky byla nainstalována."
#: ../../mod/install.php:78
msgid ""
"IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the "
"poller."
msgstr "Důležité: Budete si muset [ručně] plánovat úlohu pro poller."
#: ../../mod/install.php:79 ../../mod/install.php:89 ../../mod/install.php:207
msgid "Please see the file \"INSTALL.txt\"."
msgstr "Přečtěte si prosím informace v souboru \"INSTALL.txt\"."
#: ../../mod/install.php:81
msgid "Proceed to registration"
msgstr "Pokračovat k registraci"
#: ../../mod/install.php:87
msgid "Database import failed."
msgstr "Import databáze se nezdařil."
#: ../../mod/install.php:88
msgid ""
"You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin "
"or mysql."
msgstr ""
"Možná budete muset importovat soubor \"database.sql\" ručně pomocí "
"phpMyAdmin či MySQL."
#: ../../mod/install.php:101
msgid "Welcome to Friendika."
msgstr "Vítejte na Friendice."
#: ../../mod/install.php:124
msgid "Friendika Social Network"
msgstr "Sociální síť Friendika "
#: ../../mod/install.php:125
msgid "Installation"
msgstr "Instalace"
#: ../../mod/install.php:126
msgid ""
"In order to install Friendika we need to know how to connect to your "
"database."
msgstr "Pro instalaci Friendika musíme vědět, jak se připojit k databázi."
#: ../../mod/install.php:127
msgid ""
"Please contact your hosting provider or site administrator if you have "
"questions about these settings."
msgstr ""
"Obraťte se na svého poskytovatele hostingu nebo administrátora serveru , "
"pokud máte dotazy týkající se těchto nastavení."
#: ../../mod/install.php:128
msgid ""
"The database you specify below should already exist. If it does not, please "
"create it before continuing."
msgstr ""
"Databázi, kterou uvedete níže by již měla existovat. Pokud tak není, "
"prosíme, vytvořte ji před pokračováním."
#: ../../mod/install.php:129
msgid "Database Server Name"
msgstr "Jméno databázového serveru"
#: ../../mod/install.php:130
msgid "Database Login Name"
msgstr "Přihlašovací jméno k databázi"
#: ../../mod/install.php:131
msgid "Database Login Password"
msgstr "Heslo k databázovému účtu "
#: ../../mod/install.php:132
msgid "Database Name"
msgstr "Jméno databáze"
#: ../../mod/install.php:133
msgid "Please select a default timezone for your website"
msgstr "Prosím, vyberte výchozí časové pásmo pro vaše webové stránky"
#: ../../mod/install.php:134
msgid ""
"Site administrator email address. Your account email address must match this"
" in order to use the web admin panel."
msgstr ""
"e-mailová adresa administrárota webu. E-mailová adresa vašeho účtu se musí "
"shodovat, aby bylo možné využívat panel webové administrace."
#: ../../mod/install.php:153
msgid "Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."
msgstr "Nelze najít verzi PHP pro příkazový řádek v PATH webového serveru."
#: ../../mod/install.php:154
msgid ""
"This is required. Please adjust the configuration file .htconfig.php "
"accordingly."
msgstr ""
"Tento krok je nutný. Upravte příslušným způsobem konfigurační soubor "
".htconfig.php."
#: ../../mod/install.php:161
msgid ""
"The command line version of PHP on your system does not have "
"\"register_argc_argv\" enabled."
msgstr ""
"Verze PHP pro příkazový řádek na vašem systému nemá povolen "
"\"register_argc_argv\"."
#: ../../mod/install.php:162
msgid "This is required for message delivery to work."
msgstr "Toto je nutné pro fungování doručování zpráv."
#: ../../mod/install.php:184
msgid ""
"Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to "
"generate encryption keys"
msgstr ""
"Chyba: funkce \"openssl_pkey_new\" na tomto systému není schopna generovat "
"šifrovací klíče"
#: ../../mod/install.php:185
msgid ""
"If running under Windows, please see "
"\"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."
msgstr ""
"Pokud systém běží na Windows, seznamte se s "
"\"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."
#: ../../mod/install.php:194
msgid ""
"Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."
msgstr ""
"Chyba: Požadovaný Apache webserver mod-rewrite modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:196
msgid "Error: libCURL PHP module required but not installed."
msgstr "Chyba: požadovaný libcurl PHP modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:198
msgid ""
"Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."
msgstr "Chyba: požadovaný GD graphics PHP modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:200
msgid "Error: openssl PHP module required but not installed."
msgstr "Chyba: požadovaný openssl PHP modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:202
msgid "Error: mysqli PHP module required but not installed."
msgstr "Chyba: požadovaný mysqli PHP modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:204
msgid "Error: mb_string PHP module required but not installed."
msgstr "Chyba: PHP modul mb_string je vyžadován, ale není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:216
msgid ""
"The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\""
" in the top folder of your web server and it is unable to do so."
msgstr ""
"Webový instalátor musí být schopen vytvořit soubor s názvem "
"\".htconfig.php\" v hlavním adresáři vašeho webového serveru ale nyní mu to "
"není umožněno."
#: ../../mod/install.php:217
msgid ""
"This is most often a permission setting, as the web server may not be able "
"to write files in your folder - even if you can."
msgstr ""
"Toto je nejčastěji nastavením oprávnění, kdy webový server nemusí být "
"schopen zapisovat soubory do vašeho adresáře - i když Vy můžete."
#: ../../mod/install.php:218
msgid ""
"Please check with your site documentation or support people to see if this "
"situation can be corrected."
msgstr ""
"Prosím, poraďte se s dokumentací k Vašemu hostingu nebo s technickou "
"podporou, zda-li lze tuto situaci napravit."
#: ../../mod/install.php:219
msgid ""
"If not, you may be required to perform a manual installation. Please see the"
" file \"INSTALL.txt\" for instructions."
msgstr ""
"Pokud ne, může být vyžadováno provedení ruční instalace. Prosím, seznamte se"
" s návodem popsaným v souboru \"INSTALL.txt\"."
#: ../../mod/install.php:228
msgid ""
"The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. "
"Please use the enclosed text to create a configuration file in your web "
"server root."
msgstr ""
"Databázový konfigurační soubor \".htconfig.php\" nemohl být uložen. Prosím, "
"použijte přiložený text k vytvoření konfiguračního souboru ve vašem "
"kořenovém adresáři webového serveru."
#: ../../mod/install.php:243
msgid "Errors encountered creating database tables."
msgstr "Při vytváření databázových tabulek došlo k chybám."
#: ../../mod/update_community.php:18 ../../mod/update_network.php:22
#: ../../mod/update_profile.php:41
msgid "[Embedded content - reload page to view]"
msgstr "[Vložený obsah - obnovení stránky pro zobrazení]"
#: ../../mod/match.php:10
msgid "Profile Match"
msgstr "Shoda profilu"
#: ../../mod/match.php:18
msgid "No keywords to match. Please add keywords to your default profile."
msgstr ""
"Žádná klíčová slova k porovnání. Prosím, přidejte klíčová slova do Vašeho "
"výchozího profilu."
#: ../../mod/match.php:54
msgid "No matches"
msgstr "Žádné shody"
#: ../../mod/lockview.php:39
msgid "Remote privacy information not available."
msgstr "Vzdálené soukromé informace nejsou k dispozici."
#: ../../mod/lockview.php:43
msgid "Visible to:"
msgstr "Viditelné pro:"
#: ../../mod/home.php:23
#, php-format
msgid "Welcome to %s"
msgstr "Vítá Vás %s"
#: ../../mod/notifications.php:26
msgid "Invalid request identifier."
msgstr "Neplatný identifikátor požadavku."
#: ../../mod/notifications.php:35 ../../mod/notifications.php:118
#: ../../mod/notifications.php:162
msgid "Discard"
msgstr "Odstranit"
#: ../../mod/notifications.php:47 ../../mod/notifications.php:117
#: ../../mod/notifications.php:161
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorovat"
#: ../../mod/notifications.php:74
msgid "Pending Friend/Connect Notifications"
msgstr "Čekající požadavky na Přátelství / Připojení "
#: ../../mod/notifications.php:78
msgid "Show Ignored Requests"
msgstr "Zobrazit ignorované žádosti"
#: ../../mod/notifications.php:78
msgid "Hide Ignored Requests"
msgstr "Skrýt ignorované žádosti"
#: ../../mod/notifications.php:105 ../../mod/notifications.php:148
msgid "Notification type: "
msgstr "Typ oznámení:"
#: ../../mod/notifications.php:106
msgid "Friend Suggestion"
msgstr "Návrh přátelství"
#: ../../mod/notifications.php:108
#, php-format
msgid "suggested by %s"
msgstr "navrhl %s"
#: ../../mod/notifications.php:114 ../../mod/notifications.php:159
#: ../../mod/admin.php:466
msgid "Approve"
msgstr "Schválit"
#: ../../mod/notifications.php:133
msgid "Claims to be known to you: "
msgstr "Vaši údajní známí:"
#: ../../mod/notifications.php:133
msgid "yes"
msgstr "ano"
#: ../../mod/notifications.php:133
msgid "no"
msgstr "ne"
#: ../../mod/notifications.php:139
msgid "Approve as: "
msgstr "Schválit jako:"
#: ../../mod/notifications.php:140
msgid "Friend"
msgstr "Přítel"
#: ../../mod/notifications.php:141
msgid "Fan/Admirer"
msgstr "Fanoušek / obdivovatel"
#: ../../mod/notifications.php:149
msgid "Friend/Connect Request"
msgstr "Přítel / žádost o připojení"
#: ../../mod/notifications.php:149
msgid "New Follower"
msgstr "Nový následovník"
#: ../../mod/notifications.php:168
msgid "No notifications."
msgstr "Žádné oznámení."
#: ../../mod/contacts.php:26
msgid "Invite Friends"
msgstr "Pozvat přátele"
#: ../../mod/contacts.php:32
#, php-format
msgid "%d invitation available"
msgid_plural "%d invitations available"
msgstr[0] "Pozvánka %d k dispozici"
msgstr[1] "Pozvánky %d k dispozici"
msgstr[2] "Pozvánky %d k dispozici"
#: ../../mod/contacts.php:41
msgid "Find People With Shared Interests"
msgstr "Najít lidi se společnými zájmy"
#: ../../mod/contacts.php:45
msgid "Connect/Follow"
msgstr "Připojit / Následovat"
#: ../../mod/contacts.php:46
msgid "Example: bob@example.com, http://example.com/barbara"
msgstr "Příklad: jan@příklad.cz, http://příklad.cz/jana"
#: ../../mod/contacts.php:47
msgid "Follow"
msgstr "Následovat"
#: ../../mod/contacts.php:69 ../../mod/contacts.php:150
msgid "Could not access contact record."
msgstr "Nelze získat přístup k záznamu kontaktu."
#: ../../mod/contacts.php:83
msgid "Could not locate selected profile."
msgstr "Nelze nalézt vybraný profil."
#: ../../mod/contacts.php:114
msgid "Contact updated."
msgstr "Kontakt aktualizován."
#: ../../mod/contacts.php:172
msgid "Contact has been blocked"
msgstr "Kontakt byl zablokován"
#: ../../mod/contacts.php:172
msgid "Contact has been unblocked"
msgstr "Kontakt byl odblokován"
#: ../../mod/contacts.php:186
msgid "Contact has been ignored"
msgstr "Kontakt bude ignorován"
#: ../../mod/contacts.php:186
msgid "Contact has been unignored"
msgstr "Kontakt přestal být ignorován"
#: ../../mod/contacts.php:207
msgid "stopped following"
msgstr "následování zastaveno"
#: ../../mod/contacts.php:226
msgid "Contact has been removed."
msgstr "Kontakt byl odstraněn."
#: ../../mod/contacts.php:254 ../../mod/contacts.php:397
msgid "Mutual Friendship"
msgstr "Vzájemné přátelství"
#: ../../mod/contacts.php:258 ../../mod/contacts.php:401
msgid "is a fan of yours"
msgstr "je Váš fanoušek"
#: ../../mod/contacts.php:263 ../../mod/contacts.php:405
msgid "you are a fan of"
msgstr "jste fanouškem"
#: ../../mod/contacts.php:280
msgid "Privacy Unavailable"
msgstr "Ochrana soukromí není k dispozici"
#: ../../mod/contacts.php:281
msgid "Private communications are not available for this contact."
msgstr "Soukromá komunikace není dostupná pro tento kontakt."
#: ../../mod/contacts.php:284
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#: ../../mod/contacts.php:288
msgid "(Update was successful)"
msgstr "(Aktualizace byla úspěšná)"
#: ../../mod/contacts.php:288
msgid "(Update was not successful)"
msgstr "(Aktualizace nebyla úspěšná)"
#: ../../mod/contacts.php:291
msgid "Suggest friends"
msgstr "Navrhněte přátelé"
#: ../../mod/contacts.php:295
msgid "Contact Editor"
msgstr "Editor kontaktu"
#: ../../mod/contacts.php:297
msgid "Profile Visibility"
msgstr "Viditelnost profilu"
#: ../../mod/contacts.php:298
#, php-format
msgid ""
"Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your "
"profile securely."
msgstr ""
"Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení "
"vašeho profilu."
#: ../../mod/contacts.php:299
msgid "Contact Information / Notes"
msgstr "Kontaktní informace / poznámky"
#: ../../mod/contacts.php:300
msgid "Online Reputation"
msgstr "Online pověst"
#: ../../mod/contacts.php:301
msgid ""
"Occasionally your friends may wish to inquire about this person's online "
"legitimacy."
msgstr ""
"Občas mohou vaši přátelé chtít informovat o online legitimitě této osoby."
#: ../../mod/contacts.php:302
msgid ""
"You may help them choose whether or not to interact with this person by "
"providing a <em>reputation</em> to guide them."
msgstr ""
"Poskytnutím <em>pověsti</em> jim můžete pomoci se rozhodnout, zda-li s touto"
" osobou komunikovat či nikoliv."
#: ../../mod/contacts.php:303
msgid ""
"Please take a moment to elaborate on this selection if you feel it could be "
"helpful to others."
msgstr ""
"Věnujte prosím chvilku vyplnění této volby, pokud máte pocit, že by mohlo "
"být užitečné pro ostatní."
#: ../../mod/contacts.php:304 ../../mod/contacts.php:421
#: ../../mod/viewcontacts.php:61
#, php-format
msgid "Visit %s's profile [%s]"
msgstr "Navštivte profil uživatele %s [%s]"
#: ../../mod/contacts.php:305
msgid "Block/Unblock contact"
msgstr "Blokovat / Odblokovat kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:306
msgid "Ignore contact"
msgstr "Ignorovat kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:307
msgid "Repair contact URL settings"
msgstr "Opravit nastavení URL kontaktu"
#: ../../mod/contacts.php:308
msgid "Repair contact URL settings (WARNING: Advanced)"
msgstr "Opravit nastavení URL kontaktu (Varování: Pokročilé)"
#: ../../mod/contacts.php:309
msgid "View conversations"
msgstr "Zobrazit konverzace"
#: ../../mod/contacts.php:312
msgid "Delete contact"
msgstr "Odstranit kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:314
msgid "Last updated: "
msgstr "Poslední aktualizace:"
#: ../../mod/contacts.php:315
msgid "Update public posts: "
msgstr "Aktualizace veřejných příspěvků:"
#: ../../mod/contacts.php:317 ../../mod/admin.php:701
msgid "Update now"
msgstr "Aktualizovat"
#: ../../mod/contacts.php:320
msgid "Unblock this contact"
msgstr "Odblokovat tento kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:320
msgid "Block this contact"
msgstr "Blokovat tento kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:321
msgid "Unignore this contact"
msgstr "Přestat ignorovat tento kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:321
msgid "Ignore this contact"
msgstr "Ignorovat tento kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:324
msgid "Currently blocked"
msgstr "V současnosti zablokováno"
#: ../../mod/contacts.php:325
msgid "Currently ignored"
msgstr "V současnosti ignorováno"
#: ../../mod/contacts.php:356 ../../include/nav.php:110
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:358
msgid "Show Blocked Connections"
msgstr "Zobrazit blokované spojení"
#: ../../mod/contacts.php:358
msgid "Hide Blocked Connections"
msgstr "Skrýt blokované spojení"
#: ../../mod/contacts.php:360 ../../mod/directory.php:55
msgid "Finding: "
msgstr "Zjištění: "
#: ../../mod/contacts.php:361 ../../mod/directory.php:57
msgid "Find"
msgstr "Najít"
#: ../../mod/contacts.php:422 ../../include/conversation.php:612
msgid "Edit contact"
msgstr "Editovat kontakt"
#: ../../mod/lostpass.php:16
msgid "No valid account found."
msgstr "Nenalezen žádný platný účet."
#: ../../mod/lostpass.php:31
msgid "Password reset request issued. Check your email."
msgstr ""
"Žádost o obnovení hesla vyřízena. Zkontrolujte Vaši e-mailovou schránku."
#: ../../mod/lostpass.php:42
#, php-format
msgid "Password reset requested at %s"
msgstr "Na %s bylo zažádáno o resetování hesla"
#: ../../mod/lostpass.php:64
msgid ""
"Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) "
"Password reset failed."
msgstr ""
"Žádost nemohla být ověřena. (Možná jste ji odeslali již dříve.) Obnovení "
"hesla se nezdařilo."
#: ../../mod/lostpass.php:82 ../../boot.php:654
msgid "Password Reset"
msgstr "Obnovení hesla"
#: ../../mod/lostpass.php:83
msgid "Your password has been reset as requested."
msgstr "Vaše heslo bylo na Vaše přání resetováno."
#: ../../mod/lostpass.php:84
msgid "Your new password is"
msgstr "Vaše nové heslo je"
#: ../../mod/lostpass.php:85
msgid "Save or copy your new password - and then"
msgstr "Uložte si nebo zkopírujte nové heslo - a pak"
#: ../../mod/lostpass.php:86
msgid "click here to login"
msgstr "klikněte zde pro přihlášení"
#: ../../mod/lostpass.php:87
msgid ""
"Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after "
"successful login."
msgstr ""
"Vaše heslo může být změněno na stránce <em>nastavení</em> po úspěšném "
"přihlášení."
#: ../../mod/lostpass.php:118
msgid "Forgot your Password?"
msgstr "Zapomněli jste heslo?"
#: ../../mod/lostpass.php:119
msgid ""
"Enter your email address and submit to have your password reset. Then check "
"your email for further instructions."
msgstr ""
"Zadejte svůj e-mailovou adresu a odešlete žádost o zaslání Vašeho nového "
"hesla. Poté zkontrolujte svůj e-mail pro další instrukce."
#: ../../mod/lostpass.php:120
msgid "Nickname or Email: "
msgstr "Přezdívka nebo e-mail:"
#: ../../mod/lostpass.php:121
msgid "Reset"
msgstr "Reset"
#: ../../mod/settings.php:64
msgid "Passwords do not match. Password unchanged."
msgstr "Hesla se neshodují. Heslo nebylo změněno."
#: ../../mod/settings.php:69
msgid "Empty passwords are not allowed. Password unchanged."
msgstr "Prázdné hesla nejsou povolena. Heslo nebylo změněno."
#: ../../mod/settings.php:80
msgid "Password changed."
msgstr "Heslo bylo změněno."
#: ../../mod/settings.php:82
msgid "Password update failed. Please try again."
msgstr "Aktualizace hesla se nezdařila. Zkuste to prosím znovu."
#: ../../mod/settings.php:161
msgid "Failed to connect with email account using the settings provided."
msgstr "Nepodařilo se připojit k e-mailovému účtu pomocí dodaného nastavení."
#: ../../mod/settings.php:188
msgid " Please use a shorter name."
msgstr "Prosím použijte kratší jméno."
#: ../../mod/settings.php:190
msgid " Name too short."
msgstr "Jméno je příliš krátké."
#: ../../mod/settings.php:196
msgid " Not valid email."
msgstr "Neplatný e-mail."
#: ../../mod/settings.php:198
msgid " Cannot change to that email."
msgstr "Nelze provést změnu na tento e-mail."
#: ../../mod/settings.php:257 ../../addon/facebook/facebook.php:297
#: ../../addon/impressum/impressum.php:64 ../../addon/piwik/piwik.php:89
#: ../../addon/twitter/twitter.php:275
msgid "Settings updated."
msgstr "Nastavení aktualizováno."
#: ../../mod/settings.php:311 ../../include/nav.php:108
msgid "Account settings"
msgstr "Nastavení účtu"
#: ../../mod/settings.php:312
msgid "Plugin settings"
msgstr "Nastavení pluginu"
#: ../../mod/settings.php:322
msgid "No Plugin settings configured"
msgstr "Žádný doplněk není nastaven"
#: ../../mod/settings.php:329 ../../addon/widgets/widgets.php:122
msgid "Plugin Settings"
msgstr "Nastavení doplňku"
#: ../../mod/settings.php:382 ../../mod/admin.php:133 ../../mod/admin.php:443
msgid "Normal Account"
msgstr "Normální účet"
#: ../../mod/settings.php:383
msgid "This account is a normal personal profile"
msgstr "Tento účet je běžný osobní profil"
#: ../../mod/settings.php:386 ../../mod/admin.php:134 ../../mod/admin.php:444
msgid "Soapbox Account"
msgstr "Soapbox účet"
#: ../../mod/settings.php:387
msgid "Automatically approve all connection/friend requests as read-only fans"
msgstr ""
"Automaticky schválit všechna spojení / přátelství jako fanoušky s právem "
"pouze ke čtení"
#: ../../mod/settings.php:390 ../../mod/admin.php:135 ../../mod/admin.php:445
msgid "Community/Celebrity Account"
msgstr "Komunitní účet / Účet celebrity"
#: ../../mod/settings.php:391
msgid ""
"Automatically approve all connection/friend requests as read-write fans"
msgstr ""
"Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství, jako fanoušky"
" s právem ke čtení."
#: ../../mod/settings.php:394 ../../mod/admin.php:136 ../../mod/admin.php:446
msgid "Automatic Friend Account"
msgstr "Účet s automatickým schvalováním přátel"
#: ../../mod/settings.php:395
msgid "Automatically approve all connection/friend requests as friends"
msgstr ""
"Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství jako přátele"
#: ../../mod/settings.php:405
msgid "OpenID:"
msgstr "OpenID:"
#: ../../mod/settings.php:405
msgid "(Optional) Allow this OpenID to login to this account."
msgstr "(Volitelné) Povolit OpenID pro přihlášení k tomuto účtu."
#: ../../mod/settings.php:415
msgid "Publish your default profile in your local site directory?"
msgstr "Publikovat Váš výchozí profil v místním adresáři webu?"
#: ../../mod/settings.php:421
msgid "Publish your default profile in the global social directory?"
msgstr "Publikovat Váš výchozí profil v globální sociálním adresáři?"
#: ../../mod/settings.php:429
msgid "Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"
msgstr ""
"Skrýt Vaše kontaktní údaje a seznam přátel před návštěvníky ve Vašem "
"výchozím profilu?"
#: ../../mod/settings.php:433
msgid "Hide profile details and all your messages from unknown viewers?"
msgstr "Skrýt detaily profilu a všechny zprávy před neznámými uživateli?"
#: ../../mod/settings.php:442
msgid "Profile is <strong>not published</strong>."
msgstr "Profil <strong>není zveřejněn</strong>."
#: ../../mod/settings.php:461 ../../mod/profile_photo.php:196
msgid "or"
msgstr "nebo"
#: ../../mod/settings.php:466
msgid "Your Identity Address is"
msgstr "Vaše adresa identity je"
#: ../../mod/settings.php:480
msgid "Account Settings"
msgstr "Nastavení účtu"
#: ../../mod/settings.php:487
msgid "Export Personal Data"
msgstr "Export osobních údajů"
#: ../../mod/settings.php:490
msgid "Password Settings"
msgstr "Nastavení hesla"
#: ../../mod/settings.php:491
msgid "New Password:"
msgstr "Nové heslo:"
#: ../../mod/settings.php:492
msgid "Confirm:"
msgstr "Potvrďte:"
#: ../../mod/settings.php:492
msgid "Leave password fields blank unless changing"
msgstr "Pokud nechcete změnit heslo, položku hesla nevyplňujte"
#: ../../mod/settings.php:496
msgid "Basic Settings"
msgstr "Základní nastavení"
#: ../../mod/settings.php:497 ../../include/profile_advanced.php:10
msgid "Full Name:"
msgstr "Celé jméno:"
#: ../../mod/settings.php:498
msgid "Email Address:"
msgstr "E-mailová adresa:"
#: ../../mod/settings.php:499
msgid "Your Timezone:"
msgstr "Vaše časové pásmo:"
#: ../../mod/settings.php:500
msgid "Default Post Location:"
msgstr "Výchozí umístění příspěvků:"
#: ../../mod/settings.php:501
msgid "Use Browser Location:"
msgstr "Používat umístění dle prohlížeče:"
#: ../../mod/settings.php:502
msgid "Display Theme:"
msgstr "Vybrat grafickou šablonu:"
#: ../../mod/settings.php:506
msgid "Security and Privacy Settings"
msgstr "Nastavení zabezpečení a soukromí"
#: ../../mod/settings.php:508
msgid "Maximum Friend Requests/Day:"
msgstr "Maximální počet žádostí o přátelství za den:"
#: ../../mod/settings.php:508
msgid "(to prevent spam abuse)"
msgstr "(Aby se zabránilo spamu)"
#: ../../mod/settings.php:509
msgid "Default Post Permissions"
msgstr "Výchozí oprávnění pro příspěvek"
#: ../../mod/settings.php:510
msgid "(click to open/close)"
msgstr "(Klikněte pro otevření/zavření)"
#: ../../mod/settings.php:514
msgid "Allow friends to post to your profile page:"
msgstr "Povolit přátelům příspěvky na Vaši profilovou stránku:"
#: ../../mod/settings.php:515
msgid "Automatically expire posts after days:"
msgstr "Po kolika dnech automaticky expirovat příspěvky:"
#: ../../mod/settings.php:515
msgid "If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted"
msgstr ""
"Pokud je prázdné, příspěvky nebudou nikdy expirovat. Expirované příspěvky "
"budou vymazány"
#: ../../mod/settings.php:524
msgid "Notification Settings"
msgstr "Nastavení notifikací"
#: ../../mod/settings.php:525
msgid "Send a notification email when:"
msgstr "Poslat notifikaci e-mailem, když"
#: ../../mod/settings.php:526
msgid "You receive an introduction"
msgstr "obdržíte žádost o propojení"
#: ../../mod/settings.php:527
msgid "Your introductions are confirmed"
msgstr "Vaše žádosti jsou potvrzeny"
#: ../../mod/settings.php:528
msgid "Someone writes on your profile wall"
msgstr "někdo Vám napíše na Vaši profilovou stránku"
#: ../../mod/settings.php:529
msgid "Someone writes a followup comment"
msgstr "někdo Vám napíše následný komentář"
#: ../../mod/settings.php:530
msgid "You receive a private message"
msgstr "obdržíte soukromou zprávu"
#: ../../mod/settings.php:534
msgid "Email/Mailbox Setup"
msgstr "Nastavení e-mailu"
#: ../../mod/settings.php:535
msgid ""
"If you wish to communicate with email contacts using this service "
"(optional), please specify how to connect to your mailbox."
msgstr ""
"Pokud chcete komunikovat pomocí této služby s Vašimi kontakty z e-mailu "
"(volitelné), uveďte, jak se připojit k Vaší e-mailové schránce."
#: ../../mod/settings.php:536
msgid "Last successful email check:"
msgstr "Poslední úspěšná kontrola e-mailu:"
#: ../../mod/settings.php:537
msgid "Email access is disabled on this site."
msgstr "Přístup k elektronické poště je na tomto serveru zakázán."
#: ../../mod/settings.php:538
msgid "IMAP server name:"
msgstr "jméno IMAP serveru:"
#: ../../mod/settings.php:539
msgid "IMAP port:"
msgstr "IMAP port:"
#: ../../mod/settings.php:540
msgid "Security:"
msgstr "Zabezpečení:"
#: ../../mod/settings.php:540
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#: ../../mod/settings.php:541
msgid "Email login name:"
msgstr "přihlašovací jméno k e-mailu:"
#: ../../mod/settings.php:542
msgid "Email password:"
msgstr "heslo k Vašemu e-mailu:"
#: ../../mod/settings.php:543
msgid "Reply-to address:"
msgstr "Odpovědět na adresu:"
#: ../../mod/settings.php:544
msgid "Send public posts to all email contacts:"
msgstr "Poslat veřejné příspěvky na všechny e-mailové kontakty:"
#: ../../mod/settings.php:549
msgid "Advanced Page Settings"
msgstr "Pokročilé nastavení stránky"
#: ../../mod/manage.php:37
#, php-format
msgid "Welcome back %s"
msgstr "Vítejte zpět %s"
#: ../../mod/manage.php:87
msgid "Manage Identities and/or Pages"
msgstr "Správa identit a / nebo stránek"
#: ../../mod/manage.php:90
msgid ""
"(Toggle between different identities or community/group pages which share "
"your account details.)"
msgstr ""
"(Přepínání mezi různými identitami nebo komunitními / skupinovými stránkami,"
" které sdílejí Vaše detaily účtu.)"
#: ../../mod/manage.php:92
msgid "Select an identity to manage: "
msgstr "Vyberte identitu pro správu:"
#: ../../mod/network.php:27
msgid "View Conversations"
msgstr "Zobrazit konverzace"
#: ../../mod/network.php:29
msgid "View New Items"
msgstr "Zobrazit nové položky"
#: ../../mod/network.php:35
msgid "View Any Items"
msgstr "Zobrazit všechny položky"
#: ../../mod/network.php:43
msgid "View Starred Items"
msgstr "Zobrazit položky označené hvězdu"
#: ../../mod/network.php:94
#, php-format
msgid "Warning: This group contains %s member from an insecure network."
msgid_plural ""
"Warning: This group contains %s members from an insecure network."
msgstr[0] "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s člena z nezabezpečené sítě."
msgstr[1] "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě."
msgstr[2] "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě."
#: ../../mod/network.php:97
msgid "Private messages to this group are at risk of public disclosure."
msgstr "Soukromé zprávy této skupině jsou vystaveny riziku prozrazení."
#: ../../mod/network.php:164
msgid "No such group"
msgstr "Žádná taková skupina"
#: ../../mod/network.php:175
msgid "Group is empty"
msgstr "Skupina je prázdná"
#: ../../mod/network.php:180
msgid "Group: "
msgstr "Skupina:"
#: ../../mod/network.php:190
msgid "Contact: "
msgstr "Kontakt:"
#: ../../mod/network.php:192
msgid "Private messages to this person are at risk of public disclosure."
msgstr "Soukromé zprávy této osobě jsou vystaveny riziku prozrazení."
#: ../../mod/network.php:197
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neplatný kontakt."
#: ../../mod/notes.php:74
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
#: ../../mod/newmember.php:6
msgid "Welcome to Friendika"
msgstr "Vítejte na Friendika"
#: ../../mod/newmember.php:8
msgid "New Member Checklist"
msgstr "Seznam doporučení pro nového člena"
#: ../../mod/newmember.php:12
msgid ""
"We would like to offer some tips and links to help make your experience "
"enjoyable. Click any item to visit the relevant page."
msgstr ""
"Dovolujeme si Vám nabídnout některé tipy a odkazy, abychom Vám zpříjemnili "
"práci se systémem Friendika. Kliknutím na libovolnou položku navštívit "
"příslušnou stránku."
#: ../../mod/newmember.php:16
msgid ""
"On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a "
"note of your Identity Address. This will be useful in making friends."
msgstr ""
"Na stránce <em>Nastavení</em> - změnit výchozí heslo. Poznamenejte si také "
"adresu své identity. To může být užitečné při navazování přátelství."
#: ../../mod/newmember.php:18
msgid ""
"Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished"
" directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you "
"should probably publish your listing - unless all of your friends and "
"potential friends know exactly how to find you."
msgstr ""
"Prohlédněte si další nastavení, a to zejména nastavení soukromí. "
"Nezveřejnění svého účtu v adresáři je jako mít nezveřejněné telefonní číslo."
" Obecně platí, že je lepší mít svůj účet zveřejněný, leda by všichni vaši "
"potenciální přátelé věděli, jak vás přesně najít."
#: ../../mod/newmember.php:20
msgid ""
"Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown "
"that people with real photos of themselves are ten times more likely to make"
" friends than people who do not."
msgstr ""
"Nahrajte si svou profilovou fotku, pokud jste tak již neučinili. Studie "
"ukázaly, že lidé se skutečnými fotografiemi mají desetkrát častěji přátele "
"než lidé, kteří nemají."
#: ../../mod/newmember.php:23
msgid ""
"Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account "
"and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."
msgstr ""
"Jestliže máte účet na Facebooku, povolte konektor na Facebook a bude možné "
"(na přání) importovat všechny Vaš přátele na Facebooku a všechny Vaše "
"konverzace."
#: ../../mod/newmember.php:28
msgid ""
"Enter your email access information on your Settings page if you wish to "
"import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"
msgstr ""
"na stránce Nastavení zadejte informace pro přístup k Vaší e-mailové stránce,"
" pokud si přejete importovat a komunikovat s přáteli nebo distribučními "
"skupinami z Vaší e-mailové schránky"
#: ../../mod/newmember.php:30
msgid ""
"Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the "
"settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown"
" visitors."
msgstr ""
"Upravit <strong>výchozí</strong> profil podle vašich představ. Prověřte "
"nastavení pro skrytí Vašeho seznamu přátel a skrytí profilu před neznámými "
"návštěvníky."
#: ../../mod/newmember.php:32
msgid ""
"Set some public keywords for your default profile which describe your "
"interests. We may be able to find other people with similar interests and "
"suggest friendships."
msgstr ""
"Nastavte si nějaká veřejné klíčová slova pro výchozí profil, která popisují "
"vaše zájmy. Friendika Vám může nalézt další lidi s podobnými zájmy a "
"navrhnout přátelství."
#: ../../mod/newmember.php:34
msgid ""
"Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting "
"with friends on other networks. Typically you enter their address or site "
"URL in the <em>Connect</em> dialog."
msgstr ""
"Stránka Kontakty je Vaším odrazovým můstkem k řízení přátelství a spojení s "
"kamarády v jiných sítích. Obvykle zadáte jejich adresu nebo adresu URL do "
"dialogu <em>Připojit</em>."
#: ../../mod/newmember.php:36
msgid ""
"The Directory page lets you find other people in this network or other "
"federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on "
"their profile page. Provide your own Identity Address if requested."
msgstr ""
"Stránka Adresář Vám pomůže najít další lidi na tomto serveru nebo v jiných "
"propojených serverech. Prostřednictvím odkazů <em>Připojení</em> nebo "
"<em>Následovat</em> si prohlédněte jejich profilovou stránku. Uveďte svou "
"vlastní adresu identity, je-li požadována."
#: ../../mod/newmember.php:38
msgid ""
"Once you have made some friends, organize them into private conversation "
"groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with"
" each group privately on your Network page."
msgstr ""
"Jakmile získáte nějaké přátele, uspořádejte si je do soukromých "
"konverzačních skupin na postranním panelu vaší stránky Kontakty a pak můžete"
" komunikovat s každou touto skupinu soukromě prostřednictvím stránky Síť."
#: ../../mod/newmember.php:40
msgid ""
"Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program"
" features and resources."
msgstr ""
"Na stránkách <strong>Nápověda</strong> naleznete nejen další podrobnosti o "
"všech funkcích Friendika ale také další zdroje informací."
#: ../../mod/attach.php:8
msgid "Item not available."
msgstr "Položka není k dispozici."
#: ../../mod/attach.php:20
msgid "Item was not found."
msgstr "Položka nebyla nalezena."
#: ../../mod/group.php:27
msgid "Group created."
msgstr "Skupina vytvořena."
#: ../../mod/group.php:33
msgid "Could not create group."
msgstr "Nelze vytvořit skupinu."
#: ../../mod/group.php:43 ../../mod/group.php:123
msgid "Group not found."
msgstr "Skupina nenalezena."
#: ../../mod/group.php:56
msgid "Group name changed."
msgstr "Název skupiny byl změněn."
#: ../../mod/group.php:67 ../../mod/profperm.php:19 ../../index.php:265
msgid "Permission denied"
msgstr "Nedostatečné oprávnění"
#: ../../mod/group.php:82
msgid "Create a group of contacts/friends."
msgstr "Vytvořit skupinu kontaktů / přátel."
#: ../../mod/group.php:83 ../../mod/group.php:166
msgid "Group Name: "
msgstr "Název skupiny:"
#: ../../mod/group.php:98
msgid "Group removed."
msgstr "Skupina odstraněna. "
#: ../../mod/group.php:100
msgid "Unable to remove group."
msgstr "Nelze odstranit skupinu."
#: ../../mod/group.php:164 ../../mod/profperm.php:105
msgid "Click on a contact to add or remove."
msgstr "Klikněte na kontakt pro přidání nebo odebrání"
#: ../../mod/group.php:165
msgid "Group Editor"
msgstr "Editor skupin"
#: ../../mod/group.php:180
msgid "Members"
msgstr "Členové"
#: ../../mod/group.php:195
msgid "All Contacts"
msgstr "Všechny kontakty"
#: ../../mod/profperm.php:25 ../../mod/profperm.php:55
msgid "Invalid profile identifier."
msgstr "Neplatný identifikátor profilu."
#: ../../mod/profperm.php:101
msgid "Profile Visibility Editor"
msgstr "Editor viditelnosti profilu "
#: ../../mod/profperm.php:114
msgid "Visible To"
msgstr "Viditelný pro"
#: ../../mod/profperm.php:128
msgid "All Contacts (with secure profile access)"
msgstr "Všechny kontakty (se zabezpečeným přístupovým profilem )"
#: ../../mod/viewcontacts.php:25 ../../include/text.php:555
msgid "View Contacts"
msgstr "Zobrazit kontakty"
#: ../../mod/viewcontacts.php:40
msgid "No contacts."
msgstr "Žádné kontakty."
#: ../../mod/register.php:53
msgid "An invitation is required."
msgstr "Pozvánka je vyžadována."
#: ../../mod/register.php:58
msgid "Invitation could not be verified."
msgstr "Pozvánka nemohla být ověřena."
#: ../../mod/register.php:66
msgid "Invalid OpenID url"
msgstr "Neplatný odkaz OpenID"
#: ../../mod/register.php:81
msgid "Please enter the required information."
msgstr "Zadejte prosím požadované informace."
#: ../../mod/register.php:95
msgid "Please use a shorter name."
msgstr "Použijte prosím kratší jméno."
#: ../../mod/register.php:97
msgid "Name too short."
msgstr "Jméno je příliš krátké."
#: ../../mod/register.php:112
msgid "That doesn't appear to be your full (First Last) name."
msgstr "Nezdá se, že by to bylo vaše celé jméno (křestní jméno a příjmení)."
#: ../../mod/register.php:117
msgid "Your email domain is not among those allowed on this site."
msgstr "Váš e-mailová doména není na tomto serveru mezi povolenými."
#: ../../mod/register.php:120
msgid "Not a valid email address."
msgstr "Neplatná e-mailová adresa."
#: ../../mod/register.php:130
msgid "Cannot use that email."
msgstr "Tento e-mail nelze použít."
#: ../../mod/register.php:136
msgid ""
"Your \"nickname\" can only contain \"a-z\", \"0-9\", \"-\", and \"_\", and "
"must also begin with a letter."
msgstr ""
"Vaše \"přezdívka\" může obsahovat pouze \"a-z\", \"0-9\", \"-\", a \"_\", a "
"musí začínat písmenem."
#: ../../mod/register.php:142 ../../mod/register.php:243
msgid "Nickname is already registered. Please choose another."
msgstr "Přezdívka je již registrována. Prosím vyberte jinou."
#: ../../mod/register.php:161
msgid "SERIOUS ERROR: Generation of security keys failed."
msgstr "Závažná chyba: Generování bezpečnostních klíčů se nezdařilo."
#: ../../mod/register.php:229
msgid "An error occurred during registration. Please try again."
msgstr "Došlo k chybě při registraci. Zkuste to prosím znovu."
#: ../../mod/register.php:265
msgid "An error occurred creating your default profile. Please try again."
msgstr ""
"Došlo k chybě při vytváření Vašeho výchozího profilu. Zkuste to prosím "
"znovu."
#: ../../mod/register.php:367 ../../mod/regmod.php:52
#, php-format
msgid "Registration details for %s"
msgstr "Registrační údaje pro %s"
#: ../../mod/register.php:375
msgid ""
"Registration successful. Please check your email for further instructions."
msgstr ""
"Registrace úspěšná. Zkontrolujte prosím svůj e-mail pro další instrukce."
#: ../../mod/register.php:379
msgid "Failed to send email message. Here is the message that failed."
msgstr ""
"Nepodařilo se odeslat zprávu na e-mail. Zde je zpráva, která nebyla "
"odeslána."
#: ../../mod/register.php:384
msgid "Your registration can not be processed."
msgstr "Vaši registraci nelze zpracovat."
#: ../../mod/register.php:421
#, php-format
msgid "Registration request at %s"
msgstr "Žádost o registraci na %s"
#: ../../mod/register.php:430
msgid "Your registration is pending approval by the site owner."
msgstr "Vaše registrace čeká na schválení vlastníkem serveru."
#: ../../mod/register.php:479
msgid ""
"You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID "
"and clicking 'Register'."
msgstr ""
"Tento formulář můžete (volitelně) vyplnit s pomocí OpenID tím, že vyplníte "
"své OpenID a kliknutete na tlačítko 'Zaregistrovat'."
#: ../../mod/register.php:480
msgid ""
"If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill "
"in the rest of the items."
msgstr ""
"Pokud nepoužíváte OpenID, nechte prosím toto pole prázdné a vyplňte zbylé "
"položky."
#: ../../mod/register.php:481
msgid "Your OpenID (optional): "
msgstr "Vaše OpenID (nepovinné):"
#: ../../mod/register.php:495
msgid "Include your profile in member directory?"
msgstr "Uvést Váš profil v adresáři členů?"
#: ../../mod/register.php:511
msgid "Membership on this site is by invitation only."
msgstr "Členství na tomto webu je pouze na pozvání."
#: ../../mod/register.php:512
msgid "Your invitation ID: "
msgstr "Vaše pozvání ID:"
#: ../../mod/register.php:515 ../../mod/admin.php:299
msgid "Registration"
msgstr "Registrace"
#: ../../mod/register.php:523
msgid "Your Full Name (e.g. Joe Smith): "
msgstr "Vaše celé jméno (např. Jan Novák):"
#: ../../mod/register.php:524
msgid "Your Email Address: "
msgstr "Vaše e-mailová adresa:"
#: ../../mod/register.php:525
msgid ""
"Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your "
"profile address on this site will then be "
"'<strong>nickname@$sitename</strong>'."
msgstr ""
"Vyberte přezdívku k profilu. Ta musí začít s textovým znakem. Vaše profilová"
" adresa na tomto webu pak bude \"<strong>přezdívka@$sitename</strong>\"."
#: ../../mod/register.php:526
msgid "Choose a nickname: "
msgstr "Vyberte přezdívku:"
#: ../../mod/register.php:529 ../../include/nav.php:59 ../../boot.php:637
msgid "Register"
msgstr "Registrovat"
#: ../../mod/like.php:110 ../../addon/facebook/facebook.php:954
#: ../../include/diaspora.php:446 ../../include/conversation.php:26
#: ../../include/conversation.php:35
msgid "status"
msgstr "Stav"
#: ../../mod/like.php:127 ../../addon/facebook/facebook.php:958
#: ../../include/diaspora.php:463 ../../include/conversation.php:43
#, php-format
msgid "%1$s likes %2$s's %3$s"
msgstr "%1$s má rád %2$s' na %3$s"
#: ../../mod/like.php:129 ../../include/diaspora.php:465
#: ../../include/conversation.php:46
#, php-format
msgid "%1$s doesn't like %2$s's %3$s"
msgstr "%1$s nemá rád %2$s na %3$s"
#: ../../mod/friendika.php:42
msgid "This is Friendika version"
msgstr "Toto je Friendika verze"
#: ../../mod/friendika.php:43
msgid "running at web location"
msgstr "běžící na webu"
#: ../../mod/friendika.php:45
msgid ""
"Shared content within the Friendika network is provided under the <a "
"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/\">Creative Commons "
"Attribution 3.0 license</a>"
msgstr ""
"Sdílený obsah v síti Friendika je poskytována pod <a "
"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/\">licencí Creative "
"Commons Attribution 3.0</a>"
#: ../../mod/friendika.php:47
msgid ""
"Please visit <a "
"href=\"http://project.friendika.com\">Project.Friendika.com</a> to learn "
"more about the Friendika project."
msgstr ""
"Pokud se chcete dozvědět více o projektu Friendika, navštivte, prosím, <a "
"href=\"http://project.friendika.com\">Project.Friendika.com</a>"
#: ../../mod/friendika.php:49
msgid "Bug reports and issues: please visit"
msgstr "Pro hlášení chyb a námětů na změny navštivte:"
#: ../../mod/friendika.php:50
msgid ""
"Suggestions, praise, donations, etc. - please email \"Info\" at Friendika - "
"dot com"
msgstr ""
"Návrhy, chválu, dary, atd. - prosím pošlete na e-mail \"Info\" na Friendika "
"tečka com"
#: ../../mod/friendika.php:55
msgid "Installed plugins/addons/apps"
msgstr "Nainstalované doplňky/aplikace"
#: ../../mod/friendika.php:63
msgid "No installed plugins/addons/apps"
msgstr "Nejsou žádné nainstalované doplňky/aplikace"
#: ../../mod/regmod.php:61
msgid "Account approved."
msgstr "Účet schválen."
#: ../../mod/regmod.php:93
#, php-format
msgid "Registration revoked for %s"
msgstr "Registrace zrušena pro %s"
#: ../../mod/regmod.php:105
msgid "Please login."
msgstr "Přihlaste se, prosím."
#: ../../mod/item.php:81
msgid "Unable to locate original post."
msgstr "Nelze nalézt původní příspěvek."
#: ../../mod/item.php:196
msgid "Empty post discarded."
msgstr "Prázdný příspěvek odstraněn."
#: ../../mod/item.php:296 ../../mod/message.php:93
#: ../../mod/wall_upload.php:81 ../../mod/wall_upload.php:90
#: ../../mod/wall_upload.php:97
msgid "Wall Photos"
msgstr "Fotografie na zdi"
#: ../../mod/item.php:623 ../../mod/item.php:668 ../../mod/item.php:691
#: ../../mod/item.php:734 ../../mod/dfrn_notify.php:293
#: ../../mod/dfrn_notify.php:503 ../../mod/dfrn_notify.php:548
#: ../../mod/dfrn_notify.php:634 ../../mod/dfrn_notify.php:677
msgid "noreply"
msgstr "bez odpovědi"
#: ../../mod/item.php:667 ../../mod/item.php:733 ../../mod/dfrn_notify.php:676
msgid "Administrator@"
msgstr "Administrator@"
#: ../../mod/item.php:670 ../../mod/dfrn_notify.php:550
#: ../../mod/dfrn_notify.php:679
#, php-format
msgid "%s commented on an item at %s"
msgstr "%s okomentoval položku v %s"
#: ../../mod/item.php:736
#, php-format
msgid "%s posted to your profile wall at %s"
msgstr "%s přidal příspěvek na vaší profilovou zeď v %s"
#: ../../mod/item.php:765
msgid "System error. Post not saved."
msgstr "Chyba systému. Příspěvek nebyl uložen."
#: ../../mod/item.php:784
#, php-format
msgid ""
"This message was sent to you by %s, a member of the Friendika social "
"network."
msgstr "Tuto zprávu Vám zaslal %s, člen sociální sítě Friendika."
#: ../../mod/item.php:786
#, php-format
msgid "You may visit them online at %s"
msgstr "Můžete je navštívit online na adrese %s"
#: ../../mod/item.php:787
msgid ""
"Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to "
"receive these messages."
msgstr ""
"Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, kontaktujte prosím odesilatele odpovědí"
" na tento záznam."
#: ../../mod/item.php:789
#, php-format
msgid "%s posted an update."
msgstr "%s poslal aktualizaci."
#: ../../mod/profile_photo.php:28
msgid "Image uploaded but image cropping failed."
msgstr "Obrázek byl odeslán, ale jeho oříznutí se nesdařilo."
#: ../../mod/profile_photo.php:61 ../../mod/profile_photo.php:68
#: ../../mod/profile_photo.php:75 ../../mod/profile_photo.php:248
#, php-format
msgid "Image size reduction [%s] failed."
msgstr "Nepodařilo se snížit velikost obrázku [%s]."
#: ../../mod/profile_photo.php:95
msgid "Unable to process image"
msgstr "Obrázek nelze zpracovat "
#: ../../mod/profile_photo.php:109 ../../mod/wall_upload.php:56
#, php-format
msgid "Image exceeds size limit of %d"
msgstr "Obrázek překročil limit velikosti %d"
#: ../../mod/profile_photo.php:193
msgid "Upload File:"
msgstr "Nahrát soubor:"
#: ../../mod/profile_photo.php:194
msgid "Upload Profile Photo"
msgstr "Nahrát profilovou fotografii"
#: ../../mod/profile_photo.php:195
msgid "Upload"
msgstr "Nahrát"
#: ../../mod/profile_photo.php:196
msgid "skip this step"
msgstr "přeskočit tento krok "
#: ../../mod/profile_photo.php:196
msgid "select a photo from your photo albums"
msgstr "Vybrat fotografii z Vašich fotoalb"
#: ../../mod/profile_photo.php:209
msgid "Crop Image"
msgstr "Oříznout obrázek"
#: ../../mod/profile_photo.php:210
msgid "Please adjust the image cropping for optimum viewing."
msgstr "Prosím, ořízněte tento obrázek pro optimální zobrazení."
#: ../../mod/profile_photo.php:211
msgid "Done Editing"
msgstr "Editace dokončena"
#: ../../mod/profile_photo.php:239
msgid "Image uploaded successfully."
msgstr "Obrázek byl úspěšně nahrán."
#: ../../mod/hcard.php:11 ../../mod/profile.php:11 ../../boot.php:792
msgid "No profile"
msgstr "Žádný profil"
#: ../../mod/removeme.php:42 ../../mod/removeme.php:45
msgid "Remove My Account"
msgstr "Odstranit můj účet"
#: ../../mod/removeme.php:43
msgid ""
"This will completely remove your account. Once this has been done it is not "
"recoverable."
msgstr ""
"Tímto bude kompletně odstraněn váš účet. Jakmile bude účet odstraněn, nebude"
" už možné ho obnovit."
#: ../../mod/removeme.php:44
msgid "Please enter your password for verification:"
msgstr "Prosím, zadejte své heslo pro ověření:"
#: ../../mod/message.php:18
msgid "No recipient selected."
msgstr "Nevybrán příjemce."
#: ../../mod/message.php:23
msgid "[no subject]"
msgstr "[bez předmětu]"
#: ../../mod/message.php:34
msgid "Unable to locate contact information."
msgstr "Nepodařilo se najít kontaktní informace."
#: ../../mod/message.php:102
msgid "Message sent."
msgstr "Zpráva odeslána."
#: ../../mod/message.php:105
msgid "Message could not be sent."
msgstr "Zprávu se nepodařilo odeslat."
#: ../../mod/message.php:125 ../../include/nav.php:102
msgid "Messages"
msgstr "Zprávy"
#: ../../mod/message.php:126
msgid "Inbox"
msgstr "Doručená pošta"
#: ../../mod/message.php:127
msgid "Outbox"
msgstr "Odeslaná pošta"
#: ../../mod/message.php:128
msgid "New Message"
msgstr "Nová zpráva"
#: ../../mod/message.php:142
msgid "Message deleted."
msgstr "Zpráva odstraněna."
#: ../../mod/message.php:158
msgid "Conversation removed."
msgstr "Konverzace odstraněna."
#: ../../mod/message.php:172 ../../include/conversation.php:699
msgid "Please enter a link URL:"
msgstr "Zadejte prosím URL odkaz:"
#: ../../mod/message.php:180
msgid "Send Private Message"
msgstr "Odeslat soukromou zprávu"
#: ../../mod/message.php:181 ../../mod/message.php:315
msgid "To:"
msgstr "Adresát:"
#: ../../mod/message.php:182 ../../mod/message.php:316
msgid "Subject:"
msgstr "Předmět:"
#: ../../mod/message.php:185 ../../mod/message.php:319
#: ../../mod/invite.php:101
msgid "Your message:"
msgstr "Vaše zpráva:"
#: ../../mod/message.php:224
msgid "No messages."
msgstr "Žádné zprávy."
#: ../../mod/message.php:237
msgid "Delete conversation"
msgstr "Odstranit konverzaci"
#: ../../mod/message.php:240
msgid "D, d M Y - g:i A"
msgstr "D M R - g:i A"
#: ../../mod/message.php:267
msgid "Message not available."
msgstr "Zpráva není k dispozici."
#: ../../mod/message.php:304
msgid "Delete message"
msgstr "Smazat zprávu"
#: ../../mod/message.php:314
msgid "Send Reply"
msgstr "Poslat odpověď"
#: ../../mod/admin.php:66 ../../mod/admin.php:297
msgid "Site"
msgstr "Web"
#: ../../mod/admin.php:67 ../../mod/admin.php:460 ../../mod/admin.php:472
msgid "Users"
msgstr "Uživatelé"
#: ../../mod/admin.php:68 ../../mod/admin.php:549 ../../mod/admin.php:586
msgid "Plugins"
msgstr "Pluginy"
#: ../../mod/admin.php:69
msgid "Update"
msgstr "Aktualizace"
#: ../../mod/admin.php:83 ../../mod/admin.php:651
msgid "Logs"
msgstr "Logy"
#: ../../mod/admin.php:88
msgid "User registrations waiting for confirmation"
msgstr "Registrace uživatele čeká na potvrzení"
#: ../../mod/admin.php:118 ../../mod/admin.php:502 ../../mod/display.php:25
#: ../../mod/display.php:112 ../../include/items.php:1842
msgid "Item not found."
msgstr "Položka nenalezena."
#: ../../mod/admin.php:151 ../../mod/admin.php:296 ../../mod/admin.php:459
#: ../../mod/admin.php:548 ../../mod/admin.php:585 ../../mod/admin.php:650
msgid "Administration"
msgstr "Administrace"
#: ../../mod/admin.php:152
msgid "Summary"
msgstr "Shrnutí"
#: ../../mod/admin.php:153
msgid "Registered users"
msgstr "Registrovaní uživatelé"
#: ../../mod/admin.php:155
msgid "Pending registrations"
msgstr "Čekající registrace"
#: ../../mod/admin.php:156
msgid "Version"
msgstr "Verze"
#: ../../mod/admin.php:158
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktivní pluginy"
#: ../../mod/admin.php:245
msgid "Site settings updated."
msgstr "Nastavení webu aktualizováno."
#: ../../mod/admin.php:289
msgid "Closed"
msgstr "Uzavřít"
#: ../../mod/admin.php:290
msgid "Requires approval"
msgstr "Vyžaduje schválení"
#: ../../mod/admin.php:291
msgid "Open"
msgstr "Otevřená"
#: ../../mod/admin.php:300
msgid "File upload"
msgstr "Nahrání souborů"
#: ../../mod/admin.php:301
msgid "Policies"
msgstr "Politiky"
#: ../../mod/admin.php:302
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: ../../mod/admin.php:306 ../../addon/statusnet/statusnet.php:459
msgid "Site name"
msgstr "Název webu"
#: ../../mod/admin.php:307
msgid "Banner/Logo"
msgstr "Banner/logo"
#: ../../mod/admin.php:308
msgid "System language"
msgstr "Systémový jazyk"
#: ../../mod/admin.php:309
msgid "System theme"
msgstr "Grafická šablona systému "
#: ../../mod/admin.php:311
msgid "Maximum image size"
msgstr "Maximální velikost obrazu"
#: ../../mod/admin.php:313
msgid "Register policy"
msgstr "Politika registrace"
#: ../../mod/admin.php:314
msgid "Register text"
msgstr "Registrace textu"
#: ../../mod/admin.php:315
msgid "Allowed friend domains"
msgstr "Povolené domény přátel"
#: ../../mod/admin.php:316
msgid "Allowed email domains"
msgstr "Povolené e-mailové domény"
#: ../../mod/admin.php:317
msgid "Block public"
msgstr "Blokovat veřejnost"
#: ../../mod/admin.php:318
msgid "Force publish"
msgstr "Publikovat"
#: ../../mod/admin.php:319
msgid "Global directory update URL"
msgstr "aktualizace URL adresy Globálního adresáře "
#: ../../mod/admin.php:321
msgid "Block multiple registrations"
msgstr "Blokovat více registrací"
#: ../../mod/admin.php:322
msgid "OpenID support"
msgstr "podpora OpenID"
#: ../../mod/admin.php:323
msgid "Gravatar support"
msgstr "podpora Gravatar"
#: ../../mod/admin.php:324
msgid "Fullname check"
msgstr "kontrola úplného jména"
#: ../../mod/admin.php:325
msgid "UTF-8 Regular expressions"
msgstr "UTF-8 Regulární výrazy"
#: ../../mod/admin.php:326
msgid "Show Community Page"
msgstr "Zobrazit stránku komunity"
#: ../../mod/admin.php:327
msgid "Enable OStatus support"
msgstr "Zapnout podporu OStatus"
#: ../../mod/admin.php:328
msgid "Only allow Friendika contacts"
msgstr "Povolit pouze Friendika kontakty "
#: ../../mod/admin.php:329
msgid "Verify SSL"
msgstr "Ověřit SSL"
#: ../../mod/admin.php:330
msgid "Proxy user"
msgstr "Proxy uživatel"
#: ../../mod/admin.php:331
msgid "Proxy URL"
msgstr "Proxy URL adresa"
#: ../../mod/admin.php:332
msgid "Network timeout"
msgstr "čas síťového spojení vypršelo (timeout)"
#: ../../mod/admin.php:353
#, php-format
msgid "%s user blocked"
msgid_plural "%s users blocked/unblocked"
msgstr[0] "%s uživatel zablokován"
msgstr[1] "%s uživatelů zablokováno / odblokováno"
msgstr[2] "%s uživatelů zablokováno / odblokováno"
#: ../../mod/admin.php:360
#, php-format
msgid "%s user deleted"
msgid_plural "%s users deleted"
msgstr[0] "%s uživatel smazán"
msgstr[1] "%s uživatelů smazáno"
msgstr[2] "%s uživatelů smazáno"
#: ../../mod/admin.php:394
#, php-format
msgid "User '%s' deleted"
msgstr "Uživatel '%s' smazán"
#: ../../mod/admin.php:401
#, php-format
msgid "User '%s' unblocked"
msgstr "Uživatel '%s' odblokován"
#: ../../mod/admin.php:401
#, php-format
msgid "User '%s' blocked"
msgstr "Uživatel '%s' blokován"
#: ../../mod/admin.php:462
msgid "select all"
msgstr "Vybrat vše"
#: ../../mod/admin.php:463
msgid "User registrations waiting for confirm"
msgstr "Registrace uživatele čeká na potvrzení"
#: ../../mod/admin.php:464
msgid "Request date"
msgstr "Datum žádosti"
#: ../../mod/admin.php:464 ../../mod/admin.php:473
msgid "Email"
msgstr "E-mail"
#: ../../mod/admin.php:465
msgid "No registrations."
msgstr "Žádné registrace."
#: ../../mod/admin.php:467
msgid "Deny"
msgstr "Odmítnout"
#: ../../mod/admin.php:469
msgid "Block"
msgstr "Blokovat"
#: ../../mod/admin.php:470
msgid "Unblock"
msgstr "Odblokovat"
#: ../../mod/admin.php:473
msgid "Register date"
msgstr "Datum registrace"
#: ../../mod/admin.php:473
msgid "Last login"
msgstr "Datum posledního přihlášení"
#: ../../mod/admin.php:473
msgid "Last item"
msgstr "Poslední položka"
#: ../../mod/admin.php:473
msgid "Account"
msgstr "Účet"
#: ../../mod/admin.php:475
msgid ""
"Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on "
"this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"
msgstr ""
"Vybraní uživatelé budou smazáni!\\n\\n Vše, co tito uživatelé na těchto "
"stránkách vytvořili, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu pokračovat?"
#: ../../mod/admin.php:476
msgid ""
"The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this "
"site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"
msgstr ""
"Uživatel {0} bude smazán!\\n\\n Vše, co tento uživatel na těchto stránkách "
"vytvořil, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu pokračovat?"
#: ../../mod/admin.php:512
#, php-format
msgid "Plugin %s disabled."
msgstr "Plugin %s zakázán."
#: ../../mod/admin.php:516
#, php-format
msgid "Plugin %s enabled."
msgstr "Plugin %s povolen."
#: ../../mod/admin.php:526
msgid "Disable"
msgstr "Zakázat"
#: ../../mod/admin.php:528
msgid "Enable"
msgstr "Povolit"
#: ../../mod/admin.php:550
msgid "Toggle"
msgstr "Přepnout"
#: ../../mod/admin.php:551 ../../include/nav.php:108
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
#: ../../mod/admin.php:613
msgid "Log settings updated."
msgstr "Nastavení protokolu aktualizováno."
#: ../../mod/admin.php:653
msgid "Clear"
msgstr "Vyčistit"
#: ../../mod/admin.php:659
msgid "Debugging"
msgstr "Ladění"
#: ../../mod/admin.php:660
msgid "Log file"
msgstr "Soubor s logem"
#: ../../mod/admin.php:660
msgid "Must be writable by web server. Relative to your Friendika index.php."
msgstr ""
"Webový server musí mít práva zápisu . Relativní k index.php Friendika."
#: ../../mod/admin.php:661
msgid "Log level"
msgstr "Úroveň auditu"
#: ../../mod/admin.php:702
msgid "Close"
msgstr "Uzavřená"
#: ../../mod/admin.php:708
msgid "FTP Host"
msgstr "Hostitel FTP"
#: ../../mod/admin.php:709
msgid "FTP Path"
msgstr "Cesta FTP"
#: ../../mod/admin.php:710
msgid "FTP User"
msgstr "FTP uživatel"
#: ../../mod/admin.php:711
msgid "FTP Password"
msgstr "FTP heslo"
#: ../../mod/profile.php:102 ../../mod/display.php:63
msgid "Access to this profile has been restricted."
msgstr "Přístup na tento profil byl omezen."
#: ../../mod/profile.php:133
msgid "Tips for New Members"
msgstr "Tipy pro nové členy"
#: ../../mod/openid.php:62 ../../mod/openid.php:122 ../../include/auth.php:120
#: ../../include/auth.php:145 ../../include/auth.php:198
msgid "Login failed."
msgstr "Přihlášení se nezdařilo."
#: ../../mod/openid.php:78 ../../include/auth.php:214
msgid "Welcome "
msgstr "Vítejte "
#: ../../mod/openid.php:79 ../../include/auth.php:215
msgid "Please upload a profile photo."
msgstr "Prosím nahrejte profilovou fotografii"
#: ../../mod/openid.php:82 ../../include/auth.php:218
msgid "Welcome back "
msgstr "Vítejte zpět "
#: ../../mod/follow.php:39
msgid ""
"This site is not configured to allow communications with other networks."
msgstr ""
"Tento web není nakonfigurován tak, aby umožňoval komunikaci s ostatními "
"sítěmi."
#: ../../mod/follow.php:40 ../../mod/follow.php:50
msgid "No compatible communication protocols or feeds were discovered."
msgstr "Nenalezen žádný kompatibilní komunikační protokol nebo kanál."
#: ../../mod/follow.php:48
msgid "The profile address specified does not provide adequate information."
msgstr "Uvedená adresa profilu neposkytuje dostatečné informace."
#: ../../mod/follow.php:52
msgid "An author or name was not found."
msgstr "Autor nebo jméno nenalezeno"
#: ../../mod/follow.php:54
msgid "No browser URL could be matched to this address."
msgstr "Této adrese neodpovídá žádné URL prohlížeče."
#: ../../mod/follow.php:61
msgid ""
"The profile address specified belongs to a network which has been disabled "
"on this site."
msgstr ""
"Zadaná adresa profilu patří do sítě, která byla na tomto serveru zakázána."
#: ../../mod/follow.php:66
msgid ""
"Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal "
"notifications from you."
msgstr ""
"Omezený profil. Tato osoba nebude schopna od Vás přijímat přímé / osobní "
"sdělení."
#: ../../mod/follow.php:122
msgid "Unable to retrieve contact information."
msgstr "Nepodařilo se získat kontaktní informace."
#: ../../mod/follow.php:168
msgid "following"
msgstr "následující"
#: ../../mod/display.php:105
msgid "Item has been removed."
msgstr "Položka byla odstraněna."
#: ../../mod/dfrn_notify.php:353
msgid "New mail received at "
msgstr "Přišel nový e-mail v"
#: ../../mod/apps.php:6
msgid "Applications"
msgstr "Aplikace"
#: ../../mod/apps.php:11
msgid "No installed applications."
msgstr "Žádné nainstalované aplikace."
#: ../../mod/search.php:26 ../../include/text.php:610 ../../include/nav.php:69
msgid "Search"
msgstr "Vyhledávání"
#: ../../mod/profiles.php:21 ../../mod/profiles.php:236
#: ../../mod/profiles.php:341 ../../mod/dfrn_confirm.php:62
msgid "Profile not found."
msgstr "Profil nenalezen"
#: ../../mod/profiles.php:28
msgid "Profile Name is required."
msgstr "Jméno profilu je povinné."
#: ../../mod/profiles.php:198
msgid "Profile updated."
msgstr "Profil aktualizován."
#: ../../mod/profiles.php:253
msgid "Profile deleted."
msgstr "Profil smazán."
#: ../../mod/profiles.php:269 ../../mod/profiles.php:300
msgid "Profile-"
msgstr "Profil-"
#: ../../mod/profiles.php:288 ../../mod/profiles.php:327
msgid "New profile created."
msgstr "Nový profil vytvořen."
#: ../../mod/profiles.php:306
msgid "Profile unavailable to clone."
msgstr "Profil není možné naklonovat."
#: ../../mod/profiles.php:353
msgid "Hide your contact/friend list from viewers of this profile?"
msgstr ""
"Skrýt u tohoto profilu vaše kontakty / seznam přátel před před dalšími "
"uživateli zobrazující si tento profil?"
#: ../../mod/profiles.php:371
msgid "Edit Profile Details"
msgstr "Upravit podrobnosti profilu "
#: ../../mod/profiles.php:373
msgid "View this profile"
msgstr "Zobrazit tento profil"
#: ../../mod/profiles.php:374
msgid "Create a new profile using these settings"
msgstr "Vytvořit nový profil pomocí tohoto nastavení"
#: ../../mod/profiles.php:375
msgid "Clone this profile"
msgstr "Klonovat tento profil"
#: ../../mod/profiles.php:376
msgid "Delete this profile"
msgstr "Smazat tento profil"
#: ../../mod/profiles.php:377
msgid "Profile Name:"
msgstr "Jméno profilu:"
#: ../../mod/profiles.php:378
msgid "Your Full Name:"
msgstr "Vaše celé jméno:"
#: ../../mod/profiles.php:379
msgid "Title/Description:"
msgstr "Název / Popis:"
#: ../../mod/profiles.php:380
msgid "Your Gender:"
msgstr "Vaše pohlaví:"
#: ../../mod/profiles.php:381
#, php-format
msgid "Birthday (%s):"
msgstr "Narozeniny uživatele (%s):"
#: ../../mod/profiles.php:382
msgid "Street Address:"
msgstr "Ulice:"
#: ../../mod/profiles.php:383
msgid "Locality/City:"
msgstr "Město:"
#: ../../mod/profiles.php:384
msgid "Postal/Zip Code:"
msgstr "PSČ:"
#: ../../mod/profiles.php:385
msgid "Country:"
msgstr "Země:"
#: ../../mod/profiles.php:386
msgid "Region/State:"
msgstr "Region / stát:"
#: ../../mod/profiles.php:387
msgid "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Marital Status:"
msgstr "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Rodinný stav:"
#: ../../mod/profiles.php:388
msgid "Who: (if applicable)"
msgstr "Kdo: (pokud je možné)"
#: ../../mod/profiles.php:389
msgid "Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"
msgstr "Příklady: jan123, Jan Novák, jan@seznam.cz"
#: ../../mod/profiles.php:390 ../../include/profile_advanced.php:90
msgid "Sexual Preference:"
msgstr "Sexuální preference:"
#: ../../mod/profiles.php:391
msgid "Homepage URL:"
msgstr "Odkaz na domovskou stránku:"
#: ../../mod/profiles.php:392 ../../include/profile_advanced.php:115
msgid "Political Views:"
msgstr "Politické přesvědčení:"
#: ../../mod/profiles.php:393
msgid "Religious Views:"
msgstr "Náboženské přesvědčení:"
#: ../../mod/profiles.php:394
msgid "Public Keywords:"
msgstr "Veřejná klíčová slova:"
#: ../../mod/profiles.php:395
msgid "Private Keywords:"
msgstr "Soukromá klíčová slova:"
#: ../../mod/profiles.php:396
msgid "Example: fishing photography software"
msgstr "Příklad: fishing photography software"
#: ../../mod/profiles.php:397
msgid "(Used for suggesting potential friends, can be seen by others)"
msgstr ""
"(Používá se pro doporučování potenciálních přátel, může být viděno "
"ostatními)"
#: ../../mod/profiles.php:398
msgid "(Used for searching profiles, never shown to others)"
msgstr "(Používá se pro vyhledávání profilů, není nikdy zobrazeno ostatním)"
#: ../../mod/profiles.php:399
msgid "Tell us about yourself..."
msgstr "Řekněte nám něco o sobě ..."
#: ../../mod/profiles.php:400
msgid "Hobbies/Interests"
msgstr "Koníčky/zájmy"
#: ../../mod/profiles.php:401
msgid "Contact information and Social Networks"
msgstr "Kontaktní informace a sociální sítě"
#: ../../mod/profiles.php:402
msgid "Musical interests"
msgstr "Hudební vkus"
#: ../../mod/profiles.php:403
msgid "Books, literature"
msgstr "Knihy, literatura"
#: ../../mod/profiles.php:404
msgid "Television"
msgstr "Televize"
#: ../../mod/profiles.php:405
msgid "Film/dance/culture/entertainment"
msgstr "Film/tanec/kultura/zábava"
#: ../../mod/profiles.php:406
msgid "Love/romance"
msgstr "Láska/romantika"
#: ../../mod/profiles.php:407
msgid "Work/employment"
msgstr "Práce/zaměstnání"
#: ../../mod/profiles.php:408
msgid "School/education"
msgstr "Škola/vzdělání"
#: ../../mod/profiles.php:413
msgid ""
"This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> "
"be visible to anybody using the internet."
msgstr ""
"Toto je váš <strong>veřejný</strong> profil.<br />Ten <strong>může</strong> "
"být viditelný kýmkoliv na internetu."
#: ../../mod/profiles.php:423 ../../mod/directory.php:112
msgid "Age: "
msgstr "Věk: "
#: ../../mod/profiles.php:458 ../../include/nav.php:109
msgid "Profiles"
msgstr "Profily"
#: ../../mod/profiles.php:459
msgid "Change profile photo"
msgstr "Změnit profilovou fotografii"
#: ../../mod/profiles.php:460
msgid "Create New Profile"
msgstr "Vytvořit nový profil"
#: ../../mod/profiles.php:470
msgid "Profile Image"
msgstr "Profilový obrázek"
#: ../../mod/profiles.php:472
msgid "visible to everybody"
msgstr "viditelné pro všechny"
#: ../../mod/profiles.php:473
msgid "Edit visibility"
msgstr "Upravit viditelnost"
#: ../../mod/directory.php:40
msgid "Global Directory"
msgstr "Globální adresář"
#: ../../mod/directory.php:46
msgid "Normal site view"
msgstr "Normální zobrazení stránky"
#: ../../mod/directory.php:48
msgid "View all site entries"
msgstr "Zobrazit všechny položky stránky"
#: ../../mod/directory.php:56
msgid "Site Directory"
msgstr "Adresář serveru"
#: ../../mod/directory.php:115
msgid "Gender: "
msgstr "Pohlaví: "
#: ../../mod/directory.php:141
msgid "No entries (some entries may be hidden)."
msgstr "Žádné záznamy (některé položky mohou být skryty)."
#: ../../mod/invite.php:35
#, php-format
msgid "%s : Not a valid email address."
msgstr "%s : není platná e-mailová adresa."
#: ../../mod/invite.php:59
#, php-format
msgid "Please join my network on %s"
msgstr "Prosím, připojte se do mé sítě na %s"
#: ../../mod/invite.php:69
#, php-format
msgid "%s : Message delivery failed."
msgstr "%s : Doručení zprávy se nezdařilo."
#: ../../mod/invite.php:73
#, php-format
msgid "%d message sent."
msgid_plural "%d messages sent."
msgstr[0] "%d zpráva odeslána."
msgstr[1] "%d zprávy odeslány."
msgstr[2] "%d zprávy odeslány."
#: ../../mod/invite.php:92
msgid "You have no more invitations available"
msgstr "Nemáte k dispozici žádné další pozvánky"
#: ../../mod/invite.php:99
msgid "Send invitations"
msgstr "Poslat pozvánky"
#: ../../mod/invite.php:100
msgid "Enter email addresses, one per line:"
msgstr "Zadejte e-mailové adresy, jednu na řádek:"
#: ../../mod/invite.php:102
#, php-format
msgid "Please join my social network on %s"
msgstr "Prosím, připojte se do mé sociální sítě na %s"
#: ../../mod/invite.php:103
msgid "To accept this invitation, please visit:"
msgstr "Chcete-li toto pozvání přijmout, navštivte prosím:"
#: ../../mod/invite.php:104
msgid "You will need to supply this invitation code: $invite_code"
msgstr "Budete muset zadat kód této pozvánky: $invite_code"
#: ../../mod/invite.php:104
msgid ""
"Once you have registered, please connect with me via my profile page at:"
msgstr ""
"Jakmile se zaregistrujete, prosím spojte se se mnou přes mou profilovu "
"stránku na:"
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:233
msgid "Response from remote site was not understood."
msgstr "Odpověď ze vzdáleného serveru nebyla srozumitelná."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:242
msgid "Unexpected response from remote site: "
msgstr "Neočekávaná odpověď od vzdáleného serveru:"
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:250
msgid "Confirmation completed successfully."
msgstr "Potvrzení úspěšně dokončena."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:252 ../../mod/dfrn_confirm.php:266
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:273
msgid "Remote site reported: "
msgstr "Vzdálený server oznámil:"
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:264
msgid "Temporary failure. Please wait and try again."
msgstr "Dočasné selhání. Prosím, vyčkejte a zkuste to znovu."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:271
msgid "Introduction failed or was revoked."
msgstr "Žádost o propojení selhala nebo byla zrušena."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:393
msgid "Unable to set contact photo."
msgstr "Nelze nastavit fotografii kontaktu."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:436 ../../include/conversation.php:79
#, php-format
msgid "%1$s is now friends with %2$s"
msgstr "%1$s je nyní přítel s %2$s"
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:507
#, php-format
msgid "No user record found for '%s' "
msgstr "Pro '%s' nenalezen žádný uživatelský záznam "
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:517
msgid "Our site encryption key is apparently messed up."
msgstr "Náš šifrovací klíč zřejmě přestal správně fungovat."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:528
msgid "Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."
msgstr ""
"Byla poskytnuta prázdná URL adresa nebo se nepodařilo URL adresu dešifrovat."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:549
msgid "Contact record was not found for you on our site."
msgstr "Kontakt záznam nebyl nalezen pro vás na našich stránkách."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:578
msgid ""
"The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work "
"if you try again."
msgstr ""
"Váš systém poskytl duplicitní ID vůči našemu systému. Pokuste se akci "
"zopakovat."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:589
msgid "Unable to set your contact credentials on our system."
msgstr "Nelze nastavit Vaše přihlašovací údaje v našem systému."
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:642
msgid "Unable to update your contact profile details on our system"
msgstr "Nelze aktualizovat Váš profil v našem systému"
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:672
#, php-format
msgid "Connection accepted at %s"
msgstr "Připojení přijato na %s"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:314
msgid "Facebook disabled"
msgstr "Facebook zakázán"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:319
msgid "Updating contacts"
msgstr "Aktualizace kontaktů"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:328
msgid "Facebook API key is missing."
msgstr "Chybí Facebook API klíč."
#: ../../addon/facebook/facebook.php:335
msgid "Facebook Connect"
msgstr "Facebook připojen"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:341
msgid "Install Facebook connector for this account."
msgstr "Nainstalovat pro tento účet Facebook konektor."
#: ../../addon/facebook/facebook.php:348
msgid "Remove Facebook connector"
msgstr "Odstranit konektor na Facebook"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:354
msgid "Post to Facebook by default"
msgstr "Standardně posílat příspěvky na Facebook"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:358
msgid "Link all your Facebook friends and conversations"
msgstr "Připojit všechny své přátele na Facebooku a konverzace"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:363
msgid "Warning: Your Facebook privacy settings can not be imported."
msgstr ""
"Upozornění: nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku nelze importovat."
#: ../../addon/facebook/facebook.php:364
msgid ""
"Linked Facebook items <strong>may</strong> be publicly visible, depending on"
" your privacy settings for this website/account."
msgstr ""
"Propojené položky z Facebook <strong>mohou</strong> být veřejně viditelné, v"
" závislosti na nastavení ochrany osobních údajů pro tuto webovou "
"stránku/účet."
#: ../../addon/facebook/facebook.php:419
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:420
msgid "Facebook Connector Settings"
msgstr "Nastavení Facebook konektoru "
#: ../../addon/facebook/facebook.php:434
msgid "Post to Facebook"
msgstr "Přidat příspěvek na Facebook"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:507
msgid ""
"Post to Facebook cancelled because of multi-network access permission "
"conflict."
msgstr ""
"Příspěvek na Facebook zrušen kvůli konfliktu přístupových práv mezi sítěmi."
#: ../../addon/facebook/facebook.php:580
msgid "Image: "
msgstr "Obrázek: "
#: ../../addon/facebook/facebook.php:656
msgid "View on Friendika"
msgstr "Pohled na Friendiku"
#: ../../addon/facebook/facebook.php:687
msgid "Facebook post failed. Queued for retry."
msgstr ""
"Zaslání příspěvku na Facebook selhalo. Příspěvek byl zařazen do fronty pro "
"opakované odeslání."
#: ../../addon/widgets/widgets.php:53
msgid "Generate new key"
msgstr "Generovat nové klíče"
#: ../../addon/widgets/widgets.php:56
msgid "Widgets key"
msgstr "Widgety klíč"
#: ../../addon/widgets/widgets.php:58
msgid "Widgets available"
msgstr "Widgety k dispozici"
#: ../../addon/widgets/widget_friends.php:30
msgid "Connect on Friendika!"
msgstr "Spojit se na Friendice!"
#: ../../addon/tictac/tictac.php:20
msgid "Three Dimensional Tic-Tac-Toe"
msgstr "Trojrozměrné Tic-Tac-Toe"
#: ../../addon/tictac/tictac.php:53
msgid "3D Tic-Tac-Toe"
msgstr "3D Tic-Tac-Toe"
#: ../../addon/tictac/tictac.php:58
msgid "New game"
msgstr "Nová hra"
#: ../../addon/tictac/tictac.php:59
msgid "New game with handicap"
msgstr "Nová hra s handicapem"
#: ../../addon/tictac/tictac.php:60
msgid ""