Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

82 řádky
2.3 KiB

 1. <?php
 2. /**
 3. * Theme settings
 4. */
 5. use Friendica\App;
 6. use Friendica\Core\Config;
 7. use Friendica\Core\L10n;
 8. use Friendica\Core\Renderer;
 9. use Friendica\DI;
 10. function theme_content(App $a) {
 11. if (!local_user()) {
 12. return;
 13. }
 14. $align = DI::pConfig()->get(local_user(), 'quattro', 'align' );
 15. $color = DI::pConfig()->get(local_user(), 'quattro', 'color' );
 16. $tfs = DI::pConfig()->get(local_user(),"quattro","tfs");
 17. $pfs = DI::pConfig()->get(local_user(),"quattro","pfs");
 18. return quattro_form($a,$align, $color, $tfs, $pfs);
 19. }
 20. function theme_post(App $a) {
 21. if (! local_user()) {
 22. return;
 23. }
 24. if (isset($_POST['quattro-settings-submit'])){
 25. DI::pConfig()->set(local_user(), 'quattro', 'align', $_POST['quattro_align']);
 26. DI::pConfig()->set(local_user(), 'quattro', 'color', $_POST['quattro_color']);
 27. DI::pConfig()->set(local_user(), 'quattro', 'tfs', $_POST['quattro_tfs']);
 28. DI::pConfig()->set(local_user(), 'quattro', 'pfs', $_POST['quattro_pfs']);
 29. }
 30. }
 31. function theme_admin(App $a) {
 32. $align = Config::get('quattro', 'align' );
 33. $color = Config::get('quattro', 'color' );
 34. $tfs = Config::get("quattro","tfs");
 35. $pfs = Config::get("quattro","pfs");
 36. return quattro_form($a,$align, $color, $tfs, $pfs);
 37. }
 38. function theme_admin_post(App $a) {
 39. if (isset($_POST['quattro-settings-submit'])){
 40. Config::set('quattro', 'align', $_POST['quattro_align']);
 41. Config::set('quattro', 'color', $_POST['quattro_color']);
 42. Config::set('quattro', 'tfs', $_POST['quattro_tfs']);
 43. Config::set('quattro', 'pfs', $_POST['quattro_pfs']);
 44. }
 45. }
 46. /// @TODO $a is no longer used here
 47. function quattro_form(App $a, $align, $color, $tfs, $pfs) {
 48. $colors = [
 49. "dark" => "Quattro",
 50. "lilac" => "Lilac",
 51. "green" => "Green",
 52. ];
 53. if ($tfs === false) {
 54. $tfs = "20";
 55. }
 56. if ($pfs === false) {
 57. $pfs = "12";
 58. }
 59. $t = Renderer::getMarkupTemplate("theme_settings.tpl" );
 60. $o = Renderer::replaceMacros($t, [
 61. '$submit' => L10n::t('Submit'),
 62. '$title' => L10n::t("Theme settings"),
 63. '$align' => ['quattro_align', L10n::t('Alignment'), $align, '', ['left' => L10n::t('Left'), 'center' => L10n::t('Center')]],
 64. '$color' => ['quattro_color', L10n::t('Color scheme'), $color, '', $colors],
 65. '$pfs' => ['quattro_pfs', L10n::t('Posts font size'), $pfs],
 66. '$tfs' => ['quattro_tfs', L10n::t('Textareas font size'), $tfs],
 67. ]);
 68. return $o;
 69. }