Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

23 lines
1.1 KiB

Milý/milá $username,
Díky za registraci na $sitename. Váš účet byl vytvořen.
Vaše přihlašovací údaje jsou tato:
Adresa webu: $siteurl
Přihlašovací jméno: $email
Heslo: $password
Toto heslo si můžete změnit z vašeho účtu na stránce "Nastavení" poté, co se přihlásíte.
Věnujte prosím chvíli revizi dalších nastavení Vašeho účtu na této stránce.
Můžete také přidat některé základní informace do Vašeho defaultního profilu (na stránce "Profily"), čímž umožníte jiným lidem Vás snadněji nalézt.
Doporučujeme nastavit celé jméno, přidat profilové foto, přidat nějaká profilová "klíčová slova" (což je velmi užitečné pro hledání nových přátel) a zemi, ve které žijete. Nemusíte zadávat víc informací.
Plně respektujeme Vaše právo na soukromí a žádná z výše uvedených položek není povinná.
Pokud jste nový a neznáte na tomto webu nikoho jiného, zadáním těchto položek můžete získat nové a zajímavé přátele.
Díky a vítejte na $sitename.
S pozdravem,
$sitename administrátor