Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

6 lines
528 B

<div class="wall-item-like-buttons" id="wall-item-like-buttons-$id">
<img src="images/like.gif" alt="$likethis" title="$likethis" onclick="dolike($id,'like');" />
<img src="images/dislike.gif" alt="$nolike" title="$nolike" onclick="dolike($id,'dislike');" />
<img src="images/recycle.gif" alt="$share" title="$share" class="wall-item-share-buttons" onclick="jotShare($id);" />
<img id="like-rotator-$id" class="like-rotator" src="images/rotator.gif" alt="$wait" title="$wait" style="display: none;" />
</div>