Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

54 řádky
2.1 KiB

 1. <div class="vcard">
 2. <div class="fn label">{{$profile.name}}</div>
 3. {{if $profile.faddr}}<div class="p-faddr">{{$profile.faddr}}</div>{{/if}}
 4. {{if $pdesc}}<div class="title">{{$profile.pdesc}}</div>{{/if}}
 5. <div id="profile-photo-wrapper"><img class="photo" width="175" height="175" src="{{$profile.photo}}?rev={{$profile.picdate}}" alt="{{$profile.name}}"></div>
 6. {{if $location}}
 7. <dl class="location"><dt class="location-label">{{$location}}</dt>
 8. <dd class="adr">
 9. {{if $profile.address}}<div class="street-address">{{$profile.address}}</div>{{/if}}
 10. <span class="city-state-zip">
 11. <span class="locality">{{$profile.locality}}</span>{{if $profile.locality}}, {{/if}}
 12. <span class="region">{{$profile.region}}</span>
 13. <span class="postal-code">{{$profile.postal_code}}</span>
 14. </span>
 15. {{if $profile.country_name}}<span class="country-name">{{$profile.country_name}}</span>{{/if}}
 16. </dd>
 17. </dl>
 18. {{/if}}
 19. {{if $gender}}<dl class="mf"><dt class="gender-label">{{$gender}}</dt> <dd class="x-gender">{{$profile.gender}}</dd></dl>{{/if}}
 20. {{if $profile.pubkey}}<div class="key" style="display:none;">{{$profile.pubkey}}</div>{{/if}}
 21. {{if $marital}}<dl class="marital"><dt class="marital-label"><span class="heart">&hearts;</span>{{$marital}}</dt><dd class="marital-text">{{$profile.marital}}</dd></dl>{{/if}}
 22. {{if $homepage}}<dl class="homepage"><dt class="homepage-label">{{$homepage}}</dt><dd class="homepage-url"><a href="{{$profile.homepage}}" target="external-link">{{$profile.homepage}}</a></dd></dl>{{/if}}
 23. {{include file="diaspora_vcard.tpl"}}
 24. <div id="profile-vcard-break"></div>
 25. <div id="profile-extra-links">
 26. <ul>
 27. {{if $connect}}
 28. <li><a id="dfrn-request-link" href="dfrn_request/{{$profile.nickname}}">{{$connect}}</a></li>
 29. {{/if}}
 30. {{if $wallmessage}}
 31. <li><a id="wallmessage-link" href="wallmessage/{{$profile.nickname}}">{{$wallmessage}}</a></li>
 32. {{/if}}
 33. {{if $subscribe_feed}}
 34. <li><a id="subscribe-feed-link" href="dfrn_poll/{{$profile.nickname}}">{{$subscribe_feed}}</a></li>
 35. {{/if}}
 36. </ul>
 37. </div>
 38. </div>
 39. {{$contact_block}}