Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

20 wiersze
463 B

<?php
/* identi.ca -> friendica items permanent-url compatibility */
function notice_init(App $a) {
$id = $a->argv[1];
$r = q("SELECT `user`.`nickname` FROM `user` LEFT JOIN `item` ON `item`.`uid` = `user`.`uid` WHERE `item`.`id` = %d", intval($id));
if (dbm::is_result($r)) {
$nick = $r[0]['nickname'];
$url = App::get_baseurl() . "/display/$nick/$id";
goaway($url);
} else {
$a->error = 404;
notice(t('Item not found.') . EOL);
}
return;
}