Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

25 regels
519 B

<?php
use Friendica\Core\Config;
function manifest_content(App $a) {
$tpl = get_markup_template('manifest.tpl');
header('Content-type: application/manifest+json');
$touch_icon = Config::get('system', 'touch_icon', 'images/friendica-128.png');
if ($touch_icon == '') {
$touch_icon = 'images/friendica-128.png';
}
$o = replace_macros($tpl, array(
'$baseurl' => App::get_baseurl(),
'$touch_icon' => $touch_icon,
'$title' => Config::get('config', 'sitename', 'Friendica'),
));
echo $o;
killme();
}