Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

23 rader
574 B

<?php
use Friendica\Core\Config;
function maintenance_content(App $a) {
$reason = Config::get('system', 'maintenance_reason');
if (substr(normalise_link($reason), 0, 7) == 'http://') {
header("HTTP/1.1 307 Temporary Redirect");
header("Location:".$reason);
return;
}
header('HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable');
header('Status: 503 Service Temporarily Unavailable');
header('Retry-After: 600');
return replace_macros(get_markup_template('maintenance.tpl'), array(
'$sysdown' => t('System down for maintenance'),
'$reason' => $reason
));
}