Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

16 wiersze
309 B

<?php
function login_content(App $a) {
if (x($_SESSION, 'theme')) {
unset($_SESSION['theme']);
}
if (x($_SESSION, 'mobile-theme')) {
unset($_SESSION['mobile-theme']);
}
if (local_user()) {
goaway(z_root());
}
return login(($a->config['register_policy'] == REGISTER_CLOSED) ? false : true);
}