Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

48 regels
876 B

<?php
function amcd_content(App $a) {
echo <<< JSON
{
"version":1,
"sessionstatus":{
"method":"GET",
"path":"/session"
},
"auth-methods": {
"username-password-form": {
"connect": {
"method":"POST",
"path":"/login",
"params": {
"username":"login-name",
"password":"password"
},
"onsuccess": { "action":"reload" }
},
"disconnect": {
"method":"GET",
"path":"\/logout"
}
}
}
"methods": {
"username-password-form": {
"connect": {
"method":"POST",
"path":"\/login",
"params": {
"username":"login-name",
"password":"password"
},
"onsuccess": { "action":"reload" }
},
"disconnect": {
"method":"GET",
"path":"\/logout"
}
}
}
}
JSON;
killme();
}