Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

19 wiersze
292 B

<?php
function toggle_mobile_init(App &$a) {
if (isset($_GET['off'])) {
$_SESSION['show-mobile'] = false;
} else {
$_SESSION['show-mobile'] = true;
}
if (isset($_GET['address'])) {
$address = $_GET['address'];
} else {
$address = App::get_baseurl();
}
goaway($address);
}