Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

19 regels
292 B

<?php
function toggle_mobile_init(App &$a) {
if (isset($_GET['off'])) {
$_SESSION['show-mobile'] = false;
} else {
$_SESSION['show-mobile'] = true;
}
if (isset($_GET['address'])) {
$address = $_GET['address'];
} else {
$address = App::get_baseurl();
}
goaway($address);
}