Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

20 lines
303 B

---
language: php
## Friendica supports PHP version >= 5.6
php:
- 5.6
- 7.0
- 7.1
- 7.2
services:
- mysql
env:
- USER=travis DB=test
install:
- composer install
before_script:
- mysql -e 'CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test;'
# In order to avoid bin/worker.php warnings
- touch .htconfig.php