Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Philipp Holzer 31148e25cf
Changing Friendica\App\Mode from static methods to public methods
2 lat temu
..
App Changing Friendica\App\Mode from static methods to public methods 2 lat temu
Core Changing Friendica\App\Mode from static methods to public methods 2 lat temu
Database DBStructure enhancements (#5437) 2 lat temu
Util Fixed E_NOTICE in listing worker queue and new utilities class added (#5521) 2 lat temu