Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

8787 lines
264 KiB

# FRIENDICA Distributed Social Network
# Copyright (C) 2010, 2011 the Friendica Project
# This file is distributed under the same license as the Friendica package.
#
# Translators:
# Michal Šupler <msupler@gmail.com>, 2011-2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.friendica.com/\n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-04 10:00-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-06 11:33+0000\n"
"Last-Translator: Michal Šupler <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../../mod/oexchange.php:25
msgid "Post successful."
msgstr "Příspěvek úspěšně odeslán"
#: ../../mod/update_notes.php:41 ../../mod/update_community.php:18
#: ../../mod/update_network.php:22 ../../mod/update_profile.php:41
msgid "[Embedded content - reload page to view]"
msgstr "[Vložený obsah - obnovení stránky pro zobrazení]"
#: ../../mod/crepair.php:102
msgid "Contact settings applied."
msgstr "Nastavení kontaktu změněno"
#: ../../mod/crepair.php:104
msgid "Contact update failed."
msgstr "Aktualizace kontaktu selhala."
#: ../../mod/crepair.php:115 ../../mod/wall_attach.php:55
#: ../../mod/fsuggest.php:78 ../../mod/events.php:140 ../../mod/api.php:26
#: ../../mod/api.php:31 ../../mod/photos.php:128 ../../mod/photos.php:990
#: ../../mod/editpost.php:10 ../../mod/install.php:151 ../../mod/poke.php:135
#: ../../mod/notifications.php:66 ../../mod/contacts.php:146
#: ../../mod/settings.php:86 ../../mod/settings.php:525
#: ../../mod/settings.php:530 ../../mod/manage.php:87 ../../mod/network.php:6
#: ../../mod/notes.php:20 ../../mod/wallmessage.php:9
#: ../../mod/wallmessage.php:33 ../../mod/wallmessage.php:79
#: ../../mod/wallmessage.php:103 ../../mod/attach.php:33
#: ../../mod/group.php:19 ../../mod/viewcontacts.php:22
#: ../../mod/register.php:38 ../../mod/regmod.php:116 ../../mod/item.php:126
#: ../../mod/item.php:142 ../../mod/mood.php:114
#: ../../mod/profile_photo.php:19 ../../mod/profile_photo.php:169
#: ../../mod/profile_photo.php:180 ../../mod/profile_photo.php:193
#: ../../mod/message.php:38 ../../mod/message.php:168
#: ../../mod/allfriends.php:9 ../../mod/nogroup.php:25
#: ../../mod/wall_upload.php:64 ../../mod/follow.php:9
#: ../../mod/display.php:141 ../../mod/profiles.php:7
#: ../../mod/profiles.php:424 ../../mod/delegate.php:6
#: ../../mod/suggest.php:28 ../../mod/invite.php:13 ../../mod/invite.php:81
#: ../../mod/dfrn_confirm.php:53 ../../addon/facebook/facebook.php:510
#: ../../addon/facebook/facebook.php:516 ../../addon/fbpost/fbpost.php:159
#: ../../addon/fbpost/fbpost.php:165
#: ../../addon/dav/friendica/layout.fnk.php:354 ../../include/items.php:3913
#: ../../index.php:317
msgid "Permission denied."
msgstr "Přístup odmítnut."
#: ../../mod/crepair.php:129 ../../mod/fsuggest.php:20
#: ../../mod/fsuggest.php:92 ../../mod/dfrn_confirm.php:118
msgid "Contact not found."
msgstr "Kontakt nenalezen."
#: ../../mod/crepair.php:135
msgid "Repair Contact Settings"
msgstr "Opravit nastavení kontaktu"
#: ../../mod/crepair.php:137
msgid ""
"<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect"
" information your communications with this contact may stop working."
msgstr "<strong>Varování: Toto je velmi pokročilé</strong> a pokud zadáte nesprávné informace, Vaše komunikace s tímto kontaktem může přestat fungovat."
#: ../../mod/crepair.php:138
msgid ""
"Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are "
"uncertain what to do on this page."
msgstr "Prosím použijte <strong>ihned</strong> v prohlížeči tlačítko \"zpět\" pokud si nejste jistí co dělat na této stránce."
#: ../../mod/crepair.php:144
msgid "Return to contact editor"
msgstr "Návrat k editoru kontaktu"
#: ../../mod/crepair.php:148 ../../mod/settings.php:545
#: ../../mod/settings.php:571 ../../mod/admin.php:692 ../../mod/admin.php:702
msgid "Name"
msgstr "Jméno"
#: ../../mod/crepair.php:149
msgid "Account Nickname"
msgstr "Přezdívka účtu"
#: ../../mod/crepair.php:150
msgid "@Tagname - overrides Name/Nickname"
msgstr "@Tagname - upřednostněno před Jménem/Přezdívkou"
#: ../../mod/crepair.php:151
msgid "Account URL"
msgstr "URL adresa účtu"
#: ../../mod/crepair.php:152
msgid "Friend Request URL"
msgstr "Žádost o přátelství URL"
#: ../../mod/crepair.php:153
msgid "Friend Confirm URL"
msgstr "URL adresa potvrzení přátelství"
#: ../../mod/crepair.php:154
msgid "Notification Endpoint URL"
msgstr "Notifikační URL adresa"
#: ../../mod/crepair.php:155
msgid "Poll/Feed URL"
msgstr "Poll/Feed URL adresa"
#: ../../mod/crepair.php:156
msgid "New photo from this URL"
msgstr "Nové foto z této URL adresy"
#: ../../mod/crepair.php:166 ../../mod/fsuggest.php:107
#: ../../mod/events.php:455 ../../mod/photos.php:1023
#: ../../mod/photos.php:1099 ../../mod/photos.php:1362
#: ../../mod/photos.php:1402 ../../mod/photos.php:1445
#: ../../mod/photos.php:1477 ../../mod/install.php:246
#: ../../mod/install.php:284 ../../mod/localtime.php:45 ../../mod/poke.php:199
#: ../../mod/content.php:693 ../../mod/contacts.php:348
#: ../../mod/settings.php:543 ../../mod/settings.php:697
#: ../../mod/settings.php:769 ../../mod/settings.php:976
#: ../../mod/group.php:85 ../../mod/mood.php:137 ../../mod/message.php:294
#: ../../mod/message.php:480 ../../mod/admin.php:443 ../../mod/admin.php:689
#: ../../mod/admin.php:826 ../../mod/admin.php:1025 ../../mod/admin.php:1112
#: ../../mod/profiles.php:594 ../../mod/invite.php:119
#: ../../addon/fromgplus/fromgplus.php:40
#: ../../addon/facebook/facebook.php:619
#: ../../addon/snautofollow/snautofollow.php:64 ../../addon/bg/bg.php:90
#: ../../addon/fbpost/fbpost.php:226 ../../addon/yourls/yourls.php:76
#: ../../addon/ljpost/ljpost.php:93 ../../addon/nsfw/nsfw.php:88
#: ../../addon/page/page.php:211 ../../addon/planets/planets.php:158
#: ../../addon/uhremotestorage/uhremotestorage.php:89
#: ../../addon/randplace/randplace.php:177 ../../addon/dwpost/dwpost.php:93
#: ../../addon/drpost/drpost.php:110 ../../addon/startpage/startpage.php:92
#: ../../addon/geonames/geonames.php:187 ../../addon/oembed.old/oembed.php:41
#: ../../addon/forumlist/forumlist.php:164
#: ../../addon/impressum/impressum.php:83
#: ../../addon/notimeline/notimeline.php:64 ../../addon/blockem/blockem.php:57
#: ../../addon/qcomment/qcomment.php:61
#: ../../addon/openstreetmap/openstreetmap.php:70
#: ../../addon/group_text/group_text.php:84
#: ../../addon/libravatar/libravatar.php:99
#: ../../addon/libertree/libertree.php:90 ../../addon/altpager/altpager.php:87
#: ../../addon/mathjax/mathjax.php:42 ../../addon/editplain/editplain.php:84
#: ../../addon/blackout/blackout.php:98 ../../addon/gravatar/gravatar.php:95
#: ../../addon/pageheader/pageheader.php:55 ../../addon/ijpost/ijpost.php:93
#: ../../addon/jappixmini/jappixmini.php:307
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:278
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:292
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:318
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:325
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:353
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:576 ../../addon/tumblr/tumblr.php:90
#: ../../addon/numfriends/numfriends.php:85 ../../addon/gnot/gnot.php:88
#: ../../addon/wppost/wppost.php:110 ../../addon/showmore/showmore.php:48
#: ../../addon/piwik/piwik.php:89 ../../addon/twitter/twitter.php:180
#: ../../addon/twitter/twitter.php:209 ../../addon/twitter/twitter.php:394
#: ../../addon/irc/irc.php:55 ../../addon/fromapp/fromapp.php:77
#: ../../addon/blogger/blogger.php:102 ../../addon/posterous/posterous.php:103
#: ../../view/theme/cleanzero/config.php:80
#: ../../view/theme/diabook/theme.php:757
#: ../../view/theme/diabook/config.php:190
#: ../../view/theme/quattro/config.php:64 ../../view/theme/dispy/config.php:70
#: ../../object/Item.php:558
msgid "Submit"
msgstr "Odeslat"
#: ../../mod/help.php:30
msgid "Help:"
msgstr "Nápověda:"
#: ../../mod/help.php:34 ../../addon/dav/friendica/layout.fnk.php:225
#: ../../include/nav.php:86
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: ../../mod/help.php:38 ../../index.php:226
msgid "Not Found"
msgstr "Nenalezen"
#: ../../mod/help.php:41 ../../index.php:229
msgid "Page not found."
msgstr "Stránka nenalezena"
#: ../../mod/wall_attach.php:69
#, php-format
msgid "File exceeds size limit of %d"
msgstr "Velikost souboru přesáhla limit %d"
#: ../../mod/wall_attach.php:110 ../../mod/wall_attach.php:121
msgid "File upload failed."
msgstr "Nahrání souboru se nezdařilo."
#: ../../mod/fsuggest.php:63
msgid "Friend suggestion sent."
msgstr "Návrhy přátelství odeslány "
#: ../../mod/fsuggest.php:97
msgid "Suggest Friends"
msgstr "Navrhněte přátelé"
#: ../../mod/fsuggest.php:99
#, php-format
msgid "Suggest a friend for %s"
msgstr "Navrhněte přátelé pro uživatele %s"
#: ../../mod/events.php:66
msgid "Event title and start time are required."
msgstr "Název události a datum začátku jsou vyžadovány."
#: ../../mod/events.php:279
msgid "l, F j"
msgstr "l, F j"
#: ../../mod/events.php:301
msgid "Edit event"
msgstr "Editovat událost"
#: ../../mod/events.php:323 ../../include/text.php:1187
msgid "link to source"
msgstr "odkaz na zdroj"
#: ../../mod/events.php:347 ../../view/theme/diabook/theme.php:131
#: ../../include/nav.php:52 ../../boot.php:1700
msgid "Events"
msgstr "Události"
#: ../../mod/events.php:348
msgid "Create New Event"
msgstr "Vytvořit novou událost"
#: ../../mod/events.php:349 ../../addon/dav/friendica/layout.fnk.php:263
msgid "Previous"
msgstr "Předchozí"
#: ../../mod/events.php:350 ../../mod/install.php:205
#: ../../addon/dav/friendica/layout.fnk.php:266
msgid "Next"
msgstr "Dále"
#: ../../mod/events.php:423
msgid "hour:minute"
msgstr "hodina:minuta"
#: ../../mod/events.php:433
msgid "Event details"
msgstr "Detaily události"
#: ../../mod/events.php:434
#, php-format
msgid "Format is %s %s. Starting date and Title are required."
msgstr "Formát je %s %s. Datum začátku a Název jsou vyžadovány."
#: ../../mod/events.php:436
msgid "Event Starts:"
msgstr "Událost začíná:"
#: ../../mod/events.php:436 ../../mod/events.php:450
msgid "Required"
msgstr "Vyžadováno"
#: ../../mod/events.php:439
msgid "Finish date/time is not known or not relevant"
msgstr "Datum/čas konce není zadán nebo není relevantní"
#: ../../mod/events.php:441
msgid "Event Finishes:"
msgstr "Akce končí:"
#: ../../mod/events.php:444
msgid "Adjust for viewer timezone"
msgstr "Nastavit časové pásmo pro uživatele s právem pro čtení"
#: ../../mod/events.php:446
msgid "Description:"
msgstr "Popis:"
#: ../../mod/events.php:448 ../../mod/directory.php:134
#: ../../include/event.php:40 ../../include/bb2diaspora.php:412
#: ../../boot.php:1236
msgid "Location:"
msgstr "Místo:"
#: ../../mod/events.php:450
msgid "Title:"
msgstr "Název:"
#: ../../mod/events.php:452
msgid "Share this event"
msgstr "Sdílet tuto událost"
#: ../../mod/tagrm.php:11 ../../mod/tagrm.php:94 ../../mod/editpost.php:142
#: ../../mod/dfrn_request.php:847 ../../mod/settings.php:544
#: ../../mod/settings.php:570 ../../addon/js_upload/js_upload.php:45
#: ../../include/conversation.php:948
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../../mod/tagrm.php:41
msgid "Tag removed"
msgstr "Štítek odstraněn"
#: ../../mod/tagrm.php:79
msgid "Remove Item Tag"
msgstr "Odebrat štítek položky"
#: ../../mod/tagrm.php:81
msgid "Select a tag to remove: "
msgstr "Vyberte štítek k odebrání: "
#: ../../mod/tagrm.php:93 ../../mod/delegate.php:130
#: ../../addon/dav/common/wdcal_edit.inc.php:468
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
#: ../../mod/dfrn_poll.php:99 ../../mod/dfrn_poll.php:530
#, php-format
msgid "%s welcomes %s"
msgstr "%s vítá %s "
#: ../../mod/api.php:76 ../../mod/api.php:102
msgid "Authorize application connection"
msgstr "Povolit připojení aplikacím"
#: ../../mod/api.php:77
msgid "Return to your app and insert this Securty Code:"
msgstr "Vraťte se do vaší aplikace a zadejte tento bezpečnostní kód:"
#: ../../mod/api.php:89
msgid "Please login to continue."
msgstr "Pro pokračování se prosím přihlaste."
#: ../../mod/api.php:104
msgid ""
"Do you want to authorize this application to access your posts and contacts,"
" and/or create new posts for you?"
msgstr "Chcete umožnit této aplikaci přístup k vašim příspěvkům a kontaktům a/nebo k vytváření Vašich nových příspěvků?"
#: ../../mod/api.php:105 ../../mod/dfrn_request.php:835
#: ../../mod/settings.php:892 ../../mod/settings.php:898
#: ../../mod/settings.php:906 ../../mod/settings.php:910
#: ../../mod/settings.php:915 ../../mod/settings.php:921
#: ../../mod/settings.php:927 ../../mod/settings.php:933
#: ../../mod/settings.php:963 ../../mod/settings.php:964
#: ../../mod/settings.php:965 ../../mod/settings.php:966
#: ../../mod/settings.php:967 ../../mod/register.php:236
#: ../../mod/profiles.php:574
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: ../../mod/api.php:106 ../../mod/dfrn_request.php:836
#: ../../mod/settings.php:892 ../../mod/settings.php:898
#: ../../mod/settings.php:906 ../../mod/settings.php:910
#: ../../mod/settings.php:915 ../../mod/settings.php:921
#: ../../mod/settings.php:927 ../../mod/settings.php:933
#: ../../mod/settings.php:963 ../../mod/settings.php:964
#: ../../mod/settings.php:965 ../../mod/settings.php:966
#: ../../mod/settings.php:967 ../../mod/register.php:237
#: ../../mod/profiles.php:575
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../../mod/photos.php:46 ../../boot.php:1693
msgid "Photo Albums"
msgstr "Fotoalba"
#: ../../mod/photos.php:54 ../../mod/photos.php:149 ../../mod/photos.php:1004
#: ../../mod/photos.php:1091 ../../mod/photos.php:1106
#: ../../mod/photos.php:1556 ../../mod/photos.php:1568
#: ../../addon/communityhome/communityhome.php:110
#: ../../view/theme/diabook/theme.php:598
msgid "Contact Photos"
msgstr "Fotogalerie kontaktu"
#: ../../mod/photos.php:61 ../../mod/photos.php:1122 ../../mod/photos.php:1606
msgid "Upload New Photos"
msgstr "Nahrát nové fotografie"
#: ../../mod/photos.php:74 ../../mod/settings.php:23
msgid "everybody"
msgstr "Žádost o připojení selhala nebo byla zrušena."
#: ../../mod/photos.php:138
msgid "Contact information unavailable"
msgstr "Kontakt byl zablokován"
#: ../../mod/photos.php:149 ../../mod/photos.php:671 ../../mod/photos.php:1091
#: ../../mod/photos.php:1106 ../../mod/profile_photo.php:74
#: ../../mod/profile_photo.php:81 ../../mod/profile_photo.php:88
#: ../../mod/profile_photo.php:204 ../../mod/profile_photo.php:296
#: ../../mod/profile_photo.php:305
#: ../../addon/communityhome/communityhome.php:111
#: ../../view/theme/diabook/theme.php:599 ../../include/user.php:324
#: ../../include/user.php:331 ../../include/user.php:338
msgid "Profile Photos"
msgstr "Profilové fotografie"
#: ../../mod/photos.php:159
msgid "Album not found."
msgstr "Album nenalezeno."
#: ../../mod/photos.php:177 ../../mod/photos.php:1100
msgid "Delete Album"
msgstr "Smazat album"
#: ../../mod/photos.php:240 ../../mod/photos.php:1363
msgid "Delete Photo"
msgstr "Smazat fotografii"
#: ../../mod/photos.php:602
msgid "was tagged in a"
msgstr "štítek byl přidán v"
#: ../../mod/photos.php:602 ../../mod/like.php:145 ../../mod/subthread.php:87
#: ../../mod/tagger.php:62 ../../addon/communityhome/communityhome.php:163
#: ../../view/theme/diabook/theme.php:570 ../../include/text.php:1439
#: ../../include/diaspora.php:1835 ../../include/conversation.php:125
#: ../../include/conversation.php:253
msgid "photo"
msgstr "fotografie"
#: ../../mod/photos.php:602
msgid "by"
msgstr "od"
#: ../../mod/photos.php:707 ../../addon/js_upload/js_upload.php:315
msgid "Image exceeds size limit of "
msgstr "Velikost obrázku překračuje limit velikosti"
#: ../../mod/photos.php:715
msgid "Image file is empty."
msgstr "Soubor obrázku je prázdný."
#: ../../mod/photos.php:747 ../../mod/profile_photo.php:153
#: ../../mod/wall_upload.php:110
msgid "Unable to process image."
msgstr "Obrázek není možné zprocesovat"
#: ../../mod/photos.php:774 ../../mod/profile_photo.php:301
#: ../../mod/wall_upload.php:136
msgid "Image upload failed."
msgstr "Nahrání obrázku selhalo."
#: ../../mod/photos.php:860 ../../mod/community.php:18
#: ../../mod/dfrn_request.php:760 ../../mod/viewcontacts.php:17
#: ../../mod/display.php:7 ../../mod/search.php:86 ../../mod/directory.php:31
msgid "Public access denied."
msgstr "Veřejný přístup odepřen."
#: ../../mod/photos.php:870
msgid "No photos selected"
msgstr "Není vybrána žádná fotografie"
#: ../../mod/photos.php:971
msgid "Access to this item is restricted."
msgstr "Přístup k této položce je omezen."
#: ../../mod/photos.php:1033
#, php-format
msgid "You have used %1$.2f Mbytes of %2$.2f Mbytes photo storage."
msgstr "Použil jste %1$.2f Mbajtů z %2$.2f Mbajtů úložiště fotografií."
#: ../../mod/photos.php:1036
#, php-format
msgid "You have used %1$.2f Mbytes of photo storage."
msgstr "Použil jste %1$.2f Mbytes kapacity úložiště fotografií."
#: ../../mod/photos.php:1042
msgid "Upload Photos"
msgstr "Nahrání fotografií "
#: ../../mod/photos.php:1046 ../../mod/photos.php:1095
msgid "New album name: "
msgstr "Název nového alba: "
#: ../../mod/photos.php:1047
msgid "or existing album name: "
msgstr "nebo stávající název alba: "
#: ../../mod/photos.php:1048
msgid "Do not show a status post for this upload"
msgstr "Nezobrazovat stav pro tento upload"
#: ../../mod/photos.php:1050 ../../mod/photos.php:1358
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnění:"
#: ../../mod/photos.php:1110
msgid "Edit Album"
msgstr "Edituj album"
#: ../../mod/photos.php:1116
msgid "Show Newest First"
msgstr "Zobrazit nejprve nejnovější:"
#: ../../mod/photos.php:1118
msgid "Show Oldest First"
msgstr "Zobrazit nejprve nejstarší:"
#: ../../mod/photos.php:1142 ../../mod/photos.php:1589
msgid "View Photo"
msgstr "Zobraz fotografii"
#: ../../mod/photos.php:1177
msgid "Permission denied. Access to this item may be restricted."
msgstr "Oprávnění bylo zamítnuto. Přístup k této položce může být omezen."
#: ../../mod/photos.php:1179
msgid "Photo not available"
msgstr "Fotografie není k dispozici"
#: ../../mod/photos.php:1235
msgid "View photo"
msgstr "Zobrazit obrázek"
#: ../../mod/photos.php:1235
msgid "Edit photo"
msgstr "Editovat fotografii"
#: ../../mod/photos.php:1236
msgid "Use as profile photo"
msgstr "Použít jako profilovou fotografii"
#: ../../mod/photos.php:1242 ../../mod/content.php:603
#: ../../object/Item.php:103
msgid "Private Message"
msgstr "Soukromá zpráva"
#: ../../mod/photos.php:1261
msgid "View Full Size"
msgstr "Zobrazit v plné velikosti"
#: ../../mod/photos.php:1335
msgid "Tags: "
msgstr "Štítky: "
#: ../../mod/photos.php:1338
msgid "[Remove any tag]"
msgstr "[Odstranit všechny štítky]"
#: ../../mod/photos.php:1348
msgid "Rotate CW (right)"
msgstr "Rotovat po směru hodinových ručiček (doprava)"
#: ../../mod/photos.php:1349
msgid "Rotate CCW (left)"
msgstr "Rotovat proti směru hodinových ručiček (doleva)"
#: ../../mod/photos.php:1351
msgid "New album name"
msgstr "Nové jméno alba"
#: ../../mod/photos.php:1354
msgid "Caption"
msgstr "Titulek"
#: ../../mod/photos.php:1356
msgid "Add a Tag"
msgstr "Přidat štítek"
#: ../../mod/photos.php:1360
msgid ""
"Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"
msgstr "Příklad: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"
#: ../../mod/photos.php:1380 ../../mod/content.php:667
#: ../../object/Item.php:196
msgid "I like this (toggle)"
msgstr "Líbí se mi to (přepínač)"
#: ../../mod/photos.php:1381 ../../mod/content.php:668
#: ../../object/Item.php:197
msgid "I don't like this (toggle)"
msgstr "Nelíbí se mi to (přepínač)"
#: ../../mod/photos.php:1382 ../../include/conversation.php:909
msgid "Share"
msgstr "Sdílet"
#: ../../mod/photos.php:1383 ../../mod/editpost.php:118
#: ../../mod/content.php:482 ../../mod/content.php:845
#: ../../mod/wallmessage.php:152 ../../mod/message.php:293
#: ../../mod/message.php:481 ../../include/conversation.php:573
#: ../../include/conversation.php:928 ../../object/Item.php:258
msgid "Please wait"
msgstr "Čekejte prosím"
#: ../../mod/photos.php:1399 ../../mod/photos.php:1442
#: ../../mod/photos.php:1474 ../../mod/content.php:690
#: ../../object/Item.php:555
msgid "This is you"
msgstr "Nastavte Vaši polohu"
#: ../../mod/photos.php:1401 ../../mod/photos.php:1444
#: ../../mod/photos.php:1476 ../../mod/content.php:692 ../../boot.php:584
#: ../../object/Item.php:557
msgid "Comment"
msgstr "Okomentovat"
#: ../../mod/photos.php:1403 ../../mod/editpost.php:139
#: ../../mod/content.php:702 ../../include/conversation.php:946
#: ../../object/Item.php:567
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#: ../../mod/photos.php:1505 ../../mod/content.php:439
#: ../../mod/content.php:723 ../../mod/settings.php:606
#: ../../mod/group.php:168 ../../mod/admin.php:696
#: ../../include/conversation.php:518 ../../object/Item.php:117
msgid "Delete"
msgstr "Odstranit"
#: ../../mod/photos.php:1595
msgid "View Album"
msgstr "Zobrazit album"
#: ../../mod/photos.php:1604
msgid "Recent Photos"
msgstr "Aktuální fotografie"
#: ../../mod/community.php:23
msgid "Not available."
msgstr "Není k dispozici."
#: ../../mod/community.php:32 ../../view/theme/diabook/theme.php:133
#: ../../include/nav.php:101
msgid "Community"
msgstr "Komunita"
#: ../../mod/community.php:63 ../../mod/community.php:88
#: ../../mod/search.php:161 ../../mod/search.php:187
msgid "No results."
msgstr "Žádné výsledky."
#: ../../mod/friendica.php:55
msgid "This is Friendica, version"
msgstr "Toto je Friendica, verze"
#: ../../mod/friendica.php:56
msgid "running at web location"
msgstr "běžící na webu"
#: ../../mod/friendica.php:58
msgid ""
"Please visit <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> to learn "
"more about the Friendica project."
msgstr "Pro získání dalších informací o projektu Friendica navštivte prosím <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a>."
#: ../../mod/friendica.php:60
msgid "Bug reports and issues: please visit"
msgstr "Pro hlášení chyb a námětů na změny navštivte:"
#: ../../mod/friendica.php:61
msgid ""
"Suggestions, praise, donations, etc. - please email \"Info\" at Friendica - "
"dot com"
msgstr "Návrhy, chválu, dary, apod. - prosím piště na \"info\" na Friendica - tečka com"
#: ../../mod/friendica.php:75
msgid "Installed plugins/addons/apps:"
msgstr "Instalované pluginy/doplňky/aplikace:"
#: ../../mod/friendica.php:88
msgid "No installed plugins/addons/apps"
msgstr "Nejsou žádné nainstalované doplňky/aplikace"
#: ../../mod/editpost.php:17 ../../mod/editpost.php:27
msgid "Item not found"
msgstr "Položka nenalezena"
#: ../../mod/editpost.php:36
msgid "Edit post"
msgstr "Upravit příspěvek"
#: ../../mod/editpost.php:88 ../../include/conversation.php:895
msgid "Post to Email"
msgstr "Poslat příspěvek na e-mail"
#: ../../mod/editpost.php:103 ../../mod/content.php:710
#: ../../mod/settings.php:605 ../../object/Item.php:107
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
#: ../../mod/editpost.php:104 ../../mod/wallmessage.php:150
#: ../../mod/message.php:291 ../../mod/message.php:478
#: ../../include/conversation.php:910
msgid "Upload photo"
msgstr "Nahrát fotografii"
#: ../../mod/editpost.php:105 ../../include/conversation.php:911
msgid "upload photo"
msgstr "nahrát fotky"
#: ../../mod/editpost.php:106 ../../include/conversation.php:912
msgid "Attach file"
msgstr "Přiložit soubor"
#: ../../mod/editpost.php:107 ../../include/conversation.php:913
msgid "attach file"
msgstr "přidat soubor"
#: ../../mod/editpost.php:108 ../../mod/wallmessage.php:151
#: ../../mod/message.php:292 ../../mod/message.php:479
#: ../../include/conversation.php:914
msgid "Insert web link"
msgstr "Vložit webový odkaz"
#: ../../mod/editpost.php:109 ../../include/conversation.php:915
msgid "web link"
msgstr "webový odkaz"
#: ../../mod/editpost.php:110 ../../include/conversation.php:916
msgid "Insert video link"
msgstr "Zadejte odkaz na video"
#: ../../mod/editpost.php:111 ../../include/conversation.php:917
msgid "video link"
msgstr "odkaz na video"
#: ../../mod/editpost.php:112 ../../include/conversation.php:918
msgid "Insert audio link"
msgstr "Zadejte odkaz na zvukový záznam"
#: ../../mod/editpost.php:113 ../../include/conversation.php:919
msgid "audio link"
msgstr "odkaz na audio"
#: ../../mod/editpost.php:114 ../../include/conversation.php:920
msgid "Set your location"
msgstr "Nastavte vaši polohu"
#: ../../mod/editpost.php:115 ../../include/conversation.php:921
msgid "set location"
msgstr "nastavit místo"
#: ../../mod/editpost.php:116 ../../include/conversation.php:922
msgid "Clear browser location"
msgstr "Odstranit adresu v prohlížeči"
#: ../../mod/editpost.php:117 ../../include/conversation.php:923
msgid "clear location"
msgstr "vymazat místo"
#: ../../mod/editpost.php:119 ../../include/conversation.php:929
msgid "Permission settings"
msgstr "Nastavení oprávnění"
#: ../../mod/editpost.php:127 ../../include/conversation.php:938
msgid "CC: email addresses"
msgstr "skrytá kopie: e-mailové adresy"
#: ../../mod/editpost.php:128 ../../include/conversation.php:939
msgid "Public post"
msgstr "Veřejný příspěvek"
#: ../../mod/editpost.php:131 ../../include/conversation.php:925
msgid "Set title"
msgstr "Nastavit titulek"
#: ../../mod/editpost.php:133 ../../include/conversation.php:927
msgid "Categories (comma-separated list)"
msgstr "Kategorie (čárkou oddělený seznam)"
#: ../../mod/editpost.php:134 ../../include/conversation.php:941
msgid "Example: bob@example.com, mary@example.com"
msgstr "Příklad: bob@example.com, mary@example.com"
#: ../../mod/dfrn_request.php:93
msgid "This introduction has already been accepted."
msgstr "Toto pozvání již bylo přijato."
#: ../../mod/dfrn_request.php:118 ../../mod/dfrn_request.php:512
msgid "Profile location is not valid or does not contain profile information."
msgstr "Adresa profilu není platná nebo neobsahuje profilové informace"
#: ../../mod/dfrn_request.php:123 ../../mod/dfrn_request.php:517
msgid "Warning: profile location has no identifiable owner name."
msgstr "Varování: umístění profilu nemá žádné identifikovatelné jméno vlastníka"
#: ../../mod/dfrn_request.php:125 ../../mod/dfrn_request.php:519
msgid "Warning: profile location has no profile photo."
msgstr "Varování: umístění profilu nemá žádnou profilovou fotografii."
#: ../../mod/dfrn_request.php:128 ../../mod/dfrn_request.php:522
#, php-format
msgid "%d required parameter was not found at the given location"
msgid_plural "%d required parameters were not found at the given location"
msgstr[0] "%d požadovaný parametr nebyl nalezen na daném místě"
msgstr[1] "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě"
msgstr[2] "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě"
#: ../../mod/dfrn_request.php:170
msgid "Introduction complete."
msgstr "Představení dokončeno."
#: ../../mod/dfrn_request.php:209
msgid "Unrecoverable protocol error."
msgstr "Neopravitelná chyba protokolu"
#: ../../mod/dfrn_request.php:237
msgid "Profile unavailable."
msgstr "Profil není k dispozici."
#: ../../mod/dfrn_request.php:262
#, php-format
msgid "%s has received too many connection requests today."
msgstr "%s dnes obdržel příliš mnoho požadavků na připojení."
#: ../../mod/dfrn_request.php:263
msgid "Spam protection measures have been invoked."
msgstr "Ochrana proti spamu byla aktivována"
#: ../../mod/dfrn_request.php:264
msgid "Friends are advised to please try again in 24 hours."
msgstr "Přátelům se doporučuje to zkusit znovu za 24 hodin."
#: ../../mod/dfrn_request.php:326
msgid "Invalid locator"
msgstr "Neplatný odkaz"
#: ../../mod/dfrn_request.php:335
msgid "Invalid email address."
msgstr "Neplatná emailová adresa"
#: ../../mod/dfrn_request.php:361
msgid "This account has not been configured for email. Request failed."
msgstr "Tento účet nebyl nastaven pro email. Požadavek nesplněn."
#: ../../mod/dfrn_request.php:457
msgid "Unable to resolve your name at the provided location."
msgstr "Nepodařilo se zjistit Vaše jméno na zadané adrese."
#: ../../mod/dfrn_request.php:470
msgid "You have already introduced yourself here."
msgstr "Již jste se zde zavedli."
#: ../../mod/dfrn_request.php:474
#, php-format
msgid "Apparently you are already friends with %s."
msgstr "Zřejmě jste již přátelé se %s."
#: ../../mod/dfrn_request.php:495
msgid "Invalid profile URL."
msgstr "Neplatné URL profilu."
#: ../../mod/dfrn_request.php:501 ../../include/follow.php:27
msgid "Disallowed profile URL."
msgstr "Nepovolené URL profilu."
#: ../../mod/dfrn_request.php:570 ../../mod/contacts.php:123
msgid "Failed to update contact record."
msgstr "Nepodařilo se aktualizovat kontakt."
#: ../../mod/dfrn_request.php:591
msgid "Your introduction has been sent."
msgstr "Vaše žádost o propojení byla odeslána."
#: ../../mod/dfrn_request.php:644
msgid "Please login to confirm introduction."
msgstr "Prosím přihlašte se k potvrzení žádosti o propojení."
#: ../../mod/dfrn_request.php:658
msgid ""
"Incorrect identity currently logged in. Please login to "
"<strong>this</strong> profile."
msgstr "Jste přihlášeni pod nesprávnou identitou Prosím, přihlaste se do <strong>tohoto</strong> profilu."
#: ../../mod/dfrn_request.php:669
msgid "Hide this contact"
msgstr "Skrýt tento kontakt"
#: ../../mod/dfrn_request.php:672
#, php-format
msgid "Welcome home %s."
msgstr "Vítejte doma %s."
#: ../../mod/dfrn_request.php:673
#, php-format
msgid "Please confirm your introduction/connection request to %s."
msgstr "Prosím potvrďte Vaši žádost o propojení %s."
#: ../../mod/dfrn_request.php:674
msgid "Confirm"
msgstr "Potvrdit"
#: ../../mod/dfrn_request.php:715 ../../include/items.php:3292
msgid "[Name Withheld]"
msgstr "[Jméno odepřeno]"
#: ../../mod/dfrn_request.php:810
msgid ""
"Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported "
"communications networks:"
msgstr "Prosím zadejte Vaši adresu identity jedné z následujících podporovaných komunikačních sítí:"
#: ../../mod/dfrn_request.php:826
msgid "<strike>Connect as an email follower</strike> (Coming soon)"
msgstr "<strike>Připojte se jako emailový následovník</strike> (Již brzy)"
#: ../../mod/dfrn_request.php:828
msgid ""
"If you are not yet a member of the free social web, <a "
"href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public"
" Friendica site and join us today</a>."
msgstr "Pokud ještě nejste členem svobodné sociální sítě, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">následujte tento odkaz k nalezení veřejného Friendica serveru a přidejte se k nám ještě dnes</a>."
#: ../../mod/dfrn_request.php:831
msgid "Friend/Connection Request"
msgstr "Požadavek o přátelství / kontaktování"
#: ../../mod/dfrn_request.php:832
msgid ""
"Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, "
"testuser@identi.ca"
msgstr "Příklady: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"
#: ../../mod/dfrn_request.php:833
msgid "Please answer the following:"
msgstr "Odpovězte, prosím, následující:"
#: ../../mod/dfrn_request.php:834
#, php-format
msgid "Does %s know you?"
msgstr "Zná Vás uživatel %s ?"
#: ../../mod/dfrn_request.php:837
msgid "Add a personal note:"
msgstr "Přidat osobní poznámku:"
#: ../../mod/dfrn_request.php:839 ../../include/contact_selectors.php:76
msgid "Friendica"
msgstr "Friendica"
#: ../../mod/dfrn_request.php:840
msgid "StatusNet/Federated Social Web"
msgstr "StatusNet / Federativní Sociální Web"
#: ../../mod/dfrn_request.php:841 ../../mod/settings.php:640
#: ../../include/contact_selectors.php:80
msgid "Diaspora"
msgstr "Diaspora"
#: ../../mod/dfrn_request.php:842
#, php-format
msgid ""
" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search"
" bar."
msgstr " - prosím nepoužívejte tento formulář. Místo toho zadejte %s do Vašeho Diaspora vyhledávacího pole."
#: ../../mod/dfrn_request.php:843
msgid "Your Identity Address:"
msgstr "Verze PHP pro příkazový řádek na Vašem systému nemá povolen \"register_argc_argv\"."
#: ../../mod/dfrn_request.php:846
msgid "Submit Request"
msgstr "Odeslat žádost"
#: ../../mod/install.php:117
msgid "Friendica Social Communications Server - Setup"
msgstr "Friendica Sociální komunkační server - Nastavení"
#: ../../mod/install.php:123
msgid "Could not connect to database."
msgstr "Nelze se připojit k databázi."
#: ../../mod/install.php:127
msgid "Could not create table."
msgstr "Nelze vytvořit tabulku."
#: ../../mod/install.php:133
msgid "Your Friendica site database has been installed."
msgstr "Vaše databáze Friendica byla nainstalována."
#: ../../mod/install.php:138
msgid ""
"You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin "
"or mysql."
msgstr "Toto je nejčastěji nastavením oprávnění, kdy webový server nemusí být schopen zapisovat soubory do Vašeho adresáře - i když Vy můžete."
#: ../../mod/install.php:139 ../../mod/install.php:204
#: ../../mod/install.php:488
msgid "Please see the file \"INSTALL.txt\"."
msgstr "Přečtěte si prosím informace v souboru \"INSTALL.txt\"."
#: ../../mod/install.php:201
msgid "System check"
msgstr "Testování systému"
#: ../../mod/install.php:206
msgid "Check again"
msgstr "Otestovat znovu"
#: ../../mod/install.php:225
msgid "Database connection"
msgstr "Databázové spojení"
#: ../../mod/install.php:226
msgid ""
"In order to install Friendica we need to know how to connect to your "
"database."
msgstr "Pro instalaci Friendica potřeujeme znát připojení k Vaší databázi."
#: ../../mod/install.php:227
msgid ""
"Please contact your hosting provider or site administrator if you have "
"questions about these settings."
msgstr "Pokud máte otázky k následujícím nastavením, obraťte se na svého poskytovatele hostingu nebo administrátora serveru, "
#: ../../mod/install.php:228
msgid ""
"The database you specify below should already exist. If it does not, please "
"create it before continuing."
msgstr "Databáze, kterou uvedete níže, by již měla existovat. Pokud to tak není, prosíme, vytvořte ji před pokračováním."
#: ../../mod/install.php:232
msgid "Database Server Name"
msgstr "Jméno databázového serveru"
#: ../../mod/install.php:233
msgid "Database Login Name"
msgstr "Přihlašovací jméno k databázi"
#: ../../mod/install.php:234
msgid "Database Login Password"
msgstr "Heslo k databázovému účtu "
#: ../../mod/install.php:235
msgid "Database Name"
msgstr "Jméno databáze"
#: ../../mod/install.php:236 ../../mod/install.php:275
msgid "Site administrator email address"
msgstr "Emailová adresa administrátora webu"
#: ../../mod/install.php:236 ../../mod/install.php:275
msgid ""
"Your account email address must match this in order to use the web admin "
"panel."
msgstr "Vaše emailová adresa účtu se musí s touto shodovat, aby bylo možné využívat administrační panel ve webovém rozhraní."
#: ../../mod/install.php:240 ../../mod/install.php:278
msgid "Please select a default timezone for your website"
msgstr "Prosím, vyberte výchozí časové pásmo pro váš server"
#: ../../mod/install.php:265
msgid "Site settings"
msgstr "Nastavení webu"
#: ../../mod/install.php:318
msgid "Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."
msgstr "Nelze najít verzi PHP pro příkazový řádek v PATH webového serveru."
#: ../../mod/install.php:319
msgid ""
"If you don't have a command line version of PHP installed on server, you "
"will not be able to run background polling via cron. See <a "
"href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>"
msgstr "Pokud na serveru nemáte nainstalovánu verzi PHP spustitelnou z příkazového řádku, nebudete moci spouštět na pozadí synchronizaci zpráv prostřednictvím cronu. Přečtěte si <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>\n\n podrobnosti\n návrhy\n historie\n\n\t\nThe following url is either missing from the translation or has been translated: 'http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>"
#: ../../mod/install.php:323
msgid "PHP executable path"
msgstr "Cesta k \"PHP executable\""
#: ../../mod/install.php:323
msgid ""
"Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the "
"installation."
msgstr "Zadejte plnou cestu k spustitelnému souboru php. Tento údaj můžete ponechat nevyplněný a pokračovat v instalaci."
#: ../../mod/install.php:328
msgid "Command line PHP"
msgstr "Příkazový řádek PHP"
#: ../../mod/install.php:337
msgid ""
"The command line version of PHP on your system does not have "
"\"register_argc_argv\" enabled."
msgstr "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení Vašeho profilu."
#: ../../mod/install.php:338
msgid "This is required for message delivery to work."
msgstr "Toto je nutné pro fungování doručování zpráv."
#: ../../mod/install.php:340
msgid "PHP register_argc_argv"
msgstr "PHP register_argc_argv"
#: ../../mod/install.php:361
msgid ""
"Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to "
"generate encryption keys"
msgstr "Chyba: funkce \"openssl_pkey_new\" na tomto systému není schopna generovat šifrovací klíče"
#: ../../mod/install.php:362
msgid ""
"If running under Windows, please see "
"\"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."
msgstr "Pokud systém běží na Windows, seznamte se s \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."
#: ../../mod/install.php:364
msgid "Generate encryption keys"
msgstr "Generovat kriptovací klíče"
#: ../../mod/install.php:371
msgid "libCurl PHP module"
msgstr "libCurl PHP modul"
#: ../../mod/install.php:372
msgid "GD graphics PHP module"
msgstr "GD graphics PHP modul"
#: ../../mod/install.php:373
msgid "OpenSSL PHP module"
msgstr "OpenSSL PHP modul"
#: ../../mod/install.php:374
msgid "mysqli PHP module"
msgstr "mysqli PHP modul"
#: ../../mod/install.php:375
msgid "mb_string PHP module"
msgstr "mb_string PHP modul"
#: ../../mod/install.php:380 ../../mod/install.php:382
msgid "Apache mod_rewrite module"
msgstr "Apache mod_rewrite modul"
#: ../../mod/install.php:380
msgid ""
"Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."
msgstr "Chyba: Požadovaný Apache webserver mod-rewrite modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:388
msgid "Error: libCURL PHP module required but not installed."
msgstr "Chyba: požadovaný libcurl PHP modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:392
msgid ""
"Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."
msgstr "Chyba: požadovaný GD graphics PHP modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:396
msgid "Error: openssl PHP module required but not installed."
msgstr "Chyba: požadovaný openssl PHP modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:400
msgid "Error: mysqli PHP module required but not installed."
msgstr "Chyba: požadovaný mysqli PHP modul není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:404
msgid "Error: mb_string PHP module required but not installed."
msgstr "Chyba: PHP modul mb_string je vyžadován, ale není nainstalován."
#: ../../mod/install.php:421
msgid ""
"The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\""
" in the top folder of your web server and it is unable to do so."
msgstr "Webový instalátor musí být schopen vytvořit soubor s názvem \".htconfig.php\" v hlavním adresáři vašeho webového serveru ale nyní mu to není umožněno."
#: ../../mod/install.php:422
msgid ""
"This is most often a permission setting, as the web server may not be able "
"to write files in your folder - even if you can."
msgstr "Toto je nejčastěji nastavením oprávnění, kdy webový server nemusí být schopen zapisovat soubory do vašeho adresáře - i když Vy můžete."
#: ../../mod/install.php:423
msgid ""
"At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file "
"named .htconfig.php in your Friendica top folder."
msgstr "Na konci této procedury obd nás obdržíte text k uložení v souboru pojmenovaném .htconfig.php ve Vašem Friendica kořenovém adresáři."
#: ../../mod/install.php:424
msgid ""
"You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation."
" Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."
msgstr "Alternativně můžete tento krok přeskočit a provést manuální instalaci. Přečtěte si prosím soubor \"INSTALL.txt\" pro další instrukce."
#: ../../mod/install.php:427
msgid ".htconfig.php is writable"
msgstr ".htconfig.php je editovatelné"
#: ../../mod/install.php:439
msgid ""
"Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration."
msgstr "Url rewrite v .htconfig nefunguje. Prověřte prosím Vaše nastavení serveru."
#: ../../mod/install.php:441
msgid "Url rewrite is working"
msgstr "Url rewrite je funkční."
#: ../../mod/install.php:451
msgid ""
"The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. "
"Please use the enclosed text to create a configuration file in your web "
"server root."
msgstr "Databázový konfigurační soubor \".htconfig.php\" nemohl být uložen. Prosím, použijte přiložený text k vytvoření konfiguračního souboru ve vašem kořenovém adresáři webového serveru."
#: ../../mod/install.php:475
msgid "Errors encountered creating database tables."
msgstr "Při vytváření databázových tabulek došlo k chybám."
#: ../../mod/install.php:486
msgid "<h1>What next</h1>"
msgstr "<h1>Co dál<h1>"
#: ../../mod/install.php:487
msgid ""
"IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the "
"poller."
msgstr "Webový instalátor musí být schopen vytvořit soubor s názvem \".htconfig.php\" v hlavním adresáři Vašeho webového serveru ale nyní mu to není umožněno."
#: ../../mod/localtime.php:12 ../../include/event.php:11
#: ../../include/bb2diaspora.php:390
msgid "l F d, Y \\@ g:i A"
msgstr "l F d, Y \\@ g:i A"
#: ../../mod/localtime.php:24
msgid "Time Conversion"
msgstr "Časová konverze"
#: ../../mod/localtime.php:26
msgid ""
"Friendica provides this service for sharing events with other networks and "
"friends in unknown timezones."
msgstr "Friendica poskytuje tuto službu pro sdílení událostí s ostatními sítěmi a přátel v neznámých časových pásem."
#: ../../mod/localtime.php:30
#, php-format
msgid "UTC time: %s"
msgstr "UTC čas: %s"
#: ../../mod/localtime.php:33
#, php-format
msgid "Current timezone: %s"
msgstr "Aktuální časové pásmo: %s"
#: ../../mod/localtime.php:36
#, php-format
msgid "Converted localtime: %s"
msgstr "Převedený lokální čas : %s"
#: ../../mod/localtime.php:41
msgid "Please select your timezone:"
msgstr "Prosím, vyberte své časové pásmo:"
#: ../../mod/poke.php:192
msgid "Poke/Prod"
msgstr "Šťouchanec"
#: ../../mod/poke.php:193
msgid "poke, prod or do other things to somebody"
msgstr "někoho šťouchnout nebo mu provést jinou věc"
#: ../../mod/poke.php:194
msgid "Recipient"
msgstr "Příjemce"
#: ../../mod/poke.php:195
msgid "Choose what you wish to do to recipient"
msgstr "Vyberte, co si přejete příjemci udělat"
#: ../../mod/poke.php:198
msgid "Make this post private"
msgstr "Změnit tento příspěvek na soukromý"
#: ../../mod/match.php:12
msgid "Profile Match"
msgstr "Shoda profilu"
#: ../../mod/match.php:20
msgid "No keywords to match. Please add keywords to your default profile."
msgstr "Žádná klíčová slova k porovnání. Prosím, přidejte klíčová slova do Vašeho výchozího profilu."
#: ../../mod/match.php:57
msgid "is interested in:"
msgstr "zajímá se o:"
#: ../../mod/match.php:58 ../../mod/suggest.php:59
#: ../../include/contact_widgets.php:9 ../../boot.php:1174
msgid "Connect"
msgstr "Spojit"
#: ../../mod/match.php:65 ../../mod/dirfind.php:60
msgid "No matches"
msgstr "Žádné shody"
#: ../../mod/lockview.php:34
msgid "Remote privacy information not available."
msgstr "Vzdálené soukromé informace nejsou k dispozici."
#: ../../mod/lockview.php:43
msgid "Visible to:"
msgstr "Viditelné pro:"
#: ../../mod/content.php:119 ../../mod/network.php:544
msgid "No such group"
msgstr "Žádná taková skupina"
#: ../../mod/content.php:130 ../../mod/network.php:555
msgid "Group is empty"
msgstr "Skupina je prázdná"
#: ../../mod/content.php:134 ../../mod/network.php:559
msgid "Group: "
msgstr "Skupina: "
#: ../../mod/content.php:438 ../../mod/content.php:722
#: ../../include/conversation.php:517 ../../object/Item.php:116
msgid "Select"
msgstr "Vybrat"
#: ../../mod/content.php:455 ../../mod/content.php:815
#: ../../mod/content.php:816 ../../include/conversation.php:536
#: ../../object/Item.php:227 ../../object/Item.php:228
#, php-format
msgid "View %s's profile @ %s"
msgstr "Zobrazit profil uživatele %s na %s"
#: ../../mod/content.php:465 ../../mod/content.php:827
#: ../../include/conversation.php:556 ../../object/Item.php:240
#, php-format
msgid "%s from %s"
msgstr "%s od %s"
#: ../../mod/content.php:480 ../../include/conversation.php:571
msgid "View in context"
msgstr "Pohled v kontextu"
#: ../../mod/content.php:586 ../../object/Item.php:277
#, php-format
msgid "%d comment"
msgid_plural "%d comments"
msgstr[0] "%d komentář"
msgstr[1] "%d komentářů"
msgstr[2] "%d komentářů"
#: ../../mod/content.php:588 ../../include/text.php:1443
#: ../../object/Item.php:279 ../../object/Item.php:292
msgid "comment"
msgid_plural "comments"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] "komentář"
#: ../../mod/content.php:589 ../../addon/page/page.php:77
#: ../../addon/page/page.php:111 ../../addon/showmore/showmore.php:119
#: ../../include/contact_widgets.php:195 ../../boot.php:585
#: ../../object/Item.php:280
msgid "show more"
msgstr "zobrazit více"
#: ../../mod/content.php:667 ../../object/Item.php:196
msgid "like"
msgstr "má rád"
#: ../../mod/content.php:668 ../../object/Item.php:197
msgid "dislike"
msgstr "nemá rád"
#: ../../mod/content.php:670 ../../object/Item.php:199
msgid "Share this"
msgstr "Sdílet toto"
#: ../../mod/content.php:670 ../../object/Item.php:199
msgid "share"
msgstr "sdílí"
#: ../../mod/content.php:694 ../../object/Item.php:559
msgid "Bold"
msgstr "Tučné"
#: ../../mod/content.php:695 ../../object/Item.php:560
msgid "Italic"
msgstr "Kurzíva"
#: ../../mod/content.php:696 ../../object/Item.php:561
msgid "Underline"
msgstr "Podrtžené"
#: ../../mod/content.php:697 ../../object/Item.php:562
msgid "Quote"
msgstr "Citovat"
#: ../../mod/content.php:698 ../../object/Item.php:563
msgid "Code"
msgstr "Kód"
#: ../../mod/content.php:699 ../../object/Item.php:564
msgid "Image"
msgstr "Obrázek"
#: ../../mod/content.php:700 ../../object/Item.php:565
msgid "Link"
msgstr "Odkaz"
#: ../../mod/content.php:701 ../../object/Item.php:566
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: ../../mod/content.php:735 ../../object/Item.php:180
msgid "add star"
msgstr "přidat hvězdu"
#: ../../mod/content.php:736 ../../object/Item.php:181
msgid "remove star"
msgstr "odebrat hvězdu"
#: ../../mod/content.php:737 ../../object/Item.php:182
msgid "toggle star status"
msgstr "přepnout hvězdu"
#: ../../mod/content.php:740 ../../object/Item.php:185
msgid "starred"
msgstr "označeno hvězdou"
#: ../../mod/content.php:741 ../../object/Item.php:186
msgid "add tag"
msgstr "přidat štítek"
#: ../../mod/content.php:745 ../../object/Item.php:120
msgid "save to folder"
msgstr "uložit do složky"
#: ../../mod/content.php:817 ../../object/Item.php:229
msgid "to"
msgstr "pro"
#: ../../mod/content.php:818 ../../object/Item.php:230
msgid "Wall-to-Wall"
msgstr "Zeď-na-Zeď"
#: ../../mod/content.php:819 ../../object/Item.php:231
msgid "via Wall-To-Wall:"
msgstr "přes Zeď-na-Zeď "
#: ../../mod/home.php:28 ../../addon/communityhome/communityhome.php:179
#, php-format
msgid "Welcome to %s"
msgstr "Vítá Vás %s"
#: ../../mod/notifications.php:26
msgid "Invalid request identifier."
msgstr "Neplatný identifikátor požadavku."
#: ../../mod/notifications.php:35 ../../mod/notifications.php:161
#: ../../mod/notifications.php:207
msgid "Discard"
msgstr "Odstranit"
#: ../../mod/notifications.php:51 ../../mod/notifications.php:160
#: ../../mod/notifications.php:206 ../../mod/contacts.php:321
#: ../../mod/contacts.php:375
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorovat"
#: ../../mod/notifications.php:75
msgid "System"
msgstr "Systém"
#: ../../mod/notifications.php:80 ../../include/nav.php:113
msgid "Network"
msgstr "Síť"
#: ../../mod/notifications.php:85 ../../mod/network.php:407
msgid "Personal"
msgstr "Osobní"
#: ../../mod/notifications.php:90 ../../view/theme/diabook/theme.php:127
#: ../../include/nav.php:77 ../../include/nav.php:115
msgid "Home"
msgstr "Domů"
#: ../../mod/notifications.php:95 ../../include/nav.php:121
msgid "Introductions"
msgstr "Představení"
#: ../../mod/notifications.php:100 ../../mod/message.php:176
#: ../../include/nav.php:128
msgid "Messages"
msgstr "Zprávy"
#: ../../mod/notifications.php:119
msgid "Show Ignored Requests"
msgstr "Zobrazit ignorované žádosti"
#: ../../mod/notifications.php:119
msgid "Hide Ignored Requests"
msgstr "Skrýt ignorované žádosti"
#: ../../mod/notifications.php:145 ../../mod/notifications.php:191
msgid "Notification type: "
msgstr "Typ oznámení: "
#: ../../mod/notifications.php:146
msgid "Friend Suggestion"
msgstr "Návrh přátelství"
#: ../../mod/notifications.php:148
#, php-format
msgid "suggested by %s"
msgstr "navrhl %s"
#: ../../mod/notifications.php:153 ../../mod/notifications.php:200
#: ../../mod/contacts.php:381
msgid "Hide this contact from others"
msgstr "Skrýt tento kontakt před ostatními"
#: ../../mod/notifications.php:154 ../../mod/notifications.php:201
msgid "Post a new friend activity"
msgstr "Zveřejnit aktivitu nového přítele."
#: ../../mod/notifications.php:154 ../../mod/notifications.php:201
msgid "if applicable"
msgstr "je-li použitelné"
#: ../../mod/notifications.php:157 ../../mod/notifications.php:204
#: ../../mod/admin.php:694
msgid "Approve"
msgstr "Schválit"
#: ../../mod/notifications.php:177
msgid "Claims to be known to you: "
msgstr "Vaši údajní známí: "
#: ../../mod/notifications.php:177
msgid "yes"
msgstr "ano"
#: ../../mod/notifications.php:177
msgid "no"
msgstr "ne"
#: ../../mod/notifications.php:184
msgid "Approve as: "
msgstr "Schválit jako: "
#: ../../mod/notifications.php:185
msgid "Friend"
msgstr "Přítel"
#: ../../mod/notifications.php:186
msgid "Sharer"
msgstr "Sdílené"
#: ../../mod/notifications.php:186
msgid "Fan/Admirer"
msgstr "Fanoušek / obdivovatel"
#: ../../mod/notifications.php:192
msgid "Friend/Connect Request"
msgstr "Přítel / žádost o připojení"
#: ../../mod/notifications.php:192
msgid "New Follower"
msgstr "Nový následovník"
#: ../../mod/notifications.php:213
msgid "No introductions."
msgstr "Žádné představení."
#: ../../mod/notifications.php:216 ../../include/nav.php:122
msgid "Notifications"
msgstr "Upozornění"
#: ../../mod/notifications.php:253 ../../mod/notifications.php:378
#: ../../mod/notifications.php:465
#, php-format
msgid "%s liked %s's post"
msgstr "Uživateli %s se líbí příspěvek uživatele %s"
#: ../../mod/notifications.php:262 ../../mod/notifications.php:387
#: ../../mod/notifications.php:474
#, php-format
msgid "%s disliked %s's post"
msgstr "Uživateli %s se nelíbí příspěvek uživatele %s"
#: ../../mod/notifications.php:276 ../../mod/notifications.php:401
#: ../../mod/notifications.php:488
#, php-format
msgid "%s is now friends with %s"
msgstr "%s se nyní přátelí s %s"
#: ../../mod/notifications.php:283 ../../mod/notifications.php:408
#, php-format
msgid "%s created a new post"
msgstr "%s vytvořil nový příspěvek"
#: ../../mod/notifications.php:284 ../../mod/notifications.php:409
#: ../../mod/notifications.php:497
#, php-format
msgid "%s commented on %s's post"
msgstr "%s okomentoval příspěvek uživatele %s'"
#: ../../mod/notifications.php:298
msgid "No more network notifications."
msgstr "Žádné další síťové upozornění."
#: ../../mod/notifications.php:302
msgid "Network Notifications"
msgstr "Upozornění Sítě"
#: ../../mod/notifications.php:328 ../../mod/notify.php:61
msgid "No more system notifications."
msgstr "Žádné další systémová upozornění."
#: ../../mod/notifications.php:332 ../../mod/notify.php:65
msgid "System Notifications"
msgstr "Systémová upozornění"
#: ../../mod/notifications.php:423
msgid "No more personal notifications."
msgstr "Žádné další osobní upozornění."
#: ../../mod/notifications.php:427
msgid "Personal Notifications"
msgstr "Osobní upozornění"
#: ../../mod/notifications.php:504
msgid "No more home notifications."
msgstr "Žádné další domácí upozornění."
#: ../../mod/notifications.php:508
msgid "Home Notifications"
msgstr "Domácí upozornění"
#: ../../mod/contacts.php:84 ../../mod/contacts.php:164
msgid "Could not access contact record."
msgstr "Nelze získat přístup k záznamu kontaktu."
#: ../../mod/contacts.php:98
msgid "Could not locate selected profile."
msgstr "Nelze nalézt vybraný profil."
#: ../../mod/contacts.php:121
msgid "Contact updated."
msgstr "Kontakt aktualizován."
#: ../../mod/contacts.php:186
msgid "Contact has been blocked"
msgstr "Kontakt byl zablokován"
#: ../../mod/contacts.php:186
msgid "Contact has been unblocked"
msgstr "Kontakt byl odblokován"
#: ../../mod/contacts.php:200
msgid "Contact has been ignored"
msgstr "Kontakt bude ignorován"
#: ../../mod/contacts.php:200
msgid "Contact has been unignored"
msgstr "Kontakt přestal být ignorován"
#: ../../mod/contacts.php:216
msgid "Contact has been archived"
msgstr "Kontakt byl archivován"
#: ../../mod/contacts.php:216
msgid "Contact has been unarchived"
msgstr "Kontakt byl vrácen z archívu."
#: ../../mod/contacts.php:229
msgid "Contact has been removed."
msgstr "Kontakt byl odstraněn."
#: ../../mod/contacts.php:263
#, php-format
msgid "You are mutual friends with %s"
msgstr "Jste vzájemní přátelé s uživatelem %s"
#: ../../mod/contacts.php:267
#, php-format
msgid "You are sharing with %s"
msgstr "Sdílíte s uživatelem %s"
#: ../../mod/contacts.php:272
#, php-format
msgid "%s is sharing with you"
msgstr "uživatel %s sdílí s vámi"
#: ../../mod/contacts.php:289
msgid "Private communications are not available for this contact."
msgstr "Soukromá komunikace není dostupná pro tento kontakt."
#: ../../mod/contacts.php:292
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#: ../../mod/contacts.php:296
msgid "(Update was successful)"
msgstr "(Aktualizace byla úspěšná)"
#: ../../mod/contacts.php:296
msgid "(Update was not successful)"
msgstr "(Aktualizace nebyla úspěšná)"
#: ../../mod/contacts.php:298
msgid "Suggest friends"
msgstr "Navrhněte přátelé"
#: ../../mod/contacts.php:302
#, php-format
msgid "Network type: %s"
msgstr "Typ sítě: %s"
#: ../../mod/contacts.php:305 ../../include/contact_widgets.php:190
#, php-format
msgid "%d contact in common"
msgid_plural "%d contacts in common"
msgstr[0] "%d sdílený kontakt"
msgstr[1] "%d sdílených kontaktů"
msgstr[2] "%d sdílených kontaktů"
#: ../../mod/contacts.php:310
msgid "View all contacts"
msgstr "Zobrazit všechny kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:315 ../../mod/contacts.php:374
#: ../../mod/admin.php:698
msgid "Unblock"
msgstr "Odblokovat"
#: ../../mod/contacts.php:315 ../../mod/contacts.php:374
#: ../../mod/admin.php:697
msgid "Block"
msgstr "Blokovat"
#: ../../mod/contacts.php:318
msgid "Toggle Blocked status"
msgstr "Přepnout stav Blokováno"
#: ../../mod/contacts.php:321 ../../mod/contacts.php:375
msgid "Unignore"
msgstr "Přestat ignorovat"
#: ../../mod/contacts.php:324
msgid "Toggle Ignored status"
msgstr "Přepnout stav Ignorováno"
#: ../../mod/contacts.php:328
msgid "Unarchive"
msgstr "Vrátit z archívu"
#: ../../mod/contacts.php:328
msgid "Archive"
msgstr "Archivovat"
#: ../../mod/contacts.php:331
msgid "Toggle Archive status"
msgstr "Přepnout stav Archivováno"
#: ../../mod/contacts.php:334
msgid "Repair"
msgstr "Opravit"
#: ../../mod/contacts.php:337
msgid "Advanced Contact Settings"
msgstr "Pokročilé nastavení kontaktu"
#: ../../mod/contacts.php:343
msgid "Communications lost with this contact!"
msgstr "Komunikace s tímto kontaktem byla ztracena!"
#: ../../mod/contacts.php:346
msgid "Contact Editor"
msgstr "Editor kontaktu"
#: ../../mod/contacts.php:349
msgid "Profile Visibility"
msgstr "Viditelnost profilu"
#: ../../mod/contacts.php:350
#, php-format
msgid ""
"Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your "
"profile securely."
msgstr "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení vašeho profilu."
#: ../../mod/contacts.php:351
msgid "Contact Information / Notes"
msgstr "Kontaktní informace / poznámky"
#: ../../mod/contacts.php:352
msgid "Edit contact notes"
msgstr "Editovat poznámky kontaktu"
#: ../../mod/contacts.php:357 ../../mod/contacts.php:549
#: ../../mod/viewcontacts.php:62 ../../mod/nogroup.php:40
#, php-format
msgid "Visit %s's profile [%s]"
msgstr "Navštivte profil uživatele %s [%s]"
#: ../../mod/contacts.php:358
msgid "Block/Unblock contact"
msgstr "Blokovat / Odblokovat kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:359
msgid "Ignore contact"
msgstr "Ignorovat kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:360
msgid "Repair URL settings"
msgstr "Opravit nastavení adresy URL "
#: ../../mod/contacts.php:361
msgid "View conversations"
msgstr "Zobrazit konverzace"
#: ../../mod/contacts.php:363
msgid "Delete contact"
msgstr "Odstranit kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:367
msgid "Last update:"
msgstr "Poslední aktualizace:"
#: ../../mod/contacts.php:369
msgid "Update public posts"
msgstr "Aktualizovat veřejné příspěvky"
#: ../../mod/contacts.php:371 ../../mod/admin.php:1170
msgid "Update now"
msgstr "Aktualizovat"
#: ../../mod/contacts.php:378
msgid "Currently blocked"
msgstr "V současnosti zablokováno"
#: ../../mod/contacts.php:379
msgid "Currently ignored"
msgstr "V současnosti ignorováno"
#: ../../mod/contacts.php:380
msgid "Currently archived"
msgstr "Aktuálně archivován"
#: ../../mod/contacts.php:381
msgid ""
"Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"
msgstr "Odpovědi/Libí se na Vaše veřejné příspěvky <strong>mohou být</strong> stále viditelné"
#: ../../mod/contacts.php:434
msgid "Suggestions"
msgstr "Doporučení"
#: ../../mod/contacts.php:437
msgid "Suggest potential friends"
msgstr "Navrhnout potenciální přátele"
#: ../../mod/contacts.php:440 ../../mod/group.php:191
msgid "All Contacts"
msgstr "Všechny kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:443
msgid "Show all contacts"
msgstr "Zobrazit všechny kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:446
msgid "Unblocked"
msgstr "Odblokován"
#: ../../mod/contacts.php:449
msgid "Only show unblocked contacts"
msgstr "Zobrazit pouze neblokované kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:453
msgid "Blocked"
msgstr "Blokován"
#: ../../mod/contacts.php:456
msgid "Only show blocked contacts"
msgstr "Zobrazit pouze blokované kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:460
msgid "Ignored"
msgstr "Ignorován"
#: ../../mod/contacts.php:463
msgid "Only show ignored contacts"
msgstr "Zobrazit pouze ignorované kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:467
msgid "Archived"
msgstr "Archivován"
#: ../../mod/contacts.php:470
msgid "Only show archived contacts"
msgstr "Zobrazit pouze archivované kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:474
msgid "Hidden"
msgstr "Skrytý"
#: ../../mod/contacts.php:477
msgid "Only show hidden contacts"
msgstr "Zobrazit pouze skryté kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:525
msgid "Mutual Friendship"
msgstr "Vzájemné přátelství"
#: ../../mod/contacts.php:529
msgid "is a fan of yours"
msgstr "je Váš fanoušek"
#: ../../mod/contacts.php:533
msgid "you are a fan of"
msgstr "jste fanouškem"
#: ../../mod/contacts.php:550 ../../mod/nogroup.php:41
msgid "Edit contact"
msgstr "Editovat kontakt"
#: ../../mod/contacts.php:571 ../../view/theme/diabook/theme.php:129
#: ../../include/nav.php:139
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:575
msgid "Search your contacts"
msgstr "Prohledat Vaše kontakty"
#: ../../mod/contacts.php:576 ../../mod/directory.php:59
msgid "Finding: "
msgstr "Zjištění: "
#: ../../mod/contacts.php:577 ../../mod/directory.php:61
#: ../../include/contact_widgets.php:33
msgid "Find"
msgstr "Najít"
#: ../../mod/lostpass.php:16
msgid "No valid account found."
msgstr "Nenalezen žádný platný účet."
#: ../../mod/lostpass.php:32
msgid "Password reset request issued. Check your email."
msgstr "Žádost o obnovení hesla vyřízena. Zkontrolujte Vaši e-mailovou schránku."
#: ../../mod/lostpass.php:43
#, php-format
msgid "Password reset requested at %s"
msgstr "Na %s bylo zažádáno o resetování hesla"
#: ../../mod/lostpass.php:45 ../../mod/lostpass.php:107
#: ../../mod/register.php:90 ../../mod/register.php:144
#: ../../mod/regmod.php:54 ../../mod/dfrn_confirm.php:752
#: ../../addon/facebook/facebook.php:702
#: ../../addon/facebook/facebook.php:1200 ../../addon/fbpost/fbpost.php:661
#: ../../addon/public_server/public_server.php:62
#: ../../addon/testdrive/testdrive.php:67 ../../include/items.php:3301
#: ../../boot.php:798
msgid "Administrator"
msgstr "Administrátor"
#: ../../mod/lostpass.php:65
msgid ""
"Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) "
"Password reset failed."
msgstr "Žádost nemohla být ověřena. (Možná jste ji odeslali již dříve.) Obnovení hesla se nezdařilo."
#: ../../mod/lostpass.php:83 ../../boot.php:935
msgid "Password Reset"
msgstr "Obnovení hesla"
#: ../../mod/lostpass.php:84
msgid "Your password has been reset as requested."
msgstr "Vaše heslo bylo na Vaše přání resetováno."
#: ../../mod/lostpass.php:85
msgid "Your new password is"
msgstr "Někdo Vám napsal na Vaši profilovou stránku"
#: ../../mod/lostpass.php:86
msgid "Save or copy your new password - and then"
msgstr "Uložte si nebo zkopírujte nové heslo - a pak"
#: ../../mod/lostpass.php:87
msgid "click here to login"
msgstr "klikněte zde pro přihlášení"
#: ../../mod/lostpass.php:88
msgid ""
"Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after "
"successful login."
msgstr "Nezdá se, že by to bylo Vaše celé jméno (křestní jméno a příjmení)."
#: ../../mod/lostpass.php:119
msgid "Forgot your Password?"
msgstr "Zapomněli jste heslo?"
#: ../../mod/lostpass.php:120
msgid ""
"Enter your email address and submit to have your password reset. Then check "
"your email for further instructions."
msgstr "Zadejte svůj e-mailovou adresu a odešlete žádost o zaslání Vašeho nového hesla. Poté zkontrolujte svůj e-mail pro další instrukce."
#: ../../mod/lostpass.php:121
msgid "Nickname or Email: "
msgstr "Přezdívka nebo e-mail: "
#: ../../mod/lostpass.php:122
msgid "Reset"
msgstr "Reset"
#: ../../mod/settings.php:30 ../../include/nav.php:137
msgid "Account settings"
msgstr "Nastavení účtu"
#: ../../mod/settings.php:35
msgid "Display settings"
msgstr "Nastavení zobrazení"
#: ../../mod/settings.php:41
msgid "Connector settings"
msgstr "Nastavení konektoru"
#: ../../mod/settings.php:46
msgid "Plugin settings"
msgstr "Nastavení pluginu"
#: ../../mod/settings.php:51
msgid "Connected apps"
msgstr "Propojené aplikace"
#: ../../mod/settings.php:56
msgid "Export personal data"
msgstr "Export osobních údajů"
#: ../../mod/settings.php:61
msgid "Remove account"
msgstr "Odstranit účet"
#: ../../mod/settings.php:69 ../../mod/newmember.php:22
#: ../../mod/admin.php:785 ../../mod/admin.php:990
#: ../../addon/dav/friendica/layout.fnk.php:225
#: ../../addon/mathjax/mathjax.php:36 ../../view/theme/diabook/theme.php:643
#: ../../view/theme/diabook/theme.php:773 ../../include/nav.php:137
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
#: ../../mod/settings.php:113
msgid "Missing some important data!"
msgstr "Chybí některé důležité údaje!"
#: ../../mod/settings.php:116 ../../mod/settings.php:569
msgid "Update"
msgstr "Aktualizace"
#: ../../mod/settings.php:221
msgid "Failed to connect with email account using the settings provided."
msgstr "Nepodařilo se připojit k e-mailovému účtu pomocí dodaného nastavení."
#: ../../mod/settings.php:226
msgid "Email settings updated."
msgstr "Nastavení e-mailu aktualizována."
#: ../../mod/settings.php:290
msgid "Passwords do not match. Password unchanged."
msgstr "Hesla se neshodují. Heslo nebylo změněno."
#: ../../mod/settings.php:295
msgid "Empty passwords are not allowed. Password unchanged."
msgstr "Prázdné hesla nejsou povolena. Heslo nebylo změněno."
#: ../../mod/settings.php:306
msgid "Password changed."
msgstr "Heslo bylo změněno."
#: ../../mod/settings.php:308
msgid "Password update failed. Please try again."
msgstr "Aktualizace hesla se nezdařila. Zkuste to prosím znovu."
#: ../../mod/settings.php:373
msgid " Please use a shorter name."
msgstr "Prosím použijte kratší jméno."
#: ../../mod/settings.php:375
msgid " Name too short."
msgstr "Jméno je příliš krátké."
#: ../../mod/settings.php:381
msgid " Not valid email."
msgstr "Neplatný e-mail."
#: ../../mod/settings.php:383
msgid " Cannot change to that email."
msgstr "Nelze provést změnu na tento e-mail."
#: ../../mod/settings.php:437
msgid "Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."
msgstr "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení. Používá se defaultní soukromá skupina."
#: ../../mod/settings.php:441
msgid "Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."
msgstr "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení a ani žádnou defaultní soukromou skupinu."
#: ../../mod/settings.php:471 ../../addon/facebook/facebook.php:495
#: ../../addon/fbpost/fbpost.php:144 ../../addon/impressum/impressum.php:78
#: ../../addon/openstreetmap/openstreetmap.php:80
#: ../../addon/mathjax/mathjax.php:66 ../../addon/piwik/piwik.php:105
#: ../../addon/twitter/twitter.php:389
msgid "Settings updated."
msgstr "Nastavení aktualizováno."
#: ../../mod/settings.php:542 ../../mod/settings.php:568
#: ../../mod/settings.php:604
msgid "Add application"
msgstr "Přidat aplikaci"
#: ../../mod/settings.php:546 ../../mod/settings.php:572
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:570
msgid "Consumer Key"
msgstr "Consumer Key"
#: ../../mod/settings.php:547 ../../mod/settings.php:573
#: ../../addon/statusnet/statusnet.php:569
msgid "Consumer Secret"
msgstr "Consumer Secret"
#: ../../mod/settings.php:548 ../../mod/settings.php:574
msgid "Redirect"
msgstr "Přesměrování"
#: ../../mod/settings.php:549 ../../mod/settings.php:575
msgid "Icon url"
msgstr "URL ikony"
#: ../../mod/settings.php:560
msgid "You can't edit this application."
msgstr "Nemůžete editovat tuto aplikaci."
#: ../../mod/settings.php:603
msgid "Connected Apps"
msgstr "Připojené aplikace"
#: ../../mod/settings.php:607
msgid "Client key starts with"
msgstr "Klienský klíč začíná"
#: ../../mod/settings.php:608
msgid "No name"
msgstr "Bez názvu"
#: ../../mod/settings.php:609
msgid "Remove authorization"
msgstr "Odstranit oprávnění"
#: ../../mod/settings.php:620
msgid "No Plugin settings configured"
msgstr "Žádný doplněk není nastaven"
#: ../../mod/settings.php:628 ../../addon/widgets/widgets.php:123
msgid "Plugin Settings"
msgstr "Nastavení doplňku"
#: ../../mod/settings.php:640 ../../mod/settings.php:641
#, php-format
msgid "Built-in support for %s connectivity is %s"
msgstr "Vestavěná podpora pro připojení s %s je %s"
#: ../../mod/settings.php:640 ../../mod/settings.php:641
msgid "enabled"
msgstr "povoleno"
#: ../../mod/settings.php:640 ../../mod/settings.php:641
msgid "disabled"
msgstr "zakázáno"
#: ../../mod/settings.php:641
msgid "StatusNet"
msgstr "StatusNet"
#: ../../mod/settings.php:673
msgid "Email access is disabled on this site."
msgstr "Přístup k elektronické poště je na tomto serveru zakázán."
#: ../../mod/settings.php:679
msgid "Connector Settings"
msgstr "Nastavení konektoru"
#: ../../mod/settings.php:684
msgid "Email/Mailbox Setup"
msgstr "Nastavení e-mailu"
#: ../../mod/settings.php:685
msgid ""
"If you wish to communicate with email contacts using this service "
"(optional), please specify how to connect to your mailbox."
msgstr "Pokud chcete komunikovat pomocí této služby s Vašimi kontakty z e-mailu (volitelné), uveďte, jak se připojit k Vaší e-mailové schránce."
#: ../../mod/settings.php:686
msgid "Last successful email check:"
msgstr "Poslední úspěšná kontrola e-mailu:"
#: ../../mod/settings.php:688
msgid "IMAP server name:"
msgstr "jméno IMAP serveru:"
#: ../../mod/settings.php:689
msgid "IMAP port:"
msgstr "IMAP port:"
#: ../../mod/settings.php:690
msgid "Security:"
msgstr "Zabezpečení:"
#: ../../mod/settings.php:690 ../../mod/settings.php:695
#: ../../addon/dav/common/wdcal_edit.inc.php:191
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#: ../../mod/settings.php:691
msgid "Email login name:"
msgstr "přihlašovací jméno k e-mailu:"
#: ../../mod/settings.php:692
msgid "Email password:"
msgstr "heslo k Vašemu e-mailu:"
#: ../../mod/settings.php:693
msgid "Reply-to address:"
msgstr "Odpovědět na adresu:"
#: ../../mod/settings.php:694
msgid "Send public posts to all email contacts:"
msgstr "Poslat veřejné příspěvky na všechny e-mailové kontakty:"
#: ../../mod/settings.php:695
msgid "Action after import:"
msgstr "Akce po importu:"
#: ../../mod/settings.php:695
msgid "Mark as seen"
msgstr "Označit jako přečtené"
#: ../../mod/settings.php:695
msgid "Move to folder"
msgstr "Přesunout do složky"
#: ../../mod/settings.php:696
msgid "Move to folder:"
msgstr "Přesunout do složky:"
#: ../../mod/settings.php:727 ../../mod/admin.php:402
msgid "No special theme for mobile devices"
msgstr "žádné speciální téma pro mobilní zařízení"
#: ../../mod/settings.php:767
msgid "Display Settings"
msgstr "Nastavení Zobrazení"
#: ../../mod/settings.php:773 ../../mod/settings.php:784
msgid "Display Theme:"
msgstr "Vybrat grafickou šablonu:"
#: ../../mod/settings.php:774
msgid "Mobile Theme:"
msgstr "Téma pro mobilní zařízení:"
#: ../../mod/settings.php:775
msgid "Update browser every xx seconds"
msgstr "Aktualizovat prohlížeč každých xx sekund"
#: ../../mod/settings.php:775
msgid "Minimum of 10 seconds, no maximum"
msgstr "Minimum 10 sekund, žádné maximum."
#: ../../mod/settings.php:776
msgid "Number of items to display per page:"
msgstr "Počet položek zobrazených na stránce:"
#: ../../mod/settings.php:776
msgid "Maximum of 100 items"
msgstr "Maximum 100 položek"
#: ../../mod/settings.php:777
msgid "Don't show emoticons"
msgstr "Nezobrazovat emotikony"
#: ../../mod/settings.php:853
msgid "Normal Account Page"
msgstr "Normální stránka účtu"
#: ../../mod/settings.php:854
msgid "This account is a normal personal profile"
msgstr "Tento účet je běžný osobní profil"
#: ../../mod/settings.php:857
msgid "Soapbox Page"
msgstr "Stránka \"Soapbox\""
#: ../../mod/settings.php:858
msgid "Automatically approve all connection/friend requests as read-only fans"
msgstr "Automaticky schválit všechna spojení / přátelství jako fanoušky s právem pouze ke čtení"
#: ../../mod/settings.php:861
msgid "Community Forum/Celebrity Account"
msgstr "Komunitní fórum/ účet celebrity"
#: ../../mod/settings.php:862
msgid ""
"Automatically approve all connection/friend requests as read-write fans"
msgstr "Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství, jako fanoušky s právem ke čtení."
#: ../../mod/settings.php:865
msgid "Automatic Friend Page"
msgstr "Automatická stránka přítele"
#: ../../mod/settings.php:866
msgid "Automatically approve all connection/friend requests as friends"
msgstr "Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství jako přátele"
#: ../../mod/settings.php:869
msgid "Private Forum [Experimental]"
msgstr "Soukromé fórum [Experimentální]"
#: ../../mod/settings.php:870
msgid "Private forum - approved members only"
msgstr "Soukromé fórum - pouze pro schválené členy"
#: ../../mod/settings.php:882
msgid "OpenID:"
msgstr "OpenID:"
#: ../../mod/settings.php:882
msgid "(Optional) Allow this OpenID to login to this account."
msgstr "(Volitelné) Povolit OpenID pro přihlášení k tomuto účtu."
#: ../../mod/settings.php:892
msgid "Publish your default profile in your local site directory?"
msgstr "Publikovat Váš výchozí profil v místním adresáři webu?"
#: ../../mod/settings.php:898
msgid "Publish your default profile in the global social directory?"
msgstr "Publikovat Váš výchozí profil v globální sociálním adresáři?"
#: ../../mod/settings.php:906
msgid "Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"
msgstr "Skrýt Vaše kontaktní údaje a seznam přátel před návštěvníky ve Vašem výchozím profilu?"
#: ../../mod/settings.php:910
msgid "Hide your profile details from unknown viewers?"
msgstr "Skrýt Vaše profilové detaily před neznámými uživateli?"
#: ../../mod/settings.php:915
msgid "Allow friends to post to your profile page?"
msgstr "Povolit přátelům umisťování příspěvků na vaši profilovou stránku?"
#: ../../mod/settings.php:921
msgid "Allow friends to tag your posts?"
msgstr "Povolit přátelům označovat Vaše příspěvky?"
#: ../../mod/settings.php:927
msgid "Allow us to suggest you as a potential friend to new members?"
msgstr "Chcete nám povolit abychom vás navrhovali jako přátelé pro nové členy?"
#: ../../mod/settings.php:933
msgid "Permit unknown people to send you private mail?"
msgstr "Povolit neznámým lidem Vám zasílat soukromé zprávy?"
#: ../../mod/settings.php:941
msgid "Profile is <strong>not published</strong>."
msgstr "Profil <strong>není zveřejněn</strong>."
#: ../../mod/settings.php:944 ../../mod/profile_photo.php:248
msgid "or"
msgstr "nebo"
#: ../../mod/settings.php:949
msgid "Your Identity Address is"
msgstr "Vaše adresa identity je"
#: ../../mod/settings.php:960
msgid "Automatically expire posts after this many days:"
msgstr "Automaticky expirovat příspěvky po zadaném počtu dní:"
#: ../../mod/settings.php:960
msgid "If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted"
msgstr "Pokud je prázdné, příspěvky nebudou nikdy expirovat. Expirované příspěvky budou vymazány"
#: ../../mod/settings.php:961
msgid "Advanced expiration settings"
msgstr "Pokročilé nastavení expirací"
#: ../../mod/settings.php:962
msgid "Advanced Expiration"
msgstr "Nastavení expirací"
#: ../../mod/settings.php:963
msgid "Expire posts:"
msgstr "Expirovat příspěvky:"
#: ../../mod/settings.php:964
msgid "Expire personal notes:"
msgstr "Expirovat osobní poznámky:"
#: ../../mod/settings.php:965
msgid "Expire starred posts:"
msgstr "Expirovat příspěvky s hvězdou:"
#: ../../mod/settings.php:966
msgid "Expire photos:"
msgstr "Expirovat fotografie:"
#: ../../mod/settings.php:967
msgid "Only expire posts by others:"
msgstr "Přízpěvky expirovat pouze ostatními:"
#: ../../mod/settings.php:974
msgid "Account Settings"
msgstr "Nastavení účtu"
#: ../../mod/settings.php:982
msgid "Password Settings"
msgstr "Nastavení hesla"
#: ../../mod/settings.php:983
msgid "New Password:"
msgstr "Nové heslo:"
#: ../../mod/settings.php:984
msgid "Confirm:"
msgstr "Potvrďte:"
#: ../../mod/settings.php:984
msgid "Leave password fields blank unless changing"
msgstr "Pokud nechcete změnit heslo, položku hesla nevyplňujte"
#: ../../mod/settings.php:988
msgid "Basic Settings"
msgstr "Základní nastavení"
#: ../../mod/settings.php:989 ../../include/profile_advanced.php:15
msgid "Full Name:"
msgstr "Celé jméno:"
#: ../../mod/settings.php:990
msgid "Email Address:"
msgstr "E-mailová adresa:"
#: ../../mod/settings.php:991
msgid "Your Timezone:"
msgstr "Vaše časové pásmo:"
#: ../../mod/settings.php:992
msgid "Default Post Location:"
msgstr "Výchozí umístění příspěvků:"
#: ../../mod/settings.php:993
msgid "Use Browser Location:"
msgstr "Používat umístění dle prohlížeče:"
#: ../../mod/settings.php:996
msgid "Security and Privacy Settings"
msgstr "Nastavení zabezpečení a soukromí"
#: ../../mod/settings.php:998
msgid "Maximum Friend Requests/Day:"
msgstr "Maximální počet žádostí o přátelství za den:"
#: ../../mod/settings.php:998 ../../mod/settings.php:1017
msgid "(to prevent spam abuse)"
msgstr "(Aby se zabránilo spamu)"
#: ../../mod/settings.php:999
msgid "Default Post Permissions"
msgstr "Výchozí oprávnění pro příspěvek"
#: ../../mod/settings.php:1000
msgid "(click to open/close)"
msgstr "(Klikněte pro otevření/zavření)"
#: ../../mod/settings.php:1017
msgid "Maximum private messages per day from unknown people:"
msgstr "Maximum soukromých zpráv od neznámých lidí:"
#: ../../mod/settings.php:1020
msgid "Notification Settings"
msgstr "Nastavení notifikací"
#: ../../mod/settings.php:1021
msgid "By default post a status message when:"
msgstr "Defaultně posílat statusové zprávy když:"
#: ../../mod/settings.php:1022
msgid "accepting a friend request"
msgstr "akceptuji požadavek na přátelství"
#: ../../mod/settings.php:1023
msgid "joining a forum/community"
msgstr "připojující se k fóru/komunitě"
#: ../../mod/settings.php:1024
msgid "making an <em>interesting</em> profile change"
msgstr "provedení <em>zajímavé</em> profilové změny"
#: ../../mod/settings.php:1025
msgid "Send a notification email when:"
msgstr "Poslat notifikaci e-mailem, když"
#: ../../mod/settings.php:1026
msgid "You receive an introduction"
msgstr "obdržíte žádost o propojení"
#: ../../mod/settings.php:1027
msgid "Your introductions are confirmed"
msgstr "Vaše žádosti jsou potvrzeny"
#: ../../mod/settings.php:1028
msgid "Someone writes on your profile wall"
msgstr "někdo Vám napíše na Vaši profilovou stránku"
#: ../../mod/settings.php:1029
msgid "Someone writes a followup comment"
msgstr "někdo Vám napíše následný komentář"
#: ../../mod/settings.php:1030
msgid "You receive a private message"
msgstr "obdržíte soukromou zprávu"
#: ../../mod/settings.php:1031
msgid "You receive a friend suggestion"
msgstr "Obdržel jste návrh přátelství"
#: ../../mod/settings.php:1032
msgid "You are tagged in a post"
msgstr "Jste označen v příspěvku"
#: ../../mod/settings.php:1033
msgid "You are poked/prodded/etc. in a post"
msgstr "Byl Jste šťouchnout v příspěvku"
#: ../../mod/settings.php:1036
msgid "Advanced Account/Page Type Settings"
msgstr "Pokročilé nastavení účtu/stránky"
#: ../../mod/settings.php:1037
msgid "Change the behaviour of this account for special situations"
msgstr "Změnit chování tohoto účtu ve speciálních situacích"
#: ../../mod/manage.php:91
msgid "Manage Identities and/or Pages"
msgstr "Správa identit a / nebo stránek"
#: ../../mod/manage.php:94
msgid ""
"Toggle between different identities or community/group pages which share "
"your account details or which you have been granted \"manage\" permissions"
msgstr "Přepnutí mezi různými identitami nebo komunitními/skupinovými stránkami, které sdílí Vaše detaily účtu, nebo kterým jste přidělili oprávnění nastavovat přístupová práva."
#: ../../mod/manage.php:96
msgid "Select an identity to manage: "
msgstr "Vyberte identitu pro správu: "
#: ../../mod/network.php:181
msgid "Search Results For:"
msgstr "Výsledky hledání pro:"
#: ../../mod/network.php:221 ../../mod/search.php:18
msgid "Remove term"
msgstr "Odstranit termín"
#: ../../mod/network.php:230 ../../mod/search.php:27
msgid "Saved Searches"
msgstr "Uložená hledání"
#: ../../mod/network.php:231 ../../include/group.php:275
msgid "add"
msgstr "přidat"
#: ../../mod/network.php:394
msgid "Commented Order"
msgstr "Dle komentářů"
#: ../../mod/network.php:397
msgid "Sort by Comment Date"
msgstr "Řadit podle data komentáře"
#: ../../mod/network.php:400
msgid "Posted Order"
msgstr "Dle data"
#: ../../mod/network.php:403
msgid "Sort by Post Date"
msgstr "Řadit podle data příspěvku"
#: ../../mod/network.php:410
msgid "Posts that mention or involve you"
msgstr "Příspěvky, které Vás zmiňují nebo zahrnují"
#: ../../mod/network.php:413
msgid "New"
msgstr "Nové"
#: ../../mod/network.php:416
msgid "Activity Stream - by date"
msgstr "Proud aktivit - dle data"
#: ../../mod/network.php:419
msgid "Starred"
msgstr "S hvězdičkou"
#: ../../mod/network.php:422
msgid "Favourite Posts"
msgstr "Oblíbené přízpěvky"
#: ../../mod/network.php:425
msgid "Shared Links"
msgstr "Sdílené odkazy"
#: ../../mod/network.php:428
msgid "Interesting Links"
msgstr "Zajímavé odkazy"
#: ../../mod/network.php:496
#, php-format
msgid "Warning: This group contains %s member from an insecure network."
msgid_plural ""
"Warning: This group contains %s members from an insecure network."
msgstr[0] "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s člena z nezabezpečené sítě."
msgstr[1] "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě."
msgstr[2] "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě."
#: ../../mod/network.php:499
msgid "Private messages to this group are at risk of public disclosure."
msgstr "Soukromé zprávy této skupině jsou vystaveny riziku prozrazení."
#: ../../mod/network.php:569
msgid "Contact: "
msgstr "Kontakt: "
#: ../../mod/network.php:571
msgid "Private messages to this person are at risk of public disclosure."
msgstr "Soukromé zprávy této osobě jsou vystaveny riziku prozrazení."
#: ../../mod/network.php:576
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neplatný kontakt."
#: ../../mod/notes.php:44 ../../boot.php:1707
msgid "Personal Notes"
msgstr "Osobní poznámky"
#: ../../mod/notes.php:63 ../../mod/filer.php:30
#: ../../addon/facebook/facebook.php:770
#: ../../addon/privacy_image_cache/privacy_image_cache.php:263
#: ../../addon/fbpost/fbpost.php:267
#: ../../addon/dav/friendica/layout.fnk.php:441
#: ../../addon/dav/friendica/layout.fnk.php:488 ../../include/text.php:681
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
#: ../../mod/wallmessage.php:42 ../../mod/wallmessage.php:112
#, php-format
msgid "Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."
msgstr "Došlo k překročení maximálního počtu zpráv na zeď během jednoho dne. Zpráva %s nedoručena."
#: ../../mod/wallmessage.php:56 ../../mod/message.php:59
msgid "No recipient selected."
msgstr "Nevybrán příjemce."
#: ../../mod/wallmessage.php:59
msgid "Unable to check your home location."
msgstr "Nebylo možné zjistit Vaši domácí lokaci."
#: ../../mod/wallmessage.php:62 ../../mod/message.php:66
msgid "Message could not be sent."
msgstr "Zprávu se nepodařilo odeslat."
#: ../../mod/wallmessage.php:65 ../../mod/message.php:69
msgid "Message collection failure."
msgstr "Sběr zpráv selhal."
#: ../../mod/wallmessage.php:68 ../../mod/message.php:72
msgid "Message sent."
msgstr "Zpráva odeslána."
#: ../../mod/wallmessage.php:86 ../../mod/wallmessage.php:95
msgid "No recipient."
msgstr "Žádný příjemce."
#: ../../mod/wallmessage.php:123 ../../mod/wallmessage.php:131
#: ../../mod/message.php:242 ../../mod/message.php:250
#: ../../include/conversation.php:846 ../../include/conversation.php:863
msgid "Please enter a link URL:"
msgstr "Zadejte prosím URL odkaz:"
#: ../../mod/wallmessage.php:138 ../../mod/message.php:278
msgid "Send Private Message"
msgstr "Odeslat soukromou zprávu"
#: ../../mod/wallmessage.php:139
#, php-format
msgid ""
"If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on "
"your site allow private mail from unknown senders."
msgstr "Pokud si přejete, aby uživatel %s mohl odpovědět, ověřte si zda-li máte povoleno na svém serveru zasílání soukromých zpráv od neznámých odesilatelů."
#: ../../mod/wallmessage.php:140 ../../mod/message.php:279
#: ../../mod/message.php:469
msgid "To:"
msgstr "Adresát:"
#: ../../mod/wallmessage.php:141 ../../mod/message.php:284
#: ../../mod/message.php:471
msgid "Subject:"
msgstr "Předmět:"
#: ../../mod/wallmessage.php:147 ../../mod/message.php:288
#: ../../mod/message.php:474 ../../mod/invite.php:113
msgid "Your message:"
msgstr "Vaše zpráva:"
#: ../../mod/newmember.php:6
msgid "Welcome to Friendica"
msgstr "Vítejte na Friendica"
#: ../../mod/newmember.php:8
msgid "New Member Checklist"
msgstr "Seznam doporučení pro nového člena"
#: ../../mod/newmember.php:12
msgid ""
"We would like to offer some tips and links to help make your experience "
"enjoyable. Click any item to visit the relevant page. A link to this page "
"will be visible from your home page for two weeks after your initial "
"registration and then will quietly disappear."
msgstr "Rádi bychom vám nabídli několik tipů a odkazů pro začátek. Klikněte na jakoukoliv položku pro zobrazení relevantní stránky. Odkaz na tuto stránku bude viditelný z Vaší domovské stránky po dobu dvou týdnů od Vaší první registrace."
#: ../../mod/newmember.php:14
msgid "Getting Started"
msgstr "Začínáme"
#: ../../mod/newmember.php:18
msgid "Friendica Walk-Through"
msgstr "Prohlídka Friendica "
#: ../../mod/newmember.php:18
msgid ""
"On your <em>Quick Start</em> page - find a brief introduction to your "
"profile and network tabs, make some new connections, and find some groups to"
" join."
msgstr "Na Vaší stránce <em>Rychlý Start</em> - naleznete stručné představení k Vašemu profilu a záložce Síť, k vytvoření spojení s novými kontakty a nalezení skupin, ke kterým se můžete připojit."
#: ../../mod/newmember.php:26
msgid "Go to Your Settings"
msgstr "Navštivte své nastavení"
#: ../../mod/newmember.php:26
msgid ""
"On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a "
"note of your Identity Address. This looks just like an email address - and "
"will be useful in making friends on the free social web."
msgstr "Na Vaší stránce <em>Nastavení</em> - si změňte Vaše první heslo.\nVěnujte také svou pozornost k adrese identity. Vypadá jako emailová adresa a bude Vám užitečná pro navazování přátelství na svobodné sociální síti."
#: ../../mod/newmember.php:28
msgid ""
"Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished"
" directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you "
"should probably publish your listing - unless all of your friends and "
"potential friends know exactly how to find you."
msgstr "Prohlédněte si další nastavení, a to zejména nastavení soukromí. Nezveřejnění svého účtu v adresáři je jako mít nezveřejněné telefonní číslo. Obecně platí, že je lepší mít svůj účet zveřejněný, leda by všichni vaši potenciální přátelé věděli, jak vás přesně najít."
#: ../../mod/newmember.php:32 ../../mod/profperm.php:103
#: ../../view/theme/diabook/theme.php:128 ../../include/profile_advanced.php:7
#: ../../include/profile_advanced.php:84 ../../include/nav.php:50
#: ../../boot.php:1683
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
#: ../../mod/newmember.php:36 ../../mod/profile_photo.php:244
msgid "Upload Profile Photo"
msgstr "Nahrát profilovou fotografii"
#: ../../mod/newmember.php:36
msgid ""
"Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown "
"that people with real photos of themselves are ten times more likely to make"
" friends than people who do not."
msgstr "Nahrajte si svou profilovou fotku, pokud jste tak již neučinili. Studie ukázaly, že lidé se skutečnými fotografiemi mají desetkrát častěji přátele než lidé, kteří nemají."
#: ../../mod/newmember.php:38
msgid "Edit Your Profile"
msgstr "Editujte Váš profil"
#: ../../mod/newmember.php:38
msgid ""
"Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the "
"settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown"
" visitors."
msgstr "Upravit <strong>výchozí</strong> profil podle vašich představ. Prověřte nastavení pro skrytí Vašeho seznamu přátel a skrytí profilu před neznámými návštěvníky."
#: ../../mod/newmember.php:40
msgid "Profile Keywords"
msgstr "Profilová klíčová slova"
#: ../../mod/newmember.php:40
msgid ""
"Set some public keywords for your default profile which describe your "
"interests. We may be able to find other people with similar interests and "
"suggest friendships."
msgstr "Nastavte si nějaká veřejné klíčová slova pro výchozí profil, která popisují Vaše zájmy. Friendica Vám může nalézt další lidi s podobnými zájmy a navrhnout přátelství."
#: ../../mod/newmember.php:44
msgid "Connecting"
msgstr "Probíhá pokus o připojení"
#: ../../mod/newmember.php:49 ../../mod/newmember.php:51
#: ../../addon/facebook/facebook.php:728 ../../addon/fbpost/fbpost.php:239
#: ../../include/contact_selectors.php:81
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"
#: ../../mod/newmember.php:49
msgid ""
"Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account "
"and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."
msgstr "Jestliže máte účet na Facebooku, povolte konektor na Facebook a bude možné (na přání) importovat všechny Vaš přátele na Facebooku a všechny Vaše konverzace."
#: ../../mod/newmember.php:51
msgid ""
"<em>If</em> this is your own personal server, installing the Facebook addon "
"may ease your transition to the free social web."
msgstr "<em>Pokud</em> je toto Váš soukromý server, instalací Facebok doplňku můžete zjednodušit Váš přechod na svobodný sociální web."
#: ../../mod/newmember.php:56
msgid "Importing Emails"
msgstr "Importování emaiů"
#: ../../mod/newmember.php:56
msgid ""
"Enter your email access information on your Connector Settings page if you "
"wish to import and interact with friends or mailing lists from your email "
"INBOX"
msgstr "Pokud chcete importovat své přátele nebo mailové skupiny a komunikovat s nimi, zadejte na Vaší stránce Nastavení kontektoru své přístupové údaje do svého emailového účtu"
#: ../../mod/newmember.php:58
msgid "Go to Your Contacts Page"
msgstr "Navštivte Vaši stránku s kontakty"
#: ../../mod/newmember.php:58
msgid ""
"Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting "
"with friends on other networks. Typically you enter their address or site "
"URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."
msgstr "Vaše stránka Kontakty je Vaše brána k nastavování přátelství a propojení s přáteli z dalších sítí. Typicky zadáte jejich emailovou adresu nebo URL adresu jejich serveru prostřednictvím dialogu <em>Přidat nový kontakt</em>."
#: ../../mod/newmember.php:60
msgid "Go to Your Site's Directory"
msgstr "Navštivte lokální adresář Friendica"
#: ../../mod/newmember.php:60
msgid ""
"The Directory page lets you find other people in this network or other "
"federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on "
"their profile page. Provide your own Identity Address if requested."
msgstr "Stránka Adresář Vám pomůže najít další lidi na tomto serveru nebo v jiných propojených serverech. Prostřednictvím odkazů <em>Připojení</em> nebo <em>Následovat</em> si prohlédněte jejich profilovou stránku. Uveďte svou vlastní adresu identity, je-li požadována."
#: ../../mod/newmember.php:62
msgid "Finding New People"
msgstr "Nalezení nových lidí"
#: ../../mod/newmember.php:62
msgid ""
"On the side panel of the Contacts page are several tools to find new "
"friends. We can match people by interest, look up people by name or "
"interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand"
" new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 "
"hours."
msgstr "Na bočním panelu stránky s kontakty je několik nástrojů k nalezení nových přátel. Porovnáme lidi dle zájmů, najdeme lidi podle jména nebo zájmu a poskytneme Vám návrhy založené na přátelství v síti přátel. Na zcela novém serveru se návrhy přátelství nabínou obvykle během 24 hodin."
#: ../../mod/newmember.php:66 ../../include/group.php:270
msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"
#: ../../mod/newmember.php:70
msgid "Group Your Contacts"
msgstr "Seskupte si své kontakty"
#: ../../mod/newmember.php:70
msgid ""
"Once you have made some friends, organize them into private conversation "
"groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with"
" each group privately on your Network page."
msgstr "Jakmile získáte nějaké přátele, uspořádejte si je do soukromých konverzačních skupin na postranním panelu Vaší stránky Kontakty a pak můžete komunikovat s každou touto skupinu soukromě prostřednictvím stránky Síť."
#: ../../mod/newmember.php:73
msgid "Why Aren't My Posts Public?"
msgstr "Proč nejsou mé příspěvky veřejné?"
#: ../../mod/newmember.php:73
msgid ""
"Friendica respects your privacy. By default, your posts will only show up to"
" people you've added as friends. For more information, see the help section "
"from the link above."
msgstr "Friendica respektuje Vaše soukromí. Defaultně jsou Vaše příspěvky viditelné pouze lidem, které označíte jako Vaše přátelé. Více informací naleznete v nápovědě na výše uvedeném odkazu"
#: ../../mod/newmember.php:78
msgid "Getting Help"
msgstr "Získání nápovědy"
#: ../../mod/newmember.php:82
msgid "Go to the Help Section"
msgstr "Navštivte sekci nápovědy"
#: ../../mod/newmember.php:82
msgid ""
"Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program"
" features and resources."
msgstr "Na stránkách <strong>Nápověda</strong> naleznete nejen další podrobnosti o všech funkcích Friendica ale také další zdroje informací."
#: ../../mod/attach.php:8
msgid "Item not available."
msgstr "Položka není k dispozici."
#: ../../mod/attach.php:20
msgid "Item was not found."
msgstr "Položka nebyla nalezena."
#: ../../mod/group.php:29
msgid "Group created."
msgstr "Skupina vytvořena."
#: ../../mod/group.php:35
msgid "Could not create group."
msgstr "Nelze vytvořit skupinu."
#: ../../mod/group.php:47 ../../mod/group.php:137
msgid "Group not found."
msgstr "Skupina nenalezena."
#: ../../mod/group.php:60
msgid "Group name changed."
msgstr "Název skupiny byl změněn."
#: ../../mod/group.php:72 ../../mod/profperm.php:19 ../../index.php:316
msgid "Permission denied"
msgstr "Nedostatečné oprávnění"
#: ../../mod/group.php:90
msgid "Create a group of contacts/friends."
msgstr "Vytvořit skupinu kontaktů / přátel."
#: ../../mod/group.php:91 ../../mod/group.php:177
msgid "Group Name: "
msgstr "Název skupiny: "
#: ../../mod/group.php:110
msgid "Group removed."
msgstr "Skupina odstraněna. "
#: ../../mod/group.php:112
msgid "Unable to remove group."
msgstr "Nelze odstranit skupinu."
#: ../../mod/group.php:176
msgid "Group Editor"
msgstr "Editor skupin"
#: ../../mod/group.php:189
msgid "Members"
msgstr "Členové"
#: ../../mod/group.php:221 ../../mod/profperm.php:105
msgid "Click on a contact to add or remove."
msgstr "Klikněte na kontakt pro přidání nebo odebrání"
#: ../../mod/profperm.php:25 ../../mod/profperm.php:55
msgid "Invalid profile identifier."
msgstr "Neplatný identifikátor profilu."
#: ../../mod/profperm.php:101
msgid "Profile Visibility Editor"
msgstr "Editor viditelnosti profilu "
#: ../../mod/profperm.php:114
msgid "Visible To"
msgstr "Viditelný pro"
#: ../../mod/profperm.php:130
msgid "All Contacts (with secure profile access)"
msgstr "Všechny kontakty (se zabezpečeným přístupovým profilem )"
#: ../../mod/viewcontacts.php:39
msgid "No contacts."
msgstr "Žádné kontakty."
#: ../../mod/viewcontacts.php:76 ../../include/text.php:618
msgid "View Contacts"
msgstr "Zobrazit kontakty"
#: ../../mod/register.php:88 ../../mod/regmod.php:52
#, php-format
msgid "Registration details for %s"
msgstr "Registrační údaje pro %s"
#: ../../mod/register.php:96
msgid ""
"Registration successful. Please check your email for further instructions."
msgstr "Registrace úspěšná. Zkontrolujte prosím svůj e-mail pro další instrukce."
#: ../../mod/register.php:100
msgid "Failed to send email message. Here is the message that failed."
msgstr "Nepodařilo se odeslat zprávu na e-mail. Zde je zpráva, která nebyla odeslána."
#: ../../mod/register.php:105
msgid "Your registration can not be processed."
msgstr "Vaši registraci nelze zpracovat."
#: ../../mod/register.php:142
#, php-format
msgid "Registration request at %s"
msgstr "Žádost o registraci na %s"
#: ../../mod/register.php:151
msgid "Your registration is pending approval by the site owner."
msgstr "Vaše registrace čeká na schválení vlastníkem serveru."
#: ../../mod/register.php:189
msgid ""
"This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. "
"Please try again tomorrow."
msgstr "Došlo k překročení maximálního povoleného počtu registrací za den na tomto serveru. Zkuste to zítra znovu."
#: ../../mod/register.php:217
msgid ""
"You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID "
"and clicking 'Register'."
msgstr "Tento formulář můžete (volitelně) vyplnit s pomocí OpenID tím, že vyplníte své OpenID a kliknutete na tlačítko 'Zaregistrovat'."
#: ../../mod/register.php:218
msgid ""
"If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill "
"in the rest of the items."
msgstr "Pokud nepoužíváte OpenID, nechte prosím toto pole prázdné a vyplňte zbylé položky."
#: ../../mod/register.php:219
msgid "Your OpenID (optional): "
msgstr "Vaše OpenID (nepovinné): "
#: ../../mod/register.php:233
msgid "Include your profile in member directory?"
msgstr "Toto je Váš <strong>veřejný</strong> profil.<br />Ten <strong>může</strong> být viditelný kýmkoliv na internetu."
#: ../../mod/register.php:255
msgid "Membership on this site is by invitation only."
msgstr "Členství na tomto webu je pouze na pozvání."
#: ../../mod/register.php:256
msgid "Your invitation ID: "
msgstr "Vaše pozvání ID:"
#: ../../mod/register.php:259 ../../mod/admin.php:444
msgid "Registration"
msgstr "Registrace"
#: ../../mod/register.php:267
msgid "Your Full Name (e.g. Joe Smith): "
msgstr "Vaše celé jméno (např. Jan Novák):"
#: ../../mod/register.php:268
msgid "Your Email Address: "
msgstr "Vaše e-mailová adresa:"
#: ../../mod/register.php:269
msgid ""
"Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your "
"profile address on this site will then be "
"'<strong>nickname@$sitename</strong>'."
msgstr "Vyberte přezdívku k profilu. Ta musí začít s textovým znakem. Vaše profilová adresa na tomto webu pak bude \"<strong>přezdívka@$sitename</strong>\"."
#: ../../mod/register.php:270
msgid "Choose a nickname: "
msgstr "Vyberte přezdívku:"
#: ../../mod/register.php:273 ../../include/nav.php:81 ../../boot.php:897
msgid "Register"
msgstr "Registrovat"
#: ../../mod/dirfind.php:26
msgid "People Search"
msgstr "Vyhledávání lidí"
#: ../../mod/like.php:145 ../../mod/like.php:298 ../../mod/subthread.php:87
#: ../../mod/tagger.php:62 ../../addon/facebook/facebook.php:1598
#: ../../addon/communityhome/communityhome.php:158
#: ../../addon/communityhome/communityhome.php:167
#: ../../view/theme/diabook/theme.php:565
#: ../../view/theme/diabook/theme.php:574 ../../include/diaspora.php:1835
#: ../../include/conversation.php:120 ../../include/conversation.php:129
#: ../../include/conversation.php:248 ../../include/conversation.php:257
msgid "status"
msgstr "Stav"
#: ../../mod/like.php:162 ../../addon/facebook/facebook.php:1602
#: ../../addon/communityhome/communityhome.php:172
#: ../../view/theme/diabook/theme.php:579 ../../include/diaspora.php:1851
#: ../../include/conversation.php:136
#, php-format
msgid "%1$s likes %2$s's %3$s"
msgstr "%1$s má rád %2$s' na %3$s"
#: ../../mod/like.php:164 ../../include/conversation.php:139
#, php-format
msgid "%1$s doesn't like %2$s's %3$s"
msgstr "%1$s nemá rád %2$s na %3$s"
#: ../../mod/notice.php:15 ../../mod/viewsrc.php:15 ../../mod/admin.php:159
#: ../../mod/admin.php:734 ../../mod/admin.php:933 ../../mod/display.php:29
#: ../../mod/display.php:145 ../../include/items.php:3779
msgid "Item not found."
msgstr "Položka nenalezena."
#: ../../mod/viewsrc.php:7
msgid "Access denied."
msgstr "Přístup odmítnut"
#: ../../mod/fbrowser.php:25 ../../view/theme/diabook/theme.php:130
#: ../../include/nav.php:51 ../../boot.php:1690
msgid "Photos"
msgstr "Fotografie"
#: ../../mod/fbrowser.php:96
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: ../../mod/regmod.php:61
msgid "Account approved."
msgstr "Účet schválen."
#: ../../mod/regmod.php:98
#, php-format
msgid "Registration revoked for %s"
msgstr "Registrace zrušena pro %s"
#: ../../mod/regmod.php:110
msgid "Please login."
msgstr "Přihlaste se, prosím."
#: ../../mod/item.php:91
msgid "Unable to locate original post."
msgstr "Nelze nalézt původní příspěvek."
#: ../../mod/item.php:275
msgid "Empty post discarded."
msgstr "Prázdný příspěvek odstraněn."
#: ../../mod/item.php:407 ../../mod/wall_upload.php:133
#: ../../mod/wall_upload.php:142 ../../mod/wall_upload.php:149
#: ../../include/message.php:144
msgid "Wall Photos"
msgstr "Fotografie na zdi"
#: ../../mod/item.php:820
msgid "System error. Post not saved."
msgstr "Chyba systému. Příspěvek nebyl uložen."
#: ../../mod/item.php:845
#, php-format
msgid ""
"This message was sent to you by %s, a member of the Friendica social "
"network."
msgstr "Tato zpráva vám byla zaslána od %s, člena sociální sítě Friendica."
#: ../../mod/item.php:847
#, php-format
msgid "You may visit them online at %s"
msgstr "Můžete je navštívit online na adrese %s"
#: ../../mod/item.php:848
msgid ""
"Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to "
"receive these messages."
msgstr "Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, kontaktujte prosím odesilatele odpovědí na tento záznam."
#: ../../mod/item.php:850
#, php-format
msgid "%s posted an update."
msgstr "%s poslal aktualizaci."
#: ../../mod/mood.php:62 ../../include/conversation.php:226
#, php-format
msgid "%1$s is currently %2$s"
msgstr "%1$s je právě %2$s"
#: ../../mod/mood.php:133
msgid "Mood"
msgstr "Nálada"
#: ../../mod/mood.php:134
msgid "Set your current mood and tell your friends"
msgstr "Nastavte svou aktuální náladu a řekněte to Vašim přátelům"
#: ../../mod/profile_photo.php:44
msgid "Image uploaded but image cropping failed."
msgstr "Obrázek byl odeslán, ale jeho oříznutí se nesdařilo."
#: ../../mod/profile_photo.php:77 ../../mod/profile_photo.php:84
#: ../../mod/profile_photo.php:91 ../../mod/profile_photo.php:308
#, php-format
msgid "Image size reduction [%s] failed."
msgstr "Nepodařilo se snížit velikost obrázku [%s]."
#: ../../mod/profile_photo.php:118
msgid ""
"Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not "
"display immediately."
msgstr "Znovu načtěte stránku (Shift+F5) nebo vymažte cache prohlížeče, pokud se nové fotografie nezobrazí okamžitě."
#: ../../mod/profile_photo.php:128
msgid "Unable to process image"
msgstr "Obrázek nelze zpracovat "
#: ../../mod/profile_photo.php:144 ../../mod/wall_upload.php:88
#, php-format
msgid "Image exceeds size limit of %d"
msgstr "Obrázek překročil limit velikosti %d"
#: ../../mod/profile_photo.php:242
msgid "Upload File:"
msgstr "Nahrát soubor:"
#: ../../mod/profile_photo.php:243
msgid "Select a profile:"
msgstr "Vybrat profil:"
#: ../../mod/profile_photo.php:245
#: ../../addon/dav/friendica/layout.fnk.php:152
msgid "Upload"
msgstr "Nahrát"
#: ../../mod/profile_photo.php:248
msgid "skip this step"
msgstr "přeskočit tento krok "
#: ../../mod/profile_photo.php:248
msgid "select a photo from your photo albums"
msgstr "Vybrat fotografii z Vašich fotoalb"
#: ../../mod/profile_photo.php:262
msgid "Crop Image"
msgstr "Oříznout obrázek"
#: ../../mod/profile_photo.php:263
msgid "Please adjust the image cropping for optimum viewing."
msgstr "Prosím, ořízněte tento obrázek pro optimální zobrazení."
#: ../../mod/profile_photo.php:265
msgid "Done Editing"
msgstr "Editace dokončena"
#: ../../mod/profile_photo.php:299
msgid "Image uploaded successfully."
msgstr "Obrázek byl úspěšně nahrán."
#: ../../mod/hcard.php:10
msgid "No profile"
msgstr "Žádný profil"
#: ../../mod/removeme.php:45 ../../mod/removeme.php:48
msgid "Remove My Account"
msgstr "Odstranit můj účet"
#: ../../mod/removeme.php:46
msgid ""
"This will completely remove your account. Once this has been done it is not "
"recoverable."
msgstr "Tímto bude kompletně odstraněn váš účet. Jakmile bude účet odstraněn, nebude už možné ho obnovit."
#: ../../mod/removeme.php:47
msgid "Please enter your password for verification:"
msgstr "Prosím, zadejte své heslo pro ověření:"
#: ../../mod/message.php:9 ../../include/nav.php:131
msgid "New Message"
msgstr "Nová zpráva"
#: ../../mod/message.php:63
msgid "Unable to locate contact information."
msgstr "Nepodařilo se najít kontaktní informace."
#: ../../mod/message.php:191
msgid "Message deleted."
msgstr "Zpráva odstraněna."
#: ../../mod/message.php:221
msgid "Conversation removed."
msgstr "Konverzace odstraněna."
#: ../../mod/message.php:327
msgid "No messages."
msgstr "Žádné zprávy."
#: ../../mod/message.php:334
#, php-format
msgid "Unknown sender - %s"
msgstr "Neznámý odesilatel - %s"
#: ../../mod/message.php:337
#, php-format
msgid "You and %s"
msgstr "Vy a %s"
#: ../../mod/message.php:340
#, php-format
msgid "%s and You"
msgstr "%s a Vy"
#: ../../mod/message.php:350 ../../mod/message.php:462
msgid "Delete conversation"
msgstr "Odstranit konverzaci"
#: ../../mod/message.php:353
msgid "D, d M Y - g:i A"
msgstr "D M R - g:i A"
#: ../../mod/message.php:356
#, php-format
msgid "%d message"
msgid_plural "%d messages"
msgstr[0] "%d zpráva"
msgstr[1] "%d zprávy"
msgstr[2] "%d zpráv"
#: ../../mod/message.php:391
msgid "Message not available."
msgstr "Zpráva není k dispozici."
#: ../../mod/message.php:444
msgid "Delete message"
msgstr "Smazat zprávu"
#: ../../mod/message.php:464
msgid ""
"No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to "
"respond from the sender's profile page."
msgstr "Není k dispozici zabezpečená komunikace. <strong>Možná</strong> budete schopni reagovat z odesilatelovy profilové stránky."
#: ../../mod/message.php:468
msgid "Send Reply"
msgstr "Poslat odpověď"
#: ../../mod/allfriends.php:34
#, php-format
msgid "Friends of %s"
msgstr "Přátelé uživatele %s"
#: ../../mod/allfriends.php:40
msgid "No friends to display."
msgstr "Žádní přátelé k zobrazení"
#: ../../mod/admin.php:55
msgid "Theme settings updated."
msgstr "Nastavení téma zobrazení bylo aktualizováno."
#: ../../mod/admin.php:96 ../../mod/admin.php:442
msgid "Site"
msgstr "Web"
#: ../../mod/admin.php:97 ../../mod/admin.php:688 ../../mod/admin.php:701
msgid "Users"
msgstr "Uživatelé"
#: ../../mod/admin.php:98 ../../mod/admin.php:783 ../../mod/admin.php:825
msgid "Plugins"
msgstr "Pluginy"
#: ../../mod/admin.php:99 ../../mod/admin.php:988 ../../mod/admin.php:1024
msgid "Themes"
msgstr "Témata"
#: ../../mod/admin.php:100
msgid "DB updates"
msgstr "Aktualizace databáze"
#: ../../mod/admin.php:115 ../../mod/admin.php:122 ../../mod/admin.php:1111
msgid "Logs"
msgstr "Logy"
#: ../../mod/admin.php:120 ../../include/nav.php:146
msgid "Admin"
msgstr "Administrace"
#: ../../mod/admin.php:121
msgid "Plugin Features"
msgstr "Funkčnosti rozšíření"
#: ../../mod/admin.php:123
msgid "User registrations waiting for confirmation"
msgstr "Registrace uživatele čeká na potvrzení"
#: ../../mod/admin.php:183 ../../mod/admin.php:669
msgid "Normal Account"
msgstr "Normální účet"
#: ../../mod/admin.php:184 ../../mod/admin.php:670
msgid "Soapbox Account"
msgstr "Soapbox účet"
#: ../../mod/admin.php:185 ../../mod/admin.php:671
msgid "Community/Celebrity Account"
msgstr "Komunitní účet / Účet celebrity"
#: ../../mod/admin.php:186 ../../mod/admin.php:672
msgid "Automatic Friend Account"
msgstr "Účet s automatickým schvalováním přátel"
#: ../../mod/admin.php:187
msgid "Blog Account"
msgstr "Účet Blogu"
#: ../../mod/admin.php:188
msgid "Private Forum"
msgstr "Soukromé fórum"
#: ../../mod/admin.php:207
msgid "Message queues"
msgstr "Fronty zpráv"
#: ../../mod/admin.php:212 ../../mod/admin.php:441 ../../mod/admin.php:687
#: ../../mod/admin.php:782 ../../mod/admin.php:824 ../../mod/admin.php:987
#: ../../mod/admin.php:1023 ../../mod/admin.php:1110
msgid "Administration"
msgstr "Administrace"
#: ../../mod/admin.php:213
msgid "Summary"
msgstr "Shrnutí"
#: ../../mod/admin.php:215
msgid "Registered users"
msgstr "Registrovaní uživatelé"
#: ../../mod/admin.php:217
msgid "Pending registrations"
msgstr "Čekající registrace"
#: ../../mod/admin.php:218
msgid "Version"
msgstr "Verze"
#: ../../mod/admin.php:220
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktivní pluginy"
#: ../../mod/admin.php:373
msgid "Site settings updated."
msgstr "Nastavení webu aktualizováno."
#: ../../mod/admin.php:428
msgid "Closed"
msgstr "Uzavřeno"
#: ../../mod/admin.php:429
msgid "Requires approval"
msgstr "Vyžaduje schválení"
#: ../../mod/admin.php:430
msgid "Open"
msgstr "Otevřená"
#: ../../mod/admin.php:434
msgid "No SSL policy, links will track page SSL state"
msgstr "Žádná SSL politika, odkazy budou následovat stránky SSL stav"
#: ../../mod/admin.php:435
msgid "Force all links to use SSL"
msgstr "Vyžadovat u všech odkazů použití SSL"
#: ../../mod/admin.php:436
msgid "Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"
msgstr "Certifikát podepsaný sám sebou, použít SSL pouze pro lokální odkazy (nedoporučeno)"
#: ../../mod/admin.php:445
msgid "File upload"
msgstr "Nahrání souborů"
#: ../../mod/admin.php:446
msgid "Policies"
msgstr "Politiky"
#: ../../mod/admin.php:447
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: ../../mod/admin.php:451 ../../addon/statusnet/statusnet.php:567
msgid "Site name"
msgstr "Název webu"
#: ../../mod/admin.php:452
msgid "Banner/Logo"
msgstr "Banner/logo"
#: ../../mod/admin.php:453
msgid "System language"
msgstr "Systémový jazyk"
#: ../../mod/admin.php:454
msgid "System theme"
msgstr "Grafická šablona systému "
#: ../../mod/admin.php:454
msgid ""
"Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' "
"id='cnftheme'>change theme settings</a>"
msgstr "Defaultní systémové téma - může být změněno v uživatelských profilech - <a href='#' id='cnftheme'> změnit theme settings</a>"
#: ../../mod/admin.php:455
msgid "Mobile system theme"
msgstr "Systémové téma zobrazení pro mobilní zařízení"
#: ../../mod/admin.php:455
msgid "Theme for mobile devices"
msgstr "Téma zobrazení pro mobilní zařízení"
#: ../../mod/admin.php:456
msgid "SSL link policy"
msgstr "Politika SSL odkazů"
#: ../../mod/admin.php:456
msgid "Determines whether generated links should be forced to use SSL"
msgstr "Určuje, zda-li budou generované odkazy používat SSL"
#: ../../mod/admin.php:457
msgid "Maximum image size"
msgstr "Maximální velikost obrázků"
#: ../../mod/admin.php:457
msgid ""
"Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no "
"limits."
msgstr "Maximální velikost v bajtech nahraných obrázků. Defaultní je 0, což znamená neomezeno."
#: ../../mod/admin.php:458
msgid "Maximum image length"
msgstr "Maximální velikost obrázků"
#: ../../mod/admin.php:458
msgid ""
"Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is "
"-1, which means no limits."
msgstr "Maximální délka v pixelech delší stránky nahrávaných obrázků. Defaultně je -1, což označuje bez limitu"
#: ../../mod/admin.php:459
msgid "JPEG image quality"
msgstr "JPEG kvalita obrázku"
#: ../../mod/admin.php:459
msgid ""
"Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is "
"100, which is full quality."
msgstr "Nahrávaný JPEG bude uložen se zadanou kvalitou v rozmezí [0-100]. Defaultní je 100, což znamená plnou kvalitu."
#: ../../mod/admin.php:461
msgid "Register policy"
msgstr "Politika registrace"
#: ../../mod/admin.php:462
msgid "Register text"
msgstr "Registrace textu"
#: ../../mod/admin.php:462
msgid "Will be displayed prominently on the registration page."
msgstr "Bude zřetelně zobrazeno na registrační stránce."
#: ../../mod/admin.php:463
msgid "Accounts abandoned after x days"
msgstr "Účet je opuštěn po x dnech"
#: ../../mod/admin.php:463
msgid ""
"Will not waste system resources polling external sites for abandonded "
"accounts. Enter 0 for no time limit."
msgstr "Neztrácejte systémové zdroje kontaktováním externích webů s opuštěnými účty. Zadejte 0 pro žádný časový limit."
#: ../../mod/admin.php:464
msgid "Allowed friend domains"
msgstr "Povolené domény přátel"
#: ../../mod/admin.php:464
msgid ""
"Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships "
"with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"
msgstr "Čárkou oddělený seznam domén, kterým je povoleno navazovat přátelství s tímto webem. Zástupné znaky (wildcards) jsou povoleny. Prázné znamená libovolnou doménu."
#: ../../mod/admin.php:465
msgid "Allowed email domains"
msgstr "Povolené e-mailové domény"
#: ../../mod/admin.php:465
msgid ""
"Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for "
"registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any "
"domains"
msgstr "Čárkou oddělený seznam domén emalových adres, kterým je povoleno provádět registraci na tomto webu. Zástupné znaky (wildcards) jsou povoleny. Prázné znamená libovolnou doménu."
#: ../../mod/admin.php:466
msgid "Block public"
msgstr "Blokovat veřejnost"
#: ../../mod/admin.php:466
msgid ""
"Check to block public access to all otherwise public personal pages on this "
"site unless you are currently logged in."
msgstr "Označemím přepínače zablokujete veřejný přístup ke všem jinak veřejně přístupným soukromým stránkám uživatelům, kteří nebudou přihlášeni."
#: ../../mod/admin.php:467
msgid "Force publish"
msgstr "Publikovat"
#: ../../mod/admin.php:467
msgid ""
"Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."
msgstr "Označením přepínače budou včechny profily na tomto webu uvedeny v adresáři webu."
#: ../../mod/admin.php:468
msgid "Global directory update URL"
msgstr "aktualizace URL adresy Globálního adresáře "
#: ../../mod/admin.php:468
msgid ""
"URL to update the global directory. If this is not set, the global directory"
" is completely unavailable to the application."
msgstr "URL adresa k aktualizaci globálního adresáře. Pokud není zadáno, funkce globálního adresáře není dostupná žádné aplikaci."
#: ../../mod/admin.php:469
msgid "Allow threaded items"
msgstr "Povolit vícevláknové zpracování obsahu"
#: ../../mod/admin.php:469
msgid "Allow infinite level threading for items on this site."
msgstr "Povolit zpracování obsahu tohoto webu neomezeným počtem paralelních vláken."
#: ../../mod/admin.php:470
msgid "Private posts by default for new users"
msgstr "Nastavit pro nové uživatele příspěvky jako soukromé"
#: ../../mod/admin.php:470
msgid ""
"Set default post permissions for all new members to the default privacy "
"group rather than public."
msgstr "Nastavit defaultní práva pro příspěvky od všech nových členů na výchozí soukromou skupinu raději než jako veřejné."
#: ../../mod/admin.php:472
msgid "Block multiple registrations"
msgstr "Blokovat více registrací"
#: ../../mod/admin.php:472
msgid "Disallow users to register additional accounts for use as pages."
msgstr "Znemožnit uživatelům registraci dodatečných účtů k použití jako stránky."
#: ../../mod/admin.php:473
msgid "OpenID support"
msgstr "podpora OpenID"
#: ../../mod/admin.php:473
msgid "OpenID support for registration and logins."
msgstr "Podpora OpenID pro registraci a přihlašování."
#: ../../mod/admin.php:474
msgid "Fullname check"
msgstr "kontrola úplného jména"
#: ../../mod/admin.php:474
msgid ""
"Force users to register with a space between firstname and lastname in Full "
"name, as an antispam measure"
msgstr "Přimět uživatele k registraci s mezerou mezi jménu a příjmením v poli Celé jméno, jako antispamové opatření."
#: ../../mod/admin.php:475
msgid "UTF-8 Regular expressions"
msgstr "UTF-8 Regulární výrazy"
#: ../../mod/admin.php:475
msgid "Use PHP UTF8 regular expressions"
msgstr "Použít PHP UTF8 regulární výrazy."
#: ../../mod/admin.php:476
msgid "Show Community Page"
msgstr "Zobrazit stránku komunity"
#: ../../mod/admin.php:476
msgid ""
"Display a Community page showing all recent public postings on this site."
msgstr "Zobrazit Komunitní stránku zobrazující všechny veřejné příspěvky napsané na této stránce."
#: ../../mod/admin.php:477
msgid "Enable OStatus support"
msgstr "Zapnout podporu OStatus"
#: ../../mod/admin.php:477
msgid ""
"Provide built-in OStatus (identi.ca, status.net, etc.) compatibility. All "
"communications in OStatus are public, so privacy warnings will be "
"occasionally displayed."
msgstr "Poskytnout zabudouvanou kompatibilitu s OStatus (identi.ca, status.net, etc.). Veškerá komunikace s OStatus je veřejná, proto bude občas zobrazeno upozornění."
#: ../../mod/admin.php:478
msgid "Enable Diaspora support"
msgstr "Povolit podporu Diaspora"
#: ../../mod/admin.php:478
msgid "Provide built-in Diaspora network compatibility."
msgstr "Poskytnout zabudovanou kompatibilitu sitě Diaspora."
#: ../../mod/admin.php:479
msgid "Only allow Friendica contacts"
msgstr "Povolit pouze Friendica kontakty"
#: ../../mod/admin.php:479
msgid ""
"All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication "
"protocols disabled."
msgstr "Všechny kontakty musí používat Friendica protokol. Všchny jiné zabudované komunikační protokoly budou zablokované."
#: ../../mod/admin.php:480
msgid "Verify SSL"
msgstr "Ověřit SSL"
#: ../../mod/admin.php:480
msgid ""
"If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you"
" cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."
msgstr "Pokud si přejete, můžete vynutit striktní ověřování certifikátů. To znamená že se nebudete moci připojit k žádnému serveru s vlastním SSL certifikátem."
#: ../../mod/admin.php:481
msgid "Proxy user"
msgstr "Proxy uživatel"
#: ../../mod/admin.php:482
msgid "Proxy URL"
msgstr "Proxy URL adresa"
#: ../../mod/admin.php:483
msgid "Network timeout"
msgstr "čas síťového spojení vypršelo (timeout)"
#: ../../mod/admin.php:483
msgid "Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."
msgstr "Hodnota ve vteřinách. Nastavte 0 pro neomezeno (není doporučeno)."
#: ../../mod/admin.php:484
msgid "Delivery interval"
msgstr "Interval doručování"
#: ../../mod/admin.php:484
msgid ""
"Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system "
"load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 "
"for large dedicated servers."
msgstr "Prodleva mezi doručovacími procesy běžícími na pozadí snižuje zátěž systému. Doporučené nastavení: 4-5 pro sdílené instalace, 2-3 pro virtuální soukromé servery, 0-1 pro velké dedikované servery."
#: ../../mod/admin.php:485
msgid "Poll interval"
msgstr "Dotazovací interval"
#: ../../mod/admin.php:485
msgid ""
"Delay background polling processes by this many seconds to reduce system "
"load. If 0, use delivery interval."
msgstr "Tímto nastavením ovlivníte prodlení mezi aktualizačními procesy běžícími na pozadí, čímž můžete snížit systémovou zátěž. Pokud 0, použijte doručovací interval."
#: ../../mod/admin.php:486
msgid "Maximum Load Average"
msgstr "Maximální průměrné zatížení"
#: ../../mod/admin.php:486
msgid ""
"Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - "
"default 50."
msgstr "Maximální zatížení systému před pozastavením procesů zajišťujících doručování aktualizací - defaultně 50"
#: ../../mod/admin.php:503
msgid "Update has been marked successful"
msgstr "Aktualizace byla označena jako úspěšná."
#: ../../mod/admin.php:513
#, php-format
msgid "Executing %s failed. Check system logs."
msgstr "Vykonávání %s selhalo. Zkontrolujte chybový protokol."
#: ../../mod/admin.php:516
#, php-format
msgid "Update %s was successfully applied."
msgstr "Aktualizace %s byla úspěšně aplikována."
#: ../../mod/admin.php:520
#, php-format
msgid "Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."
msgstr "Aktualizace %s nevrátila žádný status. Není zřejmé, jestli byla úspěšná."
#: ../../mod/admin.php:523
#, php-format
msgid "Update function %s could not be found."
msgstr "Aktualizační funkce %s nebyla nalezena."
#: ../../mod/admin.php:538
msgid "No failed updates."
msgstr "Žádné neúspěšné aktualizace."
#: ../../mod/admin.php:542
msgid "Failed Updates"
msgstr "Neúspěšné aktualizace"
#: ../../mod/admin.php:543
msgid ""
"This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."
msgstr "To nezahrnuje aktualizace do verze 1139, které nevracejí žádný status."
#: ../../mod/admin.php:544
msgid "Mark success (if update was manually applied)"
msgstr "Označit za úspěšné (pokud byla aktualizace aplikována manuálně)"
#: ../../mod/admin.php:545
msgid "Attempt to execute this update step automatically"
msgstr "Pokusit se provést tuto aktualizaci automaticky."
#: ../../mod/admin.php:570
#, php-format
msgid "%s user blocked/unblocked"
msgid_plural "%s users blocked/unblocked"
msgstr[0] "%s uživatel blokován/odblokován"
msgstr[1] "%s uživatelů blokováno/odblokováno"
msgstr[2] "%s uživatelů blokováno/odblokováno"
#: ../../mod/admin.php:577
#, php-format
msgid "%s user deleted"
msgid_plural "%s users deleted"
msgstr[0] "%s uživatel smazán"
msgstr[1] "%s uživatelů smazáno"
msgstr[2] "%s uživatelů smazáno"
#: ../../mod/admin.php:616
#, php-format
msgid "User '%s' deleted"
msgstr "Uživatel '%s' smazán"
#: ../../mod/admin.php:624
#, php-format
msgid "User '%s' unblocked"
msgstr "Uživatel '%s' odblokován"
#: ../../mod/admin.php:624
#, php-format
msgid "User '%s' blocked"
msgstr "Uživatel '%s' blokován"
#: ../../mod/admin.php:690
msgid "select all"
msgstr "Vybrat vše"
#: ../../mod/admin.php:691
msgid "User registrations waiting for confirm"
msgstr "Registrace uživatele čeká na potvrzení"
#: ../../mod/admin.php:692
msgid "Request date"
msgstr "Datum žádosti"
#: ../../mod/admin.php:692 ../../mod/admin.php:702
#: ../../include/contact_selectors.php:79
msgid "Email"
msgstr "E-mail"
#: ../../mod/admin.php:693
msgid "No registrations."
msgstr "Žádné registrace."
#: ../../mod/admin.php:695
msgid "Deny"
msgstr "Odmítnout"
#: ../../mod/admin.php:699
msgid "Site admin"
msgstr "Site administrátor"
#: ../../mod/admin.php:702
msgid "Register date"
msgstr "Datum registrace"
#: ../../mod/admin.php:702
msgid "Last login"
msgstr "Datum posledního přihlášení"
#: ../../mod/admin.php:702
msgid "Last item"
msgstr "Poslední položka"
#: ../../mod/admin.php:702
msgid "Account"
msgstr "Účet"
#: ../../mod/admin.php:704
msgid ""
"Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on "
"this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"
msgstr "Vybraní uživatelé budou smazáni!\\n\\n Vše, co tito uživatelé na těchto stránkách vytvořili, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu pokračovat?"
#: ../../mod/admin.php:705
msgid ""
"The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has p