Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

1108 regels
35 KiB

-- ------------------------------------------
-- Friendica 3.5.1-dev (Asparagus)
-- DB_UPDATE_VERSION 1213
-- ------------------------------------------
--
-- TABLE addon
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `addon` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(190) NOT NULL DEFAULT '',
`version` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`installed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`hidden` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`timestamp` bigint(20) NOT NULL DEFAULT 0,
`plugin_admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
UNIQUE INDEX `name` (`name`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE attach
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `attach` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`hash` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '',
`filename` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`filetype` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '',
`filesize` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`data` longblob NOT NULL,
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`edited` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`allow_cid` mediumtext,
`allow_gid` mediumtext,
`deny_cid` mediumtext,
`deny_gid` mediumtext,
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE auth_codes
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `auth_codes` (
`id` varchar(40) NOT NULL,
`client_id` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
`redirect_uri` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '',
`expires` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`scope` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE cache
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cache` (
`k` varbinary(255) NOT NULL,
`v` mediumtext,
`expire_mode` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`updated` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`k`),
INDEX `expire_mode_updated` (`expire_mode`,`updated`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE challenge
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `challenge` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`challenge` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`dfrn-id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`expire` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`last_update` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE clients
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `clients` (
`client_id` varchar(20) NOT NULL,
`pw` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
`redirect_uri` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '',
`name` text,
`icon` text,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`client_id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE config
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `config` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`cat` varbinary(255) NOT NULL DEFAULT '',
`k` varbinary(255) NOT NULL DEFAULT '',
`v` mediumtext,
PRIMARY KEY(`id`),
UNIQUE INDEX `cat_k` (`cat`,`k`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE contact
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contact` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`self` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`remote_self` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`rel` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`duplex` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`network` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`nick` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`location` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`about` text,
`keywords` text,
`gender` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`xmpp` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`attag` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`avatar` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`photo` text,
`thumb` text,
`micro` text,
`site-pubkey` text,
`issued-id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`dfrn-id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`nurl` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`addr` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`pubkey` text,
`prvkey` text,
`batch` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`request` text,
`notify` text,
`poll` text,
`confirm` text,
`poco` text,
`aes_allow` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`ret-aes` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`usehub` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`subhub` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`hub-verify` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`last-update` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`success_update` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`failure_update` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`name-date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`uri-date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`avatar-date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`term-date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`last-item` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`priority` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT 0,
`blocked` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`readonly` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`writable` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`forum` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`prv` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`contact-type` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`hidden` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`archive` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`pending` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`rating` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`reason` text,
`closeness` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 99,
`info` mediumtext,
`profile-id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`bdyear` varchar(4) NOT NULL DEFAULT '',
`bd` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
`notify_new_posts` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`fetch_further_information` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`ffi_keyword_blacklist` text,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid_name` (`uid`,`name`),
INDEX `self_uid` (`self`,`uid`),
INDEX `alias_uid` (`alias`(32),`uid`),
INDEX `pending_uid` (`pending`,`uid`),
INDEX `blocked_uid` (`blocked`,`uid`),
INDEX `uid_rel_network_poll` (`uid`,`rel`,`network`,`poll`(64),`archive`),
INDEX `uid_network_batch` (`uid`,`network`,`batch`(64)),
INDEX `addr_uid` (`addr`(32),`uid`),
INDEX `nurl_uid` (`nurl`(32),`uid`),
INDEX `nick_uid` (`nick`(32),`uid`),
INDEX `dfrn-id` (`dfrn-id`),
INDEX `issued-id` (`issued-id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE conv
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conv` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`guid` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '',
`recips` text,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`creator` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`updated` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`subject` text,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid` (`uid`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE deliverq
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `deliverq` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`cmd` varbinary(32) NOT NULL DEFAULT '',
`item` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`contact` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
UNIQUE INDEX `cmd_item_contact` (`cmd`,`item`,`contact`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE event
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `event` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`guid` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`cid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`uri` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`edited` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`start` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`finish` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`summary` text,
`desc` text,
`location` text,
`type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`nofinish` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`adjust` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`ignore` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`allow_cid` mediumtext,
`allow_gid` mediumtext,
`deny_cid` mediumtext,
`deny_gid` mediumtext,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid_start` (`uid`,`start`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE fcontact
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fcontact` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`guid` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`photo` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`request` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`nick` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`addr` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`batch` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`notify` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`poll` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`confirm` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`priority` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`network` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`pubkey` text,
`updated` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `addr` (`addr`(32)),
INDEX `url` (`url`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE ffinder
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ffinder` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`cid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`fid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE fserver
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fserver` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`server` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`posturl` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`key` text,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `server` (`server`(32))
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE fsuggest
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fsuggest` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`cid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`request` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`photo` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`note` text,
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE gcign
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gcign` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`gcid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid` (`uid`),
INDEX `gcid` (`gcid`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE gcontact
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gcontact` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`nick` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`nurl` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`photo` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`connect` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`updated` datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`last_contact` datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`last_failure` datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`location` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`about` text,
`keywords` text,
`gender` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`birthday` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
`community` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`contact-type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT -1,
`hide` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`nsfw` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`network` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`addr` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`notify` text,
`alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`generation` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT 0,
`server_url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `nurl` (`nurl`(32)),
INDEX `name` (`name`(32)),
INDEX `nick` (`nick`(32)),
INDEX `addr` (`addr`(32)),
INDEX `hide_network_updated` (`hide`,`network`,`updated`),
INDEX `updated` (`updated`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE glink
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `glink` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`cid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`gcid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`zcid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`updated` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`id`),
UNIQUE INDEX `cid_uid_gcid_zcid` (`cid`,`uid`,`gcid`,`zcid`),
INDEX `gcid` (`gcid`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE group
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `group` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`visible` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid` (`uid`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE group_member
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `group_member` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`gid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`contact-id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `contactid` (`contact-id`),
INDEX `gid_contactid` (`gid`,`contact-id`),
UNIQUE INDEX `uid_gid_contactid` (`uid`,`gid`,`contact-id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE gserver
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gserver` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`nurl` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`version` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`site_name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`info` text,
`register_policy` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`poco` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`noscrape` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`network` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`platform` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`last_poco_query` datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`last_contact` datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`last_failure` datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `nurl` (`nurl`(32))
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE hook
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hook` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`hook` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`file` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`function` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`priority` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
UNIQUE INDEX `hook_file_function` (`hook`(50),`file`(80),`function`(60))
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE intro
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `intro` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`fid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`contact-id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`knowyou` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`duplex` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`note` text,
`hash` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`datetime` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`blocked` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`ignore` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE item
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `item` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`guid` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`uri` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`contact-id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`gcontact-id` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`wall` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`gravity` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`parent` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`parent-uri` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`extid` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`thr-parent` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`edited` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`commented` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`received` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`changed` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`owner-id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`owner-name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`owner-link` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`owner-avatar` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`author-id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`author-name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`author-link` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`author-avatar` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`body` mediumtext,
`app` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`verb` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`object-type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`object` text,
`target-type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`target` text,
`postopts` text,
`plink` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`resource-id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`event-id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`tag` mediumtext,
`attach` mediumtext,
`inform` mediumtext,
`file` mediumtext,
`location` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`coord` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`allow_cid` mediumtext,
`allow_gid` mediumtext,
`deny_cid` mediumtext,
`deny_gid` mediumtext,
`private` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`pubmail` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`moderated` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`visible` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`spam` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`starred` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`bookmark` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`unseen` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`origin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`forum_mode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`last-child` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 1,
`mention` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`network` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`rendered-hash` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`rendered-html` mediumtext,
`global` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `guid` (`guid`),
INDEX `uri` (`uri`),
INDEX `parent` (`parent`),
INDEX `parent-uri` (`parent-uri`),
INDEX `extid` (`extid`),
INDEX `uid_id` (`uid`,`id`),
INDEX `uid_created` (`uid`,`created`),
INDEX `uid_unseen_contactid` (`uid`,`unseen`,`contact-id`),
INDEX `uid_network_received` (`uid`,`network`,`received`),
INDEX `uid_network_commented` (`uid`,`network`,`commented`),
INDEX `uid_thrparent` (`uid`,`thr-parent`),
INDEX `uid_parenturi` (`uid`,`parent-uri`),
INDEX `uid_contactid_created` (`uid`,`contact-id`,`created`),
INDEX `authorid_created` (`author-id`,`created`),
INDEX `uid_uri` (`uid`,`uri`),
INDEX `resource-id` (`resource-id`),
INDEX `contactid_allowcid_allowpid_denycid_denygid` (`contact-id`,`allow_cid`(10),`allow_gid`(10),`deny_cid`(10),`deny_gid`(10)),
INDEX `uid_type_changed` (`uid`,`type`,`changed`),
INDEX `contactid_verb` (`contact-id`,`verb`),
INDEX `deleted_changed` (`deleted`,`changed`),
INDEX `uid_wall_changed` (`uid`,`wall`,`changed`),
INDEX `uid_eventid` (`uid`,`event-id`),
INDEX `uid_authorlink` (`uid`,`author-link`),
INDEX `uid_ownerlink` (`uid`,`owner-link`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE item_id
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `item_id` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`iid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`sid` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`service` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid` (`uid`),
INDEX `sid` (`sid`),
INDEX `service` (`service`(32)),
INDEX `iid` (`iid`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE locks
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `locks` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '',
`locked` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`created` datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE mail
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mail` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`guid` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '',
`from-name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`from-photo` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`from-url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`contact-id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`convid` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`body` mediumtext,
`seen` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`reply` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`replied` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`unknown` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`uri` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`parent-uri` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid_seen` (`uid`,`seen`),
INDEX `convid` (`convid`),
INDEX `uri` (`uri`(64)),
INDEX `parent-uri` (`parent-uri`(64))
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE mailacct
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mailacct` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`server` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`port` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`ssltype` varchar(16) NOT NULL DEFAULT '',
`mailbox` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`user` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`pass` text,
`reply_to` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`action` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`movetofolder` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`pubmail` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`last_check` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE manage
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `manage` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`mid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
UNIQUE INDEX `uid_mid` (`uid`,`mid`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE notify
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `notify` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`hash` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '',
`type` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`photo` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`msg` mediumtext,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`link` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`iid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`parent` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`seen` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`verb` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`otype` varchar(16) NOT NULL DEFAULT '',
`name_cache` tinytext,
`msg_cache` mediumtext,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `hash_uid` (`hash`,`uid`),
INDEX `seen_uid_date` (`seen`,`uid`,`date`),
INDEX `uid_date` (`uid`,`date`),
INDEX `uid_type_link` (`uid`,`type`,`link`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE notify-threads
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `notify-threads` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`notify-id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`master-parent-item` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`parent-item` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`receiver-uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE oembed
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oembed` (
`url` varbinary(255) NOT NULL,
`content` mediumtext,
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`url`),
INDEX `created` (`created`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE parsed_url
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `parsed_url` (
`url` varbinary(255) NOT NULL,
`guessing` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`oembed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`content` mediumtext,
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`url`,`guessing`,`oembed`),
INDEX `created` (`created`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE pconfig
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pconfig` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`cat` varbinary(255) NOT NULL DEFAULT '',
`k` varbinary(255) NOT NULL DEFAULT '',
`v` mediumtext,
PRIMARY KEY(`id`),
UNIQUE INDEX `uid_cat_k` (`uid`,`cat`,`k`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE photo
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `photo` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`contact-id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`guid` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '',
`resource-id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`edited` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`desc` text,
`album` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`filename` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`type` varchar(128) NOT NULL DEFAULT 'image/jpeg',
`height` smallint(6) NOT NULL DEFAULT 0,
`width` smallint(6) NOT NULL DEFAULT 0,
`datasize` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`data` mediumblob NOT NULL,
`scale` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT 0,
`profile` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`allow_cid` mediumtext,
`allow_gid` mediumtext,
`deny_cid` mediumtext,
`deny_gid` mediumtext,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid_contactid` (`uid`,`contact-id`),
INDEX `uid_profile` (`uid`,`profile`),
INDEX `uid_album_scale_created` (`uid`,`album`(32),`scale`,`created`),
INDEX `uid_album_resource-id_created` (`uid`,`album`(32),`resource-id`(64),`created`),
INDEX `resource-id` (`resource-id`(64))
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE poll
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `poll` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`q0` text,
`q1` text,
`q2` text,
`q3` text,
`q4` text,
`q5` text,
`q6` text,
`q7` text,
`q8` text,
`q9` text,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid` (`uid`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE poll_result
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `poll_result` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`poll_id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`choice` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `poll_id` (`poll_id`),
INDEX `choice` (`choice`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE process
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `process` (
`pid` int(10) unsigned NOT NULL,
`command` varbinary(32) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`pid`),
INDEX `command` (`command`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE profile
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `profile` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`profile-name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`is-default` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`hide-friends` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`pdesc` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`dob` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
`address` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`locality` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`region` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`postal-code` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`country-name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`hometown` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`gender` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`marital` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`with` text,
`howlong` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`sexual` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`politic` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`religion` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`pub_keywords` text,
`prv_keywords` text,
`likes` text,
`dislikes` text,
`about` text,
`summary` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`music` text,
`book` text,
`tv` text,
`film` text,
`interest` text,
`romance` text,
`work` text,
`education` text,
`contact` text,
`homepage` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`xmpp` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`photo` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`thumb` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`publish` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`net-publish` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid_is-default` (`uid`,`is-default`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE profile_check
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `profile_check` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`cid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`dfrn_id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`sec` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`expire` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE push_subscriber
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `push_subscriber` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`callback_url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`topic` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`nickname` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`push` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`last_update` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`secret` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE queue
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `queue` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`cid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`network` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`last` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`content` mediumtext,
`batch` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `cid` (`cid`),
INDEX `created` (`created`),
INDEX `last` (`last`),
INDEX `network` (`network`),
INDEX `batch` (`batch`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE register
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `register` (
`id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
`hash` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`uid` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`password` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`language` varchar(16) NOT NULL DEFAULT '',
`note` text,
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE search
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `search` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`term` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid` (`uid`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE session
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `session` (
`id` bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
`sid` varbinary(255) NOT NULL DEFAULT '',
`data` text,
`expire` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `sid` (`sid`(64)),
INDEX `expire` (`expire`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE sign
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sign` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`iid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`signed_text` mediumtext,
`signature` text,
`signer` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `iid` (`iid`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE spam
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `spam` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`spam` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`ham` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`term` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `uid` (`uid`),
INDEX `spam` (`spam`),
INDEX `ham` (`ham`),
INDEX `term` (`term`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE term
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `term` (
`tid` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`oid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`otype` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`type` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`term` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`guid` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`received` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`global` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`aid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`tid`),
INDEX `oid_otype_type_term` (`oid`,`otype`,`type`,`term`),
INDEX `uid_otype_type_term_global_created` (`uid`,`otype`,`type`,`term`(32),`global`,`created`),
INDEX `uid_otype_type_url` (`uid`,`otype`,`type`,`url`(64)),
INDEX `guid` (`guid`(64))
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE thread
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `thread` (
`iid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`contact-id` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`gcontact-id` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`owner-id` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`author-id` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`edited` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`commented` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`received` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`changed` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`wall` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`private` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`pubmail` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`moderated` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`visible` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`spam` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`starred` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`ignored` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`bookmark` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`unseen` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`origin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`forum_mode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`mention` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`network` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY(`iid`),
INDEX `uid_network_commented` (`uid`,`network`,`commented`),
INDEX `uid_network_created` (`uid`,`network`,`created`),
INDEX `uid_contactid_commented` (`uid`,`contact-id`,`commented`),
INDEX `uid_contactid_created` (`uid`,`contact-id`,`created`),
INDEX `uid_created` (`uid`,`created`),
INDEX `uid_commented` (`uid`,`commented`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE tokens
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tokens` (
`id` varchar(40) NOT NULL,
`secret` text,
`client_id` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
`expires` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`scope` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '',
`uid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE user
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user` (
`uid` int(11) NOT NULL auto_increment,
`guid` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '',
`username` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`password` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`nickname` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`email` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`openid` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`timezone` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '',
`language` varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'en',
`register_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`login_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`default-location` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`allow_location` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`theme` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`pubkey` text,
`prvkey` text,
`spubkey` text,
`sprvkey` text,
`verified` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`blocked` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`blockwall` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`hidewall` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`blocktags` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`unkmail` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`cntunkmail` int(11) NOT NULL DEFAULT 10,
`notify-flags` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 65535,
`page-flags` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`account-type` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`prvnets` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`pwdreset` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`maxreq` int(11) NOT NULL DEFAULT 10,
`expire` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`account_removed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`account_expired` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
`account_expires_on` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`expire_notification_sent` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`service_class` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
`def_gid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`allow_cid` mediumtext,
`allow_gid` mediumtext,
`deny_cid` mediumtext,
`deny_gid` mediumtext,
`openidserver` text,
PRIMARY KEY(`uid`),
INDEX `nickname` (`nickname`(32))
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE userd
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `userd` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY(`id`),
INDEX `username` (`username`(32))
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- TABLE workerqueue
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `workerqueue` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`parameter` text,
`priority` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
`created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`pid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`executed` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY(`id`)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;