Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

19 lines
406 B

<div id='adminpage'>
<h1>$title - $page</h1>
<p><span class='toggleplugin icon $status'></span> $info.name - $info.version : <a href="$baseurl/admin/plugins/$plugin/?a=t">$action</a></p>
<p>$info.description</p>
<p>
{{ for $info.author as $a }}
<a href="$a.link">$a.name</a>
{{ endfor }}
</p>
{{ if $readme }}
<h3>Readme</h3>
<div id="plugin_readme">
$readme
</div>
{{ endif }}
</div>