Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

16 lines
525 B

{{ for $sites as $s }}
{{ inc field_input.tpl with $field=$s.sitename }}{{ endinc }}
{{ inc field_input.tpl with $field=$s.apiurl }}{{ endinc }}
{{ inc field_input.tpl with $field=$s.secret }}{{ endinc }}
{{ inc field_input.tpl with $field=$s.key }}{{ endinc }}
{{ if $s.delete }}
{{ inc field_checkbox.tpl with $field=$s.delete }}{{ endinc }}
<hr>
{{ else }}
<p>Fill this form to add a new site</p>
{{ endif }}
{{ endfor }}
<div class="submit"><input type="submit" name="page_site" value="$submit" /></div>