Friendika
$from okomentoval položku/konverzaci, kterou následujete.
$from
$body
Přihlaste se na pro zobrazení kompletní konverzace.
Díky,
$sitename administrátor