Przeglądaj źródła

Correcting tests

tags/2019.12
Michael 11 miesięcy temu
rodzic
commit
fbe7a78dfb
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      tests/src/Network/CurlResultTest.php

+ 1
- 1
tests/src/Network/CurlResultTest.php Wyświetl plik

@@ -187,6 +187,6 @@ class CurlResultTest extends TestCase
]);

$this->assertNotEmpty($curlResult->getHeader());
$this->assertEmpty('vary', $curlResult->getHeader('wrongHeader'));
$this->assertEmpty($curlResult->getHeader('wrongHeader'));
}
}

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz