Преглед на файлове

Update Doxyfile (add src folder)

tags/3.5.2
rabuzarus преди 3 години
родител
ревизия
fb0d335268
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      util/Doxyfile

+ 1
- 1
util/Doxyfile Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
INPUT = README.md index.php boot.php testargs.php update.php mod/ object/ include/ js/ util/ view/ version.inc
INPUT = README.md index.php boot.php testargs.php update.php mod/ object/ include/ js/ util/ view/ src/ version.inc
RECURSIVE = YES
PROJECT_NAME = "Friendica"
PROJECT_LOGO = images/friendica-64.jpg


Зареждане…
Отказ
Запис