Преглед на файлове

forgot h

pull/6863/head
Philipp преди 2 години
committed by GitHub
родител
ревизия
f755683d8f
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 4AEE18F83AFDEB23
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .codecov.yml

+ 1
- 1
.codecov.yml Целия файл

@ -4,7 +4,7 @@ coverage:
project:
default:
target: auto
treshold: null
threshold: null
base: auto
comment: off

Зареждане…
Отказ
Запис