Browse Source

added Czech translation of mail messages

pull/1/head
Michal Supler 11 years ago
parent
commit
f3c5154f0c
 1. 14
    view/cs/cmnt_received_eml.tpl
 2. 25
    view/cs/cmnt_received_html_body_eml.tpl
 3. 14
    view/cs/cmnt_received_text_body_eml.tpl
 4. 14
    view/cs/follow_notify_eml.tpl
 5. 17
    view/cs/friend_complete_eml.tpl
 6. 74
    view/cs/htconfig.tpl
 7. 17
    view/cs/intro_complete_eml.tpl
 8. 23
    view/cs/lostpass_eml.tpl
 9. 25
    view/cs/mail_received_html_body_eml.tpl
 10. 10
    view/cs/mail_received_text_body_eml.tpl
 11. 14
    view/cs/passchanged_eml.tpl
 12. 23
    view/cs/register_open_eml.tpl
 13. 22
    view/cs/register_verify_eml.tpl
 14. 15
    view/cs/request_notify_eml.tpl
 15. 14
    view/cs/wall_received_eml.tpl
 16. 24
    view/cs/wall_received_html_body_eml.tpl
 17. 14
    view/cs/wall_received_text_body_eml.tpl

14
view/cs/cmnt_received_eml.tpl

@ -0,0 +1,14 @@
Milý/Milá $username,
'$from' okommentoval položku/konverzaci, kterou následujete.
-----
$body
-----
Přihlaste se na $siteurl pro zobrazení kompletní konverzace:
$display
Díky,
$sitename administrátor

25
view/cs/cmnt_received_html_body_eml.tpl

@ -0,0 +1,25 @@
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional //EN">
<html>
<head>
<title>Friendika zpráva</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
</head>
<body>
<table style="border:1px solid #ccc">
<tbody>
<tr><td colspan="2" style="background:#084769; color:#FFFFFF; font-weight:bold; font-family:'lucida grande', tahoma, verdana,arial, sans-serif; padding: 4px 8px; vertical-align: middle; font-size:16px; letter-spacing: -0.03em; text-align: left;"><img style="width:32px;height:32px; float:left;" src='$siteurl/images/friendika-32.png'><div style="padding:7px; margin-left: 5px; float:left; font-size:18px;letter-spacing:1px;">Friendika</div><div style="clear: both;"></div></td></tr>
<tr><td style="padding-top:22px;" colspan="2">$from okomentoval položku/konverzaci, kterou následujete.</td></tr>
<tr><td style="padding-left:22px;padding-top:22px;width:60px;" valign="top" rowspan=3><a href="$url"><img style="border:0px;width:48px;height:48px;" src="$thumb"></a></td>
<td style="padding-top:22px;"><a href="$url">$from</a></td></tr>
<tr><td style="padding-bottom:5px;"></td></tr>
<tr><td style="padding-right:22px;">$body</td></tr>
<tr><td style="padding-top:11px;padding-bottom:11px;" colspan="2">Přihlaste se na <a href="$display">pro zobrazení kompletní konverzace</a>.</td></tr>
<tr><td></td><td>Díky,</td></tr>
<tr><td></td><td>$sitename administrátor</td></tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

14
view/cs/cmnt_received_text_body_eml.tpl

@ -0,0 +1,14 @@
Milý/Milá $username,
'$from' okommentoval položku/konverzaci, kterou následujete.
-----
$body
-----
Přihlaste se na $siteurl pro zobrazení kompletní konverzace:
$display
Díky,
$sitename administrátor

14
view/cs/follow_notify_eml.tpl

@ -0,0 +1,14 @@
Milý/Milá $username,
Máte nového následovatele na $sitename - '$requestor'.
Můžete si prohlédnout jeho/její profil na $url.
Přihlaste se na váš server k odsouhlasení nebo ignorování/zrušení žádosti.
$siteurl
S pozdravem,
$sitename administrátor

17
view/cs/friend_complete_eml.tpl

@ -0,0 +1,17 @@
Milý/Milá $username,
Skvělé zprávy... '$fn' na '$dfrn_url' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '$sitename'.
Jste nyní přátelé a můžete si vyměňovat aktualizace statusu, fotek a e-mailů bez omezení.
Pokud budete chtít tento vztah jakkoliv upravit, navštivte Vaši stránku "Kontakty" na $sitename.
$siteurl
(Nyní můžete například vytvořit separátní profil s informacemi, které nebudou viditelné veřejně, a nastavit právo pro zobrazení tohoto profilu pro '$fn').
S pozdravem,
$sitename administrátor

74
view/cs/htconfig.tpl

@ -0,0 +1,74 @@
<?php
// Nastavte následující pro Vaši instalaci MySQL
// Zkopírujte nebo přejmenujte tento soubor na .htconfig.php
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// Pokud používáte podadresár z vaší domény, budete zde potřebovat zadat
// relativní cestu (od kořene vaší domény).
// Například pokud je URL adresa vaší instance 'http://priklad.cz/adresar/podadresar',
// nastavte $a->path na 'adresar/podadresar'.
$a->path = '$urlpath';
// Vyberte platnou defaultní časovou zónu. Pokud si nejste jistí, použijte use "Europe/Prague".
// Toto nastavení lze změnit i později a používá se pouze pro časové značky anonymních čtenářů.
$default_timezone = '$timezone';
// Jak se jmenuje Váš web?
$a->config['sitename'] = "Moje síť přátel";
// Vaše možnosti jsou REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Ujistěte se, že jste si vytvořili Váš osobníúčet dříve, než nastavíte
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (pokud je nastaven) se bude zobrazovat jako první text na
// registrační stránce. REGISTER_APPROVE vyžaduje aby byl nastaven 'admin_email'
// na e-mailovou adresu již existující registrované osoby, která může autorizovat
// a/nebo schvalovat/odmítat žádosti o registraci.
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximální velikost importované zprávy, 0 je neomezeno
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximální velikost nahrávaných fotografií
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// cesta k PHP command line processor
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// URL adresy globálního adresáře.
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendika.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendika.com/directory?search=';
// PuSH - také zvaný jako pubsubhubbub URL. Tímto zajistíte doručování veřejných přízpěvků stejně rychle jako těch soukromých
$a->config['system']['huburl'] = 'http://pubsubhubbub.appspot.com';
// Server-to-server private message encryption (RINO) je defaultně povolen.
// Šifrování bude zajištěno pouze pokud je toto nastaveno na true a
// PHP mcrypt extension jsou nainstalována na obou systémech
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// defaultní systémové grafické téma
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';
// Addony or pluginy se nastavují zde.
// Toto je list čárkou oddělených addonů, které jsou povoleny. Příklad:
// $a->config['system']['addon'] = 'js_upload,randplace,oembed';
$a->config['system']['addon'] = 'js_upload';

17
view/cs/intro_complete_eml.tpl

@ -0,0 +1,17 @@
Milý/Milá $username,
'$fn' na '$dfrn_url' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '$sitename'.
'$fn' Vás označil za svého "fanouška", což jistým způsobem omezuje komunikaci (například v oblasti soukromých zpráv a některých profilových interakcí. Pokud je toto celebritní nebo komunitní stránka, bylo toto nastavení byla přijato automaticky.
'$fn' může v budoucnu rozšířit toto spojení na oboustranné nebo jinak méně restriktivní.
Nyní začnete dostávat veřejné aktualizace statusu od '$fn', které se objeví ve Vaší stránce "Síť" na webu
$siteurl
S pozdravem,
$sitename administrátor

23
view/cs/lostpass_eml.tpl

@ -0,0 +1,23 @@
Milý/Milá $username,
Na webu $sitename byl zaregistrován požadavek na znovunastavení hesla k Vašemu účtu. Pro potvrzení této žádosti prosím klikněte na potvrzovací odkaz níže, nebo si tento odkaz zkopírujte do adresního řádku prohlížeče.
Pokud jste o znovunastavení hesla NEŽÁDALI, prosím NEKLIKEJTE na tento odkaz a ignorujte tento e-mail nebo ho rovnou smažte.
Vaše heslo nebude změněno, dokud nebudeme mít potvrzení, že jste o tento požadavek zažádali právě Vy.
Klikněte na tento odkaz pro prověření Vaší identity:
$reset_link
Poté obdržíte další zprávu obsahující nové heslo.
Následně si toto heslo můžete změnit z vašeho účtu na stránce Nastavení.
Přihlašovací údaje jsou tato:
Adresa webu: $siteurl
Přihlašovací jméno: $email
S pozdravem,
$sitename administrátor

25
view/cs/mail_received_html_body_eml.tpl

@ -0,0 +1,25 @@
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional //EN">
<html>
<head>
<title>Friendika Zpráva</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
</head>
<body>
<table style="border:1px solid #ccc">
<tbody>
<tr><td colspan="2" style="background:#084769; color:#FFFFFF; font-weight:bold; font-family:'lucida grande', tahoma, verdana,arial, sans-serif; padding: 4px 8px; vertical-align: middle; font-size:16px; letter-spacing: -0.03em; text-align: left;"><img style="width:32px;height:32px; float:left;" src='$siteurl/images/friendika-32.png'><div style="padding:7px; margin-left: 5px; float:left; font-size:18px;letter-spacing:1px;">Friendika</div><div style="clear: both;"></div></td></tr>
<tr><td style="padding-top:22px;" colspan="2">$from Vám poslal(a) novou soukromou zprávu na $siteName.</td></tr>
<tr><td style="padding-left:22px;padding-top:22px;width:60px;" valign="top" rowspan=3><a href="$url"><img style="border:0px;width:48px;height:48px;" src="$thumb"></a></td>
<td style="padding-top:22px;"><a href="$url">$from</a></td></tr>
<tr><td style="font-weight:bold;padding-bottom:5px;">$title</td></tr>
<tr><td style="padding-right:22px;">$htmlversion</td></tr>
<tr><td style="padding-top:11px;padding-bottom:11px;" colspan="2">Přihlaste se na <a href="$siteurl">$siteurl$<a/> pro čtení a zaslání odpovědí na Vaše soukromé zprávy.</td></tr>
<tr><td></td><td>Díky,</td></tr>
<tr><td></td><td>$siteName administrátor</td></tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

10
view/cs/mail_received_text_body_eml.tpl

@ -0,0 +1,10 @@
$from Vám poslal(a) novou soukromou zprávu na $siteName.
$title
$textversion
Přihlaste se na $siteurl pro čtení a zaslání odpovědí na Vaše soukromé zprávy.
Díky,
$siteName administrátor

14
view/cs/passchanged_eml.tpl

@ -0,0 +1,14 @@
Milý/Milá $username,
Vaše heslo bylo na Vaši žádost změněno. Prosím zaznamenejte si tuto informaci (nebo si Vaše heslo změňte na nějaké, které si budete pamatovat).
Vaše přihlašovací údaje jsou tato:
Adresa webu: $siteurl
Přihlašovací jméno: $email
Heslo: $new_password
Toto heslo si můžete změnit z vašeho účtu na stránce Nastavení poté, co se přihlásíte.
S pozdravem,
$sitename administrátor

23
view/cs/register_open_eml.tpl

@ -0,0 +1,23 @@
Milý/milá $username,
Díky za registraci na $sitename. Váš účet byl vytvořen.
Vaše přihlašovací údaje jsou tato:
Adresa webu: $siteurl
Přihlašovací jméno: $email
Heslo: $password
Toto heslo si můžete změnit z vašeho účtu na stránce "Nastavení" poté, co se přihlásíte.
Věnujte prosím chvíli revizi dalších nastavení Vašeho účtu na této stránce.
Můžete také přidat některé základní informace do Vašeho defaultního profilu (na stránce "Profily"), čímž umožníte jiným lidem Vás snadněji nalézt.
Doporučujeme nastavit celé jméno, přidat profilové foto, přidat nějaká profilová "klíčová slova" (což je velmi užitečné pro hledání nových přátel) a zemi, ve které žijete. Nemusíte zadávat víc informací.
Plně respektujeme Vaše právo na soukromí a žádná z výše uvedených položek není povinná.
Pokud jste nový a neznáte na tomto webu nikoho jiného, zadáním těchto položek můžete získat nové a zajímavé přátele.
Díky a vítejte na $sitename.
S pozdravem,
$sitename administrátor

22
view/cs/register_verify_eml.tpl

@ -0,0 +1,22 @@
Na webu $sitename byla vytvořena nová uživatelská registrace, která vyžaduje Vaše schválení.
Přihlašovací údaje jsou tato:
Celé jméno: $username
Adresa webu: $siteurl
Přihlašovací jméno: $email
Pro odsouhlasení tohoto požadavku prosím klikněte na následující odkaz:
$siteurl/regmod/allow/$hash
Pro zamítnutí žádosti a odstranění účtu prosím klikněte na tento odkaz:
$siteurl/regmod/deny/$hash
Díky.

15
view/cs/request_notify_eml.tpl

@ -0,0 +1,15 @@
Milý/Milá $username,
Právě jste obdržel/obdržela požadavek na spojení na webu $sitename
od '$requestor'.
Můžete navštívit jeho/její profil na následujícím odkazu $url.
Přihlaste se na Váš web k zobrazení kompletní žádosti a odsouhlaste nebo ignorujte/zrušte tuto žádost.
$siteurl
S pozdravem,
$sitename administrátor

14
view/cs/wall_received_eml.tpl

@ -0,0 +1,14 @@
Milý/Milá $username,
'$from' obohatil Vaši profilovou zeď.
-----
$body
-----
Přihlaste se na $siteurl k zobrazení nebo smazání této položky:
$display
Díky,
$sitename administrátor

24
view/cs/wall_received_html_body_eml.tpl

@ -0,0 +1,24 @@
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional //EN">
<html>
<head>
<title>Friendika zpráva</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
</head>
<body>
<table style="border:1px solid #ccc">
<tbody>
<tr><td colspan="2" style="background:#084769; color:#FFFFFF; font-weight:bold; font-family:'lucida grande', tahoma, verdana,arial, sans-serif; padding: 4px 8px; vertical-align: middle; font-size:16px; letter-spacing: -0.03em; text-align: left;"><img style="width:32px;height:32px; float:left;" src='$siteurl/images/friendika-32.png'><div style="padding:7px; margin-left: 5px; float:left; font-size:18px;letter-spacing:1px;">Friendika</div><div style="clear: both;"></div></td></tr>
<tr><td style="padding-top:22px;" colspan="2">$from obohatil Vaši profilovou zeď.</td></tr>
<tr><td style="padding-left:22px;padding-top:22px;width:60px;" valign="top" rowspan=3><a href="$url"><img style="border:0px;width:48px;height:48px;" src="$thumb"></a></td>
<td style="padding-top:22px;"><a href="$url">$from</a></td></tr>
<tr><td style="padding-right:22px;">$body</td></tr>
<tr><td style="padding-top:11px;padding-bottom:11px;" colspan="2">Přihlaste se na <a href="$siteurl">$siteurl</a> k <a href="$display">zobrazení nebo smazání této položky.</a></td></tr>
<tr><td></td><td>Díky,</td></tr>
<tr><td></td><td>$sitename administrátor</td></tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

14
view/cs/wall_received_text_body_eml.tpl

@ -0,0 +1,14 @@
Milý/Milá $username,
'$from' obohatil Vaši profilovou zeď.
-----
$body
-----
Přihlaste se na $siteurl k zobrazení nebo smazání této položky:
$display
Díky,
$sitename administrátor
Loading…
Cancel
Save