Преглед на файлове

add custom tag @hooks to doxygen

tags/3.5
rabuzarus преди 4 години
родител
ревизия
f3395dd6f3
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      util/Doxyfile

+ 1
- 0
util/Doxyfile Целия файл

@@ -21,3 +21,4 @@ ALIASES += "fixme=\xrefitem fixme \"Fixme\" \"Fixme List\""
ALIASES += "FIXME=\fixme"
ALIASES += "TODO=\todo"
ALIASES += "BUG=\bug"
ALIASES += "hooks{1}=\xrefitem hooks \"Hooks\" \"Hooks List\""

Зареждане…
Отказ
Запис