diff --git a/view/cs/cmnt_received_eml.tpl b/view/cs/cmnt_received_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..ff4492322 --- /dev/null +++ b/view/cs/cmnt_received_eml.tpl @@ -0,0 +1,14 @@ +Milý/Milá $username, + + '$from' okommentoval položku/konverzaci, kterou následujete. + +----- +$body +----- + +Přihlaste se na $siteurl pro zobrazení kompletní konverzace: + +$display + +Díky, + $sitename administrátor diff --git a/view/cs/cmnt_received_html_body_eml.tpl b/view/cs/cmnt_received_html_body_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..6b6318743 --- /dev/null +++ b/view/cs/cmnt_received_html_body_eml.tpl @@ -0,0 +1,25 @@ + + + + Friendika zpráva + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Friendika
$from okomentoval položku/konverzaci, kterou následujete.
$from
$body
Přihlaste se na pro zobrazení kompletní konverzace.
Díky,
$sitename administrátor
+ + diff --git a/view/cs/cmnt_received_text_body_eml.tpl b/view/cs/cmnt_received_text_body_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..ff4492322 --- /dev/null +++ b/view/cs/cmnt_received_text_body_eml.tpl @@ -0,0 +1,14 @@ +Milý/Milá $username, + + '$from' okommentoval položku/konverzaci, kterou následujete. + +----- +$body +----- + +Přihlaste se na $siteurl pro zobrazení kompletní konverzace: + +$display + +Díky, + $sitename administrátor diff --git a/view/cs/follow_notify_eml.tpl b/view/cs/follow_notify_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..440ba9ca4 --- /dev/null +++ b/view/cs/follow_notify_eml.tpl @@ -0,0 +1,14 @@ + +Milý/Milá $username, + +Máte nového následovatele na $sitename - '$requestor'. + +Můžete si prohlédnout jeho/její profil na $url. + +Přihlaste se na váš server k odsouhlasení nebo ignorování/zrušení žádosti. + +$siteurl + +S pozdravem, + + $sitename administrátor diff --git a/view/cs/friend_complete_eml.tpl b/view/cs/friend_complete_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..50bb7e105 --- /dev/null +++ b/view/cs/friend_complete_eml.tpl @@ -0,0 +1,17 @@ + +Milý/Milá $username, + + Skvělé zprávy... '$fn' na '$dfrn_url' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '$sitename'. + +Jste nyní přátelé a můžete si vyměňovat aktualizace statusu, fotek a e-mailů bez omezení. + +Pokud budete chtít tento vztah jakkoliv upravit, navštivte Vaši stránku "Kontakty" na $sitename. + +$siteurl + +(Nyní můžete například vytvořit separátní profil s informacemi, které nebudou viditelné veřejně, a nastavit právo pro zobrazení tohoto profilu pro '$fn'). + +S pozdravem, + + $sitename administrátor + diff --git a/view/cs/htconfig.tpl b/view/cs/htconfig.tpl new file mode 100644 index 000000000..15fe8402b --- /dev/null +++ b/view/cs/htconfig.tpl @@ -0,0 +1,74 @@ +path na 'adresar/podadresar'. + +$a->path = '$urlpath'; + +// Vyberte platnou defaultní časovou zónu. Pokud si nejste jistí, použijte use "Europe/Prague". +// Toto nastavení lze změnit i později a používá se pouze pro časové značky anonymních čtenářů. + +$default_timezone = '$timezone'; + +// Jak se jmenuje Váš web? + +$a->config['sitename'] = "Moje síť přátel"; + +// Vaše možnosti jsou REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED. +// Ujistěte se, že jste si vytvořili Váš osobníúčet dříve, než nastavíte +// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (pokud je nastaven) se bude zobrazovat jako první text na +// registrační stránce. REGISTER_APPROVE vyžaduje aby byl nastaven 'admin_email' +// na e-mailovou adresu již existující registrované osoby, která může autorizovat +// a/nebo schvalovat/odmítat žádosti o registraci. + +$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN; +$a->config['register_text'] = ''; +$a->config['admin_email'] = '$adminmail'; + +// Maximální velikost importované zprávy, 0 je neomezeno + +$a->config['max_import_size'] = 200000; + +// maximální velikost nahrávaných fotografií + +$a->config['system']['maximagesize'] = 800000; + +// cesta k PHP command line processor + +$a->config['php_path'] = '$phpath'; + +// URL adresy globálního adresáře. + +$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendika.com/submit'; +$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendika.com/directory?search='; + +// PuSH - také zvaný jako pubsubhubbub URL. Tímto zajistíte doručování veřejných přízpěvků stejně rychle jako těch soukromých + +$a->config['system']['huburl'] = 'http://pubsubhubbub.appspot.com'; + +// Server-to-server private message encryption (RINO) je defaultně povolen. +// Šifrování bude zajištěno pouze pokud je toto nastaveno na true a +// PHP mcrypt extension jsou nainstalována na obou systémech + +$a->config['system']['rino_encrypt'] = true; + +// defaultní systémové grafické téma + +$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero'; + +// Addony or pluginy se nastavují zde. +// Toto je list čárkou oddělených addonů, které jsou povoleny. Příklad: +// $a->config['system']['addon'] = 'js_upload,randplace,oembed'; + +$a->config['system']['addon'] = 'js_upload'; + diff --git a/view/cs/intro_complete_eml.tpl b/view/cs/intro_complete_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..91753f35d --- /dev/null +++ b/view/cs/intro_complete_eml.tpl @@ -0,0 +1,17 @@ + +Milý/Milá $username, + + + '$fn' na '$dfrn_url' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '$sitename'. + + '$fn' Vás označil za svého "fanouška", což jistým způsobem omezuje komunikaci (například v oblasti soukromých zpráv a některých profilových interakcí. Pokud je toto celebritní nebo komunitní stránka, bylo toto nastavení byla přijato automaticky. + + '$fn' může v budoucnu rozšířit toto spojení na oboustranné nebo jinak méně restriktivní. + + Nyní začnete dostávat veřejné aktualizace statusu od '$fn', které se objeví ve Vaší stránce "Síť" na webu + +$siteurl + +S pozdravem, + + $sitename administrátor diff --git a/view/cs/lostpass_eml.tpl b/view/cs/lostpass_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..b9ca68ba6 --- /dev/null +++ b/view/cs/lostpass_eml.tpl @@ -0,0 +1,23 @@ + +Milý/Milá $username, + Na webu $sitename byl zaregistrován požadavek na znovunastavení hesla k Vašemu účtu. Pro potvrzení této žádosti prosím klikněte na potvrzovací odkaz níže, nebo si tento odkaz zkopírujte do adresního řádku prohlížeče. +Pokud jste o znovunastavení hesla NEŽÁDALI, prosím NEKLIKEJTE na tento odkaz a ignorujte tento e-mail nebo ho rovnou smažte. + +Vaše heslo nebude změněno, dokud nebudeme mít potvrzení, že jste o tento požadavek zažádali právě Vy. + +Klikněte na tento odkaz pro prověření Vaší identity: + +$reset_link + +Poté obdržíte další zprávu obsahující nové heslo. + +Následně si toto heslo můžete změnit z vašeho účtu na stránce Nastavení. + +Přihlašovací údaje jsou tato: + +Adresa webu: $siteurl +Přihlašovací jméno: $email + +S pozdravem, + + $sitename administrátor diff --git a/view/cs/mail_received_html_body_eml.tpl b/view/cs/mail_received_html_body_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..0909b450c --- /dev/null +++ b/view/cs/mail_received_html_body_eml.tpl @@ -0,0 +1,25 @@ + + + + Friendika Zpráva + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Friendika
$from Vám poslal(a) novou soukromou zprávu na $siteName.
$from
$title
$htmlversion
Přihlaste se na $siteurl$ pro čtení a zaslání odpovědí na Vaše soukromé zprávy.
Díky,
$siteName administrátor
+ + diff --git a/view/cs/mail_received_text_body_eml.tpl b/view/cs/mail_received_text_body_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..c69872377 --- /dev/null +++ b/view/cs/mail_received_text_body_eml.tpl @@ -0,0 +1,10 @@ +$from Vám poslal(a) novou soukromou zprávu na $siteName. + +$title + +$textversion + +Přihlaste se na $siteurl pro čtení a zaslání odpovědí na Vaše soukromé zprávy. + +Díky, +$siteName administrátor diff --git a/view/cs/passchanged_eml.tpl b/view/cs/passchanged_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..7d144dbd8 --- /dev/null +++ b/view/cs/passchanged_eml.tpl @@ -0,0 +1,14 @@ + +Milý/Milá $username, + Vaše heslo bylo na Vaši žádost změněno. Prosím zaznamenejte si tuto informaci (nebo si Vaše heslo změňte na nějaké, které si budete pamatovat). + +Vaše přihlašovací údaje jsou tato: + +Adresa webu: $siteurl +Přihlašovací jméno: $email +Heslo: $new_password + +Toto heslo si můžete změnit z vašeho účtu na stránce Nastavení poté, co se přihlásíte. + +S pozdravem, + $sitename administrátor diff --git a/view/cs/register_open_eml.tpl b/view/cs/register_open_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..96235e572 --- /dev/null +++ b/view/cs/register_open_eml.tpl @@ -0,0 +1,23 @@ +Milý/milá $username, + Díky za registraci na $sitename. Váš účet byl vytvořen. +Vaše přihlašovací údaje jsou tato: + +Adresa webu: $siteurl +Přihlašovací jméno: $email +Heslo: $password + +Toto heslo si můžete změnit z vašeho účtu na stránce "Nastavení" poté, co se přihlásíte. + +Věnujte prosím chvíli revizi dalších nastavení Vašeho účtu na této stránce. + +Můžete také přidat některé základní informace do Vašeho defaultního profilu (na stránce "Profily"), čímž umožníte jiným lidem Vás snadněji nalézt. + +Doporučujeme nastavit celé jméno, přidat profilové foto, přidat nějaká profilová "klíčová slova" (což je velmi užitečné pro hledání nových přátel) a zemi, ve které žijete. Nemusíte zadávat víc informací. + +Plně respektujeme Vaše právo na soukromí a žádná z výše uvedených položek není povinná. +Pokud jste nový a neznáte na tomto webu nikoho jiného, zadáním těchto položek můžete získat nové a zajímavé přátele. + +Díky a vítejte na $sitename. + +S pozdravem, + $sitename administrátor diff --git a/view/cs/register_verify_eml.tpl b/view/cs/register_verify_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..a843a857e --- /dev/null +++ b/view/cs/register_verify_eml.tpl @@ -0,0 +1,22 @@ + +Na webu $sitename byla vytvořena nová uživatelská registrace, která vyžaduje Vaše schválení. + +Přihlašovací údaje jsou tato: + +Celé jméno: $username +Adresa webu: $siteurl +Přihlašovací jméno: $email + +Pro odsouhlasení tohoto požadavku prosím klikněte na následující odkaz: + + +$siteurl/regmod/allow/$hash + + +Pro zamítnutí žádosti a odstranění účtu prosím klikněte na tento odkaz: + + +$siteurl/regmod/deny/$hash + + +Díky. diff --git a/view/cs/request_notify_eml.tpl b/view/cs/request_notify_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..74010c79c --- /dev/null +++ b/view/cs/request_notify_eml.tpl @@ -0,0 +1,15 @@ + +Milý/Milá $username, + +Právě jste obdržel/obdržela požadavek na spojení na webu $sitename + +od '$requestor'. + +Můžete navštívit jeho/její profil na následujícím odkazu $url. + +Přihlaste se na Váš web k zobrazení kompletní žádosti a odsouhlaste nebo ignorujte/zrušte tuto žádost. + +$siteurl + +S pozdravem, + $sitename administrátor diff --git a/view/cs/wall_received_eml.tpl b/view/cs/wall_received_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..9fb27ddd8 --- /dev/null +++ b/view/cs/wall_received_eml.tpl @@ -0,0 +1,14 @@ +Milý/Milá $username, + + '$from' obohatil Vaši profilovou zeď. + +----- +$body +----- + +Přihlaste se na $siteurl k zobrazení nebo smazání této položky: + +$display + +Díky, + $sitename administrátor diff --git a/view/cs/wall_received_html_body_eml.tpl b/view/cs/wall_received_html_body_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..893eec20c --- /dev/null +++ b/view/cs/wall_received_html_body_eml.tpl @@ -0,0 +1,24 @@ + + + + Friendika zpráva + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Friendika
$from obohatil Vaši profilovou zeď.
$from
$body
Přihlaste se na $siteurl k zobrazení nebo smazání této položky.
Díky,
$sitename administrátor
+ + diff --git a/view/cs/wall_received_text_body_eml.tpl b/view/cs/wall_received_text_body_eml.tpl new file mode 100644 index 000000000..088f7f9db --- /dev/null +++ b/view/cs/wall_received_text_body_eml.tpl @@ -0,0 +1,14 @@ +Milý/Milá $username, + + '$from' obohatil Vaši profilovou zeď. + +----- +$body +----- + +Přihlaste se na $siteurl k zobrazení nebo smazání této položky: + +$display + +Díky, + $sitename administrátor