Преглед на файлове

Required for github/Windows

pull/334/merge
friendica преди 8 години
родител
ревизия
e68e9ec5f4
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      .gitattributes

+ 2
- 0
.gitattributes Целия файл

@ -0,0 +1,2 @@
# Disable LF normalization for all files
* -text

Зареждане…
Отказ
Запис