Browse Source

CS, ZH-CN: update to the strings

pull/1390/head
Tobias Diekershoff 7 years ago
parent
commit
e3b6770ad4
 1. 26
    view/cs/messages.po
 2. 24
    view/cs/strings.php
 3. 20
    view/zh-cn/messages.po
 4. 18
    view/zh-cn/strings.php

26
view/cs/messages.po

@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-09 08:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-09 17:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-11 19:36+0000\n"
"Last-Translator: Michal Šupler <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -1949,7 +1949,7 @@ msgstr "Komunitní stránka neexistuje"
#: ../../mod/admin.php:563
msgid "Public postings from users of this site"
msgstr ""
msgstr "Počet veřejných příspěvků od uživatele na této stránce"
#: ../../mod/admin.php:564
msgid "Global community page"
@ -2057,7 +2057,7 @@ msgstr "Ikona zkratky"
#: ../../mod/admin.php:634
msgid "Touch icon"
msgstr ""
msgstr "Dotyková ikona"
#: ../../mod/admin.php:635
msgid "Additional Info"
@ -2351,17 +2351,17 @@ msgstr "Styl komunitní stránky"
msgid ""
"Type of community page to show. 'Global community' shows every public "
"posting from an open distributed network that arrived on this server."
msgstr ""
msgstr "Typ komunitní stránky k zobrazení. 'Glogální komunita' zobrazuje každý veřejný příspěvek z otevřené distribuované sítě, která dorazí na tento server."
#: ../../mod/admin.php:668
msgid "Posts per user on community page"
msgstr ""
msgstr "Počet příspěvků na komunitní stránce"
#: ../../mod/admin.php:668
msgid ""
"The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for "
"'Global Community')"
msgstr ""
msgstr "Maximální počet příspěvků na uživatele na komunitní sptránce. (neplatí pro 'Globální komunitu')"
#: ../../mod/admin.php:669
msgid "Enable OStatus support"
@ -2483,7 +2483,7 @@ msgstr "Potlačit štítky"
#: ../../mod/admin.php:683
msgid "Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."
msgstr ""
msgstr "Potlačit zobrazení listu hastagů na konci zprávy."
#: ../../mod/admin.php:684
msgid "Path to item cache"
@ -2531,21 +2531,21 @@ msgstr "Obrázková proxi zvyšuje výkonnost a soukromí. Neměla by být použ
#: ../../mod/admin.php:691
msgid "Enable old style pager"
msgstr ""
msgstr "Aktivovat \"old style\" stránkování "
#: ../../mod/admin.php:691
msgid ""
"The old style pager has page numbers but slows down massively the page "
"speed."
msgstr ""
msgstr " \"old style\" stránkování zobrazuje čísla stránek ale značně zpomaluje rychlost stránky."
#: ../../mod/admin.php:692
msgid "Only search in tags"
msgstr ""
msgstr "Hledat pouze ve štítkách"
#: ../../mod/admin.php:692
msgid "On large systems the text search can slow down the system extremely."
msgstr ""
msgstr "Textové vyhledávání může u rozsáhlých systémů znamenat velmi citelné zpomalení systému."
#: ../../mod/admin.php:694
msgid "New base url"
@ -2646,7 +2646,7 @@ msgid ""
"\t\t\tyou to make some new and interesting friends.\n"
"\n"
"\t\t\tThank you and welcome to %4$s."
msgstr ""
msgstr "\n\t\t\tVaše přihlašovací údaje jsou následující:\n\n\t\t\tAdresa webu: \t%1$s\n\t\t\tpřihlašovací jméno:\t\t%2$s\n\t\t\theslo:\t\t%3$s\n\n\t\t\tHeslo si můžete změnit na stránce \"Nastavení\" vašeho účtu poté, co se přihlásíte.\n\n\t\t\tProsím věnujte pár chvil revizi dalšího nastavení vašeho účtu na dané stránce.\n\n\t\t\tTaké su můžete přidat nějaké základní informace do svého výchozího profilu (na stránce \"Profily\"), takže ostatní lidé vás snáze najdou. \n\n\t\t\tDoporučujeme Vám uvést celé jméno a i foto. Přidáním nějakých \"klíčových slov\" (velmi užitečné pro hledání nových přátel) a možná také zemi, ve které žijete, pokud nechcete být více konkrétní.\n\n\t\t\tPlně resepktujeme vaše právo na soukromí a nic z výše uvedeného není povinné. Pokud jste zde nový a neznáte zde nikoho, uvedením daných informací můžete získat nové přátele.\n\n\t\t\tDíky a vítejte na %4$s."
#: ../../mod/admin.php:838 ../../include/user.php:413
#, php-format
@ -6880,7 +6880,7 @@ msgstr "Konverzace na tomto webu"
#: ../../include/nav.php:131
msgid "Conversations on the network"
msgstr ""
msgstr "Konverzace v síti"
#: ../../include/nav.php:133
msgid "Directory"

24
view/cs/strings.php

@ -422,7 +422,7 @@ $a->strings["Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>"] =
$a->strings["Site settings updated."] = "Nastavení webu aktualizováno.";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "žádné speciální téma pro mobilní zařízení";
$a->strings["No community page"] = "Komunitní stránka neexistuje";
$a->strings["Public postings from users of this site"] = "";
$a->strings["Public postings from users of this site"] = "Počet veřejných příspěvků od uživatele na této stránce";
$a->strings["Global community page"] = "Globální komunitní stránka";
$a->strings["At post arrival"] = "Při obdržení příspěvku";
$a->strings["Frequently"] = "Často";
@ -448,7 +448,7 @@ $a->strings["Host name"] = "Jméno hostitele (host name)";
$a->strings["Sender Email"] = "Email ddesílatele";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Banner/logo";
$a->strings["Shortcut icon"] = "Ikona zkratky";
$a->strings["Touch icon"] = "";
$a->strings["Touch icon"] = "Dotyková ikona";
$a->strings["Additional Info"] = "Dodatečné informace";
$a->strings["For public servers: you can add additional information here that will be listed at dir.friendica.com/siteinfo."] = "Pro veřejné servery: zde můžete doplnit dodatečné informace, které budou uvedeny v seznamu na dir.friendica.com/siteinfo.";
$a->strings["System language"] = "Systémový jazyk";
@ -510,9 +510,9 @@ $a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "UTF-8 Regulární výrazy";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "Použít PHP UTF8 regulární výrazy.";
$a->strings["Community Page Style"] = "Styl komunitní stránky";
$a->strings["Type of community page to show. 'Global community' shows every public posting from an open distributed network that arrived on this server."] = "";
$a->strings["Posts per user on community page"] = "";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "";
$a->strings["Type of community page to show. 'Global community' shows every public posting from an open distributed network that arrived on this server."] = "Typ komunitní stránky k zobrazení. 'Glogální komunita' zobrazuje každý veřejný příspěvek z otevřené distribuované sítě, která dorazí na tento server.";
$a->strings["Posts per user on community page"] = "Počet příspěvků na komunitní stránce";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "Maximální počet příspěvků na uživatele na komunitní sptránce. (neplatí pro 'Globální komunitu')";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Zapnout podporu OStatus";
$a->strings["Provide built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Poskytnout zabudouvanou kompatibilitu s OStatus (StatusNet, GNU Social apod.). Veškerá komunikace s OStatus je veřejná, proto bude občas zobrazeno upozornění.";
$a->strings["OStatus conversation completion interval"] = "Interval dokončení konverzace OStatus";
@ -538,7 +538,7 @@ $a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only sea
$a->strings["Suppress Language"] = "Potlačit Jazyk";
$a->strings["Suppress language information in meta information about a posting."] = "Potlačit jazykové informace v meta informacích o příspěvcích";
$a->strings["Suppress Tags"] = "Potlačit štítky";
$a->strings["Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."] = "";
$a->strings["Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."] = "Potlačit zobrazení listu hastagů na konci zprávy.";
$a->strings["Path to item cache"] = "Cesta k položkám vyrovnávací paměti";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "Doba platnosti vyrovnávací paměti v sekundách";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day). To disable the item cache, set the value to -1."] = "Jak dlouho by měla vyrovnávací paměť držet data? Výchozí hodnota je 86400 sekund (Jeden den). Pro vypnutí funkce vyrovnávací paměti nastavte hodnotu na -1.";
@ -549,10 +549,10 @@ $a->strings["Temp path"] = "Cesta k dočasným souborům";
$a->strings["Base path to installation"] = "Základní cesta k instalaci";
$a->strings["Disable picture proxy"] = "Vypnutí obrázkové proxy";
$a->strings["The picture proxy increases performance and privacy. It shouldn't be used on systems with very low bandwith."] = "Obrázková proxi zvyšuje výkonnost a soukromí. Neměla by být použita na systémech s pomalým připojením k síti.";
$a->strings["Enable old style pager"] = "";
$a->strings["The old style pager has page numbers but slows down massively the page speed."] = "";
$a->strings["Only search in tags"] = "";
$a->strings["On large systems the text search can slow down the system extremely."] = "";
$a->strings["Enable old style pager"] = "Aktivovat \"old style\" stránkování ";
$a->strings["The old style pager has page numbers but slows down massively the page speed."] = " \"old style\" stránkování zobrazuje čísla stránek ale značně zpomaluje rychlost stránky.";
$a->strings["Only search in tags"] = "Hledat pouze ve štítkách";
$a->strings["On large systems the text search can slow down the system extremely."] = "Textové vyhledávání může u rozsáhlých systémů znamenat velmi citelné zpomalení systému.";
$a->strings["New base url"] = "Nová výchozí url adresa";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "Aktualizace byla označena jako úspěšná.";
$a->strings["Database structure update %s was successfully applied."] = "Aktualizace struktury databáze %s byla úspěšně aplikována.";
@ -568,7 +568,7 @@ $a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Označit za úspěšné (pokud byla aktualizace aplikována manuálně)";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "Pokusit se provést tuto aktualizaci automaticky.";
$a->strings["\n\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\tthe administrator of %2\$s has set up an account for you."] = "\n\t\t\tDrahý %1\$s,\n\t\t\t\tadministrátor webu %2\$s pro Vás vytvořil uživatelský účet.";
$a->strings["\n\t\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\t\tSite Location:\t%1\$s\n\t\t\tLogin Name:\t\t%2\$s\n\t\t\tPassword:\t\t%3\$s\n\n\t\t\tYou may change your password from your account \"Settings\" page after logging\n\t\t\tin.\n\n\t\t\tPlease take a few moments to review the other account settings on that page.\n\n\t\t\tYou may also wish to add some basic information to your default profile\n\t\t\t(on the \"Profiles\" page) so that other people can easily find you.\n\n\t\t\tWe recommend setting your full name, adding a profile photo,\n\t\t\tadding some profile \"keywords\" (very useful in making new friends) - and\n\t\t\tperhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific\n\t\t\tthan that.\n\n\t\t\tWe fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.\n\t\t\tIf you are new and do not know anybody here, they may help\n\t\t\tyou to make some new and interesting friends.\n\n\t\t\tThank you and welcome to %4\$s."] = "";
$a->strings["\n\t\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\t\tSite Location:\t%1\$s\n\t\t\tLogin Name:\t\t%2\$s\n\t\t\tPassword:\t\t%3\$s\n\n\t\t\tYou may change your password from your account \"Settings\" page after logging\n\t\t\tin.\n\n\t\t\tPlease take a few moments to review the other account settings on that page.\n\n\t\t\tYou may also wish to add some basic information to your default profile\n\t\t\t(on the \"Profiles\" page) so that other people can easily find you.\n\n\t\t\tWe recommend setting your full name, adding a profile photo,\n\t\t\tadding some profile \"keywords\" (very useful in making new friends) - and\n\t\t\tperhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific\n\t\t\tthan that.\n\n\t\t\tWe fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.\n\t\t\tIf you are new and do not know anybody here, they may help\n\t\t\tyou to make some new and interesting friends.\n\n\t\t\tThank you and welcome to %4\$s."] = "\n\t\t\tVaše přihlašovací údaje jsou následující:\n\n\t\t\tAdresa webu: \t%1\$s\n\t\t\tpřihlašovací jméno:\t\t%2\$s\n\t\t\theslo:\t\t%3\$s\n\n\t\t\tHeslo si můžete změnit na stránce \"Nastavení\" vašeho účtu poté, co se přihlásíte.\n\n\t\t\tProsím věnujte pár chvil revizi dalšího nastavení vašeho účtu na dané stránce.\n\n\t\t\tTaké su můžete přidat nějaké základní informace do svého výchozího profilu (na stránce \"Profily\"), takže ostatní lidé vás snáze najdou. \n\n\t\t\tDoporučujeme Vám uvést celé jméno a i foto. Přidáním nějakých \"klíčových slov\" (velmi užitečné pro hledání nových přátel) a možná také zemi, ve které žijete, pokud nechcete být více konkrétní.\n\n\t\t\tPlně resepktujeme vaše právo na soukromí a nic z výše uvedeného není povinné. Pokud jste zde nový a neznáte zde nikoho, uvedením daných informací můžete získat nové přátele.\n\n\t\t\tDíky a vítejte na %4\$s.";
$a->strings["Registration details for %s"] = "Registrační údaje pro %s";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = array(
0 => "%s uživatel blokován/odblokován",
@ -1585,7 +1585,7 @@ $a->strings["Apps"] = "Aplikace";
$a->strings["Addon applications, utilities, games"] = "Doplňkové aplikace, nástroje, hry";
$a->strings["Search site content"] = "Hledání na stránkách tohoto webu";
$a->strings["Conversations on this site"] = "Konverzace na tomto webu";
$a->strings["Conversations on the network"] = "";
$a->strings["Conversations on the network"] = "Konverzace v síti";
$a->strings["Directory"] = "Adresář";
$a->strings["People directory"] = "Adresář";
$a->strings["Information"] = "Informace";

20
view/zh-cn/messages.po

@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-09 08:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-10 06:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-11 09:48+0000\n"
"Last-Translator: Matthew Exon <transifex.mexon@spamgourmet.com>\n"
"Language-Team: Chinese (China) (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/zh_CN/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -1948,7 +1948,7 @@ msgstr "本网站用户的公开文章"
#: ../../mod/admin.php:564
msgid "Global community page"
msgstr ""
msgstr "全球社会页"
#: ../../mod/admin.php:570
msgid "At post arrival"
@ -2048,11 +2048,11 @@ msgstr "标题/标志"
#: ../../mod/admin.php:633
msgid "Shortcut icon"
msgstr ""
msgstr "捷径小图片"
#: ../../mod/admin.php:634
msgid "Touch icon"
msgstr ""
msgstr "触摸小图片"
#: ../../mod/admin.php:635
msgid "Additional Info"
@ -2340,23 +2340,23 @@ msgstr "用PHP UTF8正则表达式"
#: ../../mod/admin.php:667
msgid "Community Page Style"
msgstr ""
msgstr "社会页款式"
#: ../../mod/admin.php:667
msgid ""
"Type of community page to show. 'Global community' shows every public "
"posting from an open distributed network that arrived on this server."
msgstr ""
msgstr "社会页种类将显示。“全球社会”显示所有公开的文章从某网络到达本服务器。"
#: ../../mod/admin.php:668
msgid "Posts per user on community page"
msgstr ""
msgstr "个用户文章数量在社会页"
#: ../../mod/admin.php:668
msgid ""
"The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for "
"'Global Community')"
msgstr ""
msgstr "一个用户最多文章在社会页。(无效在“全球社会”)"
#: ../../mod/admin.php:669
msgid "Enable OStatus support"
@ -2474,11 +2474,11 @@ msgstr "遗漏语言消息从文章的描述"
#: ../../mod/admin.php:683
msgid "Suppress Tags"
msgstr ""
msgstr "压制标签"
#: ../../mod/admin.php:683
msgid "Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."
msgstr ""
msgstr "别显示主題標籤列表在文章后面。"
#: ../../mod/admin.php:684
msgid "Path to item cache"

18
view/zh-cn/strings.php

@ -417,7 +417,7 @@ $a->strings["Site settings updated."] = "网站设置更新了。";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "没专门适合手机的主题";
$a->strings["No community page"] = "没有社会页";
$a->strings["Public postings from users of this site"] = "本网站用户的公开文章";
$a->strings["Global community page"] = "";
$a->strings["Global community page"] = "全球社会页";
$a->strings["At post arrival"] = "收件的时候";
$a->strings["Frequently"] = "时常";
$a->strings["Hourly"] = "每小时";
@ -441,8 +441,8 @@ $a->strings["Site name"] = "网页名字";
$a->strings["Host name"] = "服务器名";
$a->strings["Sender Email"] = "寄主邮件";
$a->strings["Banner/Logo"] = "标题/标志";
$a->strings["Shortcut icon"] = "";
$a->strings["Touch icon"] = "";
$a->strings["Shortcut icon"] = "捷径小图片";
$a->strings["Touch icon"] = "触摸小图片";
$a->strings["Additional Info"] = "别的消息";
$a->strings["For public servers: you can add additional information here that will be listed at dir.friendica.com/siteinfo."] = "公共服务器:您会这里添加消息要列在dir.friendica.com/siteinfo。";
$a->strings["System language"] = "系统语言";
@ -503,10 +503,10 @@ $a->strings["Fullname check"] = "全名核实";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "让用户注册的时候放空格姓名中间,省得垃圾注册。";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "UTF-8正则表达式";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "用PHP UTF8正则表达式";
$a->strings["Community Page Style"] = "";
$a->strings["Type of community page to show. 'Global community' shows every public posting from an open distributed network that arrived on this server."] = "";
$a->strings["Posts per user on community page"] = "";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "";
$a->strings["Community Page Style"] = "社会页款式";
$a->strings["Type of community page to show. 'Global community' shows every public posting from an open distributed network that arrived on this server."] = "社会页种类将显示。“全球社会”显示所有公开的文章从某网络到达本服务器。";
$a->strings["Posts per user on community page"] = "个用户文章数量在社会页";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "一个用户最多文章在社会页。(无效在“全球社会”)";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "使OStatus支持可用";
$a->strings["Provide built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "提供OStatus(StatusNet,GNU Social,等)兼容性。所有OStatus的交通是公开的,所以私事警告偶尔来表示。";
$a->strings["OStatus conversation completion interval"] = "OStatus对话完成间隔";
@ -531,8 +531,8 @@ $a->strings["Use MySQL full text engine"] = "用MySQL全正文机车";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "使全正文机车可用。把搜索催-可是只能搜索4字以上";
$a->strings["Suppress Language"] = "封锁语言";
$a->strings["Suppress language information in meta information about a posting."] = "遗漏语言消息从文章的描述";
$a->strings["Suppress Tags"] = "";
$a->strings["Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."] = "";
$a->strings["Suppress Tags"] = "压制标签";
$a->strings["Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."] = "别显示主題標籤列表在文章后面。";
$a->strings["Path to item cache"] = "路线到项目缓存";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "缓存时间秒";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day). To disable the item cache, set the value to -1."] = "高速缓存要存文件多久?默认是86400秒钟(一天)。停用高速缓存,输入-1。";

Loading…
Cancel
Save