Bladeren bron

Fix L10n test

- Switched L10n::t() argument
pull/7395/head
Philipp Holzer 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
e175b3c733
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: D8365C3D36B77D90
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. +1
    -1
      tests/src/Core/InstallerTest.php

+ 1
- 1
tests/src/Core/InstallerTest.php Bestand weergeven

@ -32,7 +32,7 @@ class InstallerTest extends MockedTest
private function mockL10nT(string $text, $times = null)
{
$this->l10nMock->shouldReceive('t')->with($text, [])->andReturn($text)->times($times);
$this->l10nMock->shouldReceive('t')->with($text)->andReturn($text)->times($times);
}
/**

Laden…
Annuleren
Opslaan