Procházet zdrojové kódy

correct some filer dialog weirdness caused by introduction of categories

tags/2.39
Michael Johnston před 8 roky
rodič
revize
da0eb2d4c9
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 1 odebrání
  1. +2
    -1
      mod/filer.php

+ 2
- 1
mod/filer.php Zobrazit soubor

@@ -22,7 +22,8 @@ function filer_content(&$a) {
} else {
// return filer dialog
$filetags = get_pconfig(local_user(),'system','filetags');
$filetags = explode("][", trim($filetags,"[]"));
$filetags = file_tag_file_to_list($filetags,'file');
$filetags = explode(",", $filetags);
$tpl = get_markup_template("filer_dialog.tpl");
$o = replace_macros($tpl, array(
'$field' => array('term', t("Save to Folder:"), '', '', $filetags, t('- select -')),


Načítá se…
Zrušit
Uložit