Procházet zdrojové kódy

Merge pull request #2897 from rabuzarus/07.11-fix_login

ref_session_write: fix update for entry in the session table
pull/2901/head
Michael Vogel před 4 roky
odevzdal GitHub
rodič
revize
d33eeee336
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      include/session.php

+ 1
- 1
include/session.php Zobrazit soubor

@ -73,7 +73,7 @@ function ref_session_write($id, $data) {
$r = q("UPDATE `session`
SET `data` = '%s', `expire` = '%s'
WHERE `sid` = '%s'
AND (`data` != '%s' OR `expire` != '%s'",
AND (`data` != '%s' OR `expire` != '%s')",
dbesc($data), dbesc($expire), dbesc($id), dbesc($data), dbesc($expire));
} else {
$r = q("INSERT INTO `session`

Načítá se…
Zrušit
Uložit