Przeglądaj źródła

Moved the "test" folder to "local"

tags/3.3.3
Michael Vogel 4 lat temu
rodzic
commit
cd41746597
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. 2
    2
      .gitignore

+ 2
- 2
.gitignore Wyświetl plik

@@ -40,5 +40,5 @@ nbproject
40 40
 #ignore vagrant dir
41 41
 .vagrant/
42 42
 
43
-#ignore test folder
44
-/test/
43
+#ignore local folder
44
+/local/

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz