Преглед на файлове

Moved the "test" folder to "local"

tags/3.3.3
Michael Vogel преди 4 години
родител
ревизия
cd41746597
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      .gitignore

+ 2
- 2
.gitignore Целия файл

@@ -40,5 +40,5 @@ nbproject
#ignore vagrant dir
.vagrant/
#ignore test folder
/test/
#ignore local folder
/local/

Loading…
Отказ
Запис