Преглед на файлове

Moved the "test" folder to "local"

tags/3.3.3
Michael Vogel преди 4 години
родител
ревизия
cd41746597
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      .gitignore

+ 2
- 2
.gitignore Целия файл

@@ -40,5 +40,5 @@ nbproject
40 40
 #ignore vagrant dir
41 41
 .vagrant/
42 42
 
43
-#ignore test folder
44
-/test/
43
+#ignore local folder
44
+/local/

Loading…
Отказ
Запис