Browse Source

CS: update to the strings

pull/507/head
Tobias Diekershoff 9 years ago
parent
commit
c0c8869f89
  1. 624
      view/cs/messages.po
  2. 26
      view/cs/strings.php

624
view/cs/messages.po

File diff suppressed because it is too large

26
view/cs/strings.php

@ -135,13 +135,19 @@ $a->strings["Edit post"] = "Upravit příspěvek";
$a->strings["Post to Email"] = "Poslat příspěvek na e-mail";
$a->strings["Edit"] = "Upravit";
$a->strings["Upload photo"] = "Nahrát fotografii";
$a->strings["upload photo"] = "nahrát fotky";
$a->strings["Attach file"] = "Přiložit soubor";
$a->strings["attach file"] = "přidat soubor";
$a->strings["Insert web link"] = "Vložit webový odkaz";
$a->strings["Insert YouTube video"] = "Vložit YouTube video";
$a->strings["Insert Vorbis [.ogg] video"] = "Vložit Vorbis [.ogg] video";
$a->strings["Insert Vorbis [.ogg] audio"] = "Vložit Vorbis [.ogg] audio";
$a->strings["web link"] = "webový odkaz";
$a->strings["Insert video link"] = "Zadejte odkaz na video";
$a->strings["video link"] = "odkaz na video";
$a->strings["Insert audio link"] = "Zadejte odkaz na zvukový záznam";
$a->strings["audio link"] = "odkaz na audio";
$a->strings["Set your location"] = "Nastavte vaši polohu";
$a->strings["set location"] = "nastavit místo";
$a->strings["Clear browser location"] = "Odstranit adresu v prohlížeči";
$a->strings["clear location"] = "vymazat místo";
$a->strings["Permission settings"] = "Nastavení oprávnění";
$a->strings["CC: email addresses"] = "skrytá kopie: e-mailové adresy";
$a->strings["Public post"] = "Veřejný příspěvek";
@ -1498,7 +1504,7 @@ $a->strings["Encrypt Jabber password with Friendica password (recommended)"] = "
$a->strings["Friendica password"] = "Friendica heslo";
$a->strings["Approve subscription requests from Friendica contacts automatically"] = "Automaticky schválit požadavek na členství od Friedica kontaktů.";
$a->strings["Subscribe to Friendica contacts automatically"] = "Automaticky zaslat požadavek na členství Friedica kontaktům.";
$a->strings["Purge internal list of jabber addresses of contacts"] = "";
$a->strings["Purge internal list of jabber addresses of contacts"] = "Očistit interní seznam jabber adres kontaktů";
$a->strings["Add contact"] = "Přidat kontakt";
$a->strings["View Source"] = "Zobrazit zdroj";
$a->strings["Post to StatusNet"] = "Poslat příspěvek na StatusNet";
@ -1640,6 +1646,8 @@ $a->strings["Last tweets"] = "Poslední tweety";
$a->strings["Alignment"] = "Zarovnání";
$a->strings["Left"] = "Vlevo";
$a->strings["Center"] = "Uprostřed";
$a->strings["Posts font size"] = "Velikost písma u příspěvků";
$a->strings["Textareas font size"] = "Velikost písma textů";
$a->strings["Set colour scheme"] = "Nastavit barevné schéma";
$a->strings["j F, Y"] = "j F, Y";
$a->strings["j F"] = "j F";
@ -1982,15 +1990,6 @@ $a->strings["Please enter a video link/URL:"] = "Prosím zadejte URL adresu vide
$a->strings["Please enter an audio link/URL:"] = "Prosím zadejte URL adresu zvukového záznamu:";
$a->strings["Tag term:"] = "Štítek:";
$a->strings["Where are you right now?"] = "Kde právě jste?";
$a->strings["upload photo"] = "nahrát fotky";
$a->strings["attach file"] = "přidat soubor";
$a->strings["web link"] = "webový odkaz";
$a->strings["Insert video link"] = "Zadejte odkaz na video";
$a->strings["video link"] = "odkaz na video";
$a->strings["Insert audio link"] = "Zadejte odkaz na zvukový záznam";
$a->strings["audio link"] = "odkaz na audio";
$a->strings["set location"] = "nastavit místo";
$a->strings["clear location"] = "vymazat místo";
$a->strings["permissions"] = "oprávnění";
$a->strings["Click here to upgrade."] = "Klikněte zde pro aktualizaci.";
$a->strings["This action exceeds the limits set by your subscription plan."] = "Tato akce překročí limit nastavené Vaším předplatným.";
@ -2019,3 +2018,4 @@ $a->strings["Status Messages and Posts"] = "Statusové zprávy a příspěvky ";
$a->strings["Profile Details"] = "Detaily profilu";
$a->strings["Events and Calendar"] = "Události a kalendář";
$a->strings["Only You Can See This"] = "Toto můžete vidět jen Vy";
$a->strings["toggle mobile"] = "";

Loading…
Cancel
Save