Преглед на файлове

little fix for @hooks in Doxyfile

tags/3.5
rabuzarus преди 4 години
родител
ревизия
be2d6fa85e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      util/Doxyfile

+ 1
- 1
util/Doxyfile Целия файл

@@ -21,4 +21,4 @@ ALIASES += "fixme=\xrefitem fixme \"Fixme\" \"Fixme List\""
ALIASES += "FIXME=\fixme"
ALIASES += "TODO=\todo"
ALIASES += "BUG=\bug"
ALIASES += "hooks{1}=\xrefitem hooks \"Hooks\" \"Hooks List\""
ALIASES += "hooks=\xrefitem hooks \"Hooks\" \"Hooks List\""

Зареждане…
Отказ
Запис