Преглед на файлове

Bump version

tags/3.5.1
fabrixxm преди 4 години
родител
ревизия
bdd4aed9ba
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      boot.php

+ 1
- 1
boot.php Целия файл

@@ -36,7 +36,7 @@ require_once('include/dbstructure.php');

define ( 'FRIENDICA_PLATFORM', 'Friendica');
define ( 'FRIENDICA_CODENAME', 'Asparagus');
define ( 'FRIENDICA_VERSION', '3.5' );
define ( 'FRIENDICA_VERSION', '3.5.1-dev' );
define ( 'DFRN_PROTOCOL_VERSION', '2.23' );
define ( 'DB_UPDATE_VERSION', 1202 );Зареждане…
Отказ
Запис