Преглед на файлове

search icons (?)

tags/2.1
Friendika преди 9 години
родител
ревизия
b4642ca650
променени са 4 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 1 реда
 1. Двоични данни
    images/document.gif
 2. Двоични данни
    images/people.gif
 3. +5
  -0
    view/de/jot.tpl
 4. +1
  -1
    view/theme/duepuntozero/style.css

Двоични данни
images/document.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 32  |  Височина: 32  |  Големина: 1.3 KiB

Двоични данни
images/people.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 32  |  Височина: 32  |  Големина: 1.4 KiB

+ 5
- 0
view/de/jot.tpl Целия файл

@@ -13,6 +13,11 @@
<input type="hidden" name="location" id="jot-location" value="$defloc" />
<input type="hidden" name="coord" id="jot-coord" value="" />

<div id="profile-jot-plugin-wrapper" >
$jotplugins
</div>
<div id="profile-jot-plugin-end"></div>

<textarea rows="5" cols="64" class="profile-jot-text" id="profile-jot-text" name="body" ></textarea>

<div id="profile-jot-submit-wrapper" >


+ 1
- 1
view/theme/duepuntozero/style.css Целия файл

@@ -810,7 +810,7 @@ input#dfrn-url {
.wall-item-wrapper {
float: left;
margin-right: 5px;
width: 80px;
width: 150px;
}
.wall-item-lock {
height: 20px;


Зареждане…
Отказ
Запис