Przeglądaj źródła

Remove unecessary added Config::load()

tags/2018.05
Hypolite Petovan 2 lat temu
rodzic
commit
b40461975a
2 zmienionych plików z 0 dodań i 4 usunięć
  1. +0
    -2
      scripts/auth_ejabberd.php
  2. +0
    -2
      scripts/dbstructure.php

+ 0
- 2
scripts/auth_ejabberd.php Wyświetl plik

@@ -61,8 +61,6 @@ BaseObject::setApp($a);
dba::connect($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data);
unset($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data);

Config::load();

$oAuth = new ExAuth();

$oAuth->readStdin();

+ 0
- 2
scripts/dbstructure.php Wyświetl plik

@@ -19,8 +19,6 @@ BaseObject::setApp($a);
dba::connect($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data);
unset($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data);

Config::load();

if ($_SERVER["argc"] == 2) {
switch ($_SERVER["argv"][1]) {
case "dryrun":


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz