Преглед на файлове

Remove unecessary added Config::load()

tags/2018.05
Hypolite Petovan преди 2 години
родител
ревизия
b40461975a
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 4 реда
  1. +0
    -2
      scripts/auth_ejabberd.php
  2. +0
    -2
      scripts/dbstructure.php

+ 0
- 2
scripts/auth_ejabberd.php Целия файл

@@ -61,8 +61,6 @@ BaseObject::setApp($a);
dba::connect($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data);
unset($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data);

Config::load();

$oAuth = new ExAuth();

$oAuth->readStdin();

+ 0
- 2
scripts/dbstructure.php Целия файл

@@ -19,8 +19,6 @@ BaseObject::setApp($a);
dba::connect($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data);
unset($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data);

Config::load();

if ($_SERVER["argc"] == 2) {
switch ($_SERVER["argv"][1]) {
case "dryrun":


Loading…
Отказ
Запис