Преглед на файлове

The string is an array ...

tags/3.5.1
Michael Vogel преди 4 години
родител
ревизия
abbf501602
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      include/auth_ejabberd.php

+ 2
- 2
include/auth_ejabberd.php Целия файл

@@ -143,7 +143,7 @@ class exAuth {
/**
* @brief Check if the given username exists
*
* @param string $aCommand The command string
* @param array $aCommand The command array
*/
private function isuser($aCommand) {
global $a;
@@ -209,7 +209,7 @@ class exAuth {
/**
* @brief Authenticate the givven user and password
*
* @param string $aCommand The command string
* @param array $aCommand The command array
*/
private function auth($aCommand) {
global $a;


Зареждане…
Отказ
Запис