Browse Source

PL translation update THX waldis

pull/6963/head
Tobias Diekershoff 3 years ago
parent
commit
a69cb03f8c
  1. 341
      view/lang/pl/messages.po
  2. 15
      view/lang/pl/strings.php

341
view/lang/pl/messages.po

@ -56,8 +56,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-15 09:33-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 19:58+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-23 18:53-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-25 17:27+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -66,7 +66,7 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: include/api.php:1179
#: include/api.php:1117
#, php-format
msgid "Daily posting limit of %d post reached. The post was rejected."
msgid_plural "Daily posting limit of %d posts reached. The post was rejected."
@ -75,7 +75,7 @@ msgstr[1] "Dzienny limit opublikowanych %d postów. Post został odrzucony."
msgstr[2] "Dzienny limit opublikowanych %d postów. Post został odrzucony."
msgstr[3] "Dzienny limit opublikowanych %d postów. Post został odrzucony."
#: include/api.php:1193
#: include/api.php:1131
#, php-format
msgid "Weekly posting limit of %d post reached. The post was rejected."
msgid_plural ""
@ -85,12 +85,12 @@ msgstr[1] "Tygodniowy limit wysyłania %d postów. Post został odrzucony."
msgstr[2] "Tygodniowy limit wysyłania %d postów. Post został odrzucony."
msgstr[3] "Tygodniowy limit wysyłania %d postów. Post został odrzucony."
#: include/api.php:1207
#: include/api.php:1145
#, php-format
msgid "Monthly posting limit of %d post reached. The post was rejected."
msgstr "Miesięczny limit %d wysyłania postów. Post został odrzucony."
#: include/api.php:4578 mod/photos.php:93 mod/photos.php:201
#: include/api.php:4520 mod/photos.php:93 mod/photos.php:201
#: mod/photos.php:695 mod/photos.php:1126 mod/photos.php:1143
#: mod/photos.php:1636 mod/profile_photo.php:85 mod/profile_photo.php:94
#: mod/profile_photo.php:103 mod/profile_photo.php:217
@ -189,7 +189,7 @@ msgstr "Nie uczestniczę"
msgid "Might attend"
msgstr "Może wziąć udział"
#: include/conversation.php:649 mod/photos.php:1524 src/Object/Post.php:207
#: include/conversation.php:649 mod/photos.php:1524 src/Object/Post.php:208
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
@ -198,21 +198,21 @@ msgstr "Wybierz"
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: include/conversation.php:684 src/Object/Post.php:380
#: src/Object/Post.php:381
#: include/conversation.php:684 src/Object/Post.php:381
#: src/Object/Post.php:382
#, php-format
msgid "View %s's profile @ %s"
msgstr "Pokaż %s's profil @ %s"
#: include/conversation.php:696 src/Object/Post.php:368
#: include/conversation.php:696 src/Object/Post.php:369
msgid "Categories:"
msgstr "Kategorie:"
#: include/conversation.php:697 src/Object/Post.php:369
#: include/conversation.php:697 src/Object/Post.php:370
msgid "Filed under:"
msgstr "Zapisano w:"
#: include/conversation.php:704 src/Object/Post.php:394
#: include/conversation.php:704 src/Object/Post.php:395
#, php-format
msgid "%s from %s"
msgstr "%s od %s"
@ -223,7 +223,7 @@ msgstr "Zobacz w kontekście"
#: include/conversation.php:721 include/conversation.php:1171
#: mod/editpost.php:88 mod/message.php:260 mod/message.php:442
#: mod/photos.php:1440 mod/wallmessage.php:141 src/Object/Post.php:421
#: mod/photos.php:1440 mod/wallmessage.php:141 src/Object/Post.php:422
msgid "Please wait"
msgstr "Proszę czekać"
@ -244,7 +244,7 @@ msgid "View Status"
msgstr "Zobacz status"
#: include/conversation.php:895 include/conversation.php:911
#: mod/allfriends.php:72 mod/directory.php:167 mod/dirfind.php:226
#: mod/allfriends.php:72 mod/directory.php:198 mod/dirfind.php:226
#: mod/match.php:87 mod/suggest.php:87 src/Model/Contact.php:989
#: src/Model/Contact.php:1042 src/Model/Contact.php:1050
msgid "View Profile"
@ -367,7 +367,7 @@ msgstr "%sbyć może uczestniczyć."
msgid "Visible to <strong>everybody</strong>"
msgstr "Widoczne dla <strong>wszystkich</strong>"
#: include/conversation.php:1111 src/Object/Post.php:883
#: include/conversation.php:1111 src/Object/Post.php:886
msgid "Please enter a image/video/audio/webpage URL:"
msgstr "Wprowadź adres URL obrazu/wideo/audio/strony:"
@ -412,35 +412,35 @@ msgstr "Załącz plik"
msgid "attach file"
msgstr "załącz plik"
#: include/conversation.php:1155 src/Object/Post.php:875
#: include/conversation.php:1155 src/Object/Post.php:878
msgid "Bold"
msgstr "Pogrubienie"
#: include/conversation.php:1156 src/Object/Post.php:876
#: include/conversation.php:1156 src/Object/Post.php:879
msgid "Italic"
msgstr "Kursywa"
#: include/conversation.php:1157 src/Object/Post.php:877
#: include/conversation.php:1157 src/Object/Post.php:880
msgid "Underline"
msgstr "Podkreślenie"
#: include/conversation.php:1158 src/Object/Post.php:878
#: include/conversation.php:1158 src/Object/Post.php:881
msgid "Quote"
msgstr "Cytat"
#: include/conversation.php:1159 src/Object/Post.php:879
#: include/conversation.php:1159 src/Object/Post.php:882
msgid "Code"
msgstr "Kod"
#: include/conversation.php:1160 src/Object/Post.php:880
#: include/conversation.php:1160 src/Object/Post.php:883
msgid "Image"
msgstr "Obraz"
#: include/conversation.php:1161 src/Object/Post.php:881
#: include/conversation.php:1161 src/Object/Post.php:884
msgid "Link"
msgstr "Link"
#: include/conversation.php:1162 src/Object/Post.php:882
#: include/conversation.php:1162 src/Object/Post.php:885
msgid "Link or Media"
msgstr "Link lub Media"
@ -482,7 +482,7 @@ msgstr "Publiczny post"
#: include/conversation.php:1186 mod/editpost.php:110 mod/events.php:551
#: mod/photos.php:1458 mod/photos.php:1497 mod/photos.php:1557
#: src/Object/Post.php:884
#: src/Object/Post.php:887
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
@ -903,7 +903,7 @@ msgstr "Tak"
#: mod/unfollow.php:77 mod/unfollow.php:109 mod/viewcontacts.php:56
#: mod/wallmessage.php:19 mod/wallmessage.php:43 mod/wallmessage.php:82
#: mod/wallmessage.php:106 mod/wall_attach.php:76 mod/wall_attach.php:79
#: mod/wall_upload.php:107 mod/wall_upload.php:110 src/App.php:1480
#: mod/wall_upload.php:107 mod/wall_upload.php:110 src/App.php:1390
#: src/Module/Attach.php:42 src/Module/Contact.php:360
#: src/Module/Register.php:193
msgid "Permission denied."
@ -2945,7 +2945,7 @@ msgstr "Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na dostęp do swoich postów i kontak
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: mod/apps.php:15 src/App.php:1349
#: mod/apps.php:15 src/App.php:1259
msgid "You must be logged in to use addons. "
msgstr "Musisz być zalogowany(-a), aby korzystać z dodatków. "
@ -3079,7 +3079,7 @@ msgid "Access denied."
msgstr "Brak dostępu."
#: mod/cal.php:46 mod/dfrn_poll.php:486 mod/help.php:68
#: mod/viewcontacts.php:34 src/App.php:1400
#: mod/viewcontacts.php:34 src/App.php:1310
msgid "Page not found."
msgstr "Strona nie znaleziona."
@ -3255,7 +3255,7 @@ msgstr "Odśwież dane kontaktowe"
#: mod/photos.php:1137 mod/photos.php:1412 mod/photos.php:1457
#: mod/photos.php:1496 mod/photos.php:1556 mod/poke.php:188
#: mod/profiles.php:562 src/Module/Contact.php:594 src/Module/Install.php:187
#: src/Module/Install.php:222 src/Object/Post.php:874
#: src/Module/Install.php:222 src/Object/Post.php:877
#: view/theme/duepuntozero/config.php:72 view/theme/frio/config.php:119
#: view/theme/quattro/config.php:74 view/theme/vier/config.php:120
msgid "Submit"
@ -3634,57 +3634,57 @@ msgstr "Twój adres tożsamości:"
msgid "Submit Request"
msgstr "Wyślij zgłoszenie"
#: mod/directory.php:154 mod/events.php:541 mod/notifications.php:253
#: mod/directory.php:121
msgid "No entries (some entries may be hidden)."
msgstr "Brak odwiedzin (niektóre odwiedziny mogą być ukryte)."
#: mod/directory.php:128 src/Content/Widget.php:70
#: view/theme/vier/theme.php:208
msgid "Global Directory"
msgstr "Katalog globalny"
#: mod/directory.php:130
msgid "Find on this site"
msgstr "Znajdź na tej stronie"
#: mod/directory.php:132
msgid "Results for:"
msgstr "Wyniki dla:"
#: mod/directory.php:134
msgid "Site Directory"
msgstr "Katalog Witryny"
#: mod/directory.php:136 src/Content/Widget.php:65 src/Module/Contact.php:817
#: view/theme/vier/theme.php:203
msgid "Find"
msgstr "Znajdź"
#: mod/directory.php:185 mod/events.php:541 mod/notifications.php:253
#: src/Model/Event.php:68 src/Model/Event.php:95 src/Model/Event.php:437
#: src/Model/Event.php:933 src/Model/Profile.php:443
#: src/Module/Contact.php:643
msgid "Location:"
msgstr "Lokalizacja:"
#: mod/directory.php:159 mod/notifications.php:259 src/Model/Profile.php:446
#: mod/directory.php:190 mod/notifications.php:259 src/Model/Profile.php:446
#: src/Model/Profile.php:758
msgid "Gender:"
msgstr "Płeć:"
#: mod/directory.php:160 src/Model/Profile.php:447 src/Model/Profile.php:782
#: mod/directory.php:191 src/Model/Profile.php:447 src/Model/Profile.php:782
msgid "Status:"
msgstr "Status:"
#: mod/directory.php:161 src/Model/Profile.php:448 src/Model/Profile.php:799
#: mod/directory.php:192 src/Model/Profile.php:448 src/Model/Profile.php:799
msgid "Homepage:"
msgstr "Strona główna:"
#: mod/directory.php:162 mod/notifications.php:255 src/Model/Profile.php:449
#: mod/directory.php:193 mod/notifications.php:255 src/Model/Profile.php:449
#: src/Model/Profile.php:819 src/Module/Contact.php:647
msgid "About:"
msgstr "O:"
#: mod/directory.php:210 src/Content/Widget.php:70
#: view/theme/vier/theme.php:208
msgid "Global Directory"
msgstr "Katalog globalny"
#: mod/directory.php:212
msgid "Find on this site"
msgstr "Znajdź na tej stronie"
#: mod/directory.php:214
msgid "Results for:"
msgstr "Wyniki dla:"
#: mod/directory.php:216
msgid "Site Directory"
msgstr "Katalog Witryny"
#: mod/directory.php:217 src/Content/Widget.php:65 src/Module/Contact.php:817
#: view/theme/vier/theme.php:203
msgid "Find"
msgstr "Znajdź"
#: mod/directory.php:221
msgid "No entries (some entries may be hidden)."
msgstr "Brak odwiedzin (niektóre odwiedziny mogą być ukryte)."
#: mod/dirfind.php:55
#, php-format
msgid "People Search - %s"
@ -3821,8 +3821,8 @@ msgstr "Zdjęcia"
#: mod/fbrowser.php:45 mod/fbrowser.php:69 mod/photos.php:201
#: mod/photos.php:1031 mod/photos.php:1126 mod/photos.php:1143
#: mod/photos.php:1610 mod/photos.php:1625 src/Model/Photo.php:547
#: src/Model/Photo.php:556
#: mod/photos.php:1610 mod/photos.php:1625 src/Model/Photo.php:552
#: src/Model/Photo.php:561
msgid "Contact Photos"
msgstr "Zdjęcia kontaktu"
@ -3947,7 +3947,7 @@ msgstr "Nie znaleziono grupy."
msgid "Group name changed."
msgstr "Zmieniono nazwę grupy."
#: mod/group.php:85 mod/profperm.php:30 src/App.php:1479
#: mod/group.php:85 mod/profperm.php:30 src/App.php:1389
msgid "Permission denied"
msgstr "Odmowa dostępu"
@ -4024,7 +4024,7 @@ msgstr "Pomoc:"
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: mod/help.php:65 src/App.php:1397
#: mod/help.php:65 src/App.php:1307
msgid "Not Found"
msgstr "Nie znaleziono"
@ -4949,7 +4949,7 @@ msgstr "powodzenie"
msgid "failed"
msgstr "nie powiodło się"
#: mod/ostatus_subscribe.php:89 src/Object/Post.php:283
#: mod/ostatus_subscribe.php:89 src/Object/Post.php:284
msgid "ignored"
msgstr "ignorowany(-a)"
@ -5106,7 +5106,7 @@ msgstr "Edytuj zdjęcie"
msgid "Use as profile photo"
msgstr "Ustaw jako zdjęcie profilowe"
#: mod/photos.php:1297 src/Object/Post.php:156
#: mod/photos.php:1297 src/Object/Post.php:157
msgid "Private Message"
msgstr "Wiadomość prywatna"
@ -5151,21 +5151,21 @@ msgstr "Obróć CW (w prawo)"
msgid "Rotate CCW (left)"
msgstr "Obróć CCW (w lewo)"
#: mod/photos.php:1438 src/Object/Post.php:311
#: mod/photos.php:1438 src/Object/Post.php:312
msgid "I like this (toggle)"
msgstr "Lubię to (zmień)"
#: mod/photos.php:1439 src/Object/Post.php:312
#: mod/photos.php:1439 src/Object/Post.php:313
msgid "I don't like this (toggle)"
msgstr "Nie lubię tego (zmień)"
#: mod/photos.php:1454 mod/photos.php:1493 mod/photos.php:1553
#: src/Module/Contact.php:1018 src/Object/Post.php:871
#: src/Module/Contact.php:1018 src/Object/Post.php:874
msgid "This is you"
msgstr "To jesteś ty"
#: mod/photos.php:1456 mod/photos.php:1495 mod/photos.php:1555
#: src/Object/Post.php:417 src/Object/Post.php:873
#: src/Object/Post.php:418 src/Object/Post.php:876
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
@ -5813,7 +5813,7 @@ msgstr "Nie możesz edytować tej aplikacji."
msgid "Connected Apps"
msgstr "Powiązane aplikacje"
#: mod/settings.php:725 src/Object/Post.php:166 src/Object/Post.php:168
#: mod/settings.php:725 src/Object/Post.php:167 src/Object/Post.php:169
msgid "Edit"
msgstr "Edytuj"
@ -6722,15 +6722,15 @@ msgstr "Przesyłanie pliku nie powiodło się."
msgid "Wall Photos"
msgstr "Tablica zdjęć"
#: src/App.php:665
#: src/App.php:610
msgid "Delete this item?"
msgstr "Usunąć ten element?"
#: src/App.php:707
#: src/App.php:652
msgid "toggle mobile"
msgstr "przełącz na mobilny"
#: src/App.php:1075
#: src/App.php:985
msgid "No system theme config value set."
msgstr "Nie ustawiono wartości konfiguracyjnej zestawu tematycznego."
@ -6820,6 +6820,11 @@ msgstr "Pub aktywności"
msgid "pnut"
msgstr "orzech"
#: src/Content/ContactSelector.php:153 src/Content/ContactSelector.php:193
#: src/Content/ContactSelector.php:231
msgid "No answer"
msgstr "Brak odpowiedzi"
#: src/Content/ContactSelector.php:154
msgid "Male"
msgstr "Mężczyzna"
@ -7648,29 +7653,29 @@ msgstr "Wykonaj oczekujące aktualizacje postów."
msgid "All pending post updates are done."
msgstr "Wszystkie oczekujące aktualizacje postów są gotowe."
#: src/Core/Installer.php:163
#: src/Core/Installer.php:164
msgid ""
"The database configuration file \"config/local.config.php\" could not be "
"written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your"
" web server root."
msgstr "Plik konfiguracyjny bazy danych \"config/local.config.php\" nie mógł zostać zapisany. Proszę użyć załączonego tekstu, aby utworzyć plik konfiguracyjny w katalogu głównym serwera."
#: src/Core/Installer.php:182
#: src/Core/Installer.php:183
msgid ""
"You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin "
"or mysql."
msgstr "Może być konieczne zaimportowanie pliku \"database.sql\" ręcznie, używając phpmyadmin lub mysql."
#: src/Core/Installer.php:183 src/Module/Install.php:132
#: src/Core/Installer.php:184 src/Module/Install.php:132
#: src/Module/Install.php:263
msgid "Please see the file \"INSTALL.txt\"."
msgstr "Proszę przejrzeć plik \"INSTALL.txt\"."
#: src/Core/Installer.php:244
#: src/Core/Installer.php:245
msgid "Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."
msgstr "Nie można znaleźć PHP dla wiersza poleceń w PATH serwera."
#: src/Core/Installer.php:245
#: src/Core/Installer.php:246
msgid ""
"If you don't have a command line version of PHP installed on your server, "
"you will not be able to run the background processing. See <a "
@ -7678,238 +7683,246 @@ msgid ""
"up-the-worker'>'Setup the worker'</a>"
msgstr "Jeśli nie masz zainstalowanej na serwerze wersji PHP z wierszem poleceń, nie będziesz mógł uruchomić przetwarzania w tle. Zobacz <a href='https://github.com/friendica/friendica/blob/master/doc/Install.md#set-up-the-worker'>'Konfiguracja pracownika'</a>"
#: src/Core/Installer.php:249
#: src/Core/Installer.php:250
msgid "PHP executable path"
msgstr "Ścieżka wykonywalna PHP"
#: src/Core/Installer.php:249
#: src/Core/Installer.php:250
msgid ""
"Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the "
"installation."
msgstr "Wprowadź pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego php. Możesz pozostawić to pole puste, aby kontynuować instalację."
#: src/Core/Installer.php:254
#: src/Core/Installer.php:255
msgid "Command line PHP"
msgstr "Linia komend PHP"
#: src/Core/Installer.php:263
#: src/Core/Installer.php:264
msgid "PHP executable is not the php cli binary (could be cgi-fgci version)"
msgstr "Plik wykonywalny PHP nie jest php cli binarny (może być wersją cgi-fgci)"
#: src/Core/Installer.php:264
#: src/Core/Installer.php:265
msgid "Found PHP version: "
msgstr "Znaleziona wersja PHP: "
#: src/Core/Installer.php:266
#: src/Core/Installer.php:267
msgid "PHP cli binary"
msgstr "PHP cli binarny"
#: src/Core/Installer.php:279
#: src/Core/Installer.php:280
msgid ""
"The command line version of PHP on your system does not have "
"\"register_argc_argv\" enabled."
msgstr "Wersja linii poleceń PHP w twoim systemie nie ma aktywowanego \"register_argc_argv\"."
#: src/Core/Installer.php:280
#: src/Core/Installer.php:281
msgid "This is required for message delivery to work."
msgstr "Jest wymagane, aby dostarczanie wiadomości działało."
#: src/Core/Installer.php:285
#: src/Core/Installer.php:286
msgid "PHP register_argc_argv"
msgstr "PHP register_argc_argv"
#: src/Core/Installer.php:317
#: src/Core/Installer.php:318
msgid ""
"Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to "
"generate encryption keys"
msgstr "Błąd: funkcja \"openssl_pkey_new\" w tym systemie nie jest w stanie wygenerować kluczy szyfrujących"
#: src/Core/Installer.php:318
#: src/Core/Installer.php:319
msgid ""
"If running under Windows, please see "
"\"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."
msgstr "Jeśli korzystasz z Windowsa, proszę odwiedzić \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."
#: src/Core/Installer.php:321
#: src/Core/Installer.php:322
msgid "Generate encryption keys"
msgstr "Generuj klucz kodowania"
#: src/Core/Installer.php:372
#: src/Core/Installer.php:374
msgid ""
"Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."
msgstr "Błąd: moduł Apache webserver mod-rewrite jest potrzebny, jednakże nie jest zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:377
#: src/Core/Installer.php:379
msgid "Apache mod_rewrite module"
msgstr "Moduł Apache mod_rewrite"
#: src/Core/Installer.php:383
#: src/Core/Installer.php:385
msgid "Error: PDO or MySQLi PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: Wymagany moduł PDO lub MySQLi PHP, ale nie zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:388
#: src/Core/Installer.php:390
msgid "Error: The MySQL driver for PDO is not installed."
msgstr "Błąd: Sterownik MySQL dla PDO nie jest zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:392
#: src/Core/Installer.php:394
msgid "PDO or MySQLi PHP module"
msgstr "Moduł PDO lub MySQLi PHP"
#: src/Core/Installer.php:400
#: src/Core/Installer.php:402
msgid "Error, XML PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd, wymagany moduł XML PHP, ale nie zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:404
#: src/Core/Installer.php:406
msgid "XML PHP module"
msgstr "Moduł XML PHP"
#: src/Core/Installer.php:407
#: src/Core/Installer.php:409
msgid "libCurl PHP module"
msgstr "Moduł PHP libCurl"
#: src/Core/Installer.php:408
#: src/Core/Installer.php:410
msgid "Error: libCURL PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: libCURL PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:414
#: src/Core/Installer.php:416
msgid "GD graphics PHP module"
msgstr "Moduł PHP-GD"
#: src/Core/Installer.php:415
#: src/Core/Installer.php:417
msgid ""
"Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."
msgstr "Błąd: moduł graficzny GD z PHP potrzebuje wsparcia technicznego JPEG, jednakże on nie jest zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:421
#: src/Core/Installer.php:423
msgid "OpenSSL PHP module"
msgstr "Moduł PHP OpenSSL"
#: src/Core/Installer.php:422
#: src/Core/Installer.php:424
msgid "Error: openssl PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: openssl PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:428
#: src/Core/Installer.php:430
msgid "mb_string PHP module"
msgstr "Moduł PHP mb_string"
#: src/Core/Installer.php:429
#: src/Core/Installer.php:431
msgid "Error: mb_string PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: moduł PHP mb_string jest wymagany ,ale nie jest zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:435
#: src/Core/Installer.php:437
msgid "iconv PHP module"
msgstr "Moduł PHP iconv"
#: src/Core/Installer.php:436
#: src/Core/Installer.php:438
msgid "Error: iconv PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: wymagany moduł PHP iconv, ale nie zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:442
#: src/Core/Installer.php:444
msgid "POSIX PHP module"
msgstr "Moduł POSIX PHP"
#: src/Core/Installer.php:443
#: src/Core/Installer.php:445
msgid "Error: POSIX PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: wymagany moduł POSIX PHP, ale nie zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:449
#: src/Core/Installer.php:451
msgid "JSON PHP module"
msgstr "Moduł PHP JSON"
#: src/Core/Installer.php:450
#: src/Core/Installer.php:452
msgid "Error: JSON PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: wymagany jest moduł JSON PHP, ale nie jest zainstalowany."
#: src/Core/Installer.php:473
#: src/Core/Installer.php:458
msgid "File Information PHP module"
msgstr ""
#: src/Core/Installer.php:459
msgid "Error: File Information PHP module required but not installed."
msgstr ""
#: src/Core/Installer.php:482
msgid ""
"The web installer needs to be able to create a file called "
"\"local.config.php\" in the \"config\" folder of your web server and it is "
"unable to do so."
msgstr "Instalator internetowy musi mieć możliwość utworzenia pliku o nazwie \"local.config.php\" w folderze \"config\" serwera WWW i nie może tego zrobić."
#: src/Core/Installer.php:474
#: src/Core/Installer.php:483
msgid ""
"This is most often a permission setting, as the web server may not be able "
"to write files in your folder - even if you can."
msgstr "Jest to najczęściej ustawienie uprawnień, ponieważ serwer sieciowy może nie być w stanie zapisywać plików w folderze - nawet jeśli możesz."
#: src/Core/Installer.php:475
#: src/Core/Installer.php:484
msgid ""
"At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file "
"named local.config.php in your Friendica \"config\" folder."
msgstr "Pod koniec tej procedury otrzymasz tekst do zapisania w pliku o nazwie local.config.php w folderze \"config\" Friendica."
#: src/Core/Installer.php:476
#: src/Core/Installer.php:485
msgid ""
"You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation."
" Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."
msgstr "Alternatywnie można pominąć tę procedurę i wykonać ręczną instalację. Proszę zobaczyć plik 'INSTALL.txt' z instrukcjami."
#: src/Core/Installer.php:479
#: src/Core/Installer.php:488
msgid "config/local.config.php is writable"
msgstr "config/local.config.php jest zapisywalny"
#: src/Core/Installer.php:499
#: src/Core/Installer.php:508
msgid ""
"Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 "
"compiles templates to PHP to speed up rendering."
msgstr "Friendica używa silnika szablonów Smarty3 do renderowania swoich widoków. Smarty3 kompiluje szablony do PHP, aby przyspieszyć renderowanie."
#: src/Core/Installer.php:500
#: src/Core/Installer.php:509
msgid ""
"In order to store these compiled templates, the web server needs to have "
"write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level "
"folder."
msgstr "Aby przechowywać te skompilowane szablony, serwer WWW musi mieć dostęp do zapisu do katalogu view/smarty3/ w folderze najwyższego poziomu Friendica."
#: src/Core/Installer.php:501
#: src/Core/Installer.php:510
msgid ""
"Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has"
" write access to this folder."
msgstr "Upewnij się, że użytkownik, na którym działa serwer WWW (np. www-data), ma prawo do zapisu do tego folderu."
#: src/Core/Installer.php:502
#: src/Core/Installer.php:511
msgid ""
"Note: as a security measure, you should give the web server write access to "
"view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains."
msgstr "Uwaga: jako środek bezpieczeństwa, powinieneś dać serwerowi dostęp do zapisu view/smarty3/ jedynie - nie do plików szablonów (.tpl), które zawiera."
#: src/Core/Installer.php:505
#: src/Core/Installer.php:514
msgid "view/smarty3 is writable"
msgstr "view/smarty3 jest zapisywalny"
#: src/Core/Installer.php:534
#: src/Core/Installer.php:543
msgid ""
"Url rewrite in .htaccess is not working. Make sure you copied .htaccess-dist"
" to .htaccess."
msgstr "Adres URL zapisany w .htaccess nie działa. Upewnij się, że skopiowano .htaccess-dist do .htaccess."
#: src/Core/Installer.php:536
#: src/Core/Installer.php:545
msgid "Error message from Curl when fetching"
msgstr "Komunikat o błędzie z Curl podczas pobierania"
#: src/Core/Installer.php:541
#: src/Core/Installer.php:550
msgid "Url rewrite is working"
msgstr "Działający adres URL"
#: src/Core/Installer.php:570
#: src/Core/Installer.php:579
msgid "ImageMagick PHP extension is not installed"
msgstr "Rozszerzenie PHP ImageMagick nie jest zainstalowane"
#: src/Core/Installer.php:572
#: src/Core/Installer.php:581
msgid "ImageMagick PHP extension is installed"
msgstr "Rozszerzenie PHP ImageMagick jest zainstalowane"
#: src/Core/Installer.php:574 tests/src/Core/InstallerTest.php:329
#: tests/src/Core/InstallerTest.php:355
#: src/Core/Installer.php:583 tests/src/Core/InstallerTest.php:343
#: tests/src/Core/InstallerTest.php:369
msgid "ImageMagick supports GIF"
msgstr "ImageMagick obsługuje GIF"
#: src/Core/Installer.php:597
#: src/Core/Installer.php:608
msgid "Could not connect to database."
msgstr "Nie można połączyć się z bazą danych."
#: src/Core/Installer.php:604
#: src/Core/Installer.php:615
msgid "Database already in use."
msgstr "Baza danych jest już w użyciu."
@ -8490,7 +8503,7 @@ msgstr "Edytuj grupy"
msgid "activity"
msgstr "aktywność"
#: src/Model/Item.php:3289 src/Object/Post.php:470
#: src/Model/Item.php:3289 src/Object/Post.php:471
msgid "comment"
msgid_plural "comments"
msgstr[0] "komentarz"
@ -9556,128 +9569,128 @@ msgstr "W dowolnym momencie zalogowany użytkownik może wyeksportować dane swo
msgid "Privacy Statement"
msgstr "Oświadczenie o prywatności"
#: src/Object/Post.php:136
#: src/Object/Post.php:137
msgid "This entry was edited"
msgstr "Ten wpis został zedytowany"
#: src/Object/Post.php:198
#: src/Object/Post.php:199
msgid "Delete locally"
msgstr "Usuń lokalnie"
#: src/Object/Post.php:201
#: src/Object/Post.php:202
msgid "Delete globally"
msgstr "Usuń globalnie"
#: src/Object/Post.php:201
#: src/Object/Post.php:202
msgid "Remove locally"
msgstr "Usuń lokalnie"
#: src/Object/Post.php:215
#: src/Object/Post.php:216
msgid "save to folder"
msgstr "zapisz w folderze"
#: src/Object/Post.php:250
#: src/Object/Post.php:251
msgid "I will attend"
msgstr "Będę uczestniczyć"
#: src/Object/Post.php:250
#: src/Object/Post.php:251
msgid "I will not attend"
msgstr "Nie będę uczestniczyć"
#: src/Object/Post.php:250
#: src/Object/Post.php:251
msgid "I might attend"
msgstr "Mogę wziąć udział"
#: src/Object/Post.php:278
#: src/Object/Post.php:279
msgid "ignore thread"
msgstr "zignoruj wątek"
#: src/Object/Post.php:279
#: src/Object/Post.php:280
msgid "unignore thread"
msgstr "odignoruj wątek"
#: src/Object/Post.php:280
#: src/Object/Post.php:281
msgid "toggle ignore status"
msgstr "przełącz status ignorowania"
#: src/Object/Post.php:291
#: src/Object/Post.php:292
msgid "add star"
msgstr "dodaj gwiazdkę"
#: src/Object/Post.php:292
#: src/Object/Post.php:293
msgid "remove star"
msgstr "anuluj gwiazdkę"
#: src/Object/Post.php:293
#: src/Object/Post.php:294
msgid "toggle star status"
msgstr "włącz status gwiazdy"
#: src/Object/Post.php:296
#: src/Object/Post.php:297
msgid "starred"
msgstr "gwiazdką"
#: src/Object/Post.php:300
#: src/Object/Post.php:301
msgid "add tag"
msgstr "dodaj tag"
#: src/Object/Post.php:311
#: src/Object/Post.php:312
msgid "like"
msgstr "lubię to"
#: src/Object/Post.php:312
#: src/Object/Post.php:313
msgid "dislike"
msgstr "nie lubię tego"
#: src/Object/Post.php:315
#: src/Object/Post.php:316
msgid "Share this"
msgstr "Udostępnij to"
#: src/Object/Post.php:315
#: src/Object/Post.php:316
msgid "share"
msgstr "udostępnij"
#: src/Object/Post.php:382
#: src/Object/Post.php:383
msgid "to"
msgstr "do"
#: src/Object/Post.php:383
#: src/Object/Post.php:384
msgid "via"
msgstr "przez"
#: src/Object/Post.php:384
#: src/Object/Post.php:385
msgid "Wall-to-Wall"
msgstr "Wall-to-Wall"
#: src/Object/Post.php:385
#: src/Object/Post.php:386
msgid "via Wall-To-Wall:"
msgstr "via Wall-To-Wall:"
#: src/Object/Post.php:418
#: src/Object/Post.php:419
#, php-format
msgid "Reply to %s"
msgstr "Odpowiedź %s"
#: src/Object/Post.php:433
#: src/Object/Post.php:434
msgid "Notifier task is pending"
msgstr "Zadanie Notifier jest w toku"
#: src/Object/Post.php:434
#: src/Object/Post.php:435
msgid "Delivery to remote servers is pending"
msgstr "Trwa przesyłanie do serwerów zdalnych"
#: src/Object/Post.php:435
#: src/Object/Post.php:436
msgid "Delivery to remote servers is underway"
msgstr "Trwa dostawa do serwerów zdalnych"
#: src/Object/Post.php:436
#: src/Object/Post.php:437
msgid "Delivery to remote servers is mostly done"
msgstr "Dostawa do zdalnych serwerów jest w większości wykonywana"
#: src/Object/Post.php:437
#: src/Object/Post.php:438
msgid "Delivery to remote servers is done"
msgstr "Trwa dostarczanie do zdalnych serwerów"
#: src/Object/Post.php:457
#: src/Object/Post.php:458
#, php-format
msgid "%d comment"
msgid_plural "%d comments"
@ -9686,11 +9699,11 @@ msgstr[1] "%d komentarze"
msgstr[2] "%d komentarzy"
msgstr[3] "%d komentarzy"
#: src/Object/Post.php:458
#: src/Object/Post.php:459
msgid "Show more"
msgstr "Pokaż więcej"
#: src/Object/Post.php:459
#: src/Object/Post.php:460
msgid "Show fewer"
msgstr "Pokaż mniej"

15
view/lang/pl/strings.php

@ -811,17 +811,17 @@ $a->strings["Diaspora (Socialhome, Hubzilla)"] = "Diaspora (Socialhome, Hubzilla
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = " - proszę nie używać tego formularza. Zamiast tego, wpisz %s w pasku wyszukiwania Diaspory.";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Twój adres tożsamości:";
$a->strings["Submit Request"] = "Wyślij zgłoszenie";
$a->strings["Location:"] = "Lokalizacja:";
$a->strings["Gender:"] = "Płeć:";
$a->strings["Status:"] = "Status:";
$a->strings["Homepage:"] = "Strona główna:";
$a->strings["About:"] = "O:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Brak odwiedzin (niektóre odwiedziny mogą być ukryte).";
$a->strings["Global Directory"] = "Katalog globalny";
$a->strings["Find on this site"] = "Znajdź na tej stronie";
$a->strings["Results for:"] = "Wyniki dla:";
$a->strings["Site Directory"] = "Katalog Witryny";
$a->strings["Find"] = "Znajdź";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Brak odwiedzin (niektóre odwiedziny mogą być ukryte).";
$a->strings["Location:"] = "Lokalizacja:";
$a->strings["Gender:"] = "Płeć:";
$a->strings["Status:"] = "Status:";
$a->strings["Homepage:"] = "Strona główna:";
$a->strings["About:"] = "O:";
$a->strings["People Search - %s"] = "Szukaj osób - %s";
$a->strings["Forum Search - %s"] = "Przeszukiwanie forum - %s";
$a->strings["No matches"] = "Brak wyników";
@ -1540,6 +1540,7 @@ $a->strings["Diaspora Connector"] = "Łącze Diaspora";
$a->strings["GNU Social Connector"] = "Łącze GNU Social";
$a->strings["ActivityPub"] = "Pub aktywności";
$a->strings["pnut"] = "orzech";
$a->strings["No answer"] = "Brak odpowiedzi";
$a->strings["Male"] = "Mężczyzna";
$a->strings["Female"] = "Kobieta";
$a->strings["Currently Male"] = "Obecnie mężczyzna";
@ -1791,6 +1792,8 @@ $a->strings["POSIX PHP module"] = "Moduł POSIX PHP";
$a->strings["Error: POSIX PHP module required but not installed."] = "Błąd: wymagany moduł POSIX PHP, ale nie zainstalowany.";
$a->strings["JSON PHP module"] = "Moduł PHP JSON";
$a->strings["Error: JSON PHP module required but not installed."] = "Błąd: wymagany jest moduł JSON PHP, ale nie jest zainstalowany.";
$a->strings["File Information PHP module"] = "";
$a->strings["Error: File Information PHP module required but not installed."] = "";
$a->strings["The web installer needs to be able to create a file called \"local.config.php\" in the \"config\" folder of your web server and it is unable to do so."] = "Instalator internetowy musi mieć możliwość utworzenia pliku o nazwie \"local.config.php\" w folderze \"config\" serwera WWW i nie może tego zrobić.";
$a->strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "Jest to najczęściej ustawienie uprawnień, ponieważ serwer sieciowy może nie być w stanie zapisywać plików w folderze - nawet jeśli możesz.";
$a->strings["At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named local.config.php in your Friendica \"config\" folder."] = "Pod koniec tej procedury otrzymasz tekst do zapisania w pliku o nazwie local.config.php w folderze \"config\" Friendica.";

Loading…
Cancel
Save