Преглед на файлове

cleanup untracked files

pull/1/head
Friendika преди 10 години
родител
ревизия
a41b4c6e67
променени са 3 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
 1. +1
  -0
    .gitignore
 2. Двоични данни
    images/article.gif
 3. Двоични данни
    images/friendika-1600.png

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@ -1,3 +1,4 @@
favicon.*
.htconfig.php
\#*
wip/*


Двоични данни
images/article.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 16  |  Височина: 16  |  Големина: 1.0 KiB

Двоични данни
images/friendika-1600.png Целия файл

Преди След
Ширина: 1600  |  Височина: 1600  |  Големина: 280 KiB

Зареждане…
Отказ
Запис